Ελ Σαλβαδόρ
×
Χώρα
Δημοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ
1919 - 2001
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Χώρα: Ελ Σαλβαδόρ > Δημοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ (1919-2001)  | Εύρεση 

Ελ Σαλβαδόρ>1919 - 2001|Δημοκρατία του Ελ Σαλβαδόρ

 Χρονική Περίοδος
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1915-1936
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 16.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.23
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1940
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 16.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.00
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1942-1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 16.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.64
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1976-1977
Ορείχαλκος, 1.5g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.47
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1981
Ορείχαλκος, 1.5g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.73
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1986
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.3g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.52
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1989-1992
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 1.3g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.60
Ελ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Σεντάβο - reverse1 Σεντάβο 1995
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.4g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.36
Ελ Σαλβαδόρ 2 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 2 Σεντάβος - reverse2 Σεντάβος 1974
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.50
Ελ Σαλβαδόρ 3 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 3 Σεντάβος - reverse3 Σεντάβος 1974
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 19mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.66
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1915-1925
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.79
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1939-1974
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.48
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1944-1952
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.54
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1975
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.36
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1976-1986
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.56
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1977
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.56
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1987
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.70
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1991
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Ελ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Σεντάβος - reverse5 Σεντάβος 1992-1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1921-1972
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.90
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1952-1985
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7g, ø 26mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.95
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1975
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 7g, ø 26mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.69
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1977
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7g, ø 26mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.99
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1987-1999
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3g, ø 20mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.50
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1992-1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.44
Ελ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 10 Σεντάβος - reverse10 Σεντάβος 1995-1998
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 3g, ø 20mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.50
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse25 Σεντάβος 1943-1944
Ασήμι 0.900, 7.5g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 9.16
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse25 Σεντάβος 1953
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.50
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse25 Σεντάβος 1970-1977
Νικέλιο, 2.5g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.39
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse25 Σεντάβος 1986
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.54
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse25 Σεντάβος 1988
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4g, ø 22.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.57
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse25 Σεντάβος 1992-1995
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 4g, ø 22.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.33
Ελ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Σεντάβος - reverse25 Σεντάβος 1993-1999
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 22.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.71
Ελ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - reverse50 Σεντάβος 1953
Ασήμι 0.900, 5g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.23
Ελ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - obverseΕλ Σαλβαδόρ 50 Σεντάβος - reverse50 Σεντάβος 1970-1977
Νικέλιο, 5g, ø 20mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.53
Ελ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - reverse1 Κολόν 1984-1985
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 29mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.32
Ελ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - reverse1 Κολόν 1988-1999
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.85
Ελ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - reverse1 Κολόν 1991
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 6g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.82
Ελ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - obverseΕλ Σαλβαδόρ 1 Κολόν - reverse1 Κολόν 1993-1998
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.71
Ελ Σαλβαδόρ 5 Κολόνες - obverseΕλ Σαλβαδόρ 5 Κολόνες - reverse5 Κολόνες 1971
Ανεξαρτησία
Ασήμι 0.999, 11.5g, ø 29.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 18.75
Ελ Σαλβαδόρ 25 Κολόνες - obverseΕλ Σαλβαδόρ 25 Κολόνες - reverse25 Κολόνες 1977
Συνέλευση των Διοικητών
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37.05mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 26.79
Ελ Σαλβαδόρ 150 Κολόνες - obverseΕλ Σαλβαδόρ 150 Κολόνες - reverse150 Κολόνες 1992
Ένωση για την Ειρήνη
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 53.56

uCoin