+

Βουλγαρία > Κατάλογος Νομισμάτων

Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
Βουλγαρία 1 Στοτίνκα, 2000
Brass plated Steel /magnetic/
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 1.8g, 16mm
KM# 237a
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.11
Βουλγαρία 1 Στοτίνκα - obverseΒουλγαρία 1 Στοτίνκα - reverse
Βουλγαρία 1 Στοτίνκα, 1999 - 2002
Χαλκοαλουμίνιο
, 1.8g, 16mm
KM# 237
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.29 - 3.37
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι, 2000
Brass plated Steel /magnetic/
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 2.5g, 18mm
KM# 238a
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.15
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 2 Στοτίνκι - reverse
Βουλγαρία 2 Στοτίνκι, 1999 - 2002
Χαλκοαλουμίνιο
, 2.5g, 18mm
KM# 238
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.15 - 3.01
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι, 2000
Brass plated Steel /magnetic/
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 3.5g, 20mm
KM# 239a
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.12
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 5 Στοτίνκι - reverse
Βουλγαρία 5 Στοτίνκι, 1999 - 2002
Χαλκοαλουμίνιο
, 3.5g, 20mm
KM# 239
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.21 - 3.37
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 10 Στοτίνκι - reverse
Βουλγαρία 10 Στοτίνκι, 1999 - 2002
Χαλκονικέλιο
, 3g, 18.5mm
KM# 240
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.19 - 2.52
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 20 Στοτίνκι - reverse
Βουλγαρία 20 Στοτίνκι, 1999 - 2002
Χαλκονικέλιο
, 4g, 20.5mm
KM# 241
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.21 - 3.13
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι, 1999 - 2002
Χαλκονικέλιο
, 5g, 22.5mm
KM# 242
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.26 - 3.02
Βουλγαρία 1 Λέβ - obverseΒουλγαρία 1 Λέβ - reverse
Βουλγαρία 1 Λέβ, 2002
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο
, 7g, 24.5mm
KM# 254
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 0.66
Βουλγαρία 2 Λέβα - obverseΒουλγαρία 2 Λέβα - reverse
Βουλγαρία 2 Λέβα, 2015
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο
, 9g, 26.5mm
KM# 337
Κυκλοφορίας: Βουλγαρία
Τιμή: € 1.94
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι - obverseΒουλγαρία 50 Στοτίνκι - reverse
Βουλγαρία 50 Στοτίνκι, 2007
Bulgaria's Membership in European Union
Χαλκονικέλιο
, 5g, 22.5mm
KM# 291
Αναμνηστικά: Βουλγαρία
Τιμή: € 1.27
uCoin