Γαλλία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Γαλλία - Κατάλογος Νομισμάτων

Γαλλία>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|1999 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 1 euro cent - obverseΓαλλία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
1999 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1282
Τιμή: 0.01
Γαλλία 2 euro cent - obverseΓαλλία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
1999 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1283
Τιμή: 0.02
Γαλλία 5 euro cent - obverseΓαλλία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
1999 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1284
Τιμή: 0.05

Γαλλία 10 euro cent - obverseΓαλλία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1285
Τιμή: 0.1
Γαλλία 10 euro cent - obverseΓαλλία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1410
Τιμή: 0.1
Γαλλία 20 euro cent - obverseΓαλλία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1286
Τιμή: 0.2

Γαλλία 20 euro cent - obverseΓαλλία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1411
Τιμή: 0.2
Γαλλία 50 euro cent - obverseΓαλλία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
1999 - 2006
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1287
Τιμή: 0.5
Γαλλία 50 euro cent - obverseΓαλλία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2007 - 2019
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1412
Τιμή: 0.71

Γαλλία 1 Ευρώ - obverseΓαλλία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
1999 - 2006
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1288
Τιμή: 1
Γαλλία 1 Ευρώ - obverseΓαλλία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2007 - 2019
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1413
Τιμή: 1.2
Γαλλία 2 Ευρώ - obverseΓαλλία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
1999 - 2006
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1289
Τιμή: 2

Γαλλία 2 Ευρώ - obverseΓαλλία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2007 - 2019
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1414
Τιμή: 2

Γαλλία>ECU (ΕΛΜ ή Ευρωπαϊκή Λογιστική Μονάδα) |1979 - 1998
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
15 Εκιού
1992
Jean Monnet
Ασήμι 0.900, 22.2g, ø 37mm
KM# 1012
Κοπή
No ImageNo Image
15 Εκιού
1993
Mediterranean Games
Ασήμι 0.900, 22.2g, ø 37mm
KM# 1030
Κοπή

Γαλλία>Ε' Δημοκρατία|1959 - 2002
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 1 Σεντίμ - obverseΓαλλία 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1961 - 2001
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.65g, ø 15mm
KM# 928
Τιμή: 0.13
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1961 - 1964
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.4g, ø 19mm
KM# 927
Τιμή: 0.24
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1966 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 933
Τιμή: 0.08

Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1962 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 929
Τιμή: 0.08
Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1962 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23.5mm
KM# 930
Τιμή: 0.08
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1962 - 1964
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 25mm
KM# 939
Τιμή: 0.59

Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1965 - 2001
Νικέλιο, 4.5g, ø 19.5mm
KM# 931
Τιμή: 0.1
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1960 - 2001
Νικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 925
Τιμή: 0.12
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1978 - 2001
Νικέλιο, 7.5g, ø 26.5mm
KM# 942.1
Τιμή: 0.26

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1959 - 1969
Ασήμι 0.835, 12g, ø 29mm
KM# 926
Τιμή: 4.9
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1970 - 2001
Επιμεταλλωμένο, με Χαλκό και Νικέλιο, Νικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 926a
Τιμή: 0.21
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1964 - 1973
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 932
Τιμή: 10.3

Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1974 - 1987
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 10g, ø 26mm
KM# 940
Τιμή: 0.02
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1986
Liberté Egalité Fraternité
Νικέλιο, 6.5g, ø 21mm
KM# 959
Τιμή: 1.48
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1988 - 2001
Δύο Μετάλλων: Νικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 6.5g, ø 22.3mm
KM# 964
Τιμή: 0.15

Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1992 - 2001
Τριών Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο και τον εξωτερικό δακτύλιο, Νικέλιο στον εσωτερικό δακτύλιο, 9g, ø 27mm
KM# 1008
Τιμή: 2.83
Γαλλία 50 Φράγκα - obverseΓαλλία 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1974 - 1980
Ασήμι 0.900, 30g, ø 41mm
KM# 941
Τιμή: 15
Γαλλία 100 Φράγκα - obverseΓαλλία 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1982 - 2001
Ασήμι 0.900, 15g, ø 31mm
KM# 951.1
Τιμή: 6.58

