Ισημερινός
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ισημερινός - Κατάλογος Νομισμάτων

Ισημερινός>Δημοκρατία του Εκουαδόρ|2000 - 2007
 Χρονική Περίοδος

Ισημερινός 1 Σεντάβο - obverseΙσημερινός 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
2000 - 2003
Ορείχαλκος, 2.52g, ø 19mm
KM# 104
Τιμή: 0.2
Ισημερινός 1 Σεντάβο - obverseΙσημερινός 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
2003
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.1g, ø 17mm
KM# 104a
Τιμή: 0.21
Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
2000 - 2003
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5g, ø 21.21mm
KM# 105
Τιμή: 0.17

Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
2000
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.24g, ø 17.91mm
KM# 106
Τιμή: 0.22
Ισημερινός 25 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
2000
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5.65g, ø 24.26mm
KM# 107
Τιμή: 0.78
Ισημερινός 50 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
2000
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 11.32g, ø 30.6mm
KM# 108
Τιμή: 0.86

Ισημερινός>Δημοκρατία του Εκουαδόρ|1988 - 1999
 Χρονική Περίοδος

Ισημερινός 50 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1988
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 18mm
KM# 90
Τιμή: 0.84
Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1988 - 1992
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.2g, ø 20mm
KM# 89
Τιμή: 0.45
Ισημερινός 5 Σούκρες - obverseΙσημερινός 5 Σούκρες - reverse
5 Σούκρες
1988 - 1991
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.29g, ø 22mm
KM# 91
Τιμή: 0.37

Ισημερινός 10 Σούκρες - obverseΙσημερινός 10 Σούκρες - reverse
10 Σούκρες
1988 - 1991
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.17g, ø 24mm
KM# 92
Τιμή: 0.46
Ισημερινός 20 Σούκρες - obverseΙσημερινός 20 Σούκρες - reverse
20 Σούκρες
1988 - 1991
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.2g, ø 26mm
KM# 94
Τιμή: 0.3
Ισημερινός 50 Σούκρες - obverseΙσημερινός 50 Σούκρες - reverse
50 Σούκρες
1988 - 1991
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.45g, ø 29mm
KM# 93
Τιμή: 0.7

Ισημερινός 1000 Σούκρες - obverseΙσημερινός 1000 Σούκρες - reverse
1000 Σούκρες
1996
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 6.65g, ø 23.5mm
KM# 99
Τιμή: 0.87

Ισημερινός>Δημοκρατία του Εκουαδόρ|1919 - 1987
 Χρονική Περίοδος

Ισημερινός 1 Σεντάβο - obverseΙσημερινός 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1928
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.25g, ø 20mm
KM# 67
Τιμή: 1.92
Ισημερινός 2½ Σεντάβος - obverseΙσημερινός 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1928
Νικέλιο, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 68
Τιμή: 25.65
Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1919
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 20mm
KM# 63
Τιμή: 1.37

Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1924
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 16.5mm
KM# 65
Τιμή: 2
Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1928
Νικέλιο, 3g, ø 19.5mm
KM# 69
Τιμή: 1.78
Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1937
Νικέλιο, 2g, ø 17.1mm
KM# 75
Τιμή: 1.73

Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1942 - 1944
Ορείχαλκος, 2g, ø 17.1mm
KM# 75a
Τιμή: 0.85
Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1946
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 75b
Τιμή: 0.48
Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1970
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 17mm
KM# 75c
Τιμή: 0.68

Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1919
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 25mm
KM# 64
Τιμή: 3.01
Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1924
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19.5mm
KM# 66
Τιμή: 3.55
Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1928
Χαλκονικέλιο, ø 21.5mm
KM# 70
Τιμή: 1.98

Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1937
Νικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 76
Τιμή: 1.35
Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1942
Ορείχαλκος, 3g, ø 19mm
KM# 76a
Τιμή: 3.85
Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1946
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 76b
Τιμή: 0.66

Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1964 - 1972
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.8g, ø 19mm
KM# 76c
Τιμή: 0.54
Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1976
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2.8g, ø 19mm
KM# 76d
Τιμή: 0.35
Ισημερινός 20 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1937
Νικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 77.1
Τιμή: 3.57

Ισημερινός 20 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1942 - 1944
Ορείχαλκος, 3.72g, ø 21mm
KM# 77.1a
Τιμή: 1.12
Ισημερινός 20 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1946
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 77.1b
Τιμή: 0.51
Ισημερινός 20 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1959 - 1972
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.6g, ø 21mm
KM# 77.1c
Τιμή: 0.22

Ισημερινός 20 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1974
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 77.2
Τιμή: 0.29
Ισημερινός 20 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1975 - 1981
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.6g, ø 21mm
KM# 77.2a
Τιμή: 0.35
Ισημερινός 50 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1928 - 1930
Ασήμι 0.720, 2.5g, ø 18mm
KM# 71
Τιμή: 3.14

