Αίγυπτος
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Αίγυπτος - Κατάλογος Νομισμάτων

Αίγυπτος>Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου|1971 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1972
Αλουμίνιο, 0.66g, ø 16.25mm
KM# A423
Τιμή: 0.7
Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1972
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 21.2mm
KM# A425
Τιμή: 0.22
Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1973
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm
KM# A432
Τιμή: 0.3

Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1972
Αλουμίνιο, 1.8g, ø 23.45mm
KM# A426
Τιμή: 0.38
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1973 - 1976
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 21mm
KM# 435
Τιμή: 0.23
Αίγυπτος 1 Πιάστρα - obverseΑίγυπτος 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
1984
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18.1mm
KM# 553
Τιμή: 0.69

Αίγυπτος 2 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1980
Χαλκοαλουμίνιο, 4.9g, ø 23mm
KM# 500
Τιμή: 0.36
Αίγυπτος 2 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1984
Χαλκοαλουμίνιο, 3.25g, ø 21.1mm
KM# 554
Τιμή: 0.85
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1972
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 25mm
KM# A428
Τιμή: 0.21

Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1976
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 25mm
KM# 450
Τιμή: 8.06
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1984
Χαλκοαλουμίνιο, 4.9g, ø 23mm
KM# 555
Τιμή: 0.29
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1984
Χαλκοαλουμίνιο, 4.9g, ø 23mm
KM# 622
Τιμή: 0.31

Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1992
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 21mm
KM# 731
Τιμή: 0.35
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
2004
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm
KM# 941
Τιμή: 0.32
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
2008
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.1g, ø 18mm
KM# 941a
Τιμή: 0.27

Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1972
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 27mm
KM# 430
Τιμή: 0.3
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1984
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 25mm
KM# 556
Τιμή: 0.29
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1992
Ορείχαλκος, 4.8g, ø 23mm
KM# 732
Τιμή: 0.3

Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.2g, ø 19mm
KM# 990
Τιμή: 0.43
Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1980
Χαλκονικέλιο, 10.05g, ø 30.04mm
KM# 507
Τιμή: 1.1
Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1984
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 27mm
KM# 557
Τιμή: 0.9

Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1992
Χαλκονικέλιο, 5.2g, ø 25mm
KM# 733
Τιμή: 0.9
Αίγυπτος 25 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
1993
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 25mm
KM# 734
Τιμή: 0.37
Αίγυπτος 25 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 25 Πιάστρες - reverse
25 Πιάστρες
2008 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.5g, ø 21mm
KM# 991
Τιμή: 0.24

Αίγυπτος 50 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
2005
Ορείχαλκος, 6.44g, ø 24.8mm
KM# 942.1
Τιμή: 0.9
Αίγυπτος 50 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
2007 - 2012
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6.5g, ø 23mm
KM# 942.2
Τιμή: 0.22
Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2005
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.5g, ø 25mm
KM# 940
Τιμή: 0.52

Αίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΑίγυπτος 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2005 - 2019
Δύο Μετάλλων: Χάλυβας με επικάλυψη Ορείχαλκου στο κέντρο, Χάλυβας με επικάλυψη Νικελίου στον δακτύλιο, 8.5g, ø 25mm
KM# 940a
Τιμή: 0.28

Αίγυπτος>Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία|1958 - 1971
 Χρονική Περίοδος

Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1960 - 1966
Χαλκοαλουμίνιο, 1.8g, ø 16mm
KM# 393
Τιμή: 0.53
Αίγυπτος 2 Μιλιέμς - obverseΑίγυπτος 2 Μιλιέμς - reverse
2 Μιλιέμς
1962 - 1966
Χαλκοαλουμίνιο, 2.4g, ø 18mm
KM# 403
Τιμή: 0.59
Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1960 - 1966
Χαλκοαλουμίνιο, 3.7g, ø 21.1mm
KM# 394
Τιμή: 0.32

Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1967
Αλουμίνιο, 1.48g, ø 21.33mm
KM# 410
Τιμή: 0.29
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1958 - 1966
Χαλκοαλουμίνιο, 4.75g, ø 23mm
KM# 395
Τιμή: 0.43
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1958
Χαλκοαλουμίνιο, 4.75g, ø 23mm
KM# 396
Τιμή: 0.65

Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1967
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23mm
KM# 411
Τιμή: 0.25
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1960 - 1966
Ασήμι 0.720, 3.5g, ø 22mm
KM# 397
Τιμή: 2.03
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1967
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 25mm
KM# 412
Τιμή: 0.57

Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1960 - 1966
Ασήμι 0.720, 7g, ø 26mm
KM# 398
Τιμή: 3.57
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1967
Χαλκονικέλιο, 5.9g, ø 27mm
KM# 413
Τιμή: 0.68
Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1960 - 1966
Ασήμι 0.720, 14g, ø 33mm
KM# 399
Τιμή: 6.85

Αίγυπτος>Δημοκρατία της Αιγύπτου|1953 - 1958
 Χρονική Περίοδος

Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1954 - 1956
Χαλκοαλουμίνιο, 1.8g, ø 16mm
KM# 375
Τιμή: 0.3
Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1954 - 1957
Χαλκοαλουμίνιο, 1.8g, ø 16mm
KM# 376
Τιμή: 2.21
Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1956 - 1958
Χαλκοαλουμίνιο, 1.8g, ø 16mm
KM# 377
Τιμή: 0.63

Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1954 - 1956
Χαλκοαλουμίνιο, 3.4g, ø 21mm
KM# 378
Τιμή: 0.94
Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1957 - 1958
Χαλκοαλουμίνιο, 3.7g, ø 21mm
KM# 379
Τιμή: 0.95
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1954 - 1955
Χαλκοαλουμίνιο, 4.9g, ø 23.2mm
KM# 380
Τιμή: 1.18

Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1955 - 1958
Χαλκοαλουμίνιο, 4.74g, ø 23mm
KM# 381
Τιμή: 0.4
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1956 - 1957
Ασήμι 0.720, 3.5g, ø 22mm
KM# 382
Τιμή: 6.46
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1955
Ασήμι 0.625, 7g, ø 26mm
KM# 383
Τιμή: 7.57

Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1956 - 1957
Ασήμι 0.720, 7g, ø 26mm
KM# 383a
Τιμή: 7.8
Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1956
Ασήμι 0.720, 14g, ø 33mm
KM# 384
Τιμή: 14.33

Αίγυπτος>Βασίλειο της Αιγύπτου|1922 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Αίγυπτος 1/2 μιλιεμ - obverseΑίγυπτος 1/2 μιλιεμ - reverse
1/2 μιλιεμ
1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.3g, ø 20mm
KM# 330
Τιμή: 5.17
Αίγυπτος 1/2 μιλιεμ - obverseΑίγυπτος 1/2 μιλιεμ - reverse
1/2 μιλιεμ
1929 - 1932
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.3g, ø 20mm
KM# 343
Τιμή: 43.61
Αίγυπτος 1/2 μιλιεμ - obverseΑίγυπτος 1/2 μιλιεμ - reverse
1/2 μιλιεμ
1938
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.3g, ø 20mm
KM# 357
Τιμή: 3.27

Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1924
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.3g, ø 23mm
KM# 331
Τιμή: 2.36
Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1929 - 1935
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.3g, ø 23mm
KM# 344
Τιμή: 1.13
Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1938
Χαλκονικέλιο, 3.96g, ø 18.1mm
KM# 362
Τιμή: 2.81

Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1938 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.3g, ø 22.8mm
KM# 358
Τιμή: 1.4
Αίγυπτος 2 Μιλιέμς - obverseΑίγυπτος 2 Μιλιέμς - reverse
2 Μιλιέμς
1924
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 332
Τιμή: 2.32
Αίγυπτος 2 Μιλιέμς - obverseΑίγυπτος 2 Μιλιέμς - reverse
2 Μιλιέμς
1929
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 345
Τιμή: 2.24

