Ινδία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ινδία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ινδία>Δημοκρατία της Ινδίας|1957 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Ινδία 1 Νέο Πάισα - obverseΙνδία 1 Νέο Πάισα - reverse
1 Νέο Πάισα
1957 - 1961
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 16.04mm
KM# 8
Τιμή: 0.35
Ινδία 1 Νέο Πάισα - obverseΙνδία 1 Νέο Πάισα - reverse
1 Νέο Πάισα
1962 - 1963
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.51g, ø 16mm
KM# 8a
Τιμή: 0.41
Ινδία 1 Πάισα - obverseΙνδία 1 Πάισα - reverse
1 Πάισα
1964
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.48g, ø 16mm
KM# 9
Τιμή: 0.84

Ινδία 1 Πάισα - obverseΙνδία 1 Πάισα - reverse
1 Πάισα
1965 - 1981
Αλουμίνιο, 0.75g, ø 17mm
KM# 10.1
Τιμή: 0.26
Ινδία 2 Νέα Πάισα - obverseΙνδία 2 Νέα Πάισα - reverse
2 Νέα Πάισα
1957 - 1963
Χαλκονικέλιο, 2.95g, ø 18mm
KM# 11
Τιμή: 0.44
Ινδία 2 Πάισα - obverseΙνδία 2 Πάισα - reverse
2 Πάισα
1964
Χαλκονικέλιο, 2.95g, ø 18mm
KM# 12
Τιμή: 0.34

Ινδία 2 Πάισα - obverseΙνδία 2 Πάισα - reverse
2 Πάισα
1965 - 1967
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 13.1
Τιμή: 0.41
Ινδία 2 Πάισα - obverseΙνδία 2 Πάισα - reverse
2 Πάισα
1968 - 1971
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 13.5
Τιμή: 0.34
Ινδία 2 Πάισα - obverseΙνδία 2 Πάισα - reverse
2 Πάισα
1972 - 1981
Αλουμίνιο, 1g, ø 20mm
KM# 13.6
Τιμή: 0.18

Ινδία 3 Πάισα - obverseΙνδία 3 Πάισα - reverse
3 Πάισα
1964 - 1967
Αλουμίνιο, 1.23g, ø 21.3mm
KM# 14.1
Τιμή: 0.31
Ινδία 3 Πάισα - obverseΙνδία 3 Πάισα - reverse
3 Πάισα
1968 - 1971
Αλουμίνιο, 1.23g, ø 21.3mm
KM# 14.2
Τιμή: 0.51
Ινδία 3 Πάισα - obverseΙνδία 3 Πάισα - reverse
3 Πάισα
1972 - 1981
Αλουμίνιο, 1.23g, ø 21.3mm
KM# 15
Τιμή: 1.8

Ινδία 5 Νέα Πάισα - obverseΙνδία 5 Νέα Πάισα - reverse
5 Νέα Πάισα
1957 - 1963
Χαλκονικέλιο, 4.05g, ø 22mm
KM# 16
Τιμή: 0.36
Ινδία 5 Πάισα - obverseΙνδία 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1964 - 1966
Χαλκονικέλιο, 4.05g, ø 22mm
KM# 17
Τιμή: 0.49
Ινδία 5 Πάισα - obverseΙνδία 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1967
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 22mm
KM# 18.1
Τιμή: 0.27

Ινδία 5 Πάισα - obverseΙνδία 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1968 - 1971
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 22.04mm
KM# 18.2
Τιμή: 0.19
Ινδία 5 Πάισα - obverseΙνδία 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1969 - 1970
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 22.04mm
KM# 18.3
Τιμή: 0.38
Ινδία 5 Πάισα - obverseΙνδία 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1972
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 22.04mm
KM# 18.4
Τιμή: 0.73

Ινδία 5 Πάισα - obverseΙνδία 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1973 - 1984
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 22mm
KM# 18.6
Τιμή: 0.14
Ινδία 5 Πάισα - obverseΙνδία 5 Πάισα - reverse
5 Πάισα
1985 - 1994
Αλουμίνιο, 1.03g, ø 22mm
KM# 23
Τιμή: 0.18
Ινδία 10 Νέα Πάισα - obverseΙνδία 10 Νέα Πάισα - reverse
10 Νέα Πάισα
1957
Χαλκονικέλιο, 4.85g, ø 23mm
KM# 24.1
Τιμή: 0.99

Ινδία 10 Νέα Πάισα - obverseΙνδία 10 Νέα Πάισα - reverse
10 Νέα Πάισα
1958 - 1963
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 24.2
Τιμή: 0.41
Ινδία 10 Πάισα - obverseΙνδία 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1964 - 1967
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23mm
KM# 25
Τιμή: 0.54
Ινδία 10 Πάισα - obverseΙνδία 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1968
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.3g, ø 23mm
KM# 26.2
Τιμή: 0.99

