+

Νορβηγία > Κατάλογος Νομισμάτων

Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ 1996-2011, Χάραλντ Ε'
Κρατέρωμα (Μπρούντζος)
, 3.6g, ø 18.5mm
Νορβηγία - KM# 460
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 0.12 - 0.98
Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα) 1997-2016, Χάραλντ Ε'
Χαλκονικέλιο
, 4.35g, ø 21mm
Νορβηγία - KM# 462
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 0.17 - 0.66
Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα) 1992-1996, Χάραλντ Ε'
Χαλκονικέλιο
, 7g, ø 25mm
Νορβηγία - KM# 436
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 0.33 - 0.44
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες) 1998-2017, Χάραλντ Ε'
Χαλκονικέλιο
, 7.85g, ø 26mm
Νορβηγία - KM# 463
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 0.58 - 1.69
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες) 1992-1994, Χάραλντ Ε'
Χαλκονικέλιο
, 11.5g, ø 29.5mm
Νορβηγία - KM# 437
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 0.93 - 1.66
Νορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες) 1995-2012, Χάραλντ Ε'
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου
, 6.8g, ø 24mm
Νορβηγία - KM# 457
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 1.04 - 2.27
Νορβηγία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες) 1994-2010, Χάραλντ Ε'
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου
, 9.9g, ø 27.5mm
Νορβηγία - KM# 453
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 2.26 - 4.88
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες) 1997, Χάραλντ Ε'
350th Anniversary - Norwegian Postal Service
Χαλκονικέλιο
, 11.5g, ø 29.5mm
Νορβηγία - KM# 461
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 2.67
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες) 1996, Χάραλντ Ε'
100th Anniversary - Nansen Fram expedition
Χαλκονικέλιο
, 11.5g, ø 29.5mm
Νορβηγία - KM# 459
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 3.75
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες) 1995, Χάραλντ Ε'
1000th Anniversary of Norwegian Coins
Χαλκονικέλιο
, 11.5g, ø 29.5mm
Νορβηγία - KM# 456
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 2.88
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες) 1995, Χάραλντ Ε'
50th Anniversary - United Nations
Χαλκονικέλιο
, 11.5g, ø 29.8mm
Νορβηγία - KM# 458
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 4.01
Νορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες) 2013, Χάραλντ Ε'
100th Anniversary - Universal Suffrage
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου
, 6.8g, ø 24mm
Νορβηγία - KM# 488
Βασιλιάς Χάραλντ Ε'
Τιμή: € 2.22
uCoin