Γαλλία>Δ' Δημοκρατία|1944 - 1959
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1945 - 1946
Ψευδάργυρος, 1.5g, ø 17mm
KM# 906
Τιμή: 1.34
Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1945 - 1946
Ψευδάργυρος, 3g, ø 24mm
KM# 907
Τιμή: 4.86
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1931 - 1947
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
KM# 894
Τιμή: 0.2

Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1941 - 1947
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 18mm
KM# 894a
Τιμή: 0.35
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1941 - 1959
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 23mm
KM# 885a
Τιμή: 0.14
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1941 - 1959
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 27mm
KM# 886a
Τιμή: 0.25

Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1944
Χαλκοαλουμίνιο, 8.15g, ø 27mm
KM# 905
Τιμή: 3.58
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1938 - 1947
Χαλκοαλουμίνιο, 12g, ø 31mm
KM# 888a
Τιμή: 0.31
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1945 - 1952
Αλουμίνιο, 3.5g, ø 31mm
KM# 888b
Τιμή: 0.34

Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1945 - 1947
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 908
Τιμή: 0.57
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1947 - 1949
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 909
Τιμή: 0.5
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1950 - 1958
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 20mm
KM# 915
Τιμή: 0.21

Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1950
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23.5mm
KM# 916
Τιμή: 0.32
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1950 - 1954
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23.5mm
KM# 917
Τιμή: 0.26
Γαλλία 50 Φράγκα - obverseΓαλλία 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1950 - 1958
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 27mm
KM# 918
Τιμή: 0.27

Γαλλία 100 Φράγκα - obverseΓαλλία 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1954 - 1958
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 919
Τιμή: 0.56

Γαλλία>Κυβέρνηση Βισί|1941 - 1944
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1941 - 1943
ÉTAT FRANÇAIS
Ψευδάργυρος, 2.5g, ø 21mm
KM# 898
Τιμή: 0.49
Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1943 - 1944
Ψευδάργυρος, 1.5g, ø 17mm
KM# 903
Τιμή: 0.55
Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1941 - 1944
Ψευδάργυρος, 3g, ø 24.5mm
KM# 900
Τιμή: 0.78

Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1941
Ψευδάργυρος, 3.5g, ø 24mm
KM# 899
Τιμή: 0.93
Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1944
Σίδηρος, 3g, ø 24mm
KM# 900.2a
Τιμή: 1.32
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1942 - 1944
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18mm
KM# 914
Τιμή: 0.25

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1942 - 1944
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23mm
KM# 902
Τιμή: 0.22
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1943 - 1944
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 27mm
KM# 904
Τιμή: 0.35
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1941
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 901
Τιμή: 271

Γαλλία>Γ΄Δημοκρατία|1870 - 1941
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 1 Σεντίμ - obverseΓαλλία 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1872 - 1897
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 826
Τιμή: 1.06
Γαλλία 1 Σεντίμ - obverseΓαλλία 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1898 - 1920
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 840
Τιμή: 1.48
Γαλλία 2 Σεντίμς - obverseΓαλλία 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1877 - 1897
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20.2mm
KM# 827
Τιμή: 1.13

Γαλλία 2 Σεντίμς - obverseΓαλλία 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1898 - 1920
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20.2mm
KM# 841
Τιμή: 1.18
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1871 - 1898
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
KM# 821
Τιμή: 0.49
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1898 - 1921
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25.1mm
KM# 842
Τιμή: 0.82

Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1917 - 1920
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 865
Τιμή: 0.36
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1920 - 1938
Hole at center
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 875
Τιμή: 0.36
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1938 - 1939
Νικέλιο - Μπρούντζος, 1.5g, ø 17mm
KM# 875a
Τιμή: 0.48

Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1870 - 1898
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10.05g, ø 30mm
KM# 815
Τιμή: 0.86
Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1898 - 1921
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
KM# 843
Τιμή: 0.82
Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1917 - 1938
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.3mm
KM# 866a
Τιμή: 0.35

Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1938 - 1939
Νικέλιο - Μπρούντζος, 3g, ø 21.3mm
KM# 889
Τιμή: 0.38
Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1941
Ψευδάργυρος, 2.5g, ø 21mm
KM# 895
Τιμή: 0.61
Γαλλία 25 Σεντίμς - obverseΓαλλία 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1903
Νικέλιο, 7g, ø 24mm
KM# 855
Τιμή: 1

Γαλλία 25 Σεντίμς - obverseΓαλλία 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1904 - 1905
Νικέλιο, 7g, ø 24mm
KM# 856
Τιμή: 1.03
Γαλλία 25 Σεντίμς - obverseΓαλλία 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1914 - 1917
Νικέλιο, 5.04g, ø 24mm
KM# 867
Τιμή: 0.96
Γαλλία 25 Σεντίμς - obverseΓαλλία 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1917 - 1937
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 24mm
KM# 867a
Τιμή: 0.5

Γαλλία 25 Σεντίμς - obverseΓαλλία 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1938 - 1940
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.16g, ø 24mm
KM# 867b
Τιμή: 0.45
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1871 - 1895
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 834
Τιμή: 1.92
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1897 - 1920
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18.1mm
KM# 854
Τιμή: 1.41

Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1921 - 1929
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
KM# 884
Τιμή: 0.31
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1931 - 1947
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
KM# 894
Τιμή: 0.2
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1941 - 1947
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 18mm
KM# 894a
Τιμή: 0.35

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1871 - 1895
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 822
Τιμή: 4.54
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1898 - 1920
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 844
Τιμή: 3.46
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1920 - 1927
Χαλκοαλουμίνιο, 4.09g, ø 23mm
KM# 876
Τιμή: 0.34

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1931 - 1941
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23mm
KM# 885
Τιμή: 0.32
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1941 - 1959
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 23mm
KM# 885a
Τιμή: 0.14
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1870 - 1895
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 817
Τιμή: 6.69

Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1870 - 1871
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 816
Τιμή: 5
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1898 - 1920
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 845
Τιμή: 4.86
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1920 - 1927
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 27mm
KM# 877
Τιμή: 0.57

Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1931 - 1941
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 27mm
KM# 886
Τιμή: 0.46
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1941 - 1959
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 27mm
KM# 886a
Τιμή: 0.25
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1870 - 1871
Ασήμι 0.900, 24g, ø 37mm
KM# 818
Τιμή: 26

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1870 - 1878
Ηρακλής
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 820
Τιμή: 16.76
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1870
Ασήμι 0.900, 24g, ø 37mm
KM# 819
Τιμή: 32.92
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1933
Νικέλιο, 6g, ø 23.7mm
KM# 887
Τιμή: 2.26

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1933 - 1938
Νικέλιο, 12g, ø 31mm
KM# 888
Τιμή: 1.14
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1938 - 1947
Χαλκοαλουμίνιο, 12g, ø 31mm
KM# 888a
Τιμή: 0.31
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1895 - 1899
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 830
Κοπή

Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1899 - 1914
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 846
Τιμή: 122
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1929 - 1939
Ασήμι 0.680, 10g, ø 28mm
KM# 878
Τιμή: 4.8
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1871 - 1898
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 825
Τιμή: 232.3

Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1899 - 1906
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 847
Τιμή: 234.5
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1907 - 1914
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 857
Τιμή: 233
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1929 - 1939
Ασήμι 0.680, 20g, ø 35mm
KM# 879
Τιμή: 8.1

