Νορβηγία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Νορβηγία - Κατάλογος Νομισμάτων

Νορβηγία>Βασιλιάς Χάραλντ Ε'|1992 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1974 - 1996
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22mm
KM# 418
Τιμή: 0.2
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1996 - 2011
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.6g, ø 18.5mm
KM# 460
Τιμή: 0.12
Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1992 - 1996
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 436
Τιμή: 0.33

Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1997 - 2016
Χαλκονικέλιο, 4.35g, ø 21mm
KM# 462
Τιμή: 0.17
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες)
1992 - 1994
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 29.5mm
KM# 437
Τιμή: 0.94
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες)
1998 - 2017
Χαλκονικέλιο, 7.85g, ø 26mm
KM# 463
Τιμή: 0.58

Νορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1995 - 2012
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.8g, ø 24mm
KM# 457
Τιμή: 1.08
Νορβηγία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
1994 - 2010
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.9g, ø 27.5mm
KM# 453
Τιμή: 2.26

Νορβηγία>Βασιλιάς Όλαφ Ε'|1958 - 1991
 Χρονική Περίοδος

Νορβηγία 1 Ορ - obverseΝορβηγία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1958 - 1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 403
Τιμή: 0.24
Νορβηγία 2 Ορ - obverseΝορβηγία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1958
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 404
Τιμή: 0.55
Νορβηγία 2 Ορ - obverseΝορβηγία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1959 - 1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 410
Τιμή: 0.39

Νορβηγία 5 Ορ - obverseΝορβηγία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1958 - 1973
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 405
Τιμή: 0.38
Νορβηγία 5 Ορ - obverseΝορβηγία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1973 - 1982
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3g, ø 19mm
KM# 415
Τιμή: 0.14
Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1958
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 406
Τιμή: 1.85

Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1959 - 1973
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 411
Τιμή: 0.15
Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1974 - 1991
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 416
Τιμή: 0.1
Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1958 - 1973
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 17mm
KM# 407
Τιμή: 0.23

Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1974 - 1982
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17mm
KM# 417
Τιμή: 0.18
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1958 - 1973
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22mm
KM# 408
Τιμή: 0.41
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1974 - 1996
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22mm
KM# 418
Τιμή: 0.2

Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1958 - 1973
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 409
Τιμή: 0.3
Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1974 - 1991
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 419
Τιμή: 0.2
Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες)
1963 - 1973
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 29.5mm
KM# 412
Τιμή: 0.9

Νορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
5 Κρόνερ (Κορώνες)
1974 - 1988
Χαλκονικέλιο, 11.5g, ø 29.5mm
KM# 420
Τιμή: 0.51
Νορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1983 - 1991
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9g, ø 24mm
KM# 427
Τιμή: 0.82

Νορβηγία>Βασιλιάς Χαακον Ζ'|1906 - 1957
 Χρονική Περίοδος

Νορβηγία 1 Ορ - obverseΝορβηγία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1906 - 1907
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 361
Τιμή: 2.67
Νορβηγία 1 Ορ - obverseΝορβηγία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1908 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 367
Τιμή: 0.31
Νορβηγία 1 Ορ - obverseΝορβηγία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1918 - 1921
Σίδηρος, 1.74g, ø 15mm
KM# 367a
Τιμή: 0.25

Νορβηγία 1 Ορ - obverseΝορβηγία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1941 - 1945
Σίδηρος, 1.74g, ø 16mm
KM# 387
Τιμή: 0.45
Νορβηγία 1 Ορ - obverseΝορβηγία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1952 - 1957
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 398
Τιμή: 0.33
Νορβηγία 2 Ορ - obverseΝορβηγία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1906 - 1907
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 362
Τιμή: 3.81

Νορβηγία 2 Ορ - obverseΝορβηγία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1909 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 371
Τιμή: 0.35
Νορβηγία 2 Ορ - obverseΝορβηγία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1917 - 1920
Σίδηρος, 3.48g, ø 21mm
KM# 371a
Τιμή: 0.59
Νορβηγία 2 Ορ - obverseΝορβηγία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1943 - 1945
Σίδηρος, 3.47g, ø 21mm
KM# 394
Τιμή: 0.82

