Μαρόκο
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μαρόκο - Κατάλογος Νομισμάτων

Μαρόκο>Βασίλειο του Μαρόκο|1960 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Μαρόκο 1 Σαντίμ - obverseΜαρόκο 1 Σαντίμ - reverse
1 Σαντίμ
1974
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 17mm
Y# 58
Τιμή: 0.62
Μαρόκο 1 Σαντίμ - obverseΜαρόκο 1 Σαντίμ - reverse
1 Σαντίμ
1987
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 17mm
Y# 93
Τιμή: 1.34
Μαρόκο 5 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 5 Σαντιμάτ - reverse
5 Σαντιμάτ
1974
ΦΑΟ
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 2g, ø 17.5mm
Y# 59
Τιμή: 0.4

Μαρόκο 5 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 5 Σαντιμάτ - reverse
5 Σαντιμάτ
1987
ΦΑΟ
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 2g, ø 17.5mm
Y# 83
Τιμή: 0.34
Μαρόκο 5 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 5 Σαντιμάτ - reverse
5 Σαντιμάτ
2002
Χαλκός-Αλουμίνιο-Ψευδάργυρος-Κασσίτερος, 2g, ø 17.5mm
Y# 112
Τιμή: 0.67
Μαρόκο 10 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 10 Σαντιμάτ - reverse
10 Σαντιμάτ
1974
ΦΑΟ
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 3g, ø 20mm
Y# 60
Τιμή: 0.22

Μαρόκο 10 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 10 Σαντιμάτ - reverse
10 Σαντιμάτ
1987
ΦΑΟ
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 3g, ø 20mm
Y# 84
Τιμή: 0.28
Μαρόκο 10 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 10 Σαντιμάτ - reverse
10 Σαντιμάτ
2002
Χαλκός-Αλουμίνιο-Ψευδάργυρος-Κασσίτερος, 3g, ø 20mm
Y# 114
Τιμή: 0.32
Μαρόκο 10 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 10 Σαντιμάτ - reverse
10 Σαντιμάτ
2011 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3g, ø 20mm
Y# 136
Τιμή: 0.25

Μαρόκο 20 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 20 Σαντιμάτ - reverse
20 Σαντιμάτ
1974
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 4g, ø 23mm
Y# 61
Τιμή: 0.24
Μαρόκο 20 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 20 Σαντιμάτ - reverse
20 Σαντιμάτ
1987
ΦΑΟ
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 4g, ø 23mm
Y# 85
Τιμή: 0.27
Μαρόκο 20 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 20 Σαντιμάτ - reverse
20 Σαντιμάτ
2002
Χαλκός-Αλουμίνιο-Ψευδάργυρος-Κασσίτερος, 4g, ø 23mm
Y# 115
Τιμή: 0.3

Μαρόκο 20 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 20 Σαντιμάτ - reverse
20 Σαντιμάτ
2011 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4g, ø 23mm
Y# 137
Τιμή: 0.39
Μαρόκο 50 Σαντιμάτ - obverseΜαρόκο 50 Σαντιμάτ - reverse
50 Σαντιμάτ
1974
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
Y# 62
Τιμή: 0.23
Μαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - reverse
1/2 Ντιρχάμ
1987
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
Y# 87
Τιμή: 0.28

Μαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - reverse
1/2 Ντιρχάμ
2002
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
Y# 116
Τιμή: 0.46
Μαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - reverse
1/2 Ντιρχάμ
2011 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 21mm
Y# 138
Τιμή: 0.38
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1960
Ασήμι 0.720, 6g, ø 24mm
Y# 55
Τιμή: 6

Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1965 - 1969
Νικέλιο, 6g, ø 24mm
Y# 56
Τιμή: 0.18
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1974
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
Y# 63
Τιμή: 0.28
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1987
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
Y# 88
Τιμή: 0.3

Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
2002
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 24mm
Y# 117
Τιμή: 0.23
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
2011 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 24mm
Y# 139
Τιμή: 0.38
Μαρόκο 2 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 2 Ντιρχάμ - reverse
2 Ντιρχάμ
2002
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 26mm
Y# 118
Τιμή: 0.67

Μαρόκο 5 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
1965
Ασήμι 0.720, 11.75g, ø 29mm
Y# 57
Τιμή: 14.76
Μαρόκο 5 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
1980
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 29mm
Y# 72
Τιμή: 0.97
Μαρόκο 5 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
1987
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 26.2mm
Y# 82
Τιμή: 0.9

