Ελ Σαλβαδόρ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ελ Σαλβαδόρ - Κατάλογος Νομισμάτων

Ελ Σαλβαδόρ>Δημοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ|1919 - 2001
 Χρονική Περίοδος

Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1915 - 1936
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 16.3mm
KM# 127
Τιμή: 1.23
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1940
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 16.3mm
KM# 133
Τιμή: 1.73
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1942 - 1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 16.2mm
KM# 135.1
Τιμή: 0.68

Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1976 - 1977
Ορείχαλκος, 1.5g, ø 15mm
KM# 135.2
Τιμή: 0.47
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1981
Ορείχαλκος, 1.5g, ø 15mm
KM# 135.2a
Τιμή: 0.73
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1986
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.3g, ø 15mm
KM# 135.2b
Τιμή: 0.52

Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1989 - 1992
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 1.3g, ø 15mm
KM# 135.1a
Τιμή: 0.53
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1995
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.4g, ø 15mm
KM# 135.2c
Τιμή: 0.33
Ελ Σαλβαδόρ 2 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1974
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 17mm
KM# 147
Τιμή: 0.5

Ελ Σαλβαδόρ 3 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 3 Σεντάβος - reverse
3 Σεντάβος
1974
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 19mm
KM# 148
Τιμή: 0.66
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1915 - 1925
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 129
Τιμή: 0.82
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1939 - 1974
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 134
Τιμή: 0.48

Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1944 - 1952
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 134a
Τιμή: 0.54
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1975
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 149
Τιμή: 1.33
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1976 - 1986
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm
KM# 149a
Τιμή: 0.57

Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1977
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 149b
Τιμή: 0.56
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1987
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2g, ø 17mm
KM# 154
Τιμή: 0.72
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1991
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 154a
Τιμή: 0.28

Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1992 - 1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 17mm
KM# 154b
Τιμή: 0.28
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1921 - 1972
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 130
Τιμή: 0.9
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1952 - 1985
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 130a
Τιμή: 0.9

Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1975
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 150
Τιμή: 0.79
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1977
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 150a
Τιμή: 0.95
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1987 - 1999
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3g, ø 20mm
KM# 155
Τιμή: 0.5

Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1992 - 1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20mm
KM# 155a
Τιμή: 0.42
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1995 - 1998
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 155b
Τιμή: 0.5
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1943 - 1944
Ασήμι 0.900, 7.5g, ø 29mm
KM# 136
Τιμή: 9.11

Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1953
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 137
Τιμή: 2.45
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1970 - 1977
Νικέλιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 139
Τιμή: 0.41
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1986
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 18mm
KM# 139a
Τιμή: 0.57

Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1988
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4g, ø 22.5mm
KM# 157
Τιμή: 0.51
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1992 - 1995
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 4g, ø 22.5mm
KM# 157a
Τιμή: 0.32
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1993 - 1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 22.5mm
KM# 157b
Τιμή: 0.66

Ελ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1953
Ασήμι 0.900, 5g, ø 21mm
KM# 138
Τιμή: 4.23
Ελ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1970 - 1977
Νικέλιο, 5g, ø 20mm
KM# 140
Τιμή: 1.36
Ελ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1984 - 1985
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 29mm
KM# 153
Τιμή: 1.43

Ελ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1988 - 1999
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6g, ø 25mm
KM# 156
Τιμή: 0.84
Ελ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1991
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 6g, ø 25mm
KM# 156a
Τιμή: 0.82
Ελ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - reverse
1 Κολόν
1993 - 1998
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 25mm
KM# 156b
Τιμή: 0.74

Ελ Σαλβαδόρ>Δημοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ|1889 - 1918
 Χρονική Περίοδος

Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1889 - 1913
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 16.1mm
KM# 106
Τιμή: 1.76
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1892 - 1893
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 108
Κοπή
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1915 - 1936
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 16.3mm
KM# 127
Τιμή: 1.23

Ελ Σαλβαδόρ 3 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 3 Σεντάβος - reverse
3 Σεντάβος
1889 - 1913
Χαλκονικέλιο, 3.3g, ø 20mm
KM# 107
Τιμή: 1.27
Ελ Σαλβαδόρ 3 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 3 Σεντάβος - reverse
3 Σεντάβος
1915
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 20mm
KM# 128
Τιμή: 1.99
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1892 - 1893
Ασήμι 0.835, 1.25g, ø 14mm
KM# 109
Τιμή: 10

Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1911
Ασήμι 0.835, 1.25g, ø 14mm
KM# 121
Τιμή: 4.25
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1914
Ασήμι 0.835, 1.25g, ø 14mm
KM# 124
Κοπή
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1915 - 1925
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 129
Τιμή: 0.82

Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1892
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 110
Κοπή
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1911
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 122
Τιμή: 12.79
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1914
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 125
Τιμή: 10.67

Ελ Σαλβαδόρ 20 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1892
Ασήμι 0.835, 5g, ø 21.5mm
KM# 111
Κοπή
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1911
Ασήμι 0.835, 6.25g, ø 24mm
KM# 123
Τιμή: 21.31
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1914
Ασήμι 0.835, 6.25g, ø 24mm
KM# 126
Τιμή: 21.31

Ελ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1892
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 112
Κοπή
Ελ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1892 - 1894
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 31mm
KM# 113
Κοπή
Ελ Σαλβαδόρ 1 Πέσο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1892
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 114
Κοπή

Ελ Σαλβαδόρ 1 Πέσο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1892 - 1914
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 115
Τιμή: 49.71
Ελ Σαλβαδόρ 2,5 Πέσος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 2,5 Πέσος - reverse
2,5 Πέσος
1892
Χρυσός 0.900, 4.032g, ø 18mm
KM# 116
Κοπή
Ελ Σαλβαδόρ 5 Πέσος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Πέσος - reverse
5 Πέσος
1892
Χρυσός 0.900, 8.065g, ø 21mm
KM# 117
Κοπή

Ελ Σαλβαδόρ 10 Πέσος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Πέσος - reverse
10 Πέσος
1892
Χρυσός 0.900, 16.13g, ø 27.5mm
KM# 118
Κοπή
Ελ Σαλβαδόρ 20 Πέσος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 20 Πέσος - reverse
20 Πέσος
1892
Χρυσός 0.900, 32.26g, ø 33mm
KM# 119
Κοπή

uCoin