Κολομβία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κολομβία - Κατάλογος Νομισμάτων

Κολομβία>Δημοκρατία της Κολομβίας|1989 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1989 - 1993
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 2.26g, ø 17mm
KM# 280
Τιμή: 0.2
Κολομβία 10 Πέσος - obverseΚολομβία 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1989 - 1994
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 3.3g, ø 18.75mm
KM# 281
Τιμή: 0.18
Κολομβία 20 Πέσος - obverseΚολομβία 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1989 - 1994
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 20.25mm
KM# 282
Τιμή: 0.2

Κολομβία 20 Πέσος - obverseΚολομβία 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
2003
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 20.25mm
KM# 282.2
Τιμή: 0.42
Κολομβία 20 Πέσος - obverseΚολομβία 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
2004 - 2008
Ορείχαλκος, 2g, ø 17.2mm
KM# 294
Τιμή: 0.27
Κολομβία 50 Πέσος - obverseΚολομβία 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1989 - 2009
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4.56g, ø 22mm
KM# 283
Τιμή: 0.19

Κολομβία 50 Πέσος - obverseΚολομβία 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
2007 - 2012
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.56g, ø 22mm
KM# 283.2a
Τιμή: 0.24
Κολομβία 50 Πέσος - obverseΚολομβία 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
2012 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 17mm
KM# 295
Τιμή: 0.27
Κολομβία 100 Πέσος - obverseΚολομβία 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
1992 - 2012
Ορείχαλκος, 5.3g, ø 23mm
KM# 285
Τιμή: 0.19

Κολομβία 100 Πέσος - obverseΚολομβία 100 Πέσος - reverse
100 Πέσος
2012 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.34g, ø 20.3mm
KM# 296
Τιμή: 0.18
Κολομβία 200 Πέσος - obverseΚολομβία 200 Πέσος - reverse
200 Πέσος
1994 - 2012
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.08g, ø 24.4mm
KM# 287
Τιμή: 0.21
Κολομβία 200 Πέσος - obverseΚολομβία 200 Πέσος - reverse
200 Πέσος
2012 - 2017
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4.61g, ø 22.4mm
KM# 297
Τιμή: 0.32

Κολομβία 500 Πέσος - obverseΚολομβία 500 Πέσος - reverse
500 Πέσος
1993 - 2012
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.43g, ø 23.5mm
KM# 286
Τιμή: 0.33
Κολομβία 500 Πέσος - obverseΚολομβία 500 Πέσος - reverse
500 Πέσος
2012 - 2018
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.14g, ø 23.7mm
KM# 298
Τιμή: 0.48
Κολομβία 1000 Πέσος - obverseΚολομβία 1000 Πέσος - reverse
1000 Πέσος
1996 - 1998
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 7.3g, ø 21.67mm
KM# 288
Τιμή: 0.37

Κολομβία 1000 Πέσος - obverseΚολομβία 1000 Πέσος - reverse
1000 Πέσος
2012 - 2017
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 9.95g, ø 26.7mm
KM# 299
Τιμή: 0.82

Κολομβία>Δημοκρατία της Κολομβίας|1911 - 1989
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία 1 Σεντάβο - obverseΚολομβία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1918 - 1948
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 275
Τιμή: 1.37
Κολομβία 1 Σεντάβο - obverseΚολομβία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1942 - 1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.2mm
KM# 205
Τιμή: 0.53
Κολομβία 1 Σεντάβο - obverseΚολομβία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1952 - 1958
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 17mm
KM# 275a
Τιμή: 0.54

Κολομβία 1 Σεντάβο - obverseΚολομβία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1967 - 1978
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 17.2mm
KM# 205a
Τιμή: 0.3
Κολομβία 2 Σεντάβος - obverseΚολομβία 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1918 - 1947
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 198
Τιμή: 1.23
Κολομβία 2 Σεντάβος - obverseΚολομβία 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1948 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.03g, ø 19.04mm
KM# 210
Τιμή: 0.66