Μαρόκο 5 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
2002
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.5g, ø 25mm
Y# 109
Τιμή: 0.64
Μαρόκο 5 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
2011 - 2019
Δύο Μετάλλων: Σκανδιναβικός χρυσός στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 7.5g, ø 25mm
Y# 140
Τιμή: 0.54
Μαρόκο 10 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 10 Ντιρχάμ - reverse
10 Ντιρχάμ
1995
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 12g, ø 28mm
Y# 92
Τιμή: 0.96

Μαρόκο 10 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 10 Ντιρχάμ - reverse
10 Ντιρχάμ
2002
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 9g, ø 26.9mm
Y# 110
Τιμή: 1.62
Μαρόκο 10 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 10 Ντιρχάμ - reverse
10 Ντιρχάμ
2011 - 2019
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 9g, ø 27mm
Y# 141
Τιμή: 1.05

Μαρόκο>Γαλλικό Προτεκτοράτο|1921 - 1956
 Χρονική Περίοδος

Μαρόκο 25 Σεντίμς - obverseΜαρόκο 25 Σεντίμς - reverse
25 Σεντίμς
1921 - 1924
Χαλκονικέλιο, 5.2g, ø 24mm
Y# 34
Τιμή: 2.41
Μαρόκο 50 Σεντίμς - obverseΜαρόκο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1921 - 1924
Νικέλιο, 4.8g, ø 23mm
Y# 35
Τιμή: 2.07
Μαρόκο 50 Σεντίμς - obverseΜαρόκο 50 Σεντίμς - reverse
50 Σεντίμς
1945
Χαλκοαλουμίνιο, 2.1g, ø 18mm
Y# 40
Τιμή: 1.13

Μαρόκο 1 Φράγκο - obverseΜαρόκο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1921 - 1924
Νικέλιο, 7.8g, ø 27.2mm
Y# 36
Τιμή: 1.98
Μαρόκο 1 Φράγκο - obverseΜαρόκο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1945
Χαλκοαλουμίνιο, 3.9g, ø 23mm
Y# 41
Τιμή: 1.09
Μαρόκο 1 Φράγκο - obverseΜαρόκο 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1951
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 19mm
Y# 46
Τιμή: 0.61

Μαρόκο 2 Φράγκα - obverseΜαρόκο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1945
Χαλκοαλουμίνιο, 8g, ø 27mm
Y# 42
Τιμή: 1.67
Μαρόκο 2 Φράγκα - obverseΜαρόκο 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1951
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 22mm
Y# 47
Τιμή: 0.53
Μαρόκο 5 Φράγκα - obverseΜαρόκο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1929 - 1934
Ασήμι 0.680, 5g, ø 24mm
Y# 37
Τιμή: 4.4

Μαρόκο 5 Φράγκα - obverseΜαρόκο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1946
Χαλκοαλουμίνιο, 12g, ø 31mm
Y# 43
Τιμή: 3.31
Μαρόκο 5 Φράγκα - obverseΜαρόκο 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα
1951
Αλουμίνιο, 1.9g, ø 25mm
Y# 48
Τιμή: 0.66
Μαρόκο 10 Φράγκα - obverseΜαρόκο 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1929 - 1934
Ασήμι 0.680, 10g, ø 27.7mm
Y# 38
Τιμή: 10.7

Μαρόκο 10 Φράγκα - obverseΜαρόκο 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1947
Χαλκονικέλιο, 7.1g, ø 26mm
Y# 44
Τιμή: 1.63
Μαρόκο 10 Φράγκα - obverseΜαρόκο 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1952
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 3g, ø 20mm
Y# 49
Τιμή: 0.78
Μαρόκο 20 Φράγκα - obverseΜαρόκο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1929 - 1934
Ασήμι 0.680, 20g, ø 35mm
Y# 39
Τιμή: 15.83

Μαρόκο 20 Φράγκα - obverseΜαρόκο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1947
Χαλκονικέλιο, 10.2g, ø 30mm
Y# 45
Τιμή: 5.1
Μαρόκο 20 Φράγκα - obverseΜαρόκο 20 Φράγκα - reverse
20 Φράγκα
1952
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 4g, ø 23.8mm
Y# 50
Τιμή: 0.8
Μαρόκο 50 Φράγκα - obverseΜαρόκο 50 Φράγκα - reverse
50 Φράγκα
1952
Χαλκός-Αλουμίνιο-Νικέλιο, 7.9g, ø 27mm
Y# 51
Τιμή: 1.3

