Χιλή
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Χιλή - Κατάλογος Νομισμάτων

Χιλή>Δημοκρατία της Χιλής|1975 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1975
Αλουμίνιο, 2.1g, ø 25mm
KM# 203
Τιμή: 0.49
Χιλή 5 Σεντάβος - obverseΧιλή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1975 - 1976
Χαλκοαλουμίνιο, 4.1g, ø 21mm
KM# 204
Τιμή: 0.55
Χιλή 5 Σεντάβος - obverseΧιλή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1976
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 21mm
KM# 204a
Τιμή: 0.71

Χιλή 10 Σεντάβος - obverseΧιλή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1975 - 1976
Χαλκοαλουμίνιο, 5.01g, ø 23.75mm
KM# 205
Τιμή: 0.4
Χιλή 10 Σεντάβος - obverseΧιλή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1976 - 1979
Αλουμίνιο, 2.05g, ø 23.75mm
KM# 205a
Τιμή: 0.36
Χιλή 50 Σεντάβος - obverseΧιλή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1975 - 1977
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 206
Τιμή: 0.42

Χιλή 50 Σεντάβος - obverseΧιλή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1978 - 1979
Χαλκοαλουμίνιο, 1.9g, ø 22mm
KM# 206a
Τιμή: 0.45
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1975
Χαλκονικέλιο, 5.05g, ø 24mm
KM# 207
Τιμή: 0.4
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1976 - 1977
Χαλκονικέλιο, 5.05g, ø 24mm
KM# 208
Τιμή: 0.29

Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1978 - 1979
Χαλκοαλουμίνιο, 4.9g, ø 24mm
KM# 208a
Τιμή: 0.24
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1981 - 1992
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 216
Τιμή: 0.14
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1992 - 2015
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 16mm
KM# 231
Τιμή: 0.11

Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1976 - 1980
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 25.8mm
KM# 209
Τιμή: 0.6
Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1981 - 1990
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 19mm
KM# 217
Τιμή: 0.13
Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1990 - 1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.7g, ø 19mm
KM# 229
Τιμή: 0.16

Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1992 - 2015
Χαλκοαλουμίνιο, 2.2g, ø 15.5mm
KM# 232
Τιμή: 0.15
Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1976 - 1980
Χαλκονικέλιο, 8.9g, ø 27.5mm
KM# 210
Τιμή: 0.52
Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1981 - 1990
Ορείχαλκος, 3.4g, ø 21mm
KM# 218
Τιμή: 0.17

Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1990 - 2019
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.5g, ø 21mm
KM# 228
Τιμή: 0.01
Χιλή 50 Πέσος - obverseΧιλή 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1981 - 2017
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 25mm
KM# 219
Τιμή: 0.22
Χιλή 100 Πέσος - obverseΧιλή 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1981 - 2000
Χαλκοαλουμίνιο, 9g, ø 26.8mm
KM# 226
Τιμή: 0.2

Χιλή 100 Πέσος - obverseΧιλή 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
2001 - 2017
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 7.58g, ø 23.5mm
KM# 236
Τιμή: 0.17
Χιλή 500 Πέσος - obverseΧιλή 500 Πέσος - reverse
500 Πέσος
2000 - 2018
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 6.5g, ø 25.9mm
KM# 235
Τιμή: 0.82

Χιλή>Δημοκρατία της Χιλής|1960 - 1975
 Χρονική Περίοδος

Χιλή 1/2 Σεντέσιμος - obverseΧιλή 1/2 Σεντέσιμος - reverse
1/2 Σεντέσιμος
1962 - 1963
Αλουμίνιο, 2g, ø 25mm
KM# 192
Τιμή: 0.48
Χιλή 1 Σεντέσιμο - obverseΧιλή 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1960 - 1963
Αλουμίνιο, 3g, ø 28mm
KM# 189
Τιμή: 0.63
Χιλή 2 Σεντέσιμος - obverseΧιλή 2 Σεντέσιμος - reverse
2 Σεντέσιμος
1960 - 1970
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 193
Τιμή: 0.19

Χιλή 5 Σεντέσιμος - obverseΧιλή 5 Σεντέσιμος - reverse
5 Σεντέσιμος
1960 - 1970
Χαλκοαλουμίνιο, 4.12g, ø 23.3mm
KM# 190
Τιμή: 0.25
Χιλή 10 Σεντέσιμος - obverseΧιλή 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1960 - 1970
Χαλκοαλουμίνιο, 8.1g, ø 27.17mm
KM# 191
Τιμή: 0.32
Χιλή 10 Σεντέσιμος - obverseΧιλή 10 Σεντέσιμος - reverse
10 Σεντέσιμος
1971
Χαλκοαλουμίνιο, 2.5g, ø 18.1mm
KM# 194
Τιμή: 0.24

