Μιανμάρ
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Μιανμάρ - Κατάλογος Νομισμάτων

Μιανμάρ>Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ|1952 - 2014
 Χρονική Περίοδος

Μιανμάρ 1 Πυά - obverseΜιανμάρ 1 Πυά - reverse
1 Πυά
1952 - 1965
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.2g, ø 18mm
KM# 32
Τιμή: 1.06
Μιανμάρ 5 Πυάς - obverseΜιανμάρ 5 Πυάς - reverse
5 Πυάς
1952 - 1966
Χαλκονικέλιο, 3.17g, ø 19.5mm
KM# 33
Τιμή: 0.6
Μιανμάρ 5 Πυάς - obverseΜιανμάρ 5 Πυάς - reverse
5 Πυάς
1987
ΦΑΟ
Χαλκοαλουμίνιο, 0.9g, ø 18.4mm
KM# 51
Τιμή: 0.65

Μιανμάρ 10 Πυάς - obverseΜιανμάρ 10 Πυάς - reverse
10 Πυάς
1952 - 1965
Χαλκονικέλιο, 4.46g, ø 23.4mm
KM# 34
Τιμή: 0.82
Μιανμάρ 10 Πυάς - obverseΜιανμάρ 10 Πυάς - reverse
10 Πυάς
1983
ΦΑΟ
Ορείχαλκος, 3g, ø 20.45mm
KM# 49
Τιμή: 0.76
Μιανμάρ 10 Πυάς - obverseΜιανμάρ 10 Πυάς - reverse
10 Πυάς
1991
ΦΑΟ
Ορείχαλκος, 2.9g, ø 20.45mm
KM# 57
Τιμή: 0.65

Μιανμάρ 25 Πυάς - obverseΜιανμάρ 25 Πυάς - reverse
25 Πυάς
1952 - 1965
Χαλκονικέλιο, 6.78g, ø 24.1mm
KM# 35
Τιμή: 0.45
Μιανμάρ 25 Πυάς - obverseΜιανμάρ 25 Πυάς - reverse
25 Πυάς
1980
ΦΑΟ
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.3g, ø 22.35mm
KM# 48
Τιμή: 0.6
Μιανμάρ 25 Πυάς - obverseΜιανμάρ 25 Πυάς - reverse
25 Πυάς
1986
ΦΑΟ
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.52g, ø 23.35mm
KM# 50
Τιμή: 0.97

Μιανμάρ 25 Πυάς - obverseΜιανμάρ 25 Πυάς - reverse
25 Πυάς
1991
ΦΑΟ
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 5g, ø 25mm
KM# 58
Τιμή: 0.64
Μιανμάρ 50 Πυάς - obverseΜιανμάρ 50 Πυάς - reverse
50 Πυάς
1952 - 1966
Χαλκονικέλιο, 7.8g, ø 26mm
KM# 36
Τιμή: 0.69
Μιανμάρ 50 Πυάς - obverseΜιανμάρ 50 Πυάς - reverse
50 Πυάς
1975 - 1976
ΦΑΟ
Ορείχαλκος, 5.7g, ø 24.6mm
KM# 46
Τιμή: 0.8

Μιανμάρ 50 Πυάς - obverseΜιανμάρ 50 Πυάς - reverse
50 Πυάς
1991
ΦΑΟ
Ορείχαλκος, 5.7g, ø 24.6mm
KM# 59
Τιμή: 0.77
Μιανμάρ 1 Κυάτ - obverseΜιανμάρ 1 Κυάτ - reverse
1 Κυάτ
1952 - 1965
Χαλκονικέλιο, 11.65g, ø 30.5mm
KM# 37
Τιμή: 0.14
Μιανμάρ 1 Κυάτ - obverseΜιανμάρ 1 Κυάτ - reverse
1 Κυάτ
1975
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, 7.2g, ø 26.45mm
KM# 47
Τιμή: 0.76

Μιανμάρ 1 Κυάτ - obverseΜιανμάρ 1 Κυάτ - reverse
1 Κυάτ
1999
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.95g, ø 19.03mm
KM# 60
Τιμή: 0.66
Μιανμάρ 5 Κυάτς - obverseΜιανμάρ 5 Κυάτς - reverse
5 Κυάτς
1999
Ορείχαλκος, 2.73g, ø 20mm
KM# 61
Τιμή: 0.68
Μιανμάρ 10 Κυάτς - obverseΜιανμάρ 10 Κυάτς - reverse
10 Κυάτς
1999
Ορείχαλκος, 4.45g, ø 23mm
KM# 62
Τιμή: 0.86

Μιανμάρ 50 Κυάτς - obverseΜιανμάρ 50 Κυάτς - reverse
50 Κυάτς
1999
Χαλκονικέλιο, 5.06g, ø 23.85mm
KM# 63
Τιμή: 1
Μιανμάρ 100 Κυάτς - obverseΜιανμάρ 100 Κυάτς - reverse
100 Κυάτς
1999
Χαλκονικέλιο, 7.52g, ø 26.8mm
KM# 64
Τιμή: 1.16

Μιανμάρ>Δημοκρατία της Ένωσης της Μυανμάρ|1949 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Μιανμάρ 2 Πίας - obverseΜιανμάρ 2 Πίας - reverse
2 Πίας
1949
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 27
Κοπή
Μιανμάρ 1 Πέ - obverseΜιανμάρ 1 Πέ - reverse
1 Πέ
1949 - 1951
Χαλκονικέλιο, 3.9g, ø 21mm
KM# 28
Τιμή: 5.1
Μιανμάρ 2 Πέ - obverseΜιανμάρ 2 Πέ - reverse
2 Πέ
1949 - 1951
Χαλκονικέλιο, 5.83g, ø 26mm
KM# 29
Τιμή: 8.15

Μιανμάρ 4 Πέ - obverseΜιανμάρ 4 Πέ - reverse
4 Πέ
1949 - 1950
Χαλκονικέλιο, 2.9g, ø 19mm
KM# 30
Τιμή: 7.81
Μιανμάρ 8 Πέ - obverseΜιανμάρ 8 Πέ - reverse
8 Πέ
1949 - 1950
Νικέλιο, 5.8g, ø 24mm
KM# 31
Τιμή: 2.48

uCoin