Βρετανική Ονδούρα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Βρετανική Ονδούρα - Κατάλογος Νομισμάτων

Βρετανική Ονδούρα>βρετανική αποικία|1885 - 1973
 Χρονική Περίοδος

Βρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1885 - 1894
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.18g, ø 28.35mm
KM# 6
Τιμή: 0.23
Βρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1904 - 1909
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.365g, ø 29mm
KM# 11
Κοπή
Βρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1911 - 1913
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.365g, ø 29mm
KM# 15
Τιμή: 3.26

Βρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1914 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 25.4mm
KM# 19
Τιμή: 3.87
Βρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1937 - 1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.5g, ø 25.4mm
KM# 21
Τιμή: 2.65
Βρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1949 - 1951
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 25.5mm
KM# 24
Τιμή: 4.84

Βρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1954
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 19.5mm
KM# 27
Τιμή: 4.09
Βρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - obverseΒρετανική Ονδούρα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1956 - 1973
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 19.5mm
KM# 30
Τιμή: 0.81
Βρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1894
Ασήμι 0.925, 1.162g, ø 16mm
KM# 7
Τιμή: 27.26

Βρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1907 - 1909
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 20mm
KM# 14
Κοπή
Βρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1911 - 1936
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 20mm
KM# 16
Τιμή: 7.14
Βρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1939
Χαλκονικέλιο, 3.636g, ø 20mm
KM# 22
Κοπή

Βρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1942 - 1947
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, ø 20mm
KM# 22a
Τιμή: 5.07
Βρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1949 - 1952
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, ø 20mm
KM# 25
Τιμή: 3.47
Βρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1956 - 1973
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.6g, ø 20.26mm
KM# 31
Τιμή: 1.91

Βρετανική Ονδούρα 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1894
Ασήμι 0.925, 2.324g, ø 18mm
KM# 8
Τιμή: 35.65
Βρετανική Ονδούρα 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1918 - 1936
Ασήμι 0.925, 2.324g, ø 18mm
KM# 20
Κοπή
Βρετανική Ονδούρα 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1939 - 1946
Ασήμι 0.925, 2.324g, ø 18mm
KM# 23
Τιμή: 7.12

Βρετανική Ονδούρα 10 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1956 - 1970
Χαλκονικέλιο, 2.34g, ø 18mm
KM# 32
Τιμή: 1.99
Βρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1894 - 1901
Ασήμι 0.925, 5.81g, ø 23mm
KM# 9
Τιμή: 14.48
Βρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1906 - 1907
Ασήμι 0.925, 5.81g, ø 23mm
KM# 12
Τιμή: 10.06

Βρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1911 - 1919
Ασήμι 0.925, 5.81g, ø 23mm
KM# 17
Τιμή: 21.64
Βρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1952
Χαλκονικέλιο, 5.62g, ø 23.53mm
KM# 26
Τιμή: 7.4
Βρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1955 - 1973
Χαλκονικέλιο, 5.62g, ø 23.53mm
KM# 29
Τιμή: 1.07

Βρετανική Ονδούρα 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1894 - 1901
Ασήμι 0.925, 11.62g, ø 30.5mm
KM# 10
Τιμή: 8.93
Βρετανική Ονδούρα 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1906 - 1907
Ασήμι 0.925, 11.62g, ø 30.5mm
KM# 13
Τιμή: 18
Βρετανική Ονδούρα 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1911 - 1919
Ασήμι 0.925, 11.62g, ø 30.5mm
KM# 18
Τιμή: 16.36

Βρετανική Ονδούρα 50 Σέντς - obverseΒρετανική Ονδούρα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1954 - 1971
Χαλκονικέλιο, 11.62g, ø 30.5mm
KM# 28
Τιμή: 4.33

uCoin