Χονγκ Κονγκ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Χονγκ Κονγκ - Κατάλογος Νομισμάτων

Χονγκ Κονγκ>Ειδική Οικονομική/Διοικητική Ζώνη|1993 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1993 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.85g, ø 17.5mm
KM# 66
Τιμή: 0.12
Χονγκ Κονγκ 20 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1993 - 1998
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 19mm
KM# 67
Τιμή: 0.22
Χονγκ Κονγκ 50 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1993 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.92g, ø 22.5mm
KM# 68
Τιμή: 0.17

Χονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1993
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.1g, ø 25.5mm
KM# 69
Τιμή: 1.57
Χονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1994 - 2017
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 25.5mm
KM# 69a
Τιμή: 0.14
Χονγκ Κονγκ 2 Δολάρια - obverseΧονγκ Κονγκ 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
1993 - 2017
Χαλκονικέλιο, 8.4g, ø 28mm
KM# 64
Τιμή: 0.27

Χονγκ Κονγκ 5 Δολάρια - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Δολάρια - reverse
5 Δολάρια
1993 - 2017
Χαλκονικέλιο, 13.4g, ø 27mm
KM# 65
Τιμή: 0.65
Χονγκ Κονγκ 10 Δολάρια - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Δολάρια - reverse
10 Δολάρια
1993 - 1996
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 11g, ø 24mm
KM# 70
Τιμή: 1.26

Χονγκ Κονγκ>Βασίλισα Ελισάβετ Β'|1955 - 1992
 Χρονική Περίοδος

Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1958 - 1967
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 16.5mm
KM# 29.1
Τιμή: 0.28
Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1971 - 1979
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 16.5mm
KM# 29.3
Τιμή: 0.3
Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1988
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 16.5mm
KM# 61
Κοπή

Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1955 - 1968
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.46g, ø 20.5mm
KM# 28.1
Τιμή: 0.25
Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1971 - 1980
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.46g, ø 20.5mm
KM# 28.3
Τιμή: 0.19
Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1982 - 1984
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2g, ø 17.55mm
KM# 49
Τιμή: 0.15

Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1985 - 1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2g, ø 17.55mm
KM# 55
Τιμή: 0.15
Χονγκ Κονγκ 20 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1975 - 1983
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 19mm
KM# 36
Τιμή: 0.2
Χονγκ Κονγκ 20 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1985 - 1991
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.6g, ø 19mm
KM# 59
Τιμή: 0.25

Χονγκ Κονγκ 50 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1958 - 1970
Χαλκονικέλιο, 5.85g, ø 23.5mm
KM# 30
Τιμή: 0.66
Χονγκ Κονγκ 50 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1971 - 1975
Χαλκονικέλιο, 4.9g, ø 22.5mm
KM# 34
Τιμή: 0.59
Χονγκ Κονγκ 50 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1977 - 1980
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.9g, ø 22.5mm
KM# 41
Τιμή: 0.27

Χονγκ Κονγκ 50 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1988 - 1990
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.9g, ø 22.5mm
KM# 62
Τιμή: 1.04
Χονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1960 - 1970
Χαλκονικέλιο, 11.66g, ø 29.8mm
KM# 31
Τιμή: 0.52
Χονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1971 - 1975
Χαλκονικέλιο, 11.66g, ø 29.8mm
KM# 35
Τιμή: 0.71

Χονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1978 - 1980
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 25.5mm
KM# 43
Τιμή: 0.25
Χονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1987 - 1992
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 25.5mm
KM# 63
Τιμή: 0.3
Χονγκ Κονγκ 2 Δολάρια - obverseΧονγκ Κονγκ 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
1975 - 1984
Χαλκονικέλιο, 8.4g, ø 28mm
KM# 37
Τιμή: 0.55

Χονγκ Κονγκ 2 Δολάρια - obverseΧονγκ Κονγκ 2 Δολάρια - reverse
2 Δολάρια
1985 - 1992
Χαλκονικέλιο, 8.4g, ø 28mm
KM# 60
Τιμή: 0.45
Χονγκ Κονγκ 5 Δολάρια - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Δολάρια - reverse
5 Δολάρια
1976 - 1979
Χαλκονικέλιο, 10.85g, ø 30.8mm
KM# 39
Τιμή: 1.15
Χονγκ Κονγκ 5 Δολάρια - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Δολάρια - reverse
5 Δολάρια
1980 - 1984
Χαλκονικέλιο, 13.4g, ø 27mm
KM# 46
Τιμή: 1.07

Χονγκ Κονγκ 5 Δολάρια - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Δολάρια - reverse
5 Δολάρια
1985 - 1989
Χαλκονικέλιο, 13.4g, ø 27mm
KM# 56
Τιμή: 1.27

