Ιράκ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ιράκ - Κατάλογος Νομισμάτων

Ιράκ>Δημοκρατία του Ιρακ|1959 - 2013
 Χρονική Περίοδος

Ιράκ 1 Φίλς - obverseΙράκ 1 Φίλς - reverse
1 Φίλς
1959
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 19mm
KM# 119
Τιμή: 0.81
Ιράκ 5 Φίλς - obverseΙράκ 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
1959
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 120
Τιμή: 0.86
Ιράκ 5 Φίλς - obverseΙράκ 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
1967 - 1971
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 125
Τιμή: 0.38

Ιράκ 5 Φίλς - obverseΙράκ 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
1971 - 1981
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.9g, ø 22mm
KM# 125a
Τιμή: 0.52
Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1959
Χαλκονικέλιο, 6.75g, ø 26mm
KM# 121
Τιμή: 0.59
Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1967 - 1971
Χαλκονικέλιο, 6.75g, ø 26mm
KM# 126
Τιμή: 0.51

Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1971 - 1980
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5.8g, ø 26mm
KM# 126a
Τιμή: 0.48
Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1981
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Μη Μαγνητικό), 5.8g, ø 26mm
KM# 126b
Τιμή: 1.06
Ιράκ 25 Φίλς - obverseΙράκ 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
1959
Ασήμι 0.500, 2.8g, ø 20mm
KM# 122
Τιμή: 2.95

Ιράκ 25 Φίλς - obverseΙράκ 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
1969 - 1981
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 20mm
KM# 127
Τιμή: 0.26
Ιράκ 50 Φίλς - obverseΙράκ 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1959
Ασήμι 0.500, 5g, ø 23mm
KM# 123
Τιμή: 4.3
Ιράκ 50 Φίλς - obverseΙράκ 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1969 - 1990
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 23mm
KM# 128
Τιμή: 0.33

Ιράκ 100 Φίλς - obverseΙράκ 100 Φίλς - reverse
100 Φίλς
1959
Ασήμι 0.500, 10g, ø 29mm
KM# 124
Τιμή: 7.99
Ιράκ 100 Φίλς - obverseΙράκ 100 Φίλς - reverse
100 Φίλς
1970 - 1979
Χαλκονικέλιο, 11g, ø 29mm
KM# 129
Τιμή: 0.69
Ιράκ 250 Φίλς - obverseΙράκ 250 Φίλς - reverse
250 Φίλς
1980 - 1990
Χαλκονικέλιο, 10.4g, ø 29.8mm
KM# 147
Τιμή: 0.7

Ιράκ 500 Φίλς - obverseΙράκ 500 Φίλς - reverse
500 Φίλς
1982
Νικέλιο, 9.08g, ø 30mm
KM# 165
Τιμή: 2.84
Ιράκ 1 Δηνάριο - obverseΙράκ 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1981
Νικέλιο, 12.9g, ø 32mm
KM# 170
Τιμή: 4.08
Ιράκ 25 Δηνάρια - obverseΙράκ 25 Δηνάρια - reverse
25 Δηνάρια
2004
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.5g, ø 17.4mm
KM# 175
Τιμή: 0.63

Ιράκ 50 Δηνάρια - obverseΙράκ 50 Δηνάρια - reverse
50 Δηνάρια
2004
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.4g, ø 20mm
KM# 176
Τιμή: 0.64
Ιράκ 100 Δηνάρια - obverseΙράκ 100 Δηνάρια - reverse
100 Δηνάρια
2004
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.3g, ø 22mm
KM# 177
Τιμή: 0.82

Ιράκ>Βασίλειο του Ιράκ|1931 - 1958
 Χρονική Περίοδος

Ιράκ 1 Φίλς - obverseΙράκ 1 Φίλς - reverse
1 Φίλς
1931 - 1933
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 19.5mm
KM# 95
Τιμή: 3.02
Ιράκ 1 Φίλς - obverseΙράκ 1 Φίλς - reverse
1 Φίλς
1936 - 1938
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 19.5mm
KM# 102
Τιμή: 1.02
Ιράκ 1 Φίλς - obverseΙράκ 1 Φίλς - reverse
1 Φίλς
1953
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 19.5mm
KM# 109
Τιμή: 1.44