Ινδία 10 Πάισα - obverseΙνδία 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1969 - 1971
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.3g, ø 23mm
KM# 26.3
Τιμή: 0.51
Ινδία 10 Πάισα - obverseΙνδία 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1971 - 1978
Αλουμίνιο, 2.3g, ø 26mm
KM# 27.1
Τιμή: 0.33
Ινδία 10 Πάισα - obverseΙνδία 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1979
Αλουμίνιο, 2.3g, ø 26mm
KM# 27.2
Τιμή: 1.04

Ινδία 10 Πάισα - obverseΙνδία 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1980 - 1982
Αλουμίνιο, 2.3g, ø 26mm
KM# 27.3
Τιμή: 0.36
Ινδία 10 Πάισα - obverseΙνδία 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1983 - 1993
Αλουμίνιο, 2.3g, ø 26mm
KM# 39
Τιμή: 0.25
Ινδία 10 Πάισα - obverseΙνδία 10 Πάισα - reverse
10 Πάισα
1988 - 1998
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2g, ø 16mm
KM# 40.1
Τιμή: 0.34

Ινδία 20 Πάισα - obverseΙνδία 20 Πάισα - reverse
20 Πάισα
1968 - 1971
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.6g, ø 22mm
KM# 41
Τιμή: 0.41
Ινδία 20 Πάισα - obverseΙνδία 20 Πάισα - reverse
20 Πάισα
1982 - 1997
Αλουμίνιο, 2.2g, ø 26mm
KM# 44
Τιμή: 0.29
Ινδία 25 Νέα Πάισα - obverseΙνδία 25 Νέα Πάισα - reverse
25 Νέα Πάισα
1957 - 1960
Νικέλιο, 2.42g, ø 19mm
KM# 47.1
Τιμή: 0.39

Ινδία 25 Νέα Πάισα - obverseΙνδία 25 Νέα Πάισα - reverse
25 Νέα Πάισα
1961 - 1963
Νικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 47.2
Τιμή: 0.38
Ινδία 25 Πάισα - obverseΙνδία 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1964
Νικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 48.1
Τιμή: 0.5
Ινδία 25 Πάισα - obverseΙνδία 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1965 - 1967
Νικέλιο, 2.55g, ø 19mm
KM# 48.2
Τιμή: 0.34

Ινδία 25 Πάισα - obverseΙνδία 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1968
Νικέλιο, 2.55g, ø 19mm
KM# 48.3
Τιμή: 1.39
Ινδία 25 Πάισα - obverseΙνδία 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1972 - 1990
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 49.1
Τιμή: 0.12
Ινδία 25 Πάισα - obverseΙνδία 25 Πάισα - reverse
25 Πάισα
1988 - 2002
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.83g, ø 19mm
KM# 54
Τιμή: 0.21

Ινδία 50 Νέα Πάισα - obverseΙνδία 50 Νέα Πάισα - reverse
50 Νέα Πάισα
1960 - 1963
Νικέλιο, 5g, ø 24mm
KM# 55
Τιμή: 0.4
Ινδία 50 Πάισα - obverseΙνδία 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1964 - 1967
Νικέλιο, 5g, ø 24mm
KM# 58.1
Τιμή: 0.25
Ινδία 50 Πάισα - obverseΙνδία 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1968 - 1971
Νικέλιο, 5g, ø 24mm
KM# 58.2
Τιμή: 0.47

Ινδία 50 Πάισα - obverseΙνδία 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1972 - 1973
Χαλκονικέλιο, 4.95g, ø 24mm
KM# 61
Τιμή: 0.61
Ινδία 50 Πάισα - obverseΙνδία 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1974 - 1983
Χαλκονικέλιο, 4.95g, ø 24mm
KM# 63
Τιμή: 0.36
Ινδία 50 Πάισα - obverseΙνδία 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1984 - 1990
Χαλκονικέλιο, 5.09g, ø 24mm
KM# 65
Τιμή: 0.25

Ινδία 50 Πάισα - obverseΙνδία 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
1988 - 2007
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.79g, ø 22mm
KM# 69
Τιμή: 0.1
Ινδία 50 Πάισα - obverseΙνδία 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
2008 - 2010
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.8g, ø 23mm
KM# 374
Τιμή: 0.35
Ινδία 50 Πάισα - obverseΙνδία 50 Πάισα - reverse
50 Πάισα
2011 - 2016
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.9g, ø 19mm
KM# 398
Τιμή: 0.17

Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1962
Νικέλιο, 10g, ø 28mm
KM# 75.1
Τιμή: 3.08
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1970 - 1974
Νικέλιο, 10g, ø 28mm
KM# 75.2
Τιμή: 0.28
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1975 - 1979
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 28mm
KM# 78.1
Τιμή: 0.41

Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1980 - 1982
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 28mm
KM# 78.3
Τιμή: 0.38
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1983 - 1990
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 26mm
KM# 79.1
Τιμή: 0.32
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1988 - 1990
Ομάδα με ραβδώσεις
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 26mm
KM#79.4
Τιμή: 0.5

Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1991
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 26mm
KM# 79.5
Τιμή: 0.43
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1992 - 1994
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.85g, ø 25mm
KM# 92.1
Τιμή: 0.2
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1995 - 2004
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.9g, ø 25mm
KM# 92.2
Τιμή: 0.19

Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2005 - 2006
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.95g, ø 25mm
KM# 322
Τιμή: 0.51
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2007 - 2011
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.9g, ø 25mm
KM# 331
Τιμή: 0.22
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
2011 - 2019
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.95g, ø 22mm
KM# 394
Τιμή: 0.06

Ινδία 2 Ρουπίες - obverseΙνδία 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
1982
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 28mm
KM# 121.1
Τιμή: 0.52
Ινδία 2 Ρουπίες - obverseΙνδία 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
1990
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 28mm
KM# 121.2
Τιμή: 0.79
Ινδία 2 Ρουπίες - obverseΙνδία 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
1992 - 2004
Εθνική ολοκλήρωση
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 26mm
KM# 121.3
Τιμή: 0.24

Ινδία 2 Ρουπίες - obverseΙνδία 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
2005 - 2007
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5.8g, ø 27mm
KM# 326
Τιμή: 0.43
Ινδία 2 Ρουπίες - obverseΙνδία 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
2007 - 2011
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5.8g, ø 27mm
KM# 327
Τιμή: 0.27
Ινδία 2 Ρουπίες - obverseΙνδία 2 Ρουπίες - reverse
2 Ρουπίες
2011 - 2019
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.9g, ø 25mm
KM# 395
Τιμή: 0.12

Ινδία 5 Ρουπίες - obverseΙνδία 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1992 - 2004
Στικτή άκρη με αυλακώσεις
Χαλκονικέλιο, 9.3g, ø 23mm
KM# 154.1
Τιμή: 0.27
Ινδία 5 Ρουπίες - obverseΙνδία 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
1992 - 2003
Ομάδα με ραβδώσεις
Χαλκονικέλιο, 8.91g, ø 23mm
KM# 154.2
Τιμή: 0.39
Ινδία 5 Ρουπίες - obverseΙνδία 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2007 - 2008
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6g, ø 23mm
KM# 330
Τιμή: 0.55

Ινδία 5 Ρουπίες - obverseΙνδία 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2009 - 2010
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6g, ø 23mm
KM# 373
Τιμή: 0.36
Ινδία 5 Ρουπίες - obverseΙνδία 5 Ρουπίες - reverse
5 Ρουπίες
2011 - 2019
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 23mm
KM# 399
Τιμή: 0.15
Ινδία 10 Ρουπίες - obverseΙνδία 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2005 - 2007
Ενότητα στη διαφορετικότητα
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 7.7g, ø 27mm
KM# 353
Τιμή: 0.41

Ινδία 10 Ρουπίες - obverseΙνδία 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2008 - 2010
Συνδεσιμότητα και τεχνολογία
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 7.7g, ø 27mm
KM# 363
Τιμή: 0.58
Ινδία 10 Ρουπίες - obverseΙνδία 10 Ρουπίες - reverse
10 Ρουπίες
2011 - 2019
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 7g, ø 27mm
KM# 400
Τιμή: 0.24

Ινδία>Δημοκρατία της Ινδίας |1950 - 1956
 Χρονική Περίοδος

Ινδία 1 Πίς - obverseΙνδία 1 Πίς - reverse
1 Πίς
1950 - 1955
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.95g, ø 21mm
KM# 1
Τιμή: 0.77
Ινδία 1/2 Αννα - obverseΙνδία 1/2 Αννα - reverse
1/2 Αννα
1950 - 1955
Χαλκονικέλιο, 2.85g, ø 19.5mm
KM# 2
Τιμή: 2.02
Ινδία 1 Αννα - obverseΙνδία 1 Αννα - reverse
1 Αννα
1950 - 1954
Χαλκονικέλιο, 3.8g, ø 21mm
KM# 3
Τιμή: 2.71

Ινδία 2 Αννας - obverseΙνδία 2 Αννας - reverse
2 Αννας
1950 - 1955
Χαλκονικέλιο, 5.78g, ø 25.4mm
KM# 4
Τιμή: 2.89
Ινδία 1/4 Ρουπία - obverseΙνδία 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1950 - 1955
Νικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 5
Τιμή: 0.44
Ινδία 1/4 Ρουπία - obverseΙνδία 1/4 Ρουπία - reverse
1/4 Ρουπία
1954 - 1956
Νικέλιο, 2.5g, ø 19mm
KM# 5.3
Τιμή: 0.98

Ινδία 1/2 Ρουπία - obverseΙνδία 1/2 Ρουπία - reverse
1/2 Ρουπία
1950 - 1956
Νικέλιο, 5g, ø 24mm
KM# 6
Τιμή: 0.78
Ινδία 1 Ρουπία - obverseΙνδία 1 Ρουπία - reverse
1 Ρουπία
1950 - 1954
Νικέλιο, 10g, ø 27.9mm
KM# 7
Τιμή: 2.79

uCoin