Χιλή 20 Σεντέσιμος - obverseΧιλή 20 Σεντέσιμος - reverse
20 Σεντέσιμος
1971 - 1972
Χαλκοαλουμίνιο, 3.05g, ø 19.97mm
KM# 195
Τιμή: 0.39
Χιλή 50 Σεντέσιμος - obverseΧιλή 50 Σεντέσιμος - reverse
50 Σεντέσιμος
1971
Χαλκοαλουμίνιο, 4.15g, ø 21.9mm
KM# 196
Τιμή: 0.68
Χιλή 1 Εσκούδο - obverseΧιλή 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1971 - 1972
Χαλκονικέλιο, 2.74g, ø 18.9mm
KM# 197
Τιμή: 0.37

Χιλή 2 Εσκούδος - obverseΧιλή 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1971
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 21mm
KM# 198
Κοπή
Χιλή 5 Εσκούδος - obverseΧιλή 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1971 - 1972
Χαλκονικέλιο, 4.53g, ø 23.03mm
KM# 199
Τιμή: 0.55
Χιλή 5 Εσκούδος - obverseΧιλή 5 Εσκούδος - reverse
5 Εσκούδος
1972
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 22.8mm
KM# 199a
Τιμή: 0.49

Χιλή 10 Εσκούδος - obverseΧιλή 10 Εσκούδος - reverse
10 Εσκούδος
1974
Αλουμίνιο, 2g, ø 24.93mm
KM# 200
Τιμή: 1.43
Χιλή 50 Εσκούδος - obverseΧιλή 50 Εσκούδος - reverse
50 Εσκούδος
1974 - 1975
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 21.48mm
KM# 201
Τιμή: 0.52
Χιλή 100 Εσκούδος - obverseΧιλή 100 Εσκούδος - reverse
100 Εσκούδος
1974 - 1975
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5.01g, ø 23.5mm
KM# 202
Τιμή: 0.49

Χιλή>Δημοκρατία της Χιλής|1899 - 1959
 Χρονική Περίοδος

Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1904 - 1908
Χαλκός, 3.5g, ø 20.3mm
KM# 161.1
Τιμή: 6.25
Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1919
Χαλκός, 2.5g, ø 19mm
KM# 161.2
Τιμή: 6.77
Χιλή 2 Σεντάβος - obverseΧιλή 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1919
Χαλκός, 5g, ø 21mm
KM# 164
Τιμή: 8.91

Χιλή 2½ Σεντάβος - obverseΧιλή 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1904 - 1908
Χαλκός, 7g, ø 25mm
KM# 162
Τιμή: 3.66
Χιλή 5 Σεντάβος - obverseΧιλή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1899 - 1907
Ασήμι 0.500, 1g, ø 14mm
KM# 155.2
Τιμή: 1.73
Χιλή 5 Σεντάβος - obverseΧιλή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1908 - 1913
Ασήμι 0.400, 1g, ø 14mm
KM# 155.2a
Τιμή: 2.5

Χιλή 5 Σεντάβος - obverseΧιλή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1915 - 1919
Ασήμι 0.450, 1g, ø 14mm
KM# 155.3
Τιμή: 2.82
Χιλή 5 Σεντάβος - obverseΧιλή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1920 - 1938
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 16.5mm
KM# 165
Τιμή: 0.3
Χιλή 10 Σεντάβος - obverseΧιλή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1899 - 1907
Ασήμι 0.500, 2g, ø 17mm
KM# 156.2
Τιμή: 0.92

Χιλή 10 Σεντάβος - obverseΧιλή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1908 - 1920
Ασήμι 0.400, 1.5g, ø 17mm
KM# 156.2a
Τιμή: 1.68
Χιλή 10 Σεντάβος - obverseΧιλή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1915 - 1918
Ασήμι 0.450, 1.5g, ø 17mm
KM# 156.3
Τιμή: 1.4
Χιλή 10 Σεντάβος - obverseΧιλή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1920 - 1941
Χαλκονικέλιο, 3.08g, ø 19.5mm
KM# 166
Τιμή: 0.52

Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1899 - 1907
Ασήμι 0.500, 4g, ø 21.5mm
KM# 151.2
Τιμή: 4.34
Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1907 - 1920
Ασήμι 0.400, 3g, ø 21.5mm
KM# 151.3
Τιμή: 2.61
Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1916
Ασήμι 0.450, 3g, ø 21.5mm
KM# 151.4
Τιμή: 2.71

Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1920 - 1941
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 167
Τιμή: 0.53
Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1942 - 1953
Χαλκός, 3g, ø 18mm
KM# 177
Τιμή: 0.62
Χιλή 40 Σεντάβος - obverseΧιλή 40 Σεντάβος - reverse
40 Σεντάβος
1907 - 1908
Ασήμι 0.400, 6g, ø 25mm
KM# 163
Τιμή: 6.75

Χιλή 50 Σεντάβος - obverseΧιλή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1902 - 1905
Ασήμι 0.700, 10g, ø 28mm
KM# 160
Τιμή: 6.43
Χιλή 50 Σεντάβος - obverseΧιλή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1942
Χαλκός, 4g, ø 20.5mm
KM# 178
Τιμή: 1.31
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1902 - 1905
Ασήμι 0.700, 20g, ø 35mm
KM# 152.2
Τιμή: 20.12

Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1910
Ασήμι 0.900, 12g, ø 31.5mm
KM# 152.3
Τιμή: 25.45
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1915 - 1917
Ασήμι 0.720, 9g, ø 27.5mm
KM# 152.4
Τιμή: 5.82
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1921 - 1922
Ασήμι 0.500, 9g, ø 29mm
KM# 152.5
Τιμή: 6.82

Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1924 - 1925
Ασήμι 0.500, 9g, ø 29mm
KM# 152.6
Τιμή: 5.22
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1927
Ασήμι 0.500, 9g, ø 29mm
KM# 171
Τιμή: 13.87
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1932
Ασήμι 0.400, 6g, ø 25mm
KM# 174
Τιμή: 4.69

Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1933
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 176.1
Τιμή: 1.6
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1940
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 176.2
Τιμή: 2.25
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1942 - 1954
Χαλκός, 7.5g, ø 25.2mm
KM# 179
Τιμή: 0.31

Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1954 - 1958
Αλουμίνιο, 2g, ø 25mm
KM# 179a
Τιμή: 0.31
Χιλή 2 Πέσος - obverseΧιλή 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1927
Ασήμι 0.500, 18g, ø 33mm
KM# 172
Τιμή: 11.87
Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1898 - 1911
Χρυσός 0.917, 2.995g, ø 16.5mm
KM# 159
Κοπή

Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1927
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 173
Τιμή: 35.55
Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1956
Αλουμίνιο, 2.4g, ø 23.5mm
KM# 180
Τιμή: 1.21
Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1896 - 1901
Χρυσός 0.917, 5.991g, ø 21mm
KM# 157
Κοπή

Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1956 - 1959
Αλουμίνιο, 2.96g, ø 29mm
KM# 181
Τιμή: 0.6
Χιλή 20 Πέσος - obverseΧιλή 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1896 - 1917
Χρυσός 0.917, 11.98g, ø 27mm
KM# 158
Κοπή
Χιλή 20 Πέσος - obverseΧιλή 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1926 - 1959
Χρυσός 0.900, 4.068g, ø 18.5mm
KM# 168
Τιμή: 159.9

Χιλή 50 Πέσος - obverseΧιλή 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1926 - 1966
Χρυσός 0.900, 10.17g, ø 24.5mm
KM# 169
Κοπή
Χιλή 100 Πέσος - obverseΧιλή 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1926
Χρυσός 0.900, 20.34g, ø 31mm
KM# 170
Τιμή: 738.4
Χιλή 100 Πέσος - obverseΧιλή 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1932 - 1959
Χρυσός 0.900, 20.34g, ø 31mm
KM# 175
Τιμή: 734

Χιλή>Δημοκρατία της Χιλής|1851 - 1898
 Χρονική Περίοδος

Χιλή ½ Σεντάβο - obverseΧιλή ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1851
Χαλκός, 5g, ø 22mm
KM# 117
Τιμή: 3.44
Χιλή ½ Σεντάβο - obverseΧιλή ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1851
Χαλκός, 4.6g, ø 22mm
KM# 118
Τιμή: 4.21
Χιλή ½ Σεντάβο - obverseΧιλή ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1853
Χαλκός, 4.6g, ø 22mm
KM# 126
Τιμή: 5.55