Χονγκ Κονγκ>Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ'|1937 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Χονγκ Κονγκ 1 Σέντ - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1941
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.53g, ø 17mm
KM# 24
Κοπή
Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1937
Νικέλιο, 2.6g, ø 16.5mm
KM# 20
Τιμή: 1.14
Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1938 - 1941
Νικέλιο, 2.6g, ø 16.5mm
KM# 22
Τιμή: 4.06

Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1949 - 1950
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 16.5mm
KM# 26
Τιμή: 0.68
Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1937
Νικέλιο, 4.5g, ø 20.5mm
KM# 21
Τιμή: 2.13
Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1938 - 1939
Νικέλιο, 4.5g, ø 20.5mm
KM# 23
Τιμή: 2.35

Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1948 - 1951
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.46g, ø 20.5mm
KM# 25
Τιμή: 0.44
Χονγκ Κονγκ 50 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1951
Χαλκονικέλιο, 5.85g, ø 23.5mm
KM# 27
Τιμή: 1.36

Χονγκ Κονγκ>Βασιλιάς Γεώργιος Ε'|1910 - 1936
 Χρονική Περίοδος

Χονγκ Κονγκ 1 Σέντ - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1919 - 1926
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.5g, ø 27.6mm
KM# 16
Τιμή: 1.88
Χονγκ Κονγκ 1 Σέντ - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1931 - 1934
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.95g, ø 22mm
KM# 17
Τιμή: 1.86
Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1932 - 1933
Ασήμι 0.800, 1.36g, ø 15.2mm
KM# 18
Κοπή

Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1935
Χαλκονικέλιο, ø 15.2mm
KM# 18a
Τιμή: 2.65
Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1935 - 1936
Χαλκονικέλιο, 2.6g, ø 18mm
KM# 19
Τιμή: 1.25

Χονγκ Κονγκ>Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ'|1902 - 1910
 Χρονική Περίοδος

Χονγκ Κονγκ 1 Σέντ - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1902 - 1905
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.17g, ø 27.6mm
KM# 11
Τιμή: 3.05
Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1903 - 1905
Ασήμι 0.800, 1.35g, ø 15.4mm
KM# 12
Τιμή: 3.94
Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1902 - 1905
Ασήμι 0.800, 2.7g, ø 18mm
KM# 13
Τιμή: 4.93

Χονγκ Κονγκ 20 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1902 - 1905
Ασήμι 0.800, 5.43g, ø 23mm
KM# 14
Τιμή: 21.82
Χονγκ Κονγκ 50 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1902 - 1905
Ασήμι 0.800, 13.57g, ø 32mm
KM# 15
Τιμή: 22.27

Χονγκ Κονγκ>Βασίλισσα Βικτώρια|1863 - 1901
 Χρονική Περίοδος

Χονγκ Κονγκ 1 Μίλ - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Μίλ - reverse
1 Μίλ
1863 - 1865
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 1
Τιμή: 3.95
Χονγκ Κονγκ 1 Μίλ - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Μίλ - reverse
1 Μίλ
1865
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 2
Τιμή: 3.95
Χονγκ Κονγκ 1 Μίλ - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Μίλ - reverse
1 Μίλ
1866
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 3
Τιμή: 8.41

Χονγκ Κονγκ 1 Σέντ - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1863 - 1901
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.53g, ø 27.5mm
KM# 4
Τιμή: 0.75
Χονγκ Κονγκ 5 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1866 - 1901
Ασήμι 0.800, 1.36g, ø 15.53mm
KM# 5
Τιμή: 3
Χονγκ Κονγκ 10 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1863 - 1901
Ασήμι 0.800, 2.7g, ø 18mm
KM# 6
Τιμή: 1

Χονγκ Κονγκ 20 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 20 Σέντς - reverse
20 Σέντς
1866 - 1898
Ασήμι 0.800, 5.43g, ø 23mm
KM# 7
Κοπή
Χονγκ Κονγκ ½ Δολάριο - obverseΧονγκ Κονγκ ½ Δολάριο - reverse
½ Δολάριο
1866 - 1868
Ασήμι 0.900, 13.48g, ø 33mm
KM# 8
Τιμή: 500
Χονγκ Κονγκ 50 Σέντς - obverseΧονγκ Κονγκ 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1890 - 1894
Ασήμι 0.900, 13.58g, ø 32mm
KM# 9
Κοπή

Χονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - obverseΧονγκ Κονγκ 1 Δολάριο - reverse
1 Δολάριο
1866 - 1868
Ασήμι 0.900, 26.96g, ø 38mm
KM# 10
Τιμή: 296.5

uCoin