Ιταλία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ιταλία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ιταλία>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2002 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ιταλία 1 euro cent - obverseΙταλία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 210
Τιμή: 0.01
Ιταλία 2 euro cent - obverseΙταλία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 211
Τιμή: 0.04
Ιταλία 5 euro cent - obverseΙταλία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 212
Τιμή: 0.05

Ιταλία 10 euro cent - obverseΙταλία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2007
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 213
Τιμή: 0.1
Ιταλία 10 euro cent - obverseΙταλία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008 - 2019
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 247
Τιμή: 0.1
Ιταλία 20 euro cent - obverseΙταλία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2007
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 214
Τιμή: 0.2

Ιταλία 20 euro cent - obverseΙταλία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008 - 2019
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 248
Τιμή: 0.2
Ιταλία 50 euro cent - obverseΙταλία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2007
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 215
Τιμή: 0.5
Ιταλία 50 euro cent - obverseΙταλία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008 - 2019
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 249
Τιμή: 0.51

Ιταλία 1 Ευρώ - obverseΙταλία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2002 - 2007
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 216
Τιμή: 1
Ιταλία 1 Ευρώ - obverseΙταλία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2008 - 2019
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 250
Τιμή: 1
Ιταλία 2 Ευρώ - obverseΙταλία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2002 - 2007
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 217
Τιμή: 2

Ιταλία 2 Ευρώ - obverseΙταλία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2008 - 2019
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 251
Τιμή: 2

Ιταλία>Δημοκρατία της Ιταλίας|1946 - 2001
 Χρονική Περίοδος

Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1946 - 1950
Αλουμίνιο, 1.25g, ø 21.6mm
KM# 87
Τιμή: 1
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1951 - 2001
Αλουμίνιο, 0.62g, ø 17.2mm
KM# 91
Τιμή: 0.29
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1946 - 1950
Αλουμίνιο, 1.75g, ø 24.1mm
KM# 88
Τιμή: 1.5

Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1953 - 2001
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 94
Τιμή: 0.39
Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1946 - 1950
Αλουμίνιο, 2.5g, ø 26.7mm
KM# 89
Τιμή: 1.01
Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1951 - 2001
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 92
Τιμή: 0.13

Ιταλία 10 Λίρες - obverseΙταλία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1946 - 1950
Αλουμίνιο, 3g, ø 29mm
KM# 90
Τιμή: 2.19
Ιταλία 10 Λίρες - obverseΙταλία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1951 - 2001
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.25mm
KM# 93
Τιμή: 0.08
Ιταλία 20 Λίρες - obverseΙταλία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1956 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.25mm
KM# 97
Τιμή: 0.11

Ιταλία 50 Λίρες - obverseΙταλία 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1954 - 1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 95.1
Τιμή: 0.11
Ιταλία 50 Λίρες - obverseΙταλία 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1990 - 1995
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.7g, ø 16.55mm
KM# 95.2
Τιμή: 0.15
Ιταλία 50 Λίρες - obverseΙταλία 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1996 - 2001
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 19.2mm
KM# 183
Τιμή: 0.28

Ιταλία 100 Λίρες - obverseΙταλία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1955 - 1989
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 96.1
Τιμή: 0.11
Ιταλία 100 Λίρες - obverseΙταλία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1990 - 1992
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.3g, ø 18.2mm
KM# 96.2
Τιμή: 0.11
Ιταλία 100 Λίρες - obverseΙταλία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1993 - 2001
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 159
Τιμή: 0.15

Ιταλία 200 Λίρες - obverseΙταλία 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1977 - 2001
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 105
Τιμή: 0.11
Ιταλία 500 Λίρες - obverseΙταλία 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1958 - 2001
Ασήμι
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 98
Τιμή: 5.1
Ιταλία 500 Λίρες - obverseΙταλία 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1982 - 2001
Δύο Μετάλλων: Μπρούντζος στο κέντρο, Κράμα ανοξείδωτου Χάλυβα (acmonital) στον δακτύλιο , 6.8g, ø 25.8mm
KM# 111
Τιμή: 0.2