Αίγυπτος 2 Μιλιέμς - obverseΑίγυπτος 2 Μιλιέμς - reverse
2 Μιλιέμς
1938
Χαλκονικέλιο, 2.51g, ø 18mm
KM# 359
Τιμή: 2.49
Αίγυπτος 2,5 μιλιεμ - obverseΑίγυπτος 2,5 μιλιεμ - reverse
2,5 μιλιεμ
1933
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 356
Τιμή: 4.38
Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1924
Χαλκονικέλιο, 3.9g, ø 21mm
KM# 333
Τιμή: 1.3

Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1929 - 1935
Χαλκονικέλιο, 3.8g, ø 21mm
KM# 346
Τιμή: 1.11
Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1938 - 1941
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 363
Τιμή: 1.15
Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1938 - 1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.9g, ø 21.6mm
KM# 360
Τιμή: 0.66

Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1924
Χαλκονικέλιο, 5.19g, ø 23mm
KM# 334
Τιμή: 1.43
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1929 - 1935
Χαλκονικέλιο, 5.22g, ø 23mm
KM# 347
Τιμή: 1.59
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1938 - 1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 24.4mm
KM# 361
Τιμή: 1.31

Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1938 - 1941
Χαλκονικέλιο, 5.5g, ø 23mm
KM# 364
Τιμή: 1.42
Αίγυπτος 2 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1923
Ασήμι 0.835, 2.8g, ø 19.1mm
KM# 335
Τιμή: 3.16
Αίγυπτος 2 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1929
Ασήμι 0.835, 2.8g, ø 19.1mm
KM# 348
Τιμή: 9.39

Αίγυπτος 2 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1937 - 1942
Ασήμι 0.835, 2.8g, ø 19.1mm
KM# 365
Τιμή: 1.81
Αίγυπτος 2 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1944
Ασήμι 0.500, 2.8g, ø 19mm
KM# 369
Τιμή: 4.76
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1923
Ασήμι 0.835, 7g, ø 26.1mm
KM# 336
Τιμή: 8.34

Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1929 - 1933
Ασήμι 0.835, 7g, ø 25.9mm
KM# 349
Τιμή: 3.41
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1937 - 1939
Ασήμι 0.835, 7g, ø 25.9mm
KM# 366
Τιμή: 8.12
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1923
Ασήμι 0.835, 14g, ø 32.5mm
KM# 337
Τιμή: 16.15

Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1929 - 1933
Ασήμι 0.835, 14g, ø 32mm
KM# 350
Τιμή: 6.95
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1937 - 1939
Ασήμι 0.835, 14g, ø 33mm
KM# 367
Τιμή: 12.23
Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1923
Gold
Χρυσός 0.875, 1.7g, ø 15mm
KM# 339
Κοπή

Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1923 - 1933
Ασήμι 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 338
Τιμή: 16.67
Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1929 - 1930
Χρυσός 0.875, 1.7g, ø 15mm
KM# 351
Κοπή
Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1937 - 1939
Ασήμι 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 368
Τιμή: 31.32

Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1938
Χρυσός 0.875, 1.7g, ø 15mm
KM# 370
Κοπή
Αίγυπτος 50 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1923
Χρυσός 0.875, 4.25g, ø 20mm
KM# 340
Κοπή
Αίγυπτος 50 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1929 - 1930
Χρυσός 0.875, 4.25g, ø 20mm
KM# 353
Κοπή

Αίγυπτος 50 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
1938
Χρυσός 0.875, 4.25g, ø 20mm
KM# 371
Κοπή
Αίγυπτος 100 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 100 Πιάστρες - reverse
100 Πιάστρες
1922
Χρυσός 0.875, 8.3g, ø 23mm
KM# 341
Κοπή
Αίγυπτος 100 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 100 Πιάστρες - reverse
100 Πιάστρες
1929 - 1930
Χρυσός 0.875, 8.3g, ø 23mm
KM# 354
Κοπή