Μαρόκο 100 Φράγκα - obverseΜαρόκο 100 Φράγκα - reverse
100 Φράγκα
1953
Ασήμι 0.720, 4g, ø 22mm
Y# 52
Τιμή: 6.4
Μαρόκο 200 Φράγκα - obverseΜαρόκο 200 Φράγκα - reverse
200 Φράγκα
1953
Ασήμι 0.720, 8g, ø 27.1mm
Y# 53
Τιμή: 8.5
Μαρόκο 500 Φράγκα - obverseΜαρόκο 500 Φράγκα - reverse
500 Φράγκα
1956
Ασήμι 0.900, 22.5g, ø 36mm
Y# 54
Τιμή: 20.28

Μαρόκο>Σουλτανάτο του Μαρόκου|1902 - 1922
 Χρονική Περίοδος

Μαρόκο 1 Μούζουνα  - obverseΜαρόκο 1 Μούζουνα  - reverse
1 Μούζουνα
1902 - 1903
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 16mm
Y# 14
Τιμή: 15
Μαρόκο 1 Μούζουνα  - obverseΜαρόκο 1 Μούζουνα  - reverse
1 Μούζουνα
1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 0.92g, ø 15mm
Y# 26
Τιμή: 3.98
Μαρόκο 2 Μάζουνας - obverseΜαρόκο 2 Μάζουνας - reverse
2 Μάζουνας
1902 - 1905
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 21mm
Y# 15
Τιμή: 5.15

Μαρόκο 2 Μάζουνας - obverseΜαρόκο 2 Μάζουνας - reverse
2 Μάζουνας
1912
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.8g, ø 20mm
Y# 27
Τιμή: 12
Μαρόκο 5 Μάζουνας - obverseΜαρόκο 5 Μάζουνας - reverse
5 Μάζουνας
1902 - 1904
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
Y# 16
Τιμή: 4.73
Μαρόκο 5 Μάζουνας - obverseΜαρόκο 5 Μάζουνας - reverse
5 Μάζουνας
1912 - 1922
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 25mm
Y# 28
Τιμή: 3.94

Μαρόκο 10 Μάζουνας - obverseΜαρόκο 10 Μάζουνας - reverse
10 Μάζουνας
1902 - 1905
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
Y# 17
Τιμή: 5.9
Μαρόκο 10 Μάζουνας - obverseΜαρόκο 10 Μάζουνας - reverse
10 Μάζουνας
1912 - 1922
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 10g, ø 30mm
Y# 29
Τιμή: 5.67
Μαρόκο 1/20 Ριάλ - obverseΜαρόκο 1/20 Ριάλ - reverse
1/20 Ριάλ
1902 - 1903
Ασήμι 0.835, 1.25g, ø 14.8mm
Y# 18
Τιμή: 8.64

Μαρόκο 1/10 Ριάλ - obverseΜαρόκο 1/10 Ριάλ - reverse
1/10 Ριάλ
1902 - 1903
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 16mm
Y# 19
Τιμή: 15.18
Μαρόκο 1/10 Ριάλ - obverseΜαρόκο 1/10 Ριάλ - reverse
1/10 Ριάλ
1913
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 16.5mm
Y# 30
Κοπή
Μαρόκο ¼ Ριάλ - obverseΜαρόκο ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1902 - 1903
Ασήμι 0.835, 6.05g, ø 24.5mm
Y# 20
Τιμή: 14.41

Μαρόκο ¼ Ριάλ - obverseΜαρόκο ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1911
Ασήμι 0.835, 6.13g, ø 24.5mm
Y# 23
Τιμή: 16.88
Μαρόκο ¼ Ριάλ - obverseΜαρόκο ¼ Ριάλ - reverse
¼ Ριάλ
1913
Ασήμι 0.835, 6.25g, ø 25mm
Y# 31
Κοπή
Μαρόκο ½ Ριάλ - obverseΜαρόκο ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1902 - 1905
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 32mm
Y# 21
Τιμή: 22.04

Μαρόκο ½ Ριάλ - obverseΜαρόκο ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1911
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 32mm
Y# 24
Τιμή: 29.12
Μαρόκο ½ Ριάλ - obverseΜαρόκο ½ Ριάλ - reverse
½ Ριάλ
1913 - 1918
Ασήμι 0.835, 12.5g, ø 31.5mm
Y# 32
Τιμή: 33.13
Μαρόκο 1 Ριάλ - obverseΜαρόκο 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1902 - 1903
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 22
Τιμή: 80

Μαρόκο 1 Ριάλ - obverseΜαρόκο 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1911
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 25
Τιμή: 53.61
Μαρόκο 1 Ριάλ - obverseΜαρόκο 1 Ριάλ - reverse
1 Ριάλ
1913 - 1918
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 33
Τιμή: 53.56