Νορβηγία 2 Ορ - obverseΝορβηγία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1952 - 1957
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 399
Τιμή: 0.35
Νορβηγία 5 Ορ - obverseΝορβηγία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1907
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 364
Τιμή: 3.9
Νορβηγία 5 Ορ - obverseΝορβηγία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1908 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 368
Τιμή: 0.7

Νορβηγία 5 Ορ - obverseΝορβηγία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1917 - 1920
Σίδηρος, 6.69g, ø 27mm
KM# 368a
Τιμή: 1.72
Νορβηγία 5 Ορ - obverseΝορβηγία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1941 - 1945
Σίδηρος, 6.94g, ø 27mm
KM# 388
Τιμή: 1.18
Νορβηγία 5 Ορ - obverseΝορβηγία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1952 - 1957
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 400
Τιμή: 0.39

Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1909 - 1919
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 372
Τιμή: 2.61
No ImageNo Image
10 Ορ
1920 - 1923
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 378
Τιμή: 0.75
Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1924 - 1951
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 383
Τιμή: 0.26

Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1941 - 1945
Ψευδάργυρος, 1.25g, ø 15mm
KM# 389
Τιμή: 0.28
Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1942
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.5g, ø 15mm
KM# 391
Κοπή
Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1951 - 1957
Χαλκονικέλιο, 1.5g, ø 15mm
KM# 396
Τιμή: 0.17

Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1909 - 1919
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 373
Τιμή: 5
Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1921 - 1923
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 17mm
KM# 381
Τιμή: 10.79
Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1921 - 1923
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 17mm
KM# 382
Τιμή: 3.49

Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1924 - 1950
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 17mm
KM# 384
Τιμή: 0.4
Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1942
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.4g, ø 17mm
KM# 392
Κοπή
Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1943 - 1945
Ψευδάργυρος, 2g, ø 17mm
KM# 395
Τιμή: 0.85

Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1952 - 1957
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 17mm
KM# 401
Τιμή: 0.28
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1909 - 1919
Ασήμι 0.600, 5g, ø 22.1mm
KM# 374
Τιμή: 13.62
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1920 - 1923
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22mm
KM# 379
Τιμή: 1.4

Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1920 - 1923
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22mm
KM# 380
Τιμή: 3.11
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1926 - 1949
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22mm
KM# 386
Τιμή: 0.5
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1941 - 1945
Ψευδάργυρος, 4g, ø 22mm
KM# 390
Τιμή: 1.39

Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1942
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 4.8g, ø 22mm
KM# 393
Κοπή
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1953 - 1957
Χαλκονικέλιο, 4.6g, ø 22mm
KM# 402
Τιμή: 0.9
Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1908 - 1917
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25.5mm
KM# 369
Τιμή: 21.86

Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1925 - 1951
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 385
Τιμή: 0.64
Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1951 - 1957
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 397
Τιμή: 0.64
Νορβηγία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
2 Κρόνερ (Κορώνες)
1908 - 1917
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 370
Τιμή: 44.19

Νορβηγία>Βασιλιάς Οσκαρ Β'|1874 - 1906
 Χρονική Περίοδος

Νορβηγία 1 Ορ - obverseΝορβηγία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1876 - 1902
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 352
Τιμή: 0.68
Νορβηγία 2 Ορ - obverseΝορβηγία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1876 - 1902
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 353
Τιμή: 1.78
Νορβηγία 5 Ορ - obverseΝορβηγία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1875 - 1902
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 349
Τιμή: 1.83

Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1874 - 1875
Ασήμι 0.400, 1.5g, ø 15mm
KM# 345
Τιμή: 0.55
Νορβηγία 10 Ορ - obverseΝορβηγία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1875 - 1903
Ασήμι 0.400, 1.5g, ø 15mm
KM# 350
Τιμή: 2.54
No ImageNo Image
25 Ορ
1876
Ασήμι 0.600, 2.4g, ø 17mm
KM# 354
Τιμή: 13.61