Αίγυπτος 100 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 100 Πιάστρες - reverse
100 Πιάστρες
1938
Χρυσός 0.875, 8.5g, ø 21.5mm
KM# 372
Κοπή

Αίγυπτος>Σουλτανάτο της Αιγύπτου|1916 - 1921
 Χρονική Περίοδος

Αίγυπτος 1/2 μιλιεμ - obverseΑίγυπτος 1/2 μιλιεμ - reverse
1/2 μιλιεμ
1917
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.2g, ø 19mm
KM# 312
Τιμή: 8.12
Αίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 1 Μιλί(ε)μ - reverse
1 Μιλί(ε)μ
1917
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm
KM# 313
Τιμή: 1.99
Αίγυπτος 2 Μιλιέμς - obverseΑίγυπτος 2 Μιλιέμς - reverse
2 Μιλιέμς
1916 - 1917
Χαλκονικέλιο, 3.9g, ø 20mm
KM# 314
Τιμή: 2.17

Αίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 5 Μιλί(ε)μ - reverse
5 Μιλί(ε)μ
1916 - 1917
Χαλκονικέλιο, 4.75g, ø 23.1mm
KM# 315
Τιμή: 1
Αίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - obverseΑίγυπτος 10 Μιλί(ε)μ - reverse
10 Μιλί(ε)μ
1916 - 1917
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 26mm
KM# 316
Τιμή: 1.43
Αίγυπτος 2 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1916 - 1917
Ασήμι 0.835, 2.8g, ø 19mm
KM# 317
Τιμή: 5

Αίγυπτος 2 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 2 Πιάστρες - reverse
2 Πιάστρες
1920
Ασήμι 0.835, 2.8g, ø 19mm
KM# 325
Κοπή
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1916 - 1917
Ασήμι 0.835, 7g, ø 26mm
KM# 318
Τιμή: 8.18
Αίγυπτος 5 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
1920
Ασήμι 0.835, 7g, ø 25.9mm
KM# 326
Κοπή

Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1916 - 1917
Ασήμι 0.835, 14g, ø 32mm
KM# 319
Τιμή: 14.27
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1917
Mintmark "H" - Birmingham
Ασήμι 0.835, 14g, ø 32mm
KM# 320
Τιμή: 15.41
Αίγυπτος 10 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
1920
Ασήμι 0.835, 14g, ø 32.7mm
KM# 327
Τιμή: 57.86

Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1916 - 1917
Ασήμι 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 321
Τιμή: 29.27
Αίγυπτος 20 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
1917
Mintmark "H" - Birmingham
Ασήμι 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 322
Τιμή: 24.99
Αίγυπτος 100 Πιάστρες - obverseΑίγυπτος 100 Πιάστρες - reverse
100 Πιάστρες
1916
Χρυσός 0.875, 8.5g
KM# 324
Κοπή

Αίγυπτος>Σουλτάνος Μεχμέτ Ε'|1909 - 1914
 Χρονική Περίοδος

Αίγυπτος 1/40 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1/40 Κίρσχ - reverse
1/40 Κίρσχ
1909
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.5mm
KM# 300
Τιμή: 5.37
Αίγυπτος 1/20 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1/20 Κίρσχ - reverse
1/20 Κίρσχ
1909
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.24g, ø 20mm
KM# 301
Τιμή: 6.36
Αίγυπτος 1/10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1/10 Κίρσχ - reverse
1/10 Κίρσχ
1909
Χαλκονικέλιο, 1.72g, ø 14.7mm
KM# 302
Τιμή: 2.02

Αίγυπτος 2/10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 2/10 Κίρσχ - reverse
2/10 Κίρσχ
1909
Χαλκονικέλιο, 2.42g, ø 18.5mm
KM# 303
Τιμή: 3.12
Αίγυπτος 5/10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5/10 Κίρσχ - reverse
5/10 Κίρσχ
1909
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 304
Τιμή: 2.65
Αίγυπτος 1 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1909
Ασήμι 0.835, 1.4g, ø 16mm
KM# 305
Τιμή: 5.87

