Μάλτα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μάλτα - Κατάλογος Νομισμάτων

Μάλτα>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2008 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Μάλτα 1 euro cent - obverseΜάλτα 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2008 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 125
Τιμή: 0.03
Μάλτα 2 euro cent - obverseΜάλτα 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2008 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 126
Τιμή: 0.08
Μάλτα 5 euro cent - obverseΜάλτα 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2008 - 2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 127
Τιμή: 0.07

Μάλτα 10 euro cent - obverseΜάλτα 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008 - 2018
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 128
Τιμή: 0.13
Μάλτα 20 euro cent - obverseΜάλτα 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008 - 2018
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 129
Τιμή: 0.25
Μάλτα 50 euro cent - obverseΜάλτα 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008 - 2018
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 130
Τιμή: 0.52

Μάλτα 1 Ευρώ - obverseΜάλτα 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2008 - 2018
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 131
Τιμή: 1
Μάλτα 2 Ευρώ - obverseΜάλτα 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2008 - 2018
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 132
Τιμή: 2

Μάλτα>Δημοκρατία της Μάλτας|1972 - 2007
 Χρονική Περίοδος

Μάλτα 2 Μίλς - obverseΜάλτα 2 Μίλς - reverse
2 Μίλς
1972 - 2007
Αλουμίνιο, 0.95g, ø 20.3mm
KM# 5
Τιμή: 0.47
Μάλτα 3 Μίλς - obverseΜάλτα 3 Μίλς - reverse
3 Μίλς
1972 - 2006
Αλουμίνιο, 1.45g, ø 23.25mm
KM# 6
Τιμή: 0.61
Μάλτα 5 Μίλς - obverseΜάλτα 5 Μίλς - reverse
5 Μίλς
1972 - 2007
Αλουμίνιο, 2.1g, ø 26mm
KM# 7
Τιμή: 0.53

Μάλτα 1 Σέντ - obverseΜάλτα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1972 - 1982
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.15g, ø 25.9mm
KM# 8
Τιμή: 0.38
Μάλτα 1 Σέντ - obverseΜάλτα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1986
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.81g, ø 18mm
KM# 78
Τιμή: 0.14
Μάλτα 1 Σέντ - obverseΜάλτα 1 Σέντ - reverse
1 Σέντ
1991 - 2007
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.81g, ø 18mm
KM# 93
Τιμή: 0.15

Μάλτα 2 Σέντς - obverseΜάλτα 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1972 - 1982
Χαλκονικέλιο, 2.2g, ø 17.7mm
KM# 9
Τιμή: 0.2
Μάλτα 2 Σέντς - obverseΜάλτα 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1986
Χαλκονικέλιο, 2.2g, ø 17.7mm
KM# 79
Τιμή: 0.43
Μάλτα 2 Σέντς - obverseΜάλτα 2 Σέντς - reverse
2 Σέντς
1991 - 2007
Χαλκονικέλιο, 2.26g, ø 18mm
KM# 94
Τιμή: 0.14

Μάλτα 5 Σέντς - obverseΜάλτα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1972 - 1981
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.6mm
KM# 10
Τιμή: 0.32
Μάλτα 5 Σέντς - obverseΜάλτα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1986
Χαλκονικέλιο, 3.51g, ø 20mm
KM# 77
Τιμή: 0.32
Μάλτα 5 Σέντς - obverseΜάλτα 5 Σέντς - reverse
5 Σέντς
1991 - 2007
Χαλκονικέλιο, 3.51g, ø 20mm
KM# 95
Τιμή: 0.21

Μάλτα 10 Σέντς - obverseΜάλτα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1972 - 1981
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 11
Τιμή: 0.45
Μάλτα 10 Σέντς - obverseΜάλτα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1986
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 76
Τιμή: 0.29
Μάλτα 10 Σέντς - obverseΜάλτα 10 Σέντς - reverse
10 Σέντς
1991 - 2007
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 96
Τιμή: 0.3

Μάλτα 25 Σεντς - obverseΜάλτα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1975
Ορείχαλκος, 10.5g, ø 30mm
KM# 29
Τιμή: 1.36
Μάλτα 25 Σεντς - obverseΜάλτα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1976 - 1981
Χαλκονικέλιο, 10.5g, ø 30mm
KM# 29b
Τιμή: 5.64
Μάλτα 25 Σεντς - obverseΜάλτα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1986
Χαλκονικέλιο, 6.19g, ø 25mm
KM# 80
Τιμή: 0.5

Μάλτα 25 Σεντς - obverseΜάλτα 25 Σεντς - reverse
25 Σεντς
1991 - 2007
Χαλκονικέλιο, 6.19g, ø 25mm
KM# 97
Τιμή: 0.54
Μάλτα 50 Σέντς - obverseΜάλτα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1972 - 1981
Χαλκονικέλιο, 13.6g, ø 32.95mm
KM# 12
Τιμή: 2.04
Μάλτα 50 Σέντς - obverseΜάλτα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1986
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27mm
KM# 81
Τιμή: 2.25

Μάλτα 50 Σέντς - obverseΜάλτα 50 Σέντς - reverse
50 Σέντς
1991 - 2007
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27mm
KM# 98
Τιμή: 0.58
Μάλτα 1 Λίρα - obverseΜάλτα 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1986
Νικέλιο, 13g, ø 29.9mm
KM# 82
Τιμή: 2.07
Μάλτα 1 Λίρα - obverseΜάλτα 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1991 - 2007
Νικέλιο, 13g, ø 29.9mm
KM# 99
Τιμή: 1.29

uCoin