Ανατολική Καραϊβική
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ανατολική Καραϊβική - Κατάλογος Νομισμάτων

Ανατολική Καραϊβική>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1966 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Ανατολική Καραϊβική 1 Σέντ - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1981 - 2001
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 18.4mm
KM# 10
Τιμή: 0.26
Ανατολική Καραϊβική 1 Σέντ - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
2002 - 2013
Αλουμίνιο, 1.03g, ø 18.42mm
KM# 34
Τιμή: 0.22
Ανατολική Καραϊβική 2 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1981 - 2000
Αλουμίνιο, 1g, ø 18.3mm
KM# 11
Τιμή: 0.27

Ανατολική Καραϊβική 2 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
2002 - 2011
Αλουμίνιο, 1.42g, ø 21.46mm
KM# 35
Τιμή: 0.29
Ανατολική Καραϊβική 5 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1981 - 2000
Αλουμίνιο, 1.31g, ø 23.1mm
KM# 12
Τιμή: 0.26
Ανατολική Καραϊβική 5 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
2002 - 2015
Αλουμίνιο, 1.74g, ø 23.11mm
KM# 36
Τιμή: 0.23

Ανατολική Καραϊβική 10 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1981 - 2000
Χαλκονικέλιο, 2.59g, ø 18.06mm
KM# 13
Τιμή: 0.27
Ανατολική Καραϊβική 10 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2002 - 2007
Χαλκονικέλιο, 2.59g, ø 18.06mm
KM# 37
Τιμή: 0.35
Ανατολική Καραϊβική 10 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
2009 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.3g, ø 18.06mm
KM# 37a
Τιμή: 0.43

Ανατολική Καραϊβική 25 Σεντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1981 - 2000
Χαλκονικέλιο, 6.48g, ø 23.98mm
KM# 14
Τιμή: 0.34
Ανατολική Καραϊβική 25 Σεντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
2002 - 2007
Χαλκονικέλιο, 6.48g, ø 24mm
KM# 38
Τιμή: 0.47
Ανατολική Καραϊβική 25 Σεντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
2010 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.4g, ø 24mm
KM# 38a
Τιμή: 0.51

Ανατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1981 - 1986
Χαλκοαλουμίνιο, 8.2g, ø 26.9mm
KM# 15
Τιμή: 0.81
Ανατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1989 - 2000
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.5mm
KM# 20
Τιμή: 0.75
Ανατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2002 - 2007
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 26.5mm
KM# 39
Τιμή: 0.83

Ανατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
2012 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8g, ø 26.5mm
KM# 39a
Τιμή: 0.7

Ανατολική Καραϊβική>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1955 - 1965
 Χρονική Περίοδος

Ανατολική Καραϊβική 1/2 Σέντ - obverseΑνατολική Καραϊβική 1/2 Σέντ - reverse
1/2 Σέντ
1955 - 1958
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.63g, ø 20.4mm
KM# 1
Τιμή: 2.31
Ανατολική Καραϊβική 1 Σέντ - obverseΑνατολική Καραϊβική 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1955 - 1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.64g, ø 26mm
KM# 2
Τιμή: 0.8
Ανατολική Καραϊβική 2 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1955 - 1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.55g, ø 31mm
KM# 3
Τιμή: 0.68

Ανατολική Καραϊβική 5 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1955 - 1965
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5g, ø 21mm
KM# 4
Τιμή: 0.51
Ανατολική Καραϊβική 10 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1955 - 1965
Χαλκονικέλιο, 2.57g, ø 18mm
KM# 5
Τιμή: 0.54
Ανατολική Καραϊβική 25 Σεντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1955 - 1965
Χαλκονικέλιο, 6.51g, ø 24mm
KM# 6
Τιμή: 0.8

Ανατολική Καραϊβική 50 Σέντς - obverseΑνατολική Καραϊβική 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1955 - 1965
Χαλκονικέλιο, 13g, ø 30mm
KM# 7
Τιμή: 3.72

uCoin