Κολομβία 2 Σεντάβος - obverseΚολομβία 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1952 - 1965
Χαλκοαλουμίνιο, 3.1g, ø 19mm
KM# 211
Τιμή: 0.72
Κολομβία 2 Σεντάβος - obverseΚολομβία 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1955 - 1959
Χαλκοαλουμίνιο, 2.93g, ø 19mm
KM# 214
Τιμή: 0.66
Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1918 - 1950
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 199
Τιμή: 0.35

Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1942 - 1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.12g, ø 21mm
KM# 206
Τιμή: 0.4
Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1967 - 1979
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.23g, ø 21.29mm
KM# 206a
Τιμή: 0.28
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1911 - 1942
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 196.1
Τιμή: 1.25

Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1945 - 1952
Ασήμι 0.500, 2.5g, ø 18mm
KM# 207
Τιμή: 1.25
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1952 - 1966
Χαλκονικέλιο, 2.2g, ø 18mm
KM# 212
Τιμή: 0.42
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1967 - 1969
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.51g, ø 18.3mm
KM# 226
Τιμή: 0.38

Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1969 - 1971
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.52g, ø 18.3mm
KM# 236
Τιμή: 0.36
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1972 - 1980
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.52g, ø 18.4mm
KM# 253
Τιμή: 0.28
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1911 - 1942
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23.4mm
KM# 197
Τιμή: 2.56

Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1945 - 1947
Ασήμι 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 208
Τιμή: 2.22
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1948 - 1951
Ασήμι 0.500, 5g, ø 23.3mm
KM# 208.2
Τιμή: 2.35
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1952 - 1953
Ασήμι 0.300, 5g, ø 23.15mm
KM# 213
Τιμή: 2.31

Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1956 - 1966
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23.4mm
KM# 215
Τιμή: 0.29
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1967 - 1969
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.5g, ø 23.6mm
KM# 227
Τιμή: 0.45
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1969 - 1970
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.5g, ø 23.6mm
KM# 237
Τιμή: 0.37

Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1971 - 1979
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.5g, ø 23.5mm
KM# 246
Τιμή: 0.35
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1971
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.5g, ø 23.5mm
KM# 245
Τιμή: 0.34
Κολομβία 25 Σεντάβος - obverseΚολομβία 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1979 - 1980
Χαλκοαλουμίνιο, 4.5g, ø 23mm
KM# 267
Τιμή: 0.45

Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1912 - 1933
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 193
Τιμή: 5.79
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1916 - 1934
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 274
Τιμή: 5.17
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1947 - 1948
Ασήμι 0.500, 12.5g, ø 30mm
KM# 209
Τιμή: 5.69

Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1958 - 1966
Χαλκονικέλιο, 12.56g, ø 30.5mm
KM# 217
Τιμή: 0.37
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1967 - 1969
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 10.1g, ø 30mm
KM# 228
Τιμή: 0.46
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1970 - 1982
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.4g, ø 23.3mm
KM# 244
Τιμή: 0.22

Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1967
Χαλκονικέλιο, 12.7g, ø 30mm
KM# 229
Τιμή: 1.24
Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1974 - 1981
Χαλκονικέλιο, 6.75g, ø 25.3mm
KM# 258
Τιμή: 0.25
Κολομβία 2 Πέσος - obverseΚολομβία 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1977 - 1988
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.8g, ø 23.8mm
KM# 263
Τιμή: 0.3

Κολομβία 2,5 Πέσος - obverseΚολομβία 2,5 Πέσος - reverse
2,5 Πέσος
1913
Χρυσός 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 194
Κοπή
Κολομβία 2,5 Πέσος - obverseΚολομβία 2,5 Πέσος - reverse
2,5 Πέσος
1919 - 1920
Χρυσός 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 200
Κοπή
Κολομβία 2,5 Πέσος - obverseΚολομβία 2,5 Πέσος - reverse
2,5 Πέσος
1924 - 1929
Χρυσός 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 203
Κοπή

Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1913 - 1919
Χρυσός 0.917, 7.988g, ø 21mm
KM# 195
Κοπή
Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1919 - 1924
Χρυσός 0.917, 7.988g, ø 21.9mm
KM# 201.1
Τιμή: 290.5
Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1924 - 1930
Χρυσός 0.917, 7.988g, ø 21.9mm
KM# 204
Κοπή

Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1980 - 1989
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9g, ø 26.3mm
KM# 268
Τιμή: 0.47
Κολομβία 10 Πέσος - obverseΚολομβία 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1919 - 1924
Χρυσός 0.917, 15.97g, ø 25.9mm
KM# 202
Κοπή
Κολομβία 10 Πέσος - obverseΚολομβία 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1981 - 1989
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 10g, ø 28.1mm
KM# 270
Τιμή: 0.45

Κολομβία 20 Πέσος - obverseΚολομβία 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1982 - 1989
Χαλκοαλουμίνιο, 6.1g, ø 25mm
KM# 271
Τιμή: 0.28
Κολομβία 50 Πέσος - obverseΚολομβία 50 Πέσος - reverse
50 Πέσος
1986 - 1989
Χαλκονικέλιο, 8.4g, ø 26.8mm
KM# 272
Τιμή: 0.84

Κολομβία>Leprosarium Coinage|1901 - 1928
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία 1 Σεντάβο - obverseΚολομβία 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1921
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# L9
Τιμή: 12.39
Κολομβία 1 Πέσο (Παπικό νόμισμα) - obverseΚολομβία 1 Πέσο (Παπικό νόμισμα) - reverse
1 Πέσο (Παπικό νόμισμα)
1907
Leprosarium Coinage
Χαλκονικέλιο, 2.65g, ø 18mm
KM# L6
Τιμή: 74.76
Κολομβία 2 Σεντάβος - obverseΚολομβία 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1921
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18.9mm
KM# L10
Τιμή: 8.26

Κολομβία 2½ Σεντάβος - obverseΚολομβία 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1901
Ορείχαλκος, 1.3g
KM# L1
Κοπή
Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1901
Ορείχαλκος, 2.55g, ø 18mm
KM# L2
Τιμή: 48.99
Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1921
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22.88mm
KM# L11
Τιμή: 5.6

Κολομβία 5 Πέσος (Παπικό νόμισμα) - obverseΚολομβία 5 Πέσος (Παπικό νόμισμα) - reverse
5 Πέσος (Παπικό νόμισμα)
1907
Leprosarium Coinage
Χαλκονικέλιο, 4.75g, ø 23mm
KM# L7
Τιμή: 307.8
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1901
Ορείχαλκος, 3.6g, ø 20.5mm
KM# L3
Τιμή: 114.3
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1921
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 22.89mm
KM# L12
Τιμή: 4.9

No ImageNo Image
10 Πέσος (Παπικό νόμισμα)
1907
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 28mm
KM# L8
Τιμή: 886.6
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1901
Ορείχαλκος, 5g
KM# L4
Τιμή: 87.95
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1901
Ορείχαλκος, 12.4g, ø 30mm
KM# L5
Τιμή: 131.9

Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1921
Χαλκονικέλιο, 9.8g, ø 30mm
KM# L13
Τιμή: 10.43
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1928
Ορείχαλκος, 9.8g, ø 30mm
KM# L14
Τιμή: 15.6

Κολομβία>Δημοκρατία της Κολομβίας|1886 - 1914
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία 1 Πέσο (Παπικό νόμισμα) - obverseΚολομβία 1 Πέσο (Παπικό νόμισμα) - reverse
1 Πέσο (Παπικό νόμισμα)
1907 - 1916
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# A279
Τιμή: 2.71
Κολομβία 2 Πέσος (Παπικό νόμισμα) - obverseΚολομβία 2 Πέσος (Παπικό νόμισμα) - reverse
2 Πέσος (Παπικό νόμισμα)
1907 - 1914
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# B279
Τιμή: 2.05
Κολομβία 2½ Σεντάβος - obverseΚολομβία 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1902
Χαλκονικέλιο, ø 14.3mm
KM# 190
Κοπή

Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1886 - 1888
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19.8mm
KM# 183
Τιμή: 2.08
Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1886 - 1902
Χαλκονικέλιο, 3.16g, ø 20mm
KM# 184
Τιμή: 3.21
Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1902
Ασήμι 0.666, 1.3g, ø 14mm
KM# 191
Τιμή: 20

Κολομβία 5 Πέσος (Παπικό νόμισμα) - obverseΚολομβία 5 Πέσος (Παπικό νόμισμα) - reverse
5 Πέσος (Παπικό νόμισμα)
1907 - 1914
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 279
Τιμή: 2.27
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1897
Ασήμι 0.666, 2.5g, ø 19mm
KM# 188
Τιμή: 9.19
Κολομβία 5 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 5 Ντεσίμος - reverse
5 Ντεσίμος
1887 - 1888
Ασήμι 0.500, 12.5g
KM# 165
Κοπή

Κολομβία 5 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 5 Ντεσίμος - reverse
5 Ντεσίμος
1888
Ασήμι 0.500, 12.5g, ø 30mm
KM# 166
Κοπή
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1897
Ασήμι 0.666, 5g, ø 23.4mm
KM# 189
Τιμή: 14.94
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1887
Ασήμι 0.500, 15.5g
KM# 185
Κοπή

Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1888 - 1908
Ασήμι 0.500, 12.5g, ø 30mm
KM# 186
Κοπή
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1902
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 192
Κοπή

Κολομβία>Ηνωμένες Πολιτείες της Κολομβίας|1863 - 1886
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία ¼ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ¼ Ντεσίμο - reverse
¼ Ντεσίμο
1863 - 1867
Ασήμι 0.900, 0.85g, ø 12mm
KM# 143
Τιμή: 34.04
Κολομβία ¼ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ¼ Ντεσίμο - reverse
¼ Ντεσίμο
1868 - 1881
Ασήμι 0.666, 0.85g, ø 12mm
KM# 143a
Τιμή: 4.42
Κολομβία 1¼ Σεντάβο - obverseΚολομβία 1¼ Σεντάβο - reverse
1¼ Σεντάβο
1874
Χαλκονικέλιο, 1.45g, ø 12mm
KM# 173
Τιμή: 5.3

Κολομβία ½ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1863 - 1865
Ασήμι 0.900, 1.25g
KM# 144
Τιμή: 6.4
Κολομβία ½ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1867
Ασήμι 0.666, 1.25g
KM# 144a
Κοπή
Κολομβία ½ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1868 - 1878
LEI 0.666
Ασήμι 0.666, 1.25g
KM# 150
Κοπή

Κολομβία ½ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1870 - 1875
LEI 0.835
Ασήμι 0.835, 1.25g
KM# 150a
Κοπή
Κολομβία 2½ Σεντάβος - obverseΚολομβία 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1872 - 1881
Ασήμι 0.666, 0.65g, ø 11.2mm
KM# 169
Τιμή: 3.4
Κολομβία 2½ Σεντάβος - obverseΚολομβία 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1881
Χαλκονικέλιο, 2.42g, ø 18mm
KM# 180
Τιμή: 2.05

Κολομβία 2½ Σεντάβος - obverseΚολομβία 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1881
Χαλκονικέλιο, 1.2g, ø 14.3mm
KM# 179
Τιμή: 2.36
Κολομβία 2½ Σεντάβος - obverseΚολομβία 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1885
Χαλκός, 2.55g, ø 18.7mm
KM# 181
Τιμή: 13
Κολομβία 2½ Σεντάβος - obverseΚολομβία 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1886
Χαλκονικέλιο, 1.1g, ø 15mm
KM# 182
Τιμή: 1.64