Χιλή ½ Σεντάβο - obverseΧιλή ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1871 - 1873
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 148
Τιμή: 5
Χιλή ½ Σεντάβο - obverseΧιλή ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1883 - 1894
Χαλκός, 3g, ø 19mm
KM# 148a
Τιμή: 2.06
Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1851
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 120
Τιμή: 9.46

Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1851
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 119
Τιμή: 7.11
Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1853
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 127
Τιμή: 8.5
Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1870 - 1877
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 146
Τιμή: 1.27

Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1878 - 1898
Χαλκός, 5g, ø 21.3mm
KM# 146a
Τιμή: 4.31
Χιλή 2 Σεντάβος - obverseΧιλή 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1870 - 1877
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 147
Τιμή: 2.94
Χιλή 2 Σεντάβος - obverseΧιλή 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1878 - 1894
Χαλκός, 7g, ø 25mm
KM# 147a
Τιμή: 3

Χιλή 2½ Σεντάβος - obverseΧιλή 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1886 - 1898
Χαλκός, 8g, ø 27mm
KM# 150
Τιμή: 2.63
Χιλή ½ Ντεσίμο - obverseΧιλή ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1851 - 1859
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 121
Τιμή: 10.52
Χιλή ½ Ντεσίμο - obverseΧιλή ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1860 - 1862
Ασήμι 0.900, 1.15g, ø 15mm
KM# 121a
Τιμή: 26

Χιλή ½ Ντεσίμο - obverseΧιλή ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1865 - 1866
Ασήμι 0.900, 1.15g, ø 15mm
KM# 137.1
Κοπή
Χιλή ½ Ντεσίμο - obverseΧιλή ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1867 - 1881
Ασήμι 0.835, 1.25g, ø 15mm
KM# 137.2
Τιμή: 2.67
Χιλή ½ Ντεσίμο - obverseΧιλή ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1879 - 1894
Ασήμι 0.500, 1.25g, ø 15mm
KM# 137.3
Τιμή: 2.71

Χιλή 5 Σεντάβος - obverseΧιλή 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1896
Ασήμι 0.835, 1g, ø 14.5mm
KM# 155.1
Τιμή: 6.71
Χιλή 1 Ντεσίμο - obverseΧιλή 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1852 - 1859
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 124
Τιμή: 6.43
Χιλή 1 Ντεσίμο - obverseΧιλή 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1860 - 1862
Ασήμι 0.900, 2.3g, ø 18mm
KM# 124a
Τιμή: 9.99

Χιλή 1 Ντεσίμο - obverseΧιλή 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1864 - 1866
Ασήμι 0.900, 2.3g, ø 18mm
KM# 136.1
Τιμή: 4.08
Χιλή 1 Ντεσίμο - obverseΧιλή 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1867 - 1880
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 136.2
Τιμή: 10.47
Χιλή 1 Ντεσίμο - obverseΧιλή 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1879 - 1894
Ασήμι 0.500, 2.5g, ø 18mm
KM# 136.3
Τιμή: 3.32

Χιλή 1 Ντεσίμο - obverseΧιλή 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1891
Ασήμι 0.500, 2g, ø 18mm
KM# 136.3a
Τιμή: 35.5
Χιλή 10 Σεντάβος - obverseΧιλή 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1896
Ασήμι 0.835, 2g, ø 17mm
KM# 156.1
Τιμή: 5.05
Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1852 - 1859
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 125
Τιμή: 10

Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1860 - 1862
Ασήμι 0.900, 4.6g, ø 23mm
KM# 125a
Τιμή: 22.18
Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1863 - 1867
Ασήμι 0.900, 4.6g, ø 23mm
KM# 135
Τιμή: 6.43
Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1867 - 1879
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 138.1
Τιμή: 4.15

Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1879 - 1893
Ασήμι 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 138.2
Τιμή: 4.68
Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1891 - 1893
Ασήμι 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 138.4
Τιμή: 7.51
Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1891
Ασήμι 0.200, 4.6g, ø 23mm
KM# 138.3
Τιμή: 16.07

Χιλή 20 Σεντάβος - obverseΧιλή 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1895
Ασήμι 0.835, 4g, ø 21.5mm
KM# 151.1
Κοπή
Χιλή 50 Σεντάβος - obverseΧιλή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1853 - 1862
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 128
Τιμή: 52.72
Χιλή 50 Σεντάβος - obverseΧιλή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1862 - 1867
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 134
Κοπή