Αίγυπτος 1 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1909
Χαλκονικέλιο, 5.3g, ø 23mm
KM# 306
Τιμή: 3.61
Αίγυπτος 2 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 2 Κίρσχ - reverse
2 Κίρσχ
1909
Ασήμι 0.835, 2.8g, ø 19mm
KM# 307
Τιμή: 11.4
Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1909
Ασήμι 0.835, 7g, ø 26mm
KM# 308
Τιμή: 10.52

Αίγυπτος 10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1909
Ασήμι 0.835, 14g, ø 33mm
KM# 309
Τιμή: 19.45
Αίγυπτος 20 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 20 Κίρσχ - reverse
20 Κίρσχ
1909
Ασήμι 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 310
Τιμή: 53.68

Αίγυπτος>Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ Β'|1876 - 1909
 Χρονική Περίοδος

Αίγυπτος 1/40 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1/40 Κίρσχ - reverse
1/40 Κίρσχ
1876
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17.6mm
KM# 287
Τιμή: 4.25
Αίγυπτος 1/20 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1/20 Κίρσχ - reverse
1/20 Κίρσχ
1876
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.12g, ø 20.1mm
KM# 288
Τιμή: 4.47
Αίγυπτος 1/10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1/10 Κίρσχ - reverse
1/10 Κίρσχ
1876
Χαλκονικέλιο, 1.75g, ø 14.7mm
KM# 289
Τιμή: 3.02

Αίγυπτος 2/10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 2/10 Κίρσχ - reverse
2/10 Κίρσχ
1876
Χαλκονικέλιο, 2.39g, ø 18.5mm
KM# 290
Τιμή: 2.49
Αίγυπτος 10 Πάρα - obverseΑίγυπτος 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1876
Ασήμι 0.835, 0.32g, ø 14mm
KM# 275
Κοπή
Αίγυπτος 20 Πάρα - obverseΑίγυπτος 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1876
Ασήμι 0.835, 0.55g, ø 15.5mm
KM# 276
Τιμή: 2

Αίγυπτος 5/10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5/10 Κίρσχ - reverse
5/10 Κίρσχ
1876
Χαλκονικέλιο, 3.71g, ø 21mm
KM# 291
Τιμή: 2
Αίγυπτος 1 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1876
Ασήμι 0.835, 1.4g, ø 16mm
KM# 292
Τιμή: 6.05
Αίγυπτος 1 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1876
Χαλκονικέλιο, 5.3g, ø 23mm
KM# 299
Τιμή: 6.4

Αίγυπτος 1 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1876
Ασήμι 0.835, 1.2g, ø 18mm
KM# 277
Τιμή: 3
Αίγυπτος 2 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 2 Κίρσχ - reverse
2 Κίρσχ
1876
Ασήμι 0.833, 2.75g, ø 19mm
KM# 293
Τιμή: 10.72
Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1876
Χρυσός 0.875, 0.42g, ø 12mm
KM# A299
Κοπή

Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1876
Χρυσός 0.875, 0.42g, ø 12mm
KM# 280
Κοπή
Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1876
Χρυσός 0.875, 0.42g, ø 12mm
KM# 298
Κοπή
Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1876
Ασήμι 0.835, 7g, ø 26mm
KM# 294
Τιμή: 7.71

Αίγυπτος 10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1876
Χρυσός 0.875, 0.85g
KM# 282
Κοπή
Αίγυπτος 10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1876
Ασήμι 0.835, 14g, ø 33mm
KM# 295
Τιμή: 21.63
Αίγυπτος 20 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 20 Κίρσχ - reverse
20 Κίρσχ
1876
Ασήμι 0.835, 28g, ø 40mm
KM# 296
Τιμή: 39.58

Αίγυπτος 20 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 20 Κίρσχ - reverse
20 Κίρσχ
1876
Ασήμι 0.835, 27.57g
KM# 283
Κοπή