Ιταλία 1000 Λίρες - obverseΙταλία 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1997 - 2001
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 8.8g, ø 27mm
KM# 194
Τιμή: 1.29
Ιταλία 1000 Λίρες - obverseΙταλία 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1997
Χάρτης με GDR και FRG
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 8.8g, ø 27mm
KM# 190
Τιμή: 1.81

Ιταλία>Βασιλιάς Βιττόριο Εμανουέλ Γ'|1900 - 1946
 Χρονική Περίοδος

Ιταλία 1 Σεντέσιμο - obverseΙταλία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1902 - 1908
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 35
Τιμή: 4.66
Ιταλία 1 Σεντέσιμο - obverseΙταλία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1908 - 1918
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 40
Τιμή: 3.54
Ιταλία 2 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 2 Σεντέσιμι - reverse
2 Σεντέσιμι
1903 - 1908
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20mm
KM# 38
Τιμή: 4.25

Ιταλία 2 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 2 Σεντέσιμι - reverse
2 Σεντέσιμι
1908 - 1917
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 20mm
KM# 41
Τιμή: 5.19
Ιταλία 5 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1908 - 1918
Χαλκός, 5g, ø 25.5mm
KM# 42
Τιμή: 5.43
Ιταλία 5 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1919 - 1937
Χαλκός, 3.25g, ø 19.5mm
KM# 59
Τιμή: 0.4

Ιταλία 5 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1936 - 1939
Χαλκός, 3.25g, ø 19.5mm
KM# 73
Τιμή: 0.96
Ιταλία 5 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1939 - 1943
Χαλκοαλουμίνιο, 2.95g, ø 19.5mm
KM# 73a
Τιμή: 0.28
Ιταλία 10 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1919 - 1937
Χαλκός, 5.4g, ø 23mm
KM# 60
Τιμή: 0.37

Ιταλία 10 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1936 - 1939
Χαλκός, 5.4g, ø 23mm
KM# 74
Τιμή: 0.75
Ιταλία 10 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1939 - 1943
Χαλκοαλουμίνιο, 4.9g, ø 22.5mm
KM# 74a
Τιμή: 0.49
Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1908 - 1922
Νικέλιο, 4g, ø 21.5mm
KM# 44
Τιμή: 0.48

Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1918 - 1920
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.5mm
KM# 58
Τιμή: 1
Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1936
Νικέλιο, 4g, ø 21.5mm
KM# 75
Τιμή: 76.01
Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1939 - 1943
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4g, ø 21.5mm
KM# 75b
Τιμή: 0.26

Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1939
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Μη Μαγνητικό), 4g, ø 22.5mm
KM# 75c
Τιμή: 0.79
Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1939 - 1942
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4g, ø 22.5mm
KM# 75a
Τιμή: 0.48
Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1939 - 1940
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Μη Μαγνητικό), 4g, ø 21.8mm
KM# 75d
Τιμή: 0.26

Ιταλία 25 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 25 Σεντέσιμι - reverse
25 Σεντέσιμι
1902 - 1903
Νικέλιο, 4.15g, ø 21.5mm
KM# 36
Τιμή: 89.14
Ιταλία 50 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1919 - 1925
Νικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 61
Τιμή: 3.28
Ιταλία 50 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1936
Νικέλιο, 6g, ø 24mm
KM# 76
Τιμή: 104.5

Ιταλία 50 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1939 - 1940
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Μη Μαγνητικό), 6g, ø 24mm
KM# 76a
Τιμή: 0.63
Ιταλία 50 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1939 - 1943
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6g, ø 24mm
KM# 76b
Τιμή: 0.5
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1901 - 1907
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 32
Τιμή: 20.21

Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1908 - 1913
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 45
Τιμή: 7.77
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1915 - 1917
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 57
Τιμή: 17.38
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1922 - 1928
Νικέλιο, 8g, ø 27.6mm
KM# 62
Τιμή: 1.5

Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1936
Νικέλιο, 8g, ø 27mm
KM# 77
Τιμή: 52.42
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1939 - 1940
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Μη Μαγνητικό), 8g, ø 27mm
KM# 77a
Τιμή: 1.15
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1939 - 1943
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27mm
KM# 77b
Τιμή: 0.9

Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1901 - 1907
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 33
Τιμή: 25.66
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1908 - 1912
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 46
Τιμή: 30.22
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1914 - 1917
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 55
Τιμή: 15.17

Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1923 - 1927
Νικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 63
Τιμή: 0.97
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1936
Νικέλιο, 10g, ø 29mm
KM# 78
Τιμή: 78.4
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1939 - 1943
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 29.1mm
KM# 78b
Τιμή: 1.86

Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1939 - 1940
Ανοξείδωτος Χάλυβας (Μη Μαγνητικό), 10g, ø 29.1mm
KM# 78a
Τιμή: 1.75
Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1901
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 34
Τιμή: 149
Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1914
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 56
Τιμή: 2,973

Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1926 - 1930
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 67.1
Τιμή: 5.5
Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1936 - 1937
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 79
Τιμή: 41.51
Ιταλία 10 Λίρες - obverseΙταλία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1926 - 1930
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 68.1
Τιμή: 25.65

Ιταλία 10 Λίρες - obverseΙταλία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1936
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 80
Τιμή: 37.11
Ιταλία 20 Λίρες - obverseΙταλία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1910 - 1912
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 48
Κοπή
Ιταλία 20 Λίρες - obverseΙταλία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1927 - 1928
Ασήμι 0.800, 15g, ø 35.5mm
KM# 69
Τιμή: 132.2

Ιταλία 20 Λίρες - obverseΙταλία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1936
Ασήμι 0.800, 20g, ø 35.5mm
KM# 81
Τιμή: 1,182
Ιταλία 50 Λίρες - obverseΙταλία 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1910 - 1912
Χρυσός 0.900, 16.12g, ø 28mm
KM# 49
Κοπή
Ιταλία 50 Λίρες - obverseΙταλία 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1931 - 1933
Χρυσός 0.900, 4.39g, ø 20.5mm
KM# 71
Τιμή: 480

Ιταλία 50 Λίρες - obverseΙταλία 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1936
Χρυσός 0.900, 4.4g, ø 20.5mm
KM# 82
Κοπή
Ιταλία 100 Λίρες - obverseΙταλία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1910 - 1912
Χρυσός 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 50
Τιμή: 5,500
Ιταλία 100 Λίρες - obverseΙταλία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1931 - 1933
Χρυσός 0.900, 8.79g, ø 23.5mm
KM# 72
Τιμή: 750

Ιταλία 100 Λίρες - obverseΙταλία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1936
Χρυσός 0.900, 8.79g, ø 23.5mm
KM# 83
Κοπή

Ιταλία>Βασιλιάς Ουμβέρτος Α΄|1878 - 1900
 Χρονική Περίοδος

Ιταλία 1 Σεντέσιμο - obverseΙταλία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1895 - 1900
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 29
Τιμή: 5.07
Ιταλία 2 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 2 Σεντέσιμι - reverse
2 Σεντέσιμι
1895 - 1900
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 30
Τιμή: 4.18
Ιταλία 5 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1895 - 1896
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 31
Τιμή: 30.64

Ιταλία 10 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1893 - 1894
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 27
Τιμή: 2.79
Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1894 - 1895
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 28
Τιμή: 3.15
Ιταλία 50 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1889 - 1892
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 26
Τιμή: 335

Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1884 - 1900
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 24
Τιμή: 7.78
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1881 - 1899
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 23
Τιμή: 17.32
Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1878 - 1879
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 20
Τιμή: 53.56

Ιταλία 20 Λίρες - obverseΙταλία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1879 - 1897
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21.5mm
KM# 21
Τιμή: 234.2

Ιταλία>Βασιλιάς Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄|1861 - 1878
 Χρονική Περίοδος