Ισημερινός 50 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1963 - 1982
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm
KM# 81
Τιμή: 0.42
Ισημερινός 50 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1985
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm
KM# 87
Τιμή: 0.4
Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1928 - 1934
Ασήμι 0.720, 5g, ø 23.5mm
KM# 72
Τιμή: 4.57

Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1937
Νικέλιο, 6.75g, ø 26.5mm
KM# 78.1
Τιμή: 1.2
Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1946
Νικέλιο, 6.75g, ø 26mm
KM# 78.2
Τιμή: 0.3
Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1959
Χαλκονικέλιο, 6.8g, ø 26mm
KM# 78a
Τιμή: 1.15

Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1964 - 1981
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 26mm
KM# 78b
Τιμή: 0.37
Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1974 - 1977
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 26mm
KM# 83
Τιμή: 0.47
Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1985
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 26mm
KM# 85.1
Τιμή: 0.56

Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1986
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 26mm
KM# 85.2
Τιμή: 0.82
Ισημερινός 2 Σούκρες - obverseΙσημερινός 2 Σούκρες - reverse
2 Σούκρες
1928 - 1930
Ασήμι 0.720, 10g, ø 28.8mm
KM# 73
Τιμή: 9.73
Ισημερινός 2 Σούκρες - obverseΙσημερινός 2 Σούκρες - reverse
2 Σούκρες
1944
Ασήμι 0.720, 10g, ø 28.8mm
KM# 80
Τιμή: 8.21

Ισημερινός 2 Σούκρες - obverseΙσημερινός 2 Σούκρες - reverse
2 Σούκρες
1973
Χαλκονικέλιο, 8.9g, ø 29mm
KM# 82
Τιμή: 279.8
Ισημερινός 5 Σούκρες - obverseΙσημερινός 5 Σούκρες - reverse
5 Σούκρες
1943 - 1944
Ασήμι 0.720, 25g, ø 37.5mm
KM# 79
Τιμή: 16.79

Ισημερινός>Δημοκρατία του Εκουαδόρ|1872 - 1918
 Χρονική Περίοδος

Ισημερινός ½ Σεντάβο - obverseΙσημερινός ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1884
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 15mm
KM# 47
Κοπή
Ισημερινός ½ Σεντάβο - obverseΙσημερινός ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1890
Χαλκός, 3g, ø 22mm
KM# 54
Τιμή: 20.25
Ισημερινός ½ Σεντάβο - obverseΙσημερινός ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1909
Χαλκός, 1.45g, ø 15mm
KM# 57
Τιμή: 11.62

Ισημερινός 1 Σεντάβο - obverseΙσημερινός 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1872 - 1890
Χαλκός, 5.9g, ø 26mm
KM# 45
Τιμή: 32.61
Ισημερινός 1 Σεντάβο - obverseΙσημερινός 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1884 - 1886
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm
KM# 48
Τιμή: 16.13
Ισημερινός 1 Σεντάβο - obverseΙσημερινός 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1909
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 58
Κοπή

Ισημερινός 2 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1872
Χαλκός, 12.1g, ø 30mm
KM# 46
Κοπή
Ισημερινός 2 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1909
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19mm
KM# 59
Τιμή: 20.92
Ισημερινός 2½ Σεντάβος - obverseΙσημερινός 2½ Σεντάβος - reverse
2½ Σεντάβος
1917
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 19mm
KM# 61
Τιμή: 21.09

Ισημερινός ½ Ντεσίμο - obverseΙσημερινός ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1884 - 1886
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 24mm
KM# 49
Τιμή: 21.09
Ισημερινός ½ Ντεσίμο - obverseΙσημερινός ½ Ντεσίμο - reverse
½ Ντεσίμο
1893 - 1915
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 55
Τιμή: 5.96
Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1909
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 21mm
KM# 60.1
Τιμή: 16.97

Ισημερινός 5 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1917 - 1918
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 21mm
KM# 60.2
Τιμή: 4.96
Ισημερινός 1 Ντεσίμο - obverseΙσημερινός 1 Ντεσίμο - reverse
1 Ντεσίμο
1884 - 1916
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 50
Τιμή: 6.53
Ισημερινός 10 Σεντάβος - obverseΙσημερινός 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1918
Χαλκονικέλιο, 4.85g, ø 21.9mm
KM# 62
Τιμή: 6.86

Ισημερινός 2 Ντεσίμος - obverseΙσημερινός 2 Ντεσίμος - reverse
2 Ντεσίμος
1884 - 1916
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23.2mm
KM# 51
Τιμή: 9.33
Ισημερινός ½ Σούκρε - obverseΙσημερινός ½ Σούκρε - reverse
½ Σούκρε
1884
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 52
Κοπή
Ισημερινός 1 Σούκρε - obverseΙσημερινός 1 Σούκρε - reverse
1 Σούκρε
1884 - 1897
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 53
Τιμή: 46.15

Ισημερινός 10 Σούκρες - obverseΙσημερινός 10 Σούκρες - reverse
10 Σούκρες
1899 - 1900
Χρυσός 0.900, 8.136g, ø 22mm
KM# 56
Κοπή

uCoin