Κολομβία 1 Ντεσίμο - obverseΚολομβία 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1863 - 1866
Ασήμι 0.900, 2.5g
KM# 145
Κοπή
Κολομβία 1 Ντεσίμο - obverseΚολομβία 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1866
Ασήμι 0.835, 2.5g
KM# 145a
Κοπή
Κολομβία 1 Ντεσίμο - obverseΚολομβία 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1868 - 1874
Ασήμι 0.835, 2.5g
KM# 151
Τιμή: 6.19

Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1872 - 1874
Ασήμι 0.666, 1.25g
KM# 170
Κοπή
Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1874
Ασήμι 0.835, 1.23g
KM# 174
Κοπή
Κολομβία 5 Σεντάβος - obverseΚολομβία 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1875 - 1885
Ασήμι 0.835, 1.25g, ø 14.3mm
KM# 174a
Τιμή: 4

Κολομβία 2 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 2 Ντεσίμος - reverse
2 Ντεσίμος
1865
Ασήμι 0.900, 5g
KM# 149
Κοπή
Κολομβία 2 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 2 Ντεσίμος - reverse
2 Ντεσίμος
1866 - 1867
Ασήμι 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 149a
Κοπή
Κολομβία 2 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 2 Ντεσίμος - reverse
2 Ντεσίμος
1870 - 1872
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 155
Κοπή

Κολομβία 2 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 2 Ντεσίμος - reverse
2 Ντεσίμος
1874
Ασήμι 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 160
Τιμή: 20
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1872 - 1874
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 21mm
KM# 171
Τιμή: 6.4
Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1874 - 1885
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18.7mm
KM# 175
Τιμή: 5.98

Κολομβία 10 Σεντάβος - obverseΚολομβία 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1885 - 1886
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18.7mm
KM# 175a
Κοπή
Κολομβία 5 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 5 Ντεσίμος - reverse
5 Ντεσίμος
1868 - 1878
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 153
Τιμή: 17.95
Κολομβία 5 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 5 Ντεσίμος - reverse
5 Ντεσίμος
1877 - 1886
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 161
Τιμή: 44.89

Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1874 - 1884
Ασήμι 0.835, 5g
KM# 176
Κοπή
Κολομβία 20 Σεντάβος - obverseΚολομβία 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1875 - 1885
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 178
Κοπή
Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1880
Ασήμι 0.835, 5g
KM# 162
Κοπή

Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1872 - 1875
Ασήμι 0.835, 12.5g
KM# 172
Κοπή
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1874 - 1885
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 177
Τιμή: 49.51
Κολομβία 50 Σεντάβος - obverseΚολομβία 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1885 - 1886
Ασήμι 0.835, 12.5g
KM# 177a
Τιμή: 88.26

Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1862 - 1868
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 139
Τιμή: 158.7
Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1863 - 1864
Χρυσός 0.900, 1.613g
KM# 146
Κοπή
Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1868 - 1871
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 154
Τιμή: 439.7

Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1871 - 1878
Χρυσός 0.900, 1.613g, ø 13.82mm
KM# 157
Κοπή
Κολομβία 2 Πέσος - obverseΚολομβία 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1863
Χρυσός 0.900, 3.226g
KM# 147
Κοπή
Κολομβία 2 Πέσος - obverseΚολομβία 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1871 - 1876
Χρυσός 0.900, 3.226g
KM# A154
Κοπή

Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1863
Χρυσός 0.900, 8.06g
KM# 140
Κοπή
Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1864
Χρυσός 0.900, 8.06g
KM# 148
Κοπή
Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1885
Χρυσός 0.900, 8.06g
KM# 163
Κοπή

Κολομβία 10 Πέσος - obverseΚολομβία 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1862 - 1876
Χρυσός 0.900, 16.13g
KM# 141
Κοπή
Κολομβία 20 Πέσος - obverseΚολομβία 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1862 - 1878
Χρυσός 0.900, 32.26g
KM# 142
Κοπή

Κολομβία>Συνομοσπονδία Γρεναδίνης|1858 - 1863
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία ¼ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ¼ Ντεσίμο - reverse
¼ Ντεσίμο
1860 - 1862
Ασήμι 0.666, 0.9g
KM# 131
Κοπή
Κολομβία ½ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1859 - 1861
Ασήμι 0.900, 1.25g
KM# 124
Κοπή
Κολομβία ¼ Ρεάλ - obverseΚολομβία ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1859 - 1862
Ασήμι 0.666, 0.9g
KM# 123
Κοπή