Ιταλία 1 Σεντέσιμο - obverseΙταλία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1861 - 1867
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 1
Τιμή: 4.78
Ιταλία 2 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 2 Σεντέσιμι - reverse
2 Σεντέσιμι
1861 - 1867
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 2
Τιμή: 2.27
Ιταλία 5 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1861 - 1867
Χαλκός, 4.87g, ø 25mm
KM# 3
Τιμή: 1.44

Ιταλία 10 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1862 - 1867
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 11
Τιμή: 1.38
Ιταλία 20 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 20 Σεντέσιμι - reverse
20 Σεντέσιμι
1863 - 1867
Ασήμι 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 13
Τιμή: 17.29
Ιταλία 50 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1861 - 1862
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 4
Τιμή: 50

Ιταλία 50 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1863
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 4a
Τιμή: 30.96
Ιταλία 50 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1863 - 1867
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 14
Τιμή: 10.88
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1861 - 1862
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 5
Τιμή: 30

Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1863 - 1867
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 5a
Τιμή: 8.6
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1863
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 15
Τιμή: 15.7
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1862
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 6
Τιμή: 650

Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1863
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 6a
Τιμή: 19.56
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1863
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 16
Τιμή: 69.4
Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1861 - 1878
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 8
Τιμή: 23.49

Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1863 - 1865
Χρυσός 0.900, 1.61g, ø 17mm
KM# 17
Κοπή
Ιταλία 10 Λίρες - obverseΙταλία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1862 - 1865
Χρυσός 0.900, 3.226g, ø 18mm
KM# 9
Τιμή: 157.8
Ιταλία 20 Λίρες - obverseΙταλία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1861 - 1878
Χρυσός 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 10
Τιμή: 251.1

Ιταλία>Ναπολεόντειο βασίλειο της Ιταλίας|1807 - 1814
 Χρονική Περίοδος

Ιταλία 1 Σεντέσιμο - obverseΙταλία 1 Σεντέσιμο - reverse
1 Σεντέσιμο
1807 - 1813
Χαλκός, 2.1g, ø 19mm
C# 1
Τιμή: 4.76
Ιταλία 3 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 3 Σεντέσιμι - reverse
3 Σεντέσιμι
1807 - 1813
Χαλκός, 6.27g, ø 23mm
C# 2
Τιμή: 13
Ιταλία 1 Σόλιδος - obverseΙταλία 1 Σόλιδος - reverse
1 Σόλιδος
1807 - 1813
Χαλκός, 10.18g, ø 27mm
C# 3
Τιμή: 7.03

Ιταλία 10 Σεντέσιμι - obverseΙταλία 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1808 - 1813
Ασήμι 0.200, 2g, ø 18mm
C# 4
Τιμή: 4.72
Ιταλία 5 Σόλιδοι - obverseΙταλία 5 Σόλιδοι - reverse
5 Σόλιδοι
1808 - 1814
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
C# 5
Τιμή: 14.34
Ιταλία 10 Σόλιδοι - obverseΙταλία 10 Σόλιδοι - reverse
10 Σόλιδοι
1808 - 1814
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
C# 6
Τιμή: 9.8

Ιταλία 15 Σόλιδοι - obverseΙταλία 15 Σόλιδοι - reverse
15 Σόλιδοι
1808 - 1814
Ασήμι 0.900, 3.75g, ø 21mm
C# 7
Κοπή
Ιταλία 1 Λίρα - obverseΙταλία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1808 - 1814
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
C# 8
Τιμή: 24.53
Ιταλία 2 Λίρες - obverseΙταλία 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1807 - 1814
Ασήμι 0.900, 10g, ø 28mm
C# 9
Τιμή: 68.9

Ιταλία 5 Λίρες - obverseΙταλία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1807 - 1814
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 10
Τιμή: 82.72
Ιταλία 20 Λίρες - obverseΙταλία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1808 - 1814
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 11
Τιμή: 240
Ιταλία 40 Λίρες - obverseΙταλία 40 Λίρες - reverse
40 Λίρες
1807 - 1814
Χρυσός 0.900, 12.903g, ø 26mm
KM# 12
Κοπή

uCoin