Γαλλία 50 Φράγκα - obverseΓαλλία 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1878 - 1904
Χρυσός 0.900, 16.13g, ø 35mm
KM# 831
Κοπή
Γαλλία 100 Φράγκα - obverseΓαλλία 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1878 - 1906
Χρυσός 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 832
Τιμή: 1,200
Γαλλία 100 Φράγκα - obverseΓαλλία 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1907 - 1914
Χρυσός 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 858
Κοπή

Γαλλία 100 Φράγκα - obverseΓαλλία 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1935 - 1936
Χρυσός 0.900, 6.55g, ø 21mm
KM# 880
Κοπή

Γαλλία>Αυτοκράτορας Ναπολέων Γ'|1852 - 1870
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 1 Σεντίμ - obverseΓαλλία 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1853 - 1857
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 775
Τιμή: 2.27
Γαλλία 1 Σεντίμ - obverseΓαλλία 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1861 - 1870
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 795
Τιμή: 4.91
Γαλλία 2 Σεντίμς - obverseΓαλλία 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1853 - 1857
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20.2mm
KM# 776
Τιμή: 1.99

Γαλλία 2 Σεντίμς - obverseΓαλλία 2 Σεντίμς - reverse
2 Σεντίμς
1861 - 1862
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20.2mm
KM# 796
Τιμή: 2.61
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1853 - 1857
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25.1mm
KM# 777
Τιμή: 1.44
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1861 - 1865
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25.1mm
KM# 797
Τιμή: 1.53

Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1852 - 1857
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30.2mm
KM# 771
Τιμή: 1.25
Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1861 - 1865
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30.2mm
KM# 798
Τιμή: 1.4
Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1853 - 1863
Ασήμι 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 778
Τιμή: 1.72

Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1864 - 1866
Ασήμι 0.835, 1g, ø 15mm
KM# 805
Τιμή: 7.36
Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1867 - 1868
Ασήμι 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 808
Τιμή: 3.95
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1852
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 793
Κοπή

Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1853 - 1863
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 794
Τιμή: 1.74
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1864 - 1869
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 814
Τιμή: 4.64
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1852
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 772
Τιμή: 4.5

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1853 - 1863
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 779
Τιμή: 3.25
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1866 - 1870
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 806
Τιμή: 3.73
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1853 - 1859
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 780
Τιμή: 127.3

Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1866 - 1870
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 807
Τιμή: 9.25
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1852
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 773
Τιμή: 16.25
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1854 - 1859
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 782
Τιμή: 57.14

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1854 - 1855
Χρυσός 0.900, 1.629g, ø 14.4mm
KM# 783
Τιμή: 102.8
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1856 - 1860
Χρυσός 0.900, 1.629g, ø 16.7mm
KM# 787
Τιμή: 97.94
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1861 - 1870
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 799
Τιμή: 15.31

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1862 - 1869
Χρυσός 0.900, 1.629g, ø 16.7mm
KM# 803
Τιμή: 96
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1854 - 1855
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 17.2mm
KM# 784
Κοπή
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1855 - 1860
Diameter 19mm
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 784a
Τιμή: 117.3

Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1861 - 1869
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 800
Τιμή: 123.2
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1852
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 774
Τιμή: 235.7
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1853 - 1860
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 781
Τιμή: 235.1

Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1861 - 1870
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 801
Τιμή: 235
Γαλλία 50 Φράγκα - obverseΓαλλία 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1855 - 1859
Χρυσός 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 785
Τιμή: 582.5
Γαλλία 50 Φράγκα - obverseΓαλλία 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1862 - 1868
Χρυσός 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 804
Κοπή

Γαλλία 100 Φράγκα - obverseΓαλλία 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1855 - 1860
Χρυσός 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 786
Κοπή
Γαλλία 100 Φράγκα - obverseΓαλλία 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1862 - 1870
Χρυσός 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 802
Κοπή

