Ουγγαρία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ουγγαρία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ουγγαρία>Δεύτερη Δημοκρατία|1990 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse
2 Φίλερ
1990 - 1992
Αλουμίνιο, 0.65g, ø 18mm
KM# 673
Τιμή: 1
Ουγγαρία 5 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 5 Φίλερ - reverse
5 Φίλερ
1990 - 1992
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17mm
KM# 674
Τιμή: 0.67
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1990 - 1996
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 18.5mm
KM# 675
Τιμή: 0.08

Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1990 - 1996
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 20.4mm
KM# 676
Τιμή: 0.13
Ουγγαρία 50 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 50 Φίλερ - reverse
50 Φίλερ
1990 - 1999
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 21.5mm
KM# 677
Τιμή: 0.2
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1990
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22.8mm
KM# 736
Τιμή: 4.09

Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1992 - 2008
Ορείχαλκος, 2.05g, ø 16.3mm
KM# 692
Τιμή: 0.1
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse
2 Φιορίνια
1990
Ορείχαλκος, 4.44g, ø 22.4mm
KM# 737
Τιμή: 5.58
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse
2 Φιορίνια
1992 - 2008
Χαλκονικέλιο, 3.1g, ø 19.2mm
KM# 693
Τιμή: 0.09

Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse
5 Φιορίνια
1990
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23.4mm
KM# 738
Τιμή: 6.36
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse
5 Φιορίνια
1992 - 2011
Ορείχαλκος, 4.2g, ø 21.2mm
KM# 694
Τιμή: 0.11
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse
5 Φιορίνια
2012 - 2018
Ορείχαλκος, 4.2g, ø 21.2mm
KM# 847
Τιμή: 0.09

Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse
10 Φιορίνια
1990
Χαλκοαλουμίνιο, 6.1g, ø 25.4mm
KM# 739
Τιμή: 5.72
Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse
10 Φιορίνια
1992 - 2011
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 24.8mm
KM# 695
Τιμή: 0.1
Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse
10 Φιορίνια
2012 - 2018
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 24.8mm
KM# 848
Τιμή: 0.11

Ουγγαρία 20 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 20 Φιορίνια - reverse
20 Φιορίνια
1990
Χαλκονικέλιο, 7.06g, ø 26.8mm
KM# 740
Τιμή: 9.84
Ουγγαρία 20 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 20 Φιορίνια - reverse
20 Φιορίνια
1992 - 2011
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.9g, ø 26.3mm
KM# 696
Τιμή: 0.16
Ουγγαρία 20 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 20 Φιορίνια - reverse
20 Φιορίνια
2012 - 2018
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.9g, ø 26.3mm
KM# 849
Τιμή: 0.09

Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse
50 Φιορίνια
1992 - 2011
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.7g, ø 27.4mm
KM# 697
Τιμή: 0.18
Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse
50 Φιορίνια
2012 - 2019
Χαλκονικέλιο, 7.7g, ø 27.4mm
KM# 850
Τιμή: 0.26
Ουγγαρία 100 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 100 Φιορίνια - reverse
100 Φιορίνια
1992 - 1997
Ορείχαλκος, 9.4g, ø 29.2mm
KM# 698
Τιμή: 0.35

Ουγγαρία 100 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 100 Φιορίνια - reverse
100 Φιορίνια
1996 - 2011
Δύο Μετάλλων: Χάλυβας με επιμετάλλωση Ορείχαλκου στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στον δακτύλιο, 8g, ø 23.8mm
KM# 721
Τιμή: 0.37
Ουγγαρία 100 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 100 Φιορίνια - reverse
100 Φιορίνια
2012 - 2018
Δύο Μετάλλων: Χάλυβας με επιμετάλλωση Ορείχαλκου στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στον δακτύλιο, 8g, ø 23.8mm
KM# 851
Τιμή: 0.34
Ουγγαρία 200 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 200 Φιορίνια - reverse
200 Φιορίνια
1992 - 1993
Ασήμι 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 689
Τιμή: 5.8

Ουγγαρία 200 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 200 Φιορίνια - reverse
200 Φιορίνια
1994 - 1998
Ασήμι 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 707
Τιμή: 4.98
Ουγγαρία 200 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 200 Φιορίνια - reverse
200 Φιορίνια
2009 - 2011
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 9g, ø 28.3mm
KM# 826
Τιμή: 0.71
Ουγγαρία 200 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 200 Φιορίνια - reverse
200 Φιορίνια
2012 - 2018
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 9g, ø 28.3mm
KM# 852
Τιμή: 0.71