Μαρόκο>Σουλτανάτο του Μαρόκου|1882 - 1901
 Χρονική Περίοδος

Μαρόκο ¼ Φάλους - obverseΜαρόκο ¼ Φάλους - reverse
¼ Φάλους
1893
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 0.72g, ø 15mm
Y# C1
Κοπή
Μαρόκο ½ Φάλους - obverseΜαρόκο ½ Φάλους - reverse
½ Φάλους
1893
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.44g, ø 19mm
Y# B1
Κοπή
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1889 - 1893
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.88g, ø 23mm
Y# 1
Κοπή

Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1889 - 1893
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.77g, ø 28mm
Y# 2
Τιμή: 12
Μαρόκο 4 Φάλους - obverseΜαρόκο 4 Φάλους - reverse
4 Φάλους
1889 - 1893
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 11.54g, ø 34mm
Y# 3
Τιμή: 4
Μαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - reverse
1/2 Ντιρχάμ
1882 - 1896
Ασήμι 0.835, 1.4558g, ø 14.8mm
Y# 4
Τιμή: 1.4

Μαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - reverse
1/2 Ντιρχάμ
1895 - 1901
Ασήμι 0.835, 1.46g, ø 14.5mm
Y# 9
Τιμή: 2.3
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1882 - 1896
Ασήμι 0.835, 2.9116g, ø 18mm
Y# 5
Τιμή: 6.93
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1895 - 1900
Ασήμι 0.835, 2.9116g, ø 18mm
Y# 10
Τιμή: 10

Μαρόκο 2½ Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 2½ Ντιρχάμ - reverse
2½ Ντιρχάμ
1882 - 1896
Ασήμι 0.835, 7.279g, ø 26mm
Y# 6
Κοπή
Μαρόκο 2½ Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 2½ Ντιρχάμ - reverse
2½ Ντιρχάμ
1895 - 1900
Ασήμι 0.835, 7.279g, ø 26mm
Y# 11
Τιμή: 13.18
Μαρόκο 5 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
1882 - 1896
Ασήμι 0.835, 14.558g, ø 33mm
Y# 7
Τιμή: 26.71

Μαρόκο 5 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 5 Ντιρχάμ - reverse
5 Ντιρχάμ
1895 - 1901
Ασήμι 0.835, 14.558g, ø 33mm
Y# 12
Τιμή: 29.84
Μαρόκο 10 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 10 Ντιρχάμ - reverse
10 Ντιρχάμ
1882
Ασήμι 0.900, 29.116g, ø 38.9mm
Y# 8
Κοπή
Μαρόκο 10 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 10 Ντιρχάμ - reverse
10 Ντιρχάμ
1896
Ασήμι 0.900, 29.116g, ø 38.9mm
Y# 13
Κοπή

Μαρόκο>Σουλτανάτο του Μαρόκου|1835 - 1881
 Χρονική Περίοδος

Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1834 - 1853
W/o mintmark
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.62g, ø 20mm
C# 122a.1
Τιμή: 5
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1834 - 1853
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.62g, ø 20mm
C# 122a.3
Τιμή: 10
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1834 - 1848
Mintmark "رباط الفتح" - Rabat al-Fath(Rabat)
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.62g, ø 20mm
C# 122a.5
Τιμή: 17.86

Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1837 - 1842
Mintmark "صا" - Za (Taourirt)
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.7g, ø 20mm
C# 122a.7
Κοπή
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1837 - 1851
Mintmark "رباط" - Rabat
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.7g, ø 20mm
C#122a.4
Κοπή
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1841 - 1843
Mintmark "سلا" - Sale
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.7g, ø 20mm
C# 122a.6
Κοπή

Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1841 - 1853
Mintmark "فاس" - Fes
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.7g, ø 20mm
C# 122a.2
Τιμή: 10
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1854 - 1858
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.35g, ø 17mm
C# 122b.3
Κοπή
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1854 - 1858
Mintmark "فاس" - Fes
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.53g, ø 18mm
C# 122b.2
Κοπή

Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1854 - 1859
Without Mintmark
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.53g, ø 18mm
C# 122b.1
Κοπή
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1854 - 1855
Mintmark "تطوان" - Tetuan
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.35g, ø 17mm
C# 122b.5
Κοπή
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1860 - 1863
Without Mintmark
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.53g, ø 17mm
C# 160.1
Τιμή: 10

No ImageNo Image
1 Φάλους
1860
Mintmark "رباط" - Rabat
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.53g, ø 17mm
C# 160.2
Κοπή
Μαρόκο 1 Φάλους - obverseΜαρόκο 1 Φάλους - reverse
1 Φάλους
1863 - 1873
Mintmark "فاس" - Fes
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.68g, ø 17mm
C# 160a.2
Κοπή
No ImageNo Image
1 Φάλους
1866
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.68g, ø 17mm
C# 160a.3
Κοπή

Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1842 - 1853
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 27mm
C# 126a
Τιμή: 8
Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1854 - 1859
Mintmark "فاس" - Fes
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 22mm
C# 126b.2
Κοπή
Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1854 - 1856
Mintmark "تطوان" - Tetuan
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 24mm
C# 126b.6
Κοπή

Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1857 - 1859
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 24mm
C# 126b.3
Κοπή
Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1860 - 1861
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 24mm
C# 163.3
Κοπή
No ImageNo Image
2 Φάλους
1860 - 1862
Mintmark "فاس" - Fes
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 24mm
C# 163.2
Κοπή

Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1860 - 1861
Without Mintmark
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 24mm
C# 163.1
Τιμή: 10
Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1860 - 1862
Mintmark "تطوان" - Tetuan
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 22mm
C# 163.4
Κοπή
Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1861
Mintmark "حوز" - Hawz (Tetuan)
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7g, ø 24mm
C# 163.5
Κοπή

Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1863 - 1871
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.77g, ø 22mm
C# 163a.3
Κοπή
Μαρόκο 2 Φάλους - obverseΜαρόκο 2 Φάλους - reverse
2 Φάλους
1863 - 1873
Mintmark "فاس" - Fes
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.77g, ø 22mm
C# 163a.2
Κοπή
No ImageNo Image
2 Φάλους
1863 - 1864
Mintmark "حوز" - Hawz (Tetuan)
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.77g, ø 22mm
C# 163a.4
Κοπή

Μαρόκο 4 Φάλους - obverseΜαρόκο 4 Φάλους - reverse
4 Φάλους
1863 - 1873
Mintmark "فاس" - Fes
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 11.54g, ø 28mm
C# 166.1
Τιμή: 27.36
Μαρόκο 4 Φάλους - obverseΜαρόκο 4 Φάλους - reverse
4 Φάλους
1863 - 1873
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 11.5g, ø 27mm
C# 166.2
Τιμή: 2.13
Μαρόκο 4 Φάλους - obverseΜαρόκο 4 Φάλους - reverse
4 Φάλους
1874 - 1882
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 11g, ø 29mm
C# 183.1
Κοπή

No ImageNo Image
4 Φάλους
1878
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 11g, ø 29mm
C# 183.2
Κοπή
Μαρόκο ¼ Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο ¼ Ντιρχάμ - reverse
¼ Ντιρχάμ
1867
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Ασήμι, 0.73g, ø 16mm
C# 170.2
Κοπή
Μαρόκο ¼ Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο ¼ Ντιρχάμ - reverse
¼ Ντιρχάμ
1867 - 1871
Mintmark "فاس" - Fes
Ασήμι, 0.73g, ø 16mm
C# 170.1
Κοπή

No ImageNo Image
1/2 Ντιρχάμ
1866 - 1867
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Ασήμι, 1.47g, ø 16mm
C# 175.2
Κοπή
Μαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - obverseΜαρόκο 1/2 Ντιρχάμ - reverse
1/2 Ντιρχάμ
1866 - 1871
Mintmark "فاس" - Fes
Ασήμι, 1.47g, ø 16mm
C# 175.1
Κοπή
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1833 - 1844
Mintmark "حَضْرَة فاس" - Fes Hazrat (Fes)
Ασήμι, 1.66g
C# 140b.1
Κοπή

Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1837 - 1842
Mintmark "رباط الفتح" - Rabat al-Fath(Rabat)
Ασήμι, 1.66g
C# 140b.5
Κοπή
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1854 - 1859
Mintmark "رباط الفتح" - Rabat al-Fath(Rabat)
Ασήμι, 2.15g
C# 140d.4
Κοπή
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1854 - 1859
Mintmark "فاس" - Fes
Ασήμι, 2.15g
C# 140d.1
Κοπή

Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1866 - 1869
Mintmark "فاس" - Fes
Ασήμι, 2.93g, ø 20mm
C# 176a.1
Κοπή
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1866 - 1869
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
Ασήμι, 2.93g, ø 20mm
C# 176a.2
Κοπή
Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1867 - 1869
Mintmark "رباط الفتح" - Rabat al-Fath(Rabat)
Ασήμι, 2.93g, ø 20mm
C# 176a.3
Κοπή

Μαρόκο 1 Ντίρχαμ - obverseΜαρόκο 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1874
Ασήμι, 2.93g, ø 20mm
C# 187
Κοπή

uCoin