Γαλλία>Β' Δημοκρατία|1848 - 1851
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 1 Σεντίμ - obverseΓαλλία 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1848 - 1851
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 18mm
KM# 754
Τιμή: 5.04
Γαλλία 20 Σεντίμς - obverseΓαλλία 20 Σεντίμς - reverse
20 Σεντίμς
1849 - 1851
Ασήμι 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 758
Τιμή: 2.92
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1849 - 1851
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 769
Τιμή: 3.59

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1849 - 1851
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 759
Τιμή: 3.68
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1849 - 1851
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 760
Τιμή: 25
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1848 - 1849
Ηρακλής
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 756
Τιμή: 16.41

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1849 - 1851
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 761
Τιμή: 19.28
Γαλλία 10 Φράγκα - obverseΓαλλία 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1850 - 1851
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 770
Τιμή: 124.9
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1848 - 1849
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 757
Τιμή: 346.7

Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1849 - 1851
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 762
Τιμή: 235

Γαλλία>Βασίλειο της Γαλλίας|1815 - 1848
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 25 Σεντίμς - obverseΓαλλία 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1845 - 1848
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 755
Τιμή: 0.47
Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1817 - 1824
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 714
Τιμή: 41.8
Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1825 - 1830
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 722
Τιμή: 5

Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1831 - 1845
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 740
Τιμή: 0.47
Γαλλία 50 Σεντίμς - obverseΓαλλία 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1845 - 1848
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 768
Τιμή: 5
Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1816 - 1824
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 708
Τιμή: 18.66

Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1825 - 1830
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 723
Τιμή: 25.08
Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1831 - 1845
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 741
Τιμή: 7.5
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1816 - 1824
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 709
Τιμή: 17.95

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1825 - 1830
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 724
Τιμή: 8.36
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1831
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 742
Τιμή: 150.9
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1832 - 1848
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 748
Τιμή: 1.18

Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1816 - 1824
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 710
Τιμή: 33.44
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1825 - 1830
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 725
Τιμή: 41.8
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1831 - 1848
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 743
Τιμή: 11.24

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1816 - 1824
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 711
Τιμή: 34.3
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1824 - 1826
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 720
Τιμή: 32.19
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1827 - 1830
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 728
Τιμή: 55.8

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1830 - 1831
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 735
Τιμή: 19.37
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1830
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 737
Τιμή: 116.5
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1831
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 745
Τιμή: 18.44

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1832 - 1848
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 749
Τιμή: 10.45
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1816 - 1824
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 712
Τιμή: 300
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1825 - 1830
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 726
Κοπή

Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1830 - 1831
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 739
Κοπή
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1830
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A726
Κοπή
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1832 - 1848
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 750
Τιμή: 236.7

Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1816 - 1824
Χρυσός 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 713
Κοπή
Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1824 - 1830
Χρυσός 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 721
Κοπή
Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1831 - 1838
Χρυσός 0.900, 12.9g, ø 26.22mm
KM# 747
Κοπή

Γαλλία>Γαλλική αυτοκρατορία|1803 - 1815
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1808
Χαλκός, 8g, ø 28mm
KM# 689
Κοπή
Γαλλία 10 Σεντίμς - obverseΓαλλία 10 Σεντίμς - reverse
10 Σεντίμς
1807 - 1810
Ασήμι, 2g, ø 18mm
KM# 676
Τιμή: 2.73
Γαλλία 1 Ντεσίμ - obverseΓαλλία 1 Ντεσίμ - reverse
1 Ντεσίμ
1814 - 1815
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 25g, ø 31.5mm
KM# 700
Τιμή: 25

Γαλλία 1 Ντεσίμ - obverseΓαλλία 1 Ντεσίμ - reverse
1 Ντεσίμ
1814 - 1815
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 25g, ø 31.5mm
KM# 701
Τιμή: 22
Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1803 - 1805
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 14.8mm
KM# 654
Κοπή
Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1806 - 1807
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 670
Κοπή

Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1807 - 1808
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 678
Τιμή: 11.57
Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1807
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 677
Κοπή
Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1809
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 690
Κοπή

Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1803 - 1805
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 655
Κοπή
Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1806 - 1807
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 671
Κοπή
Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1807
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 679
Κοπή

Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1807 - 1808
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 680
Τιμή: 9.68
Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1809 - 1814
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 691
Τιμή: 2.7
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1803 - 1805
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 656
Τιμή: 204.9

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1806 - 1807
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 672
Κοπή
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1807 - 1808
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 682
Τιμή: 28.76
Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1807
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 681
Κοπή

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1809 - 1814
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 692
Τιμή: 62.5
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1803 - 1807
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 658
Κοπή
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1807
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 683
Τιμή: 80.26

Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1807 - 1808
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 684
Κοπή
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1809 - 1815
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 693
Τιμή: 21
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1803
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 660
Τιμή: 100

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1804 - 1805
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 662
Τιμή: 213.3
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1806 - 1807
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 673
Τιμή: 173.3
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1807 - 1808
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 686
Τιμή: 50

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1807
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 685
Κοπή
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1809 - 1814
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 694
Τιμή: 46.54
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1814 - 1815
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 702
Τιμή: 81.42

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1815
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 704
Κοπή
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1803
Χρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 661
Κοπή
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1804 - 1805
Χρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 663
Κοπή

Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1806
Χρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 674
Κοπή
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1807 - 1808
Χρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 687
Κοπή
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1807
Χρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# A687
Τιμή: 240.6

Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1809 - 1814
Χρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 695
Τιμή: 234.2
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1814 - 1815
Χρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 706
Τιμή: 500
Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1804 - 1805
Χρυσός 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 664
Κοπή

Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1806
Χρυσός 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 675
Κοπή
Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1807 - 1808
Χρυσός 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 688
Κοπή
Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1807
Χρυσός 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# A688
Κοπή

Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1809 - 1813
Χρυσός 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 696
Κοπή

Γαλλία>Πρώτη Δημοκρατία|1794 - 1803
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 1 Σεντίμ - obverseΓαλλία 1 Σεντίμ - reverse
1 Σεντίμ
1797 - 1799
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 18mm
KM# 646
Τιμή: 3.73
No ImageNo Image
3 Σεντίμ
1795 - 1796
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 23mm
UC# 1
Κοπή
Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1795 - 1796
Χαλκός, 5g, ø 23mm
KM# 635
Τιμή: 1.69

Γαλλία 5 Σεντίμς - obverseΓαλλία 5 Σεντίμς - reverse
5 Σεντίμς
1796 - 1800
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 28mm
KM# 640
Τιμή: 2.01
Γαλλία 1 Ντεσίμ - obverseΓαλλία 1 Ντεσίμ - reverse
1 Ντεσίμ
1795 - 1796
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 28mm
KM# 636
Τιμή: 81.43
Γαλλία 1 Ντεσίμ - obverseΓαλλία 1 Ντεσίμ - reverse
1 Ντεσίμ
1795 - 1800
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 20g, ø 32mm
KM# 644
Τιμή: 1.33

Γαλλία 2 Ντεσίμ - obverseΓαλλία 2 Ντεσίμ - reverse
2 Ντεσίμ
1795 - 1796
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 20g, ø 31mm
KM# 638
Κοπή
Γαλλία ¼ Φράγκο - obverseΓαλλία ¼ Φράγκο - reverse
¼ Φράγκο
1803
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 14.8mm
KM# 653
Κοπή
Γαλλία ½ Φράγκο - obverseΓαλλία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1803
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 648
Κοπή

Γαλλία 1 Φράγκο - obverseΓαλλία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1803
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 649
Κοπή
Γαλλία 2 Φράγκα - obverseΓαλλία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1803
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 657
Κοπή
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1795 - 1802
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 639
Τιμή: 120

Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1802
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 650
Κοπή
Γαλλία 5 Φράγκα - obverseΓαλλία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1803
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 659
Κοπή
Γαλλία 20 Φράγκα - obverseΓαλλία 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1802 - 1803
Χρυσός 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 651
Κοπή

Γαλλία 40 Φράγκα - obverseΓαλλία 40 Φράγκα - reverse
40 Φράγκα
1802 - 1803
Χρυσός 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 652
Κοπή

Γαλλία>Πρώτη Δημοκρατία (pre-decimal)|1793 - 1793
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 1/2 Σόλ - obverseΓαλλία 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1793
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.1g, ø 25mm
KM# 618
Κοπή
Γαλλία 1 Σόλ - obverseΓαλλία 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1793
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 12.2g, ø 29mm
KM# 620
Κοπή
Γαλλία 1 Σόλ - obverseΓαλλία 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1793
Χαλκός, 12.2g, ø 29mm
KM# 619
Τιμή: 27

Γαλλία 2 Σολς - obverseΓαλλία 2 Σολς - reverse
2 Σολς
1793
Χαλκός, 24g, ø 34mm
KM# 621
Κοπή
Γαλλία 2 Σολς - obverseΓαλλία 2 Σολς - reverse
2 Σολς
1793
Χαλκός, 25g, ø 34mm
KM# 623
Κοπή
Γαλλία 6 Λίβρες - obverseΓαλλία 6 Λίβρες - reverse
6 Λίβρες
1793
Ασήμι 0.917, 30g, ø 38.5mm
KM# 625
Κοπή

Γαλλία 6 Λίβρες - obverseΓαλλία 6 Λίβρες - reverse
6 Λίβρες
1793
Ασήμι 0.917, 30g, ø 38.5mm
KM# 624
Κοπή
Γαλλία 24 Λίβρες - obverseΓαλλία 24 Λίβρες - reverse
24 Λίβρες
1793
Χρυσός 0.900, 7.649g, ø 23mm
KM# 626
Τιμή: 931.4

Γαλλία>Βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ΄|1774 - 1793
 Χρονική Περίοδος

Γαλλία 1 liard - obverseΓαλλία 1 liard - reverse
1 liard
1777 - 1792
Χαλκός, 3.058g, ø 22mm
KM# 585
Τιμή: 1.04
Γαλλία 3 deniers - obverseΓαλλία 3 deniers - reverse
3 deniers
1792
Χαλκός, 3.16g, ø 21mm
KM# 608
Κοπή
Γαλλία 3 deniers - obverseΓαλλία 3 deniers - reverse
3 deniers
1792
Χαλκός, 2.95g, ø 21.5mm
KM# 609
Τιμή: 150

Γαλλία 6 deniers - obverseΓαλλία 6 deniers - reverse
6 deniers
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
Χαλκός, 5.76g, ø 26mm
KM# 611
Κοπή
Γαλλία 6 deniers - obverseΓαλλία 6 deniers - reverse
6 deniers
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
Χαλκός, 7.3g, ø 24mm
KM# 610
Κοπή
Γαλλία 1/2 Σόλ - obverseΓαλλία 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1777 - 1791
Χαλκός, 6.117g, ø 25mm
KM# 586
Τιμή: 0.63

Γαλλία 1 Σόλ - obverseΓαλλία 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1777 - 1791
Χαλκός, 12.235g, ø 29mm
KM# 578
Τιμή: 1.63
Γαλλία 12 deniers - obverseΓαλλία 12 deniers - reverse
12 deniers
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 12.3g, ø 30mm
KM# 601
Τιμή: 1.63
Γαλλία 12 deniers - obverseΓαλλία 12 deniers - reverse
12 deniers
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 13.4g, ø 28.5mm
KM# 600
Τιμή: 5.85