Ουγγαρία>Λαική Δημοκρατία|1949 - 1989
 Χρονική Περίοδος

Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse
2 Φίλερ
1950 - 1989
Αλουμίνιο, 0.65g, ø 18mm
KM# 546
Τιμή: 0.29
Ουγγαρία 5 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 5 Φίλερ - reverse
5 Φίλερ
1953 - 1989
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17mm
KM# 549
Τιμή: 0.29
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1950 - 1966
Αλουμίνιο, 0.85g, ø 19.1mm
KM# 547
Τιμή: 0.09

Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1967 - 1989
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 18.5mm
KM# 572
Τιμή: 0.07
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1953 - 1966
Αλουμίνιο, 1.25g, ø 21mm
KM# 550
Τιμή: 0.17
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1967 - 1989
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 20.4mm
KM# 573
Τιμή: 0.08

Ουγγαρία 50 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 50 Φίλερ - reverse
50 Φίλερ
1953 - 1966
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22mm
KM# 551
Τιμή: 0.46
Ουγγαρία 50 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 50 Φίλερ - reverse
50 Φίλερ
1967 - 1989
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 21.5mm
KM# 574
Τιμή: 0.1
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1949 - 1952
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 545
Τιμή: 0.26

Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1957 - 1966
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 555
Τιμή: 0.26
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1967 - 1989
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22.8mm
KM# 575
Τιμή: 0.1
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse
2 Φιορίνια
1950 - 1952
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 25mm
KM# 548
Τιμή: 0.42

Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse
2 Φιορίνια
1957 - 1962
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 25mm
KM# 556
Τιμή: 0.44
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse
2 Φιορίνια
1963 - 1966
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5g, ø 25mm
KM# 556a
Τιμή: 0.49
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse
2 Φιορίνια
1970 - 1989
Ορείχαλκος, 4.44g, ø 22.4mm
KM# 591
Τιμή: 0.08

Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse
5 Φιορίνια
1967 - 1968
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.4g, ø 27.5mm
KM# 576
Τιμή: 1.89
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse
5 Φιορίνια
1971 - 1982
Νικέλιο, 5.73g, ø 24.3mm
KM# 594
Τιμή: 0.16
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse
5 Φιορίνια
1983 - 1989
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23.4mm
KM# 635
Τιμή: 0.13

Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse
10 Φιορίνια
1971 - 1982
Νικέλιο, 8.83g, ø 28mm
KM# 595
Τιμή: 0.3
Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse
10 Φιορίνια
1983 - 1989
Χαλκοαλουμίνιο, 6.1g, ø 25.4mm
KM# 636
Τιμή: 0.14
Ουγγαρία 20 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 20 Φιορίνια - reverse
20 Φιορίνια
1982 - 1989
Χαλκονικέλιο, 7.05g, ø 26.8mm
KM# 630
Τιμή: 0.16

Ουγγαρία>Α' Δημοκρατία|1946 - 1948
 Χρονική Περίοδος

Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse
2 Φίλερ
1946 - 1947
Ορείχαλκος, 3g, ø 17mm
KM# 529
Τιμή: 1.01
Ουγγαρία 5 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 5 Φίλερ - reverse
5 Φίλερ
1948 - 1951
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17mm
KM# 535
Τιμή: 0.45
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1946 - 1950
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19.1mm
KM# 530
Τιμή: 0.92

Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1950
Αλουμίνιο, 0.85g, ø 19.2mm
KM# 530a
Κοπή
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1946 - 1950
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21mm
KM# 531
Τιμή: 0.71
Ουγγαρία 50 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 50 Φίλερ - reverse
50 Φίλερ
1948
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22mm
KM# 536
Τιμή: 1.28

Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1946 - 1949
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 532
Τιμή: 0.53
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse
2 Φιορίνια
1946 - 1947
Αλουμίνιο, 2.8g, ø 28mm
KM# 533
Τιμή: 4.23
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse
5 Φιορίνια
1946
Ασήμι 0.835, 20g, ø 32mm
KM# 534
Τιμή: 8.32

Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse
5 Φιορίνια
1947
Ασήμι 0.500, 12g, ø 32mm
KM# 534a
Τιμή: 5.49

Ουγγαρία>Επιτροπεία (Πένγκο)|1926 - 1945
 Χρονική Περίοδος

Ουγγαρία 1 Φίλλερ - obverseΟυγγαρία 1 Φίλλερ - reverse
1 Φίλλερ
1926 - 1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.68g, ø 16.5mm
KM# 505
Τιμή: 0.51
Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse
2 Φίλερ
1926 - 1940
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.23g, ø 19mm
KM# 506
Τιμή: 0.31
Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse
2 Φίλερ
1940 - 1942
Χάλυβας, 3.3g, ø 19mm
KM# 518
Τιμή: 0.66

Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse
2 Φίλερ
1943 - 1944
Ψευδάργυρος, 2.03g, ø 17mm
KM# 519
Τιμή: 0.41
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1926 - 1940
Χαλκονικέλιο, 3.01g, ø 19mm
KM# 507
Τιμή: 0.59
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1940 - 1942
Χάλυβας, 3.08g, ø 20mm
KM# 507a
Τιμή: 0.46

Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1926 - 1940
Χαλκονικέλιο, 4.1g, ø 22mm
KM# 508
Τιμή: 0.59
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1941 - 1944
Χάλυβας, 3.56g, ø 21mm
KM# 520
Τιμή: 0.7
Ουγγαρία 50 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 50 Φίλερ - reverse
50 Φίλερ
1926 - 1940
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 509
Τιμή: 1.5

Ουγγαρία 1 Πένγκο - obverseΟυγγαρία 1 Πένγκο - reverse
1 Πένγκο
1926 - 1939
Ασήμι 0.640, 5g, ø 23mm
KM# 510
Τιμή: 3.06
Ουγγαρία 1 Πένγκο - obverseΟυγγαρία 1 Πένγκο - reverse
1 Πένγκο
1941 - 1944
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23.7mm
KM# 521
Τιμή: 0.25
Ουγγαρία 2 Πένγκο - obverseΟυγγαρία 2 Πένγκο - reverse
2 Πένγκο
1929 - 1939
Ασήμι 0.640, 10g, ø 27mm
KM# 511
Τιμή: 6.97

Ουγγαρία 2 Πένγκο - obverseΟυγγαρία 2 Πένγκο - reverse
2 Πένγκο
1941 - 1943
Αλουμίνιο, 2.8g, ø 27mm
KM# 522.1
Τιμή: 0.5
Ουγγαρία 5 Πένγκο - obverseΟυγγαρία 5 Πένγκο - reverse
5 Πένγκο
1945
Αλουμίνιο, 4.5g, ø 32mm
KM# 525
Τιμή: 3.1

Ουγγαρία>Αυστρο-ουγγρική Κορώνα|1892 - 1918
 Χρονική Περίοδος

Ουγγαρία 1 Φίλλερ - obverseΟυγγαρία 1 Φίλλερ - reverse
1 Φίλλερ
1892 - 1914
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.67g, ø 17mm
KM# 480
Τιμή: 0.56
Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse
2 Φίλερ
1892 - 1915
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.28g, ø 19mm
KM# 481
Τιμή: 0.4
Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse
2 Φίλερ
1916 - 1918
Σίδηρος, 2.78g, ø 17.3mm
KM# 497
Τιμή: 1.59

Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1892 - 1909
Νικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 482
Τιμή: 0.5
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1914 - 1916
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 494
Τιμή: 0.2
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse
10 Φίλερ
1915 - 1920
Σίδηρος, 3g, ø 19mm
KM# 496
Τιμή: 0.68

Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1892 - 1914
Νικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 483
Τιμή: 0.4
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1914 - 1922
Σίδηρος, 3.25g, ø 21mm
KM# 498
Τιμή: 0.69
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse
20 Φίλερ
1922
Ορείχαλκος
KM# 498a
Κοπή

Ουγγαρία 1 Κορώνα - obverseΟυγγαρία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1892 - 1906
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 484
Τιμή: 3.97
Ουγγαρία 1 Κορώνα - obverseΟυγγαρία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1912 - 1916
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 492
Τιμή: 5.09
Ουγγαρία 2 Κορώνες - obverseΟυγγαρία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1912 - 1914
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 493
Τιμή: 8.69