Χιλή 50 Σεντάβος - obverseΧιλή 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1867 - 1872
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 139
Τιμή: 81.84
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1853 - 1862
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 129
Τιμή: 178.2
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1860 - 1864
Χρυσός 0.900, 1.52g, ø 14mm
KM# 133
Τιμή: 227.5

Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1865
Copiapo
Ασήμι 0.500, 22g, ø 35mm
KM# 4
Τιμή: 332.1
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1867 - 1873
Χρυσός 0.900, 1.52g, ø 14mm
KM# 140
Κοπή
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1867
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 141
Κοπή

Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1867 - 1891
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 142.1
Τιμή: 41.93
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1895 - 1897
Ασήμι 0.835, 20g, ø 35mm
KM# 152.1
Τιμή: 16.39
Χιλή 2 Πέσος - obverseΧιλή 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1856 - 1865
Χρυσός 0.900, 3.05g, ø 17mm
KM# 132
Κοπή

Χιλή 2 Πέσος - obverseΧιλή 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1867 - 1875
Χρυσός 0.900, 3.05g, ø 17mm
KM# 143
Κοπή
Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1851 - 1853
Χρυσός 0.900, 7.63g, ø 22.5mm
KM# 122
Κοπή
Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1855 - 1867
Χρυσός 0.900, 7.63g, ø 22.5mm
KM# 130
Κοπή

Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1868 - 1873
Χρυσός 0.900, 7.63g, ø 22.5mm
KM# 144
Κοπή
Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1895 - 1896
Χρυσός 0.917, 3g, ø 16.5mm
KM# 153
Τιμή: 160.2
Χιλή 5 Πέσος - obverseΧιλή 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1898 - 1911
Χρυσός 0.917, 2.995g, ø 16.5mm
KM# 159
Κοπή

Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1851 - 1853
Χρυσός 0.900, 15.25g, ø 28.5mm
KM# 123
Κοπή
Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1854 - 1867
Χρυσός 0.900, 15.25g, ø 28.5mm
KM# 131
Κοπή
Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1867 - 1892
Χρυσός 0.900, 15.25g, ø 28.5mm
KM# 145
Κοπή

Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1895
Χρυσός 0.917, 5.99g, ø 21mm
KM# 154
Κοπή
Χιλή 10 Πέσος - obverseΧιλή 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1896 - 1901
Χρυσός 0.917, 5.991g, ø 21mm
KM# 157
Κοπή
Χιλή 20 Πέσος - obverseΧιλή 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1896 - 1917
Χρυσός 0.917, 11.98g, ø 27mm
KM# 158
Κοπή

Χιλή>Δημοκρατία της Χιλής|1817 - 1851
 Χρονική Περίοδος

Χιλή ¼ Ρεάλ - obverseΧιλή ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1832 - 1834
Ασήμι 0.900, 0.9g, ø 11mm
KM# 89
Κοπή
Χιλή 1/2 Ρεάλ - obverseΧιλή 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1833 - 1834
Ασήμι 0.900, 1.7g, ø 17.5mm
KM# 90
Τιμή: 115
Χιλή 1/2 Ρεάλ - obverseΧιλή 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1838 - 1840
Ασήμι 0.900, 1.6g, ø 17mm
KM# 98.1
Κοπή

Χιλή 1/2 Ρεάλ - obverseΧιλή 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1841 - 1842
Ασήμι 0.900, 1.6g, ø 17mm
KM# 98.3
Κοπή
Χιλή 1/2 Ρεάλ - obverseΧιλή 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1844 - 1851
Ασήμι 0.900, 1.6g, ø 17mm
KM# 98.2
Κοπή
Χιλή ½ Σεντάβο - obverseΧιλή ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1835
Χαλκός, 9g, ø 22mm
KM# 114
Τιμή: 11.14

Χιλή 1 Ρεάλ - obverseΧιλή 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1834
Ασήμι 0.900, 3.5g, ø 21mm
KM# 91
Κοπή
Χιλή 1 Ρεάλ - obverseΧιλή 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1838 - 1842
Ασήμι 0.900, 3.35g, ø 21.5mm
KM# 94
Κοπή
Χιλή 1 Ρεάλ - obverseΧιλή 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1843 - 1850
Ασήμι 0.900, 3g, ø 19mm
KM# 94.2
Τιμή: 12.87