Γαλλία 2 Σολς - obverseΓαλλία 2 Σολς - reverse
2 Σολς
1791 - 1793
Χαλκός, 24g, ø 36mm
KM# 603
Τιμή: 2.91
Γαλλία 2 Σολς - obverseΓαλλία 2 Σολς - reverse
2 Σολς
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
Χαλκός, 23g, ø 34mm
KM# 612
Τιμή: 1.45
Γαλλία 6 Σόλες - obverseΓαλλία 6 Σόλες - reverse
6 Σόλες
1782 - 1783
Ασήμι 0.917, 1.474g, ø 17mm
KM# 587
Κοπή

Γαλλία 12 Σόλες - obverseΓαλλία 12 Σόλες - reverse
12 Σόλες
1775 - 1790
Ασήμι 0.917, 2.948g, ø 22mm
KM# 568
Κοπή
Γαλλία 15 Σόλες - obverseΓαλλία 15 Σόλες - reverse
15 Σόλες
1791 - 1793
Ασήμι 0.666, 5.075g, ø 22mm
KM# 604
Τιμή: 5.8
Γαλλία 15 Σόλες - obverseΓαλλία 15 Σόλες - reverse
15 Σόλες
1791 - 1792
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
Ασήμι 0.666, 5g, ø 23.5mm
KM# 605
Κοπή

Γαλλία 24 Σόλες - obverseΓαλλία 24 Σόλες - reverse
24 Σόλες
1775 - 1790
Ασήμι 0.917, 5.835g, ø 27mm
KM# 569
Κοπή
Γαλλία 30 Σόλες - obverseΓαλλία 30 Σόλες - reverse
30 Σόλες
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
Ασήμι 0.666, 10g, ø 28mm
KM# 607
Κοπή
Γαλλία 30 Σόλες - obverseΓαλλία 30 Σόλες - reverse
30 Σόλες
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
Ασήμι 0.666, 10.15g, ø 29.5mm
KM# 606
Τιμή: 32.28

Γαλλία ½ Ecu - obverseΓαλλία ½ Ecu - reverse
½ Ecu
1774 - 1792
Ασήμι 0.917, 14.744g, ø 33mm
KM# 562
Κοπή
Γαλλία ½ Ecu - obverseΓαλλία ½ Ecu - reverse
½ Ecu
1792 - 1793
Ασήμι 0.917, 14.6g, ø 32mm
KM# 613
Κοπή
Γαλλία 1 Εκιού - obverseΓαλλία 1 Εκιού - reverse
1 Εκιού
1774 - 1792
Ασήμι 0.917, 29.448g, ø 41mm
KM# 564
Τιμή: 79.38

Γαλλία 1 Εκιού - obverseΓαλλία 1 Εκιού - reverse
1 Εκιού
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
Ασήμι 0.917, 30g, ø 39mm
KM# 615
Κοπή
Γαλλία 1 Εκιού - obverseΓαλλία 1 Εκιού - reverse
1 Εκιού
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
Ασήμι 0.917, 30g, ø 39mm
UC# 1
Κοπή
Γαλλία 1 Ντ'Ορ - obverseΓαλλία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1774 - 1785
Χρυσός 0.917, 8.158g, ø 24mm
KM# 567
Κοπή

Γαλλία 1 Ντ'Ορ - obverseΓαλλία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1774
Χρυσός 0.917, 8.158g, ø 24mm
KM# 565
Κοπή
Γαλλία 1 Ντ'Ορ - obverseΓαλλία 1 Ντ'Ορ - reverse
1 Ντ'Ορ
1785 - 1792
Χρυσός 0.917, 7.649g, ø 24mm
KM# 591
Κοπή
Γαλλία 2 Ντ'Ορ - obverseΓαλλία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1775 - 1785
Χρυσός 0.917, 16.316g, ø 28mm
KM# 575
Κοπή

Γαλλία 2 Ντ'Ορ - obverseΓαλλία 2 Ντ'Ορ - reverse
2 Ντ'Ορ
1785 - 1792
Χρυσός 0.917, 15.297g, ø 28mm
KM# 592
Κοπή

uCoin