Ουγγαρία 5 Κορώνες - obverseΟυγγαρία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
1900 - 1909
Ασήμι 0.900, 24g, ø 36mm
KM# 488
Τιμή: 20.1
Ουγγαρία 10 Κορώνες - obverseΟυγγαρία 10 Κορώνες - reverse
10 Κορώνες
1892 - 1915
Χρυσός 0.900, 3.39g, ø 19mm
KM# 485
Τιμή: 120
Ουγγαρία 20 Κορώνες - obverseΟυγγαρία 20 Κορώνες - reverse
20 Κορώνες
1892 - 1915
Χρυσός 0.900, 6.78g, ø 21mm
KM# 486
Τιμή: 241

Ουγγαρία 100 Κορώνες - obverseΟυγγαρία 100 Κορώνες - reverse
100 Κορώνες
1907 - 1908
Χρυσός 0.900, 33.88g, ø 37mm
KM# 491
Κοπή

Ουγγαρία>Αυστριακό-ουγγρικό φιορίνι|1857 - 1892
 Χρονική Περίοδος

Ουγγαρία 5/10 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 5/10 Κρόιτσερ - reverse
5/10 Κρόιτσερ
1882
Χαλκός, 1.67g, ø 17mm
KM# 468
Τιμή: 9.28
Ουγγαρία 1 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 1 Κρόιτσερ - reverse
1 Κρόιτσερ
1868 - 1873
Χαλκός, 3.33g, ø 19mm
KM# 441
Τιμή: 2.12
Ουγγαρία 1 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 1 Κρόιτσερ - reverse
1 Κρόιτσερ
1878 - 1888
Χαλκός, 3.33g, ø 19mm
KM# 458
Τιμή: 1.23

Ουγγαρία 1 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 1 Κρόιτσερ - reverse
1 Κρόιτσερ
1891 - 1892
Χαλκός, 3.33g, ø 19mm
KM# 478
Τιμή: 1.83
Ουγγαρία 4 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 4 Κρόιτσερ - reverse
4 Κρόιτσερ
1868
Χαλκός, 13.33g, ø 27mm
KM# 442
Τιμή: 5.73
Ουγγαρία 10 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 10 Κρόιτσερ - reverse
10 Κρόιτσερ
1868
Ασήμι 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 440
Τιμή: 2.2

Ουγγαρία 10 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 10 Κρόιτσερ - reverse
10 Κρόιτσερ
1868 - 1869
Ασήμι 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 443
Τιμή: 3.52
Ουγγαρία 10 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 10 Κρόιτσερ - reverse
10 Κρόιτσερ
1870 - 1888
Ασήμι 0.400, 1.66g, ø 18mm
KM# 451
Τιμή: 0.99
Ουγγαρία 20 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 20 Κρόιτσερ - reverse
20 Κρόιτσερ
1868
Ασήμι 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 445
Τιμή: 30.02

Ουγγαρία 20 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 20 Κρόιτσερ - reverse
20 Κρόιτσερ
1868 - 1869
Ασήμι 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 446
Τιμή: 7.57
Ουγγαρία 20 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 20 Κρόιτσερ - reverse
20 Κρόιτσερ
1870 - 1872
Ασήμι 0.500, 2.66g, ø 21mm
KM# 452
Τιμή: 6.37
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1868 - 1869
Ασήμι 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 449
Τιμή: 22.3

Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1870 - 1879
Ασήμι 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 453
Τιμή: 9.03
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1880 - 1881
Ασήμι 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 465
Τιμή: 4.75
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1882 - 1890
Ασήμι 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 469
Τιμή: 10.01

Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse
1 Φιορίνι
1890 - 1892
Ασήμι 0.900, 12.35g, ø 29mm
KM# 475
Τιμή: 11.97
Ουγγαρία 4 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 4 Φιορίνια - reverse
4 Φιορίνια
1870 - 1879
Χρυσός 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 454
Κοπή
Ουγγαρία 4 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 4 Φιορίνια - reverse
4 Φιορίνια
1880 - 1890
Χρυσός 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 466
Κοπή

