Ένωση των Κομορών
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ένωση των Κομορών - Κατάλογος Νομισμάτων

Ένωση των Κομορών >Ένωση Κομορών|1975 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Ένωση των Κομορών 5 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1984 - 1992
Αλουμίνιο, 3.75g, ø 31mm
KM# 15
Τιμή: 3.73
Ένωση των Κομορών 10 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1992
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 3.9g, ø 22mm
KM# 17
Τιμή: 1.99
Ένωση των Κομορών 10 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
2001
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.4g, ø 17mm
KM# 19
Τιμή: 2.12

Ένωση των Κομορών 10 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
2017
Ανοξείδωτος Χάλυβας, ø 17mm
UC# 1
Τιμή: 4.18
Ένωση των Κομορών 25 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 25 Φράγκα - reverse
25 Φράγκα
1981 - 1982
ΦΑΟ
Νικέλιο, 3.97g, ø 20mm
KM# 14
Τιμή: 2.75
Ένωση των Κομορών 25 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 25 Φράγκα - reverse
25 Φράγκα
2001
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.4g, ø 20mm
KM# 14а
Τιμή: 2.7

Ένωση των Κομορών 25 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 25 Φράγκα - reverse
25 Φράγκα
2013
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.95g, ø 20mm
KM# 14b
Τιμή: 2.91
Ένωση των Κομορών 50 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1975
Νικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 9
Τιμή: 6.59
Ένωση των Κομορών 50 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1990 - 1994
Νικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 16
Τιμή: 2.82

Ένωση των Κομορών 50 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
2001
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 24mm
KM# 16a
Τιμή: 3.38
Ένωση των Κομορών 50 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
2013
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5.7g, ø 24mm
KM# 16b
Τιμή: 3.18
Ένωση των Κομορών 100 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1977
Νικέλιο, 10g, ø 28mm
KM# 13
Τιμή: 4.52

Ένωση των Κομορών 100 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 10g, ø 28mm
KM# 18
Τιμή: 3.14
Ένωση των Κομορών 100 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
2003
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 28mm
KM# 18a
Τιμή: 6.27
Ένωση των Κομορών 100 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
2013
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 10g, ø 28mm
KM# 18b
Τιμή: 4.61

Ένωση των Κομορών >Υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας|1947 - 1975
 Χρονική Περίοδος

Ένωση των Κομορών 1 Φράγκο - obverseΈνωση των Κομορών 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1964
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 23mm
KM# 4
Τιμή: 4.58
Ένωση των Κομορών 2 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1964
Αλουμίνιο, 2.21g, ø 27.1mm
KM# 5
Τιμή: 3.13
Ένωση των Κομορών 5 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1964
Αλουμίνιο, 3.73g, ø 31.1mm
KM# 6
Τιμή: 5.04

Ένωση των Κομορών 10 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1964
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 7
Τιμή: 5.57
Ένωση των Κομορών 20 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1964
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23.5mm
KM# 8
Τιμή: 8.79

Ένωση των Κομορών >Γαλλικό Προτεκτοράτο|1891 - 1891
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
5 Σαντιμάτ
1891
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
KM# 1
Τιμή: 28.31
Ένωση των Κομορών 10 Σαντιμάτ - obverseΈνωση των Κομορών 10 Σαντιμάτ - reverse
10 Σαντιμάτ
1891
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
KM# 2
Κοπή
Ένωση των Κομορών 5 Φράγκα - obverseΈνωση των Κομορών 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1891
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37.25mm
KM# 3
Κοπή

uCoin