Κολομβία 1 Ντεσίμο - obverseΚολομβία 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1859 - 1860
Ασήμι 0.900, 2.5g
KM# 125
Κοπή
Κολομβία 1/2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1862
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 133
Κοπή
Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1862
Ασήμι 0.900, 5g
KM# 134
Κοπή

Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1859 - 1861
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 126
Κοπή
Κολομβία 2 Πέσος - obverseΚολομβία 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1859 - 1860
Χρυσός 0.900, 3.2258g
KM# 127
Κοπή
Κολομβία 10 Πέσος - obverseΚολομβία 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1858 - 1862
Χρυσός 0.900, 16.129g
KM# 129
Κοπή

No ImageNo Image
20 Πέσος
1859
Χρυσός 0.900, 32.258g
KM# 130
Κοπή

Κολομβία>Δημοκρατία της Νέας Γρανάδας|1847 - 1858
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία ½ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1847 - 1848
Χαλκός, 5g, ø 23.5mm
KM# 101
Κοπή
Κολομβία ½ Ντεσίμο - obverseΚολομβία ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1853 - 1858
Ασήμι 0.900, 1.5g
KM# 114
Κοπή
Κολομβία ¼ Ρεάλ - obverseΚολομβία ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1849 - 1858
Ασήμι 0.900, 0.9g, ø 11mm
KM# 108
Κοπή

Κολομβία 1 Ντεσίμο - obverseΚολομβία 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1847 - 1848
Χαλκός, 9.2g, ø 28mm
KM# 102
Κοπή
Κολομβία 1 Ντεσίμο - obverseΚολομβία 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1853 - 1858
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 115
Τιμή: 5.7
Κολομβία 1/2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1850 - 1853
Ασήμι 0.900, 1.4g
KM# 110
Κοπή

Κολομβία 2 Ντεσίμος - obverseΚολομβία 2 Ντεσίμος - reverse
2 Ντεσίμος
1853 - 1858
Ασήμι 0.900, 5g
KM# 117
Κοπή
Κολομβία 1 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1847
Ασήμι 0.900, 2.7g
KM# 103
Κοπή
Κολομβία 1 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1851 - 1853
Ασήμι 0.900, 2.5g
KM# 112
Τιμή: 5.26

Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1847 - 1849
Ασήμι 0.900, 5g
KM# 105
Τιμή: 33.53
Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1850 - 1853
Ασήμι 0.900, 5g
KM# 109
Κοπή
Κολομβία 8 Ρεάλ - obverseΚολομβία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1847
Ασήμι 0.900, 20g, ø 35mm
KM# 106
Κοπή

Κολομβία 10 Ρεάλ - obverseΚολομβία 10 Ρεάλ - reverse
10 Ρεάλ
1847 - 1849
Ασήμι 0.900, 25g, ø 36.5mm
KM# 107
Κοπή
Κολομβία 10 Ρεάλ - obverseΚολομβία 10 Ρεάλ - reverse
10 Ρεάλ
1850 - 1851
Ασήμι 0.900, 25g, ø 36.5mm
KM# 111
Κοπή
Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1855 - 1859
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37.5mm
KM# 118
Τιμή: 158.7

Κολομβία 2 Πέσος - obverseΚολομβία 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1857 - 1858
Χρυσός 0.900, 3.23g
KM# 121
Κοπή
Κολομβία 5 Πέσος - obverseΚολομβία 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1857 - 1858
Χρυσός 0.900, 8.06g
KM# 120
Κοπή
Κολομβία 10 Πέσος - obverseΚολομβία 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1853 - 1857
Χρυσός 0.900, 16.4g
KM# 116
Κοπή

Κολομβία 10 Πέσος - obverseΚολομβία 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1857 - 1858
Χρυσός 0.900, 16.129g
KM# 122
Κοπή

