Ισλανδία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ισλανδία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ισλανδία>Δημοκρατία της Ισλανδίας|1981 - 2011
 Χρονική Περίοδος

Ισλανδία 5 Αουράρ - obverseΙσλανδία 5 Αουράρ - reverse
5 Αουράρ
1981
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 15mm
KM# 24
Τιμή: 0.52
Ισλανδία 10 Αουράρ - obverseΙσλανδία 10 Αουράρ - reverse
10 Αουράρ
1981
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17mm
KM# 25
Τιμή: 0.3
Ισλανδία 50 Αουράρ - obverseΙσλανδία 50 Αουράρ - reverse
50 Αουράρ
1981
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 19.5mm
KM# 26
Τιμή: 0.55

Ισλανδία 50 Αουράρ - obverseΙσλανδία 50 Αουράρ - reverse
50 Αουράρ
1986
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2.7g, ø 19.5mm
KM# 26a
Τιμή: 0.73
Ισλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - obverseΙσλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνα (Κορώνα)
1981 - 1987
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 27
Τιμή: 0.2
Ισλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - obverseΙσλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνα (Κορώνα)
1989 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21.5mm
KM# 27a
Τιμή: 0.2

Ισλανδία 5 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 5 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
5 Κρονούρ (Κορώνες)
1981 - 1992
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 28
Τιμή: 0.34
Ισλανδία 5 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 5 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
5 Κρονούρ (Κορώνες)
1996 - 2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.6g, ø 24.5mm
KM# 28a
Τιμή: 0.38
Ισλανδία 10 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 10 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
10 Κρονούρ (Κορώνες)
1984 - 1994
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.5mm
KM# 29.1
Τιμή: 0.31

Ισλανδία 10 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 10 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
10 Κρονούρ (Κορώνες)
1996 - 2008
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7g, ø 27.5mm
KM# 29.1a
Τιμή: 0.34
Ισλανδία 50 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 50 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
50 Κρονούρ (Κορώνες)
1987 - 2005
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 8.25g, ø 23mm
KM# 31
Τιμή: 0.82
Ισλανδία 100 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 100 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
100 Κρονούρ (Κορώνες)
1995 - 2011
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 8.5g, ø 25.5mm
KM# 35
Τιμή: 1.03

Ισλανδία>Δημοκρατία της Ισλανδίας|1944 - 1980
 Χρονική Περίοδος

Ισλανδία 1 Ειρίρ - obverseΙσλανδία 1 Ειρίρ - reverse
1 Ειρίρ
1946 - 1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.62g, ø 15.1mm
KM# 8
Τιμή: 0.32
Ισλανδία 5 Αουράρ - obverseΙσλανδία 5 Αουράρ - reverse
5 Αουράρ
1946 - 1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.06g, ø 24mm
KM# 9
Τιμή: 0.44
Ισλανδία 10 Αουράρ - obverseΙσλανδία 10 Αουράρ - reverse
10 Αουράρ
1946 - 1969
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 10
Τιμή: 0.16

Ισλανδία 10 Αουράρ - obverseΙσλανδία 10 Αουράρ - reverse
10 Αουράρ
1970 - 1974
Αλουμίνιο, 0.48g, ø 14.64mm
KM# 10a
Τιμή: 0.14
Ισλανδία 25 Αουράρ - obverseΙσλανδία 25 Αουράρ - reverse
25 Αουράρ
1946 - 1967
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 16mm
KM# 11
Τιμή: 0.2
Ισλανδία 50 Αουράρ - obverseΙσλανδία 50 Αουράρ - reverse
50 Αουράρ
1969 - 1974
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.4g, ø 19.04mm
KM# 17
Τιμή: 0.29

Ισλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - obverseΙσλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνα (Κορώνα)
1946
Χαλκοαλουμίνιο, 4.75g, ø 22.3mm
KM# 12
Τιμή: 1.3
Ισλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - obverseΙσλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνα (Κορώνα)
1957 - 1975
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.75g, ø 22.3mm
KM# 12a
Τιμή: 0.28
Ισλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - obverseΙσλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνα (Κορώνα)
1976 - 1980
Αλουμίνιο, 0.565g, ø 16mm
KM# 23
Τιμή: 0.25

Ισλανδία 2 Κρονούρ - obverseΙσλανδία 2 Κρονούρ - reverse
2 Κρονούρ
1946
Χαλκοαλουμίνιο, 9.5g, ø 28mm
KM# 13
Τιμή: 2.47
Ισλανδία 2 Κρονούρ - obverseΙσλανδία 2 Κρονούρ - reverse
2 Κρονούρ
1958 - 1966
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 28mm
KM# 13a.1
Τιμή: 0.62
Ισλανδία 5 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 5 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
5 Κρονούρ (Κορώνες)
1969 - 1980
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 18
Τιμή: 0.46

Ισλανδία 10 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 10 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
10 Κρονούρ (Κορώνες)
1967 - 1980
Χαλκονικέλιο, 6.52g, ø 25mm
KM# 15
Τιμή: 0.33
Ισλανδία 50 Κρονούρ (Κορώνες) - obverseΙσλανδία 50 Κρονούρ (Κορώνες) - reverse
50 Κρονούρ (Κορώνες)
1970 - 1980
Χαλκονικέλιο, 12.38g, ø 30mm
KM# 19
Τιμή: 1.35

Ισλανδία>Βασίλειο της Ισλανδίας|1922 - 1943
 Χρονική Περίοδος

Ισλανδία 1 Ειρίρ - obverseΙσλανδία 1 Ειρίρ - reverse
1 Ειρίρ
1926 - 1942
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 15mm
KM# 5
Τιμή: 1.1
Ισλανδία 2 Αουράρ - obverseΙσλανδία 2 Αουράρ - reverse
2 Αουράρ
1926 - 1942
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 19mm
KM# 6
Τιμή: 1.08
Ισλανδία 5 Αουράρ - obverseΙσλανδία 5 Αουράρ - reverse
5 Αουράρ
1926 - 1942
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6g, ø 24mm
KM# 7
Τιμή: 1.3

Ισλανδία 10 Αουράρ - obverseΙσλανδία 10 Αουράρ - reverse
10 Αουράρ
1922 - 1940
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 14.7mm
KM# 1
Τιμή: 1.64
Ισλανδία 10 Αουράρ - obverseΙσλανδία 10 Αουράρ - reverse
10 Αουράρ
1942
Ψευδάργυρος, 1.3g, ø 16mm
KM# 1a
Τιμή: 2.06
Ισλανδία 25 Αουράρ - obverseΙσλανδία 25 Αουράρ - reverse
25 Αουράρ
1922 - 1940
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 16mm
KM# 2
Τιμή: 1.15

Ισλανδία 25 Αουράρ - obverseΙσλανδία 25 Αουράρ - reverse
25 Αουράρ
1942
Ψευδάργυρος, 2g, ø 16mm
KM# 2a
Τιμή: 2.09
Ισλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - obverseΙσλανδία 1 Κρόνα (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνα (Κορώνα)
1925 - 1940
Χαλκοαλουμίνιο, 4.75g, ø 21.5mm
KM# 3
Τιμή: 2.5
Ισλανδία 2 Κρονούρ - obverseΙσλανδία 2 Κρονούρ - reverse
2 Κρονούρ
1925 - 1940
Χαλκοαλουμίνιο, 9.5g, ø 28mm
KM# 4
Τιμή: 3.01

uCoin