+

Μιανμάρ > Κατάλογος Νομισμάτων

Μιανμάρ 1 Πυά - obverseΜιανμάρ 1 Πυά - reverse
1 Πυά 1952-1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 2.2g, ø 18mm
Μιανμάρ - KM# 32
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.32 - 1.48
Μιανμάρ 5 Πυάς - obverseΜιανμάρ 5 Πυάς - reverse
5 Πυάς 1987
FAO
Χαλκοαλουμίνιο
, 0.9g, ø 18.4mm
Μιανμάρ - KM# 51
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.63
Μιανμάρ 5 Πυάς - obverseΜιανμάρ 5 Πυάς - reverse
5 Πυάς 1952-1966
Χαλκονικέλιο
, 3.17g, ø 19.5mm
Μιανμάρ - KM# 33
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.59 - 2.89
Μιανμάρ 10 Πυάς - obverseΜιανμάρ 10 Πυάς - reverse
10 Πυάς 1991
FAO
Ορείχαλκος
, 2.9g, ø 20.45mm
Μιανμάρ - KM# 57
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.65
Μιανμάρ 10 Πυάς - obverseΜιανμάρ 10 Πυάς - reverse
10 Πυάς 1983
F.A.O - Rice plant
Ορείχαλκος
, 3g, ø 20.45mm
Μιανμάρ - KM# 49
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.76
Μιανμάρ 10 Πυάς - obverseΜιανμάρ 10 Πυάς - reverse
10 Πυάς 1952-1965
Χαλκονικέλιο
, 4.46g, ø 23.4mm
Μιανμάρ - KM# 34
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.62 - 1.41
Μιανμάρ 25 Πυάς - obverseΜιανμάρ 25 Πυάς - reverse
25 Πυάς 1991
FAO
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
, 5g, ø 25mm
Μιανμάρ - KM# 58
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.63
Μιανμάρ 25 Πυάς - obverseΜιανμάρ 25 Πυάς - reverse
25 Πυάς 1986
F.A.O - Rice plant
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 5.52g, ø 23.35mm
Μιανμάρ - KM# 50
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.96
Μιανμάρ 25 Πυάς - obverseΜιανμάρ 25 Πυάς - reverse
25 Πυάς 1980
F.A.O - Rice plant
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 4.3g, ø 22.35mm
Μιανμάρ - KM# 48
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.6
Μιανμάρ 25 Πυάς - obverseΜιανμάρ 25 Πυάς - reverse
25 Πυάς 1952-1965
Χαλκονικέλιο
, 6.78g, ø 24.1mm
Μιανμάρ - KM# 35
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.37 - 1.73
Μιανμάρ 50 Πυάς - obverseΜιανμάρ 50 Πυάς - reverse
50 Πυάς 1991
F.A.O - Rice plant
Ορείχαλκος
, 5.7g, ø 24.6mm
Μιανμάρ - KM# 59
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.64
Μιανμάρ 50 Πυάς - obverseΜιανμάρ 50 Πυάς - reverse
50 Πυάς 1975-1976
FAO
Ορείχαλκος
, 5.7g, ø 24.6mm
Μιανμάρ - KM# 46
Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ
Τιμή: € 0.78 - 0.98
uCoin