Κολομβία>Δημοκρατία της Κολομβίας|1820 - 1823
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία 1/2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1821
Ασήμι 0.666, 1.3g
KM# F8
Κοπή
Κολομβία 1 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1821
Ασήμι 0.666, 2.78g
KM# B9
Κοπή
Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1820 - 1823
Ασήμι 0.666, 4.98g, ø 26.5mm
KM# C5
Κοπή

Κολομβία 8 Ρεάλ - obverseΚολομβία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1820 - 1821
Ασήμι 0.666, 23g, ø 37mm
KM# C6
Κοπή

Κολομβία>Δημοκρατία της Νέας Γρανάδας|1813 - 1849
 Χρονική Περίοδος

Κολομβία ¼ Ρεάλ - obverseΚολομβία ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1821
Ασήμι 0.666, 0.7g
KM# 79
Κοπή
Κολομβία ¼ Ρεάλ - obverseΚολομβία ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1837 - 1848
Ασήμι 0.666, 0.68g
KM# 90
Κοπή
Κολομβία 1/2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1838 - 1848
Ασήμι 0.666, 1.26g
KM# 96
Κοπή

Κολομβία 1 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1819
Ασήμι 0.666, 3.15g
KM# 75
Κοπή
Κολομβία 1 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1 Ρεάλ - reverse
1 Ρεάλ
1837 - 1846
Ασήμι 0.666, 2.7g, ø 20mm
KM# 91
Κοπή
Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1819 - 1820
Ασήμι 0.666, 5.9g
KM# 76
Κοπή

Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1839 - 1846
Ασήμι 0.666, 5.5g
KM# 97
Κοπή
Κολομβία 8 Ρεάλ - obverseΚολομβία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1819 - 1821
Ασήμι 0.666, 23g
KM# 78
Κοπή
Κολομβία 8 Ρεάλ - obverseΚολομβία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1837 - 1838
Ασήμι 0.666, 24.2g
KM# 92
Κοπή

Κολομβία 8 Ρεάλ - obverseΚολομβία 8 Ρεάλ - reverse
8 Ρεάλ
1839 - 1846
Ασήμι 0.666, 24.2g, ø 37.5mm
KM# 98
Κοπή
Κολομβία 1 Πέσο - obverseΚολομβία 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1837 - 1846
Χρυσός 0.875, 1.69g
KM# 93
Κοπή
Κολομβία 2 Πέσος - obverseΚολομβία 2 Πέσος - reverse
2 Πέσος
1838 - 1846
Χρυσός 0.900, 3.38g
KM# 95
Κοπή

Κολομβία 16 Πέσος - obverseΚολομβία 16 Πέσος - reverse
16 Πέσος
1837 - 1849
Χρυσός 0.875, 27g
KM# 94
Κοπή

Κολομβία>War of Independence|1811 - 1820
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
¼ Ρεάλ
1812 - 1813
Χαλκός
KM# C1
Κοπή
Κολομβία ¼ Ρεάλ - obverseΚολομβία ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1813
Χαλκός
C# 2
Κοπή
Κολομβία ¼ Ρεάλ - obverseΚολομβία ¼ Ρεάλ - reverse
¼ Ρεάλ
1820
Χαλκός, 2.5g, ø 21mm
KM# B4
Κοπή

Κολομβία 1/2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1811 - 1813
Χαλκός
KM# D2
Κοπή
No ImageNo Image
1/2 Ρεάλ
1813
Χαλκός
KM# C3
Κοπή
No ImageNo Image
1/2 Ρεάλ
1813
Χαλκός
KM# B1
Κοπή

Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1811 - 1814
Χαλκός
KM# D1
Κοπή
Κολομβία 2 Ρεάλ - obverseΚολομβία 2 Ρεάλ - reverse
2 Ρεάλ
1813
Χαλκός
KM# B2
Κοπή
No ImageNo Image
2 Ρεάλ
1820
Ασήμι
KM# B5
Κοπή

uCoin