Νορβηγία 25 Ορ - obverseΝορβηγία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1896 - 1904
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 360
Τιμή: 6.34
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1874 - 1875
Ασήμι 0.600, 5g, ø 22mm
KM# 346
Κοπή
Νορβηγία 50 Ορ - obverseΝορβηγία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1877 - 1904
Ασήμι 0.600, 5g, ø 22mm
KM# 356
Τιμή: 19.1

Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1875
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 351
Τιμή: 15
Νορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΝορβηγία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse
1 Κρόνε (Κορώνα)
1877 - 1904
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 357
Τιμή: 6.37
Νορβηγία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
2 Κρόνερ (Κορώνες)
1878 - 1904
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 359
Τιμή: 23.83

Νορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1874
Χρυσός 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 347
Κοπή
Νορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
10 Κρόνερ (Κορώνες)
1877 - 1902
Χρυσός 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 358
Κοπή
Νορβηγία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
1874 - 1875
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 348
Κοπή

Νορβηγία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΝορβηγία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse
20 Κρόνερ (Κορώνες)
1876 - 1902
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 355
Κοπή

Νορβηγία>Σπέσιεντάλερ|1816 - 1875
 Χρονική Περίοδος

Νορβηγία ½ Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1837 - 1841
Χαλκός, 4.54g, ø 21.5mm
KM# 305
Τιμή: 8.37
Νορβηγία ½ Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1863
Χαλκός, 4.68g, ø 22mm
KM# 324
Τιμή: 17.99
Νορβηγία ½ Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1867
Χαλκός, 2.92g, ø 18mm
KM# 329
Τιμή: 5.41

Νορβηγία 1 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1816
Χαλκός, 11.68g, ø 26.3mm
KM# 284
Τιμή: 12.68
Νορβηγία 1 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1819 - 1834
Χαλκός, 11.68g, ø 26.5mm
KM# 286
Τιμή: 5.2
Νορβηγία 1 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1870
Χαλκός, 5.85g, ø 21.5mm
KM# 335
Τιμή: 8.83

Νορβηγία 2 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1822 - 1834
Χαλκός, 18.7g, ø 31mm
KM# 295
Τιμή: 3.53
Νορβηγία 2 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1825
Ασήμι 0.250, 1.5g
KM# 297
Κοπή
Νορβηγία 2 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1842 - 1843
Ασήμι 0.250, 1.5g, ø 15mm
KM# 310
Τιμή: 0.69

Νορβηγία 2 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 2 Σκίλλινγκ - reverse
2 Σκίλλινγκ
1870 - 1871
Ασήμι 0.250, 1.5g, ø 14.8mm
KM# 336
Τιμή: 15.88
Νορβηγία 3 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 3 Σκίλλινγκ - reverse
3 Σκίλλινγκ
1868 - 1869
Ασήμι 0.250, 2.25g, ø 16.72mm
KM# 330
Τιμή: 1.01
Νορβηγία 3 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 3 Σκίλλινγκ - reverse
3 Σκίλλινγκ
1872 - 1873
Ασήμι 0.250, 2.25g, ø 16.65mm
KM# 338
Κοπή

Νορβηγία 4 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 4 Σκίλλινγκ - reverse
4 Σκίλλινγκ
1825
Ασήμι 0.250, 3g, ø 19.5mm
KM# 298
Τιμή: 21.6
Νορβηγία 4 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 4 Σκίλλινγκ - reverse
4 Σκίλλινγκ
1842
Ασήμι 0.250, 3.02g, ø 23.5mm
KM# 311
Τιμή: 33.11
Νορβηγία 4 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 4 Σκίλλινγκ - reverse
4 Σκίλλινγκ
1871
Ασήμι 0.250, 3g, ø 18mm
KM# 337
Κοπή

