Λετονία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Λετονία - Κατάλογος Νομισμάτων

Λετονία>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2014 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Λετονία 1 euro cent - obverseΛετονία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2014 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 150
Τιμή: 0.05
Λετονία 2 euro cent - obverseΛετονία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2014 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 151
Τιμή: 0.12
Λετονία 5 euro cent - obverseΛετονία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2014 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 152
Τιμή: 0.14

Λετονία 10 euro cent - obverseΛετονία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2014 - 2018
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 153
Τιμή: 0.19
Λετονία 20 euro cent - obverseΛετονία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2014 - 2018
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 154
Τιμή: 0.25
Λετονία 50 euro cent - obverseΛετονία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2014 - 2018
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 155
Τιμή: 0.57

Λετονία 1 Ευρώ - obverseΛετονία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2014 - 2018
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 156
Τιμή: 1
Λετονία 2 Ευρώ - obverseΛετονία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2014 - 2018
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 157
Τιμή: 2.1

Λετονία>Β' Δημοκρατία (Λετονία)|1992 - 2013
 Χρονική Περίοδος

Λετονία 1 Σαντίμ - obverseΛετονία 1 Σαντίμ - reverse
1 Σαντίμ
1992 - 2008
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.6g, ø 15.65mm
KM# 15
Τιμή: 0.14
Λετονία 2 Σαντίμι - obverseΛετονία 2 Σαντίμι - reverse
2 Σαντίμι
1992 - 2009
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.9g, ø 17mm
KM# 21
Τιμή: 0.13
Λετονία 5 Σαντίμι - obverseΛετονία 5 Σαντίμι - reverse
5 Σαντίμι
1992 - 2009
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 16
Τιμή: 0.13

Λετονία 10 Σαντίμου - obverseΛετονία 10 Σαντίμου - reverse
10 Σαντίμου
1992 - 2008
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.25g, ø 19.9mm
KM# 17
Τιμή: 0.2
Λετονία 20 Σαντίμου - obverseΛετονία 20 Σαντίμου - reverse
20 Σαντίμου
1992 - 2009
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4g, ø 21.5mm
KM# 22.1
Τιμή: 0.29
Λετονία 20 Σαντίμου - obverseΛετονία 20 Σαντίμου - reverse
20 Σαντίμου
1992
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4g, ø 21.5mm
KM# 22.2
Τιμή: 27.59

Λετονία 50 Σαντιμού - obverseΛετονία 50 Σαντιμού - reverse
50 Σαντιμού
1992 - 2009
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 18.8mm
KM# 13
Τιμή: 0.65
Λετονία 1 Λάτς - obverseΛετονία 1 Λάτς - reverse
1 Λάτς
1992 - 2008
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 21.75mm
KM# 12
Τιμή: 1.22
Λετονία 2 Λάτι - obverseΛετονία 2 Λάτι - reverse
2 Λάτι
1992
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24.35mm
KM# 14
Τιμή: 9.07

Λετονία 2 Λάτι - obverseΛετονία 2 Λάτι - reverse
2 Λάτι
1999 - 2009
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 9.5g, ø 26.3mm
KM# 38
Τιμή: 2.85

Λετονία>Α' Δημοκρατία|1922 - 1940
 Χρονική Περίοδος

Λετονία 1 Σαντίμ - obverseΛετονία 1 Σαντίμ - reverse
1 Σαντίμ
1922 - 1935
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.65g, ø 17mm
KM# 1
Τιμή: 1.5
Λετονία 1 Σαντίμ - obverseΛετονία 1 Σαντίμ - reverse
1 Σαντίμ
1937 - 1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.8g, ø 17mm
KM# 10
Τιμή: 1.76
Λετονία 2 Σαντίμι - obverseΛετονία 2 Σαντίμι - reverse
2 Σαντίμι
1922 - 1932
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 19.5mm
KM# 2
Τιμή: 1.34

Λετονία 2 Σαντίμι - obverseΛετονία 2 Σαντίμι - reverse
2 Σαντίμι
1937
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 19mm
KM# 11.1
Τιμή: 49.92
Λετονία 2 Σαντίμι - obverseΛετονία 2 Σαντίμι - reverse
2 Σαντίμι
1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 19.5mm
KM# 11.2
Τιμή: 1.49
Λετονία 5 Σαντίμι - obverseΛετονία 5 Σαντίμι - reverse
5 Σαντίμι
1922
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 22mm
KM# 3
Τιμή: 1.52

Λετονία 10 Σαντίμου - obverseΛετονία 10 Σαντίμου - reverse
10 Σαντίμου
1922
Νικέλιο, 3g, ø 19mm
KM# 4
Τιμή: 0.9
Λετονία 20 Σαντίμου - obverseΛετονία 20 Σαντίμου - reverse
20 Σαντίμου
1922
Νικέλιο, 6g, ø 21mm
KM# 5
Τιμή: 1.31
Λετονία 50 Σαντιμού - obverseΛετονία 50 Σαντιμού - reverse
50 Σαντιμού
1922
Νικέλιο, 6.5g, ø 25mm
KM# 6
Τιμή: 1.54

Λετονία 1 Λάτς - obverseΛετονία 1 Λάτς - reverse
1 Λάτς
1924
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 7
Τιμή: 4.25
Λετονία 2 Λάτι - obverseΛετονία 2 Λάτι - reverse
2 Λάτι
1925 - 1926
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 8
Τιμή: 6.34
Λετονία 5 Λάτι - obverseΛετονία 5 Λάτι - reverse
5 Λάτι
1929 - 1932
Ασήμι 0.835, 25g, ø 37mm
KM# 9
Τιμή: 19.49

uCoin