Αίγυπτος>Σουλτάνος Αμπντουλαζίζ|1861 - 1875
 Χρονική Περίοδος

Αίγυπτος 4 Πάρα - obverseΑίγυπτος 4 Πάρα - reverse
4 Πάρα
1861
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.26g, ø 22mm
KM# 240
Τιμή: 6.66
Αίγυπτος 10 Πάρα - obverseΑίγυπτος 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1861
Ασήμι 0.835, 0.3g, ø 16mm
KM# 243
Τιμή: 4.2
Αίγυπτος 10 Πάρα - obverseΑίγυπτος 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1861
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.07g, ø 30mm
KM# 241
Τιμή: 4.34

Αίγυπτος 10 Πάρα - obverseΑίγυπτος 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1861
Ασήμι 0.900, 0.3g, ø 13.5mm
KM# 243a
Τιμή: 13.16
Αίγυπτος 20 Πάρα - obverseΑίγυπτος 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1861
Χαλκός, 12.5g, ø 31.5mm
KM# 246
Τιμή: 1
Αίγυπτος 20 Πάρα - obverseΑίγυπτος 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1861
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 11.76g, ø 31.5mm
KM# 244
Τιμή: 5.54

Αίγυπτος 20 Πάρα - obverseΑίγυπτος 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1861
Ασήμι 0.835, 0.7g, ø 16mm
KM# 247
Κοπή
Αίγυπτος 20 Πάρα - obverseΑίγυπτος 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1861
Ασήμι 0.900, 0.7g, ø 15.5mm
KM# 247a
Κοπή
Αίγυπτος 40 Πάρα - obverseΑίγυπτος 40 Πάρα - reverse
40 Πάρα
1861
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 25.63g, ø 37.06mm
KM# 248
Τιμή: 8.06

Αίγυπτος 40 Πάρα - obverseΑίγυπτος 40 Πάρα - reverse
40 Πάρα
1861
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 25.63g, ø 37.06mm
KM# 249
Τιμή: 9.81
Αίγυπτος 1 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 1.2g, ø 18mm
KM# 250
Τιμή: 5.44
Αίγυπτος 1 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.900, 1.23g
KM# 250a
Τιμή: 4.73

Αίγυπτος 2½ Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 2½ Κίρσχ - reverse
2½ Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 3.5g
KM# 252
Κοπή
Αίγυπτος 2½ Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 2½ Κίρσχ - reverse
2½ Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 3.6g
KM# 252a
Κοπή
Αίγυπτος 2½ Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 2½ Κίρσχ - reverse
2½ Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 3.15g, ø 20mm
KM# 251
Κοπή

Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 6.2g
KM# 254
Κοπή
Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 6.2g
KM# 254a
Κοπή
Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1861
Χρυσός 0.875, 0.4272g
KM# 255
Κοπή

Αίγυπτος 5 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 6.2g
KM# 253
Κοπή
Αίγυπτος 10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.900, 14g
KM# 256
Τιμή: 10.66
Αίγυπτος 10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1861
Χρυσός 0.875, 0.8554g
KM# 259
Κοπή

Αίγυπτος 10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.900, 12.5g
KM# 257
Κοπή
Αίγυπτος 10 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.900, 14g
KM# 258
Κοπή
Αίγυπτος 20 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 20 Κίρσχ - reverse
20 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 28g, ø 37mm
KM# 260
Κοπή

No ImageNo Image
20 Κίρσχ
1861
Ασήμι 0.835, 28g, ø 37mm
KM# 260a
Κοπή
Αίγυπτος 25 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 25 Κίρσχ - reverse
25 Κίρσχ
1861
Χρυσός 0.875, 2.136g
KM# 261
Κοπή
Αίγυπτος 50 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 50 Κίρσχ - reverse
50 Κίρσχ
1861
Χρυσός 0.875, 4.274g, ø 18mm
KM# 262
Κοπή

Αίγυπτος 100 Κίρσχ - obverseΑίγυπτος 100 Κίρσχ - reverse
100 Κίρσχ
1861
Χρυσός 0.875, 8.544g, ø 21mm
KM# 263
Κοπή

uCoin