Νορβηγία 8 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 8 Σκίλλινγκ - reverse
8 Σκίλλινγκ
1817
Ασήμι 0.500, 3.3g, ø 21.64mm
KM# 285
Κοπή
Νορβηγία 8 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 8 Σκίλλινγκ - reverse
8 Σκίλλινγκ
1819
Ασήμι 0.500, 3.37g
KM# 287
Κοπή
Νορβηγία 8 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 8 Σκίλλινγκ - reverse
8 Σκίλλινγκ
1825 - 1827
Ασήμι 0.875, 1.93g
KM# 299
Κοπή

Νορβηγία 12 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 12 Σκίλλινγκ - reverse
12 Σκίλλινγκ
1845 - 1856
Ασήμι 0.875, 2.89g, ø 20mm
KM# 314
Τιμή: 20.91
Νορβηγία 12 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 12 Σκίλλινγκ - reverse
12 Σκίλλινγκ
1861 - 1862
Ασήμι 0.875, 2.89g
KM# 320
Κοπή
Νορβηγία 12 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 12 Σκίλλινγκ - reverse
12 Σκίλλινγκ
1865
Ασήμι 0.875, 2.89g
KM# 326
Κοπή

Νορβηγία 12 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 12 Σκίλλινγκ - reverse
12 Σκίλλινγκ
1873
Ασήμι 0.875, 2.89g
KM# 339
Κοπή
Νορβηγία 24 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1819
Ασήμι 0.680, 7.31g
KM# 288
Κοπή
Νορβηγία 24 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1823 - 1824
Ασήμι 0.875, 5.73g
KM# 296
Κοπή

Νορβηγία 24 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1825 - 1836
Ασήμι 0.875, 5.73g
KM# 300
Κοπή
Νορβηγία 24 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1845 - 1855
Ασήμι 0.875, 5.78g, ø 23.5mm
KM# 315
Κοπή
Νορβηγία 24 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1862
Ασήμι 0.875, 5.78g
KM# 321
Κοπή

Νορβηγία 24 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 24 Σκίλλινγκ - reverse
24 Σκίλλινγκ
1865
Ασήμι 0.875, 5.78g
KM# 327
Κοπή
Νορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1819 - 1824
Ασήμι 0.875, 14.45g
KM# 289
Κοπή
Νορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1827 - 1836
Ασήμι 0.875, 14.45g
KM# 302
Κοπή

Νορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1844
Ασήμι 0.875, 14.45g
KM# 312
Κοπή
Νορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1846 - 1855
Ασήμι 0.875, 14.45g
KM# 316
Κοπή
Νορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1862
Ασήμι 0.875, 14.45g
KM# 322
Κοπή

Νορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία ½ Σπεσιεντάλερ - reverse
½ Σπεσιεντάλερ
1873
Ασήμι 0.875, 14.45g
KM# 340
Κοπή
Νορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1819 - 1824
Ασήμι 0.875, 28.89g
KM# 290
Κοπή
Νορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1826 - 1836
Ασήμι 0.875, 28.89g
KM# 301
Κοπή

Νορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1844
Ασήμι 0.875, 28.89g
KM# 313
Κοπή
Νορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1846 - 1857
Ασήμι 0.875, 28.89g
KM# 317
Κοπή
Νορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1861 - 1862
Ασήμι 0.875, 28.89g
KM# 323
Κοπή

Νορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - obverseΝορβηγία 1 Σπεσιεντάλερ - reverse
1 Σπεσιεντάλερ
1864 - 1869
Ασήμι 0.875, 28.89g
KM# 325
Κοπή

Νορβηγία>Ρίξντάλετ|1813 - 1815
 Χρονική Περίοδος

Νορβηγία 6 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 6 Σκίλλινγκ - reverse
6 Σκίλλινγκ
1813
Χαλκός, 4.26g
KM# 282
Κοπή
Νορβηγία 12 Σκίλλινγκ - obverseΝορβηγία 12 Σκίλλινγκ - reverse
12 Σκίλλινγκ
1813
Χαλκός, 8.6g, ø 27mm
KM# 283
Κοπή

uCoin