Ιράκ 2 Φίλς - obverseΙράκ 2 Φίλς - reverse
2 Φίλς
1931 - 1933
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 24mm
KM# 96
Τιμή: 2.49
Ιράκ 2 Φίλς - obverseΙράκ 2 Φίλς - reverse
2 Φίλς
1953
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 24mm
KM# 110
Τιμή: 75
Ιράκ 4 Φίλς - obverseΙράκ 4 Φίλς - reverse
4 Φίλς
1931 - 1933
Νικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 97
Τιμή: 3.45

Ιράκ 4 Φίλς - obverseΙράκ 4 Φίλς - reverse
4 Φίλς
1938 - 1939
Νικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 105
Τιμή: 1.96
Ιράκ 4 Φίλς - obverseΙράκ 4 Φίλς - reverse
4 Φίλς
1938
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 105b
Τιμή: 3.12
Ιράκ 4 Φίλς - obverseΙράκ 4 Φίλς - reverse
4 Φίλς
1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 107
Τιμή: 5.97

Ιράκ 4 Φίλς - obverseΙράκ 4 Φίλς - reverse
4 Φίλς
1953
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 111
Τιμή: 3.06
Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1931 - 1933
Νικέλιο, 6.75g, ø 25mm
KM# 98
Τιμή: 2.08
Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1937 - 1938
Νικέλιο, 6.75g, ø 25mm
KM# 103
Τιμή: 3.71

Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1938
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.75g, ø 25.2mm
KM# 103b
Τιμή: 2.95
Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1943
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6.75g, ø 25mm
KM# 108
Τιμή: 3.53
Ιράκ 10 Φίλς - obverseΙράκ 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1953
Χαλκονικέλιο, 6.75g, ø 25mm
KM# 112
Τιμή: 3.14

Ιράκ 20 Φίλς - obverseΙράκ 20 Φίλς - reverse
20 Φίλς
1931 - 1933
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 20.5mm
KM# 99
Τιμή: 8.55
Ιράκ 20 Φίλς - obverseΙράκ 20 Φίλς - reverse
20 Φίλς
1938
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 20.5mm
KM# 106
Τιμή: 5.74
Ιράκ 20 Φίλς - obverseΙράκ 20 Φίλς - reverse
20 Φίλς
1953
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 20.5mm
KM# 113
Τιμή: 1.74

Ιράκ 20 Φίλς - obverseΙράκ 20 Φίλς - reverse
20 Φίλς
1955
Ασήμι 0.500, 2.8g, ø 19mm
KM# 116
Τιμή: 4.99
Ιράκ 50 Φίλς - obverseΙράκ 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1931 - 1933
Ασήμι 0.500, 9g, ø 26.5mm
KM# 100
Τιμή: 3.86
Ιράκ 50 Φίλς - obverseΙράκ 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1937 - 1938
Ασήμι 0.500, 9g, ø 26.5mm
KM# 104
Τιμή: 3.43

Ιράκ 50 Φίλς - obverseΙράκ 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1953
Ασήμι 0.500, 9g, ø 26.5mm
KM# 114
Τιμή: 3.86
Ιράκ 50 Φίλς - obverseΙράκ 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1955
Ασήμι 0.500, 9g, ø 26.5mm
KM# 117
Τιμή: 6.08
Ιράκ 100 Φίλς - obverseΙράκ 100 Φίλς - reverse
100 Φίλς
1953
Ασήμι 0.900, 10g, ø 29mm
KM# 115
Τιμή: 13.38

Ιράκ 100 Φίλς - obverseΙράκ 100 Φίλς - reverse
100 Φίλς
1955
Ασήμι 0.500, 10g, ø 29mm
KM# 118
Τιμή: 4.19
Ιράκ 1 Ριάλ - obverseΙράκ 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1932
Ασήμι 0.500, 20g, ø 34mm
KM# 101
Τιμή: 16.74

uCoin