Λιθουανία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Λιθουανία - Κατάλογος Νομισμάτων

Λιθουανία>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2015 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Λιθουανία 1 euro cent - obverseΛιθουανία 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2015 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 205
Τιμή: 0.02
Λιθουανία 2 euro cent - obverseΛιθουανία 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2015 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 206
Τιμή: 0.03
Λιθουανία 5 euro cent - obverseΛιθουανία 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2015 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 207
Τιμή: 0.1

Λιθουανία 10 euro cent - obverseΛιθουανία 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2015 - 2019
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 208
Τιμή: 0.1
Λιθουανία 20 euro cent - obverseΛιθουανία 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2015 - 2019
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 209
Τιμή: 0.2
Λιθουανία 50 euro cent - obverseΛιθουανία 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2015 - 2019
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 210
Τιμή: 0.53

Λιθουανία 1 Ευρώ - obverseΛιθουανία 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2015 - 2019
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 211
Τιμή: 1
Λιθουανία 2 Ευρώ - obverseΛιθουανία 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2015 - 2019
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 212
Τιμή: 2

Λιθουανία>Β' Δημοκρατία (Λιθουανία)|1991 - 2014
 Χρονική Περίοδος

Λιθουανία 1 Σέντας - obverseΛιθουανία 1 Σέντας - reverse
1 Σέντας
1991
Αλουμίνιο, 0.88g, ø 18.75mm
KM# 85
Τιμή: 0.09
Λιθουανία 2 Σέντας - obverseΛιθουανία 2 Σέντας - reverse
2 Σέντας
1991
Αλουμίνιο, 1.19g, ø 21.75mm
KM# 86
Τιμή: 0.07
Λιθουανία 5 Σέντας - obverseΛιθουανία 5 Σέντας - reverse
5 Σέντας
1991
Αλουμίνιο, 1.49g, ø 24.4mm
KM# 87
Τιμή: 0.08

Λιθουανία 10 Σέντας - obverseΛιθουανία 10 Σέντας - reverse
10 Σέντας
1991
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.4g, ø 16mm
KM# 88
Τιμή: 0.27
Λιθουανία 10 Σέντας - obverseΛιθουανία 10 Σέντας - reverse
10 Σέντας
1997 - 2014
Ορείχαλκος, 2.6g, ø 17mm
KM# 106
Τιμή: 0.05
Λιθουανία 20 Σέντας - obverseΛιθουανία 20 Σέντας - reverse
20 Σέντας
1991
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.1g, ø 17.5mm
KM# 89
Τιμή: 0.2

Λιθουανία 20 Σέντας - obverseΛιθουανία 20 Σέντας - reverse
20 Σέντας
1997 - 2014
Ορείχαλκος, 4.8g, ø 20.5mm
KM# 107
Τιμή: 0.07
Λιθουανία 50 Σέντας - obverseΛιθουανία 50 Σέντας - reverse
50 Σέντας
1991
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 21mm
KM# 90
Τιμή: 0.34
Λιθουανία 50 Σέντας - obverseΛιθουανία 50 Σέντας - reverse
50 Σέντας
1997 - 2014
Ορείχαλκος, 6g, ø 23mm
KM# 108
Τιμή: 0.15

Λιθουανία 1 Λίτας - obverseΛιθουανία 1 Λίτας - reverse
1 Λίτας
1991
Χαλκονικέλιο, 2.35g, ø 16.75mm
KM# 91
Τιμή: 5.97
Λιθουανία 1 Λίτας - obverseΛιθουανία 1 Λίτας - reverse
1 Λίτας
1998 - 2014
Χαλκονικέλιο, 6.25g, ø 22.3mm
KM# 111
Τιμή: 0.29
Λιθουανία 2 Λίτας - obverseΛιθουανία 2 Λίτας - reverse
2 Λίτας
1991
Χαλκονικέλιο, 3.46g, ø 20.5mm
KM# 92
Τιμή: 6.99

Λιθουανία 2 Λίτας - obverseΛιθουανία 2 Λίτας - reverse
2 Λίτας
1998 - 2014
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 7.5g, ø 25mm
KM# 112
Τιμή: 0.58
Λιθουανία 5 Λίτας - obverseΛιθουανία 5 Λίτας - reverse
5 Λίτας
1991
Χαλκονικέλιο, 4.36g, ø 23mm
KM# 93
Τιμή: 39.63
Λιθουανία 5 Λίτας - obverseΛιθουανία 5 Λίτας - reverse
5 Λίτας
1998 - 2014
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 10.1g, ø 27.5mm
KM# 113
Τιμή: 1.46

Λιθουανία>Α' Δημοκρατία|1925 - 1938
 Χρονική Περίοδος

Λιθουανία 1 Σέντας - obverseΛιθουανία 1 Σέντας - reverse
1 Σέντας
1925
Χαλκοαλουμίνιο, 1.6g, ø 16mm
KM# 71
Τιμή: 15.8
Λιθουανία 1 Σέντας - obverseΛιθουανία 1 Σέντας - reverse
1 Σέντας
1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.9g, ø 16.6mm
KM# 79
Τιμή: 4.6
Λιθουανία 2 Σέντας - obverseΛιθουανία 2 Σέντας - reverse
2 Σέντας
1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.3g, ø 18.5mm
KM# 80
Τιμή: 3.01

Λιθουανία 5 Σέντας - obverseΛιθουανία 5 Σέντας - reverse
5 Σέντας
1925
Χαλκοαλουμίνιο, 2.1g, ø 19mm
KM# 72
Τιμή: 3.05
Λιθουανία 5 Σέντας - obverseΛιθουανία 5 Σέντας - reverse
5 Σέντας
1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 20.5mm
KM# 81
Τιμή: 6
Λιθουανία 10 Σέντας - obverseΛιθουανία 10 Σέντας - reverse
10 Σέντας
1925
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 21mm
KM# 73
Τιμή: 3

Λιθουανία 20 Σέντας - obverseΛιθουανία 20 Σέντας - reverse
20 Σέντας
1925
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 23mm
KM# 74
Τιμή: 3.22
Λιθουανία 50 Σέντας - obverseΛιθουανία 50 Σέντας - reverse
50 Σέντας
1925
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm
KM# 75
Τιμή: 8.08
Λιθουανία 1 Λίτας - obverseΛιθουανία 1 Λίτας - reverse
1 Λίτας
1925
Ασήμι 0.500, 2.7g, ø 19mm
KM# 76
Τιμή: 4

Λιθουανία 2 Λίτας - obverseΛιθουανία 2 Λίτας - reverse
2 Λίτας
1925
Ασήμι 0.500, 5.4g, ø 22.9mm
KM# 77
Τιμή: 5.4
Λιθουανία 5 Λίτας - obverseΛιθουανία 5 Λίτας - reverse
5 Λίτας
1925
Ασήμι 0.500, 13.5g, ø 29.5mm
KM# 78
Τιμή: 12.74
Λιθουανία 5 Λίτας - obverseΛιθουανία 5 Λίτας - reverse
5 Λίτας
1936
Ασήμι 0.750, 9g, ø 27mm
KM# 82
Τιμή: 11.26

Λιθουανία 10 Λίτας - obverseΛιθουανία 10 Λίτας - reverse
10 Λίτας
1936
Ασήμι 0.750, 18g, ø 32mm
KM# 83
Τιμή: 22.82

uCoin