Ονδούρα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ονδούρα - Κατάλογος Νομισμάτων

Ονδούρα>Δημοκρατία της Ονδούρας|1931 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Ονδούρα 1 Σεντάβο - obverseΟνδούρα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1935 - 1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 15mm
KM# 77.1
Τιμή: 0.7
Ονδούρα 1 Σεντάβο - obverseΟνδούρα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1954 - 1957
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 15mm
KM# 77.2
Τιμή: 0.63
Ονδούρα 1 Σεντάβο - obverseΟνδούρα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1974 - 1992
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.35g, ø 16mm
KM# 77a
Τιμή: 0.45

Ονδούρα 1 Σεντάβο - obverseΟνδούρα 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1988
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.35g, ø 16mm
KM# 77b
Τιμή: 0.43
Ονδούρα 2 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1939 - 1956
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 21mm
KM# 78
Τιμή: 0.51
Ονδούρα 2 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1974
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.7g, ø 21mm
KM# 78a
Τιμή: 0.69

Ονδούρα 5 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1931 - 1980
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21mm
KM# 72
Τιμή: 0.62
Ονδούρα 5 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1975 - 1989
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 21mm
KM# 72.2a
Τιμή: 0.99
Ονδούρα 5 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1993 - 1994
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 21mm
KM# 72.3
Τιμή: 0.18

Ονδούρα 5 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1995 - 2007
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 21mm
KM# 72.4
Τιμή: 0.33
Ονδούρα 5 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
2010 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.2g, ø 21mm
UC# 1
Τιμή: 0.5
Ονδούρα 10 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1932 - 1956
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 76.1
Τιμή: 0.91

Ονδούρα 10 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1954 - 1993
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
KM# 76.2
Τιμή: 0.58
Ονδούρα 10 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1976 - 1989
Ορείχαλκος, 6g, ø 26mm
KM# 76.1a
Τιμή: 0.57
Ονδούρα 10 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1993 - 1994
Ορείχαλκος, 6g, ø 26mm
KM# 76.2a
Τιμή: 0.16

Ονδούρα 10 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1995 - 2007
Ορείχαλκος, 6g, ø 26mm
KM# 76.3
Τιμή: 0.45
Ονδούρα 10 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
2010 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 6g, ø 26mm
KM# 76.4
Τιμή: 0.44
Ονδούρα 20 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1931 - 1958
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 73
Τιμή: 2.76

Ονδούρα 20 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1967
Χαλκονικέλιο, 2.27g, ø 18mm
KM# 79
Τιμή: 0.95
Ονδούρα 20 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1973
Χαλκονικέλιο, 2.27g, ø 18mm
KM# 81
Τιμή: 0.6
Ονδούρα 20 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1978 - 1990
Χαλκονικέλιο, 2.27g, ø 18mm
KM# 83
Τιμή: 0.48

Ονδούρα 20 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1991 - 1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 18mm
KM# 83a.1
Τιμή: 0.36
Ονδούρα 20 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1995 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2g, ø 18mm
KM# 83a.2
Τιμή: 0.37
Ονδούρα 50 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1931 - 1951
Ασήμι 0.900, 6.25g, ø 24mm
KM# 74
Τιμή: 4.16

Ονδούρα 50 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1967
Χαλκονικέλιο, 5.67g, ø 24mm
KM# 80
Τιμή: 1.31
Ονδούρα 50 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1973
Χαλκονικέλιο, 5.67g, ø 24mm
KM# 82
Τιμή: 2.69
Ονδούρα 50 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1978 - 1990
Χαλκονικέλιο, 5.67g, ø 24mm
KM# 84
Τιμή: 0.57

Ονδούρα 50 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1991 - 1994
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 24mm
KM# 84a.1
Τιμή: 0.45
Ονδούρα 50 Σεντάβος - obverseΟνδούρα 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1995 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 24mm
KM# 84a.2
Τιμή: 0.49
Ονδούρα 1 Λεμπίρα - obverseΟνδούρα 1 Λεμπίρα - reverse
1 Λεμπίρα
1931 - 1937
Ασήμι 0.900, 12.5g, ø 31mm
KM# 75
Τιμή: 10.34

uCoin