Ουγγαρία 4 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 4 Φιορίνια - reverse
4 Φιορίνια
1890 - 1892
Χρυσός 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 476
Κοπή
Ουγγαρία 1 Δουκάτο - obverseΟυγγαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1868 - 1869
Χρυσός 0.986, 3.49g, ø 19.8mm
KM# 448
Κοπή
Ουγγαρία 8 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 8 Φιορίνια - reverse
8 Φιορίνια
1870 - 1880
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 455
Τιμή: 226

Ουγγαρία 8 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 8 Φιορίνια - reverse
8 Φιορίνια
1880 - 1890
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 467
Τιμή: 226
Ουγγαρία 8 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 8 Φιορίνια - reverse
8 Φιορίνια
1890 - 1892
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 477
Τιμή: 230

Ουγγαρία>Βασίλειο της Ουγγαρίας|1806 - 1856
 Χρονική Περίοδος

Ουγγαρία 1 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 1 Κρόιτσερ - reverse
1 Κρόιτσερ
1848 - 1849
Χαλκός, 8.77g, ø 26mm
KM# 430
Τιμή: 18.8
Ουγγαρία 3 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 3 Κρόιτσερ - reverse
3 Κρόιτσερ
1849
Χαλκός, 26g, ø 32.5mm
KM# 434
Τιμή: 56.41
Ουγγαρία 6 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 6 Κρόιτσερ - reverse
6 Κρόιτσερ
1849
Ασημί 0.438, 2.23g, ø 20mm
KM# 435
Κοπή

Ουγγαρία 10 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 10 Κρόιτσερ - reverse
10 Κρόιτσερ
1837 - 1848
Ασήμι 0.500, 3.89g, ø 23mm
KM# 421
Κοπή
Ουγγαρία 10 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 10 Κρόιτσερ - reverse
10 Κρόιτσερ
1848
Ασήμι 0.500, 3.89g, ø 23mm
KM# 431
Τιμή: 9
Ουγγαρία 20 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 20 Κρόιτσερ - reverse
20 Κρόιτσερ
1830 - 1835
Ασήμι 0.500, 6.64g, ø 26mm
KM# 415
Τιμή: 8.56

Ουγγαρία 20 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 20 Κρόιτσερ - reverse
20 Κρόιτσερ
1837 - 1848
Ασήμι 0.583, 6.68g, ø 26mm
KM# 422
Τιμή: 5.63
Ουγγαρία 20 Κρόιτσερ - obverseΟυγγαρία 20 Κρόιτσερ - reverse
20 Κρόιτσερ
1848
Ασήμι 0.583, 6.68g, ø 26mm
KM# 432
Τιμή: 26.85
Ουγγαρία ½ Τάλερ - obverseΟυγγαρία ½ Τάλερ - reverse
½ Τάλερ
1830
Ασήμι 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 416
Κοπή

Ουγγαρία ½ Τάλερ - obverseΟυγγαρία ½ Τάλερ - reverse
½ Τάλερ
1831 - 1834
Ασήμι 0.833, 14.03g, ø 35mm
KM# 420
Κοπή
Ουγγαρία ½ Τάλερ - obverseΟυγγαρία ½ Τάλερ - reverse
½ Τάλερ
1837 - 1839
Ασήμι 0.833, 14.03g, ø 30mm
KM# 423
Κοπή
Ουγγαρία 1 Τάλερ - obverseΟυγγαρία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1830
Ασήμι 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 417
Κοπή

Ουγγαρία 1 Τάλερ - obverseΟυγγαρία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1831 - 1833
Ασήμι 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 418
Κοπή
Ουγγαρία 1 Τάλερ - obverseΟυγγαρία 1 Τάλερ - reverse
1 Τάλερ
1837 - 1839
Ασήμι 0.833, 28.06g, ø 39.5mm
KM# 424
Κοπή
Ουγγαρία 1 Δουκάτο - obverseΟυγγαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1830 - 1835
Χρυσός 0.986, 3.49g, ø 21mm
KM# 419
Κοπή

Ουγγαρία 1 Δουκάτο - obverseΟυγγαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1837 - 1848
Χρυσός 0.986, 3.4909g, ø 20mm
KM# 425
Κοπή
Ουγγαρία 1 Δουκάτο - obverseΟυγγαρία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1848
Χρυσός 0.986, 3.49g, ø 20mm
KM# 433
Κοπή

uCoin