Χιλή 1 Σεντάβο - obverseΧιλή 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1835
Χαλκός, 17.9g, ø 30mm
KM# 115
Τιμή: 16.91
Χιλή 2 Ρεάλ - obverseΧιλή 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1834
Ασήμι 0.900, 6.55g, ø 28mm
KM# 92
Τιμή: 126.1
Χιλή 2 Ρεάλ - obverseΧιλή 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1843 - 1852
Diameter 23mm
Ασήμι 0.900, 5.7g, ø 23mm
KM# 100.2
Τιμή: 40

Χιλή 2 Ρεάλ - obverseΧιλή 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1843
Diameter 24.5mm
Ασήμι 0.900, 5.7g, ø 24.5mm
KM# 100.1
Κοπή
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1817
Ασήμι 0.900, 27g, ø 39.5mm
KM# 82.1
Κοπή
Χιλή 1 Πέσο - obverseΧιλή 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1817 - 1834
Ασήμι 0.900, 27g, ø 39.5mm
KM# 82.2
Κοπή

Χιλή 8 Ρεάλ - obverseΧιλή 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1839 - 1840
Ασήμι 0.900, 26.7g, ø 39mm
KM# 96.1
Κοπή
Χιλή 8 Ρεάλ - obverseΧιλή 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1848 - 1849
Ασήμι 0.900, 26.6g, ø 38.5mm
KM# 96.2
Κοπή
Χιλή 1 Εσκούδο - obverseΧιλή 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1824 - 1834
Χρυσός 0.875, 3.3g, ø 19mm
KM# 85
Κοπή

Χιλή 1 Εσκούδο - obverseΧιλή 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1838
Χρυσός 0.875, 3.3g, ø 18.5mm
KM# 99
Κοπή
Χιλή 1 Εσκούδο - obverseΧιλή 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1839 - 1845
Χρυσός 0.875, 3.3g, ø 18.5mm
KM# 101.1
Τιμή: 308
Χιλή 1 Εσκούδο - obverseΧιλή 1 Εσκούδο - reverse
1 Εσκούδο
1846 - 1851
Χρυσός 0.875, 3.3g, ø 18.5mm
KM# 101.2
Κοπή

Χιλή 2 Εσκούδος - obverseΧιλή 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1824 - 1834
Χρυσός 0.875, 6.7g, ø 22mm
KM# 86
Κοπή
Χιλή 2 Εσκούδος - obverseΧιλή 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1837 - 1838
Χρυσός 0.875, 6.7g, ø 22.5mm
KM# 97
Κοπή
Χιλή 2 Εσκούδος - obverseΧιλή 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1839 - 1845
Χρυσός 0.875, 6.7g, ø 23mm
KM# 102.1
Κοπή

Χιλή 2 Εσκούδος - obverseΧιλή 2 Εσκούδος - reverse
2 Εσκούδος
1846 - 1851
Χρυσός 0.875, 6.7g, ø 22.5mm
KM# 102.2
Κοπή
Χιλή 4 Εσκούδος - obverseΧιλή 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1824 - 1834
Χρυσός 0.875, 13.5g, ø 30mm
KM# 87
Κοπή
Χιλή 4 Εσκούδος - obverseΧιλή 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1836 - 1837
Χρυσός 0.875, 13.5g, ø 29mm
KM# 95
Κοπή

Χιλή 4 Εσκούδος - obverseΧιλή 4 Εσκούδος - reverse
4 Εσκούδος
1839 - 1841
Χρυσός 0.875, 13.5g, ø 29mm
KM# 103
Κοπή
Χιλή 8 Εσκούδος - obverseΧιλή 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1818 - 1834
Χρυσός 0.875, 27g, ø 37mm
KM# 84
Κοπή
Χιλή 8 Εσκούδος - obverseΧιλή 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1835 - 1838
Χρυσός 0.875, 27g, ø 37.5mm
KM# 93
Κοπή

Χιλή 8 Εσκούδος - obverseΧιλή 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1839 - 1843
Χρυσός 0.875, 27g, ø 36mm
KM# 104.1
Κοπή
Χιλή 8 Εσκούδος - obverseΧιλή 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1843 - 1845
Χρυσός 0.875, 27g, ø 35.5mm
KM# 104.2
Κοπή
Χιλή 8 Εσκούδος - obverseΧιλή 8 Εσκούδος - reverse
8 Εσκούδος
1846 - 1851
Χρυσός 0.875, 27g, ø 35.5mm
KM# 105
Κοπή

uCoin