Οθωμανική Αυτοκρατορία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Οθωμανική Αυτοκρατορία - Κατάλογος Νομισμάτων

Οθωμανική Αυτοκρατορία>Σουλτάνος Μεχμέντ ΣΤ'|1918 - 1922
 Χρονική Περίοδος

Οθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - reverse
40 Πάρα
1918
Χαλκονικέλιο, 5.9g, ø 23.7mm
KM# 828
Τιμή: 2.67
Οθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - reverse
2 Κουρούς
1918
Ασήμι 0.830, 2.41g
KM# 815
Τιμή: 4.96
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1918
Ασήμι 0.830, 6.013g, ø 16mm
KM# 816
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1918
Ασήμι 0.830, 12.03g
KM# 817
Τιμή: 2.95
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - reverse
20 Κουρούς
1918
Ασήμι 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 818
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1918
Χρυσός 0.917, 1.8g, ø 16.5mm
KM# 819
Κοπή

No ImageNo Image
25 Κουρούς
1918
Χωρίς αστέρι
Χρυσός 0.917, 1.75g, ø 16.5mm
KM# 825
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
1918
Χρυσός 0.917, 3.61g, ø 17.8mm
KM# 820
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1918
Χωρίς αστέρι
Χρυσός 0.917, 7.02g, ø 35mm
KM# 826
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1918
Χρυσός 0.917, 7.22g, ø 22.5mm
KM# 821
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 250 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 250 Κουρούς - reverse
250 Κουρούς
1918
Χρυσός 0.917, 17.54g, ø 42.5mm
KM# 827
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - reverse
500 Κουρούς
1918
Χρυσός 0.917, 36.08g, ø 35mm
KM# 823
Κοπή

No ImageNo Image
500 Κουρούς
1918
Χωρίς αστέρι
Χρυσός 0.917, 35.08g, ø 49.5mm
KM# 824
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία>Σουλτάνος Μεχμέτ Ε'|1909 - 1918
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
5 Πάρα
1909
Νικέλιο, 1.8g, ø 16.15mm
KM# 767
Τιμή: 13.29
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1909
Νικέλιο, 1.8g, ø 16.15mm
KM# 759
Τιμή: 1.68
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1909
Νικέλιο, 2.6g, ø 18.9mm
KM# 760
Τιμή: 1.38

Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1909
Νικέλιο, 2.6g, ø 18.9mm
KM# 768
Τιμή: 1.48
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1909
Νικέλιο, 4.1g, ø 21mm
KM# 761
Τιμή: 1.89
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1909
Ασήμι 0.830, 1.2g, ø 14.6mm
KM# 748
Τιμή: 4.29

Οθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - reverse
40 Πάρα
1909
Νικέλιο, 6.1g, ø 23.8mm
KM# 779
Τιμή: 2.5
Οθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - reverse
40 Πάρα
1909
Νικέλιο, 6.1g, ø 23.8mm
KM# 766
Τιμή: 3.26
Οθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - reverse
2 Κουρούς
1909
Ασήμι 0.830, 2.41g, ø 18.1mm
KM# 749
Τιμή: 5.51

Οθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - reverse
2 Κουρούς
1909
Ασήμι 0.830, 2.41g, ø 18mm
KM# 770
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1909
Ασήμι 0.830, 6.01g, ø 24mm
KM# 750
Τιμή: 20.68
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1909
Ασήμι 0.830, 6.01g, ø 24mm
KM# 771
Τιμή: 29.82

Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1909
Ασήμι 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 751
Τιμή: 86.13
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1909
Ασήμι 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 772
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 12½ Κούρους - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 12½ Κούρους - reverse
12½ Κούρους
1909
Χρυσός 0.917, 0.9g
KM# 762
Τιμή: 40.56

Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - reverse
20 Κουρούς
1909
Ασήμι 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 780
Τιμή: 34.55
No ImageNo Image
25 Κουρούς
1909
New type, W/o stars
Χρυσός 0.917, 1.75g
KM# 774
Κοπή
No ImageNo Image
25 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 1.8g
KM# 773
Κοπή

No ImageNo Image
25 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 1.75g
KM# 763
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 1.8g
KM# 752
Κοπή
No ImageNo Image
50 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 3.51g
KM# 764
Κοπή

No ImageNo Image
50 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 3.608g
KM# 775
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 3.608g
KM# 753
Κοπή
No ImageNo Image
50 Κουρούς
1909
New type, W/o stars
Χρυσός 0.917, 3.608g
KM# 781
Κοπή

No ImageNo Image
100 Κουρούς
1909
New type, W/o stars
Χρυσός 0.917, 7.22g, ø 23mm
KM# 782
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 7.22g, ø 23mm
KM# 754
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 7.22g, ø 23mm
KM# 755
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1909
Χρυσός 0.917, 7.22g, ø 23mm
KM# 776
Τιμή: 260

Οθωμανική Αυτοκρατορία>Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ Β'|1876 - 1908
 Χρονική Περίοδος

Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1876
Χαλκός, 2.4g, ø 22mm
KM# 728
Τιμή: 4.19
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1876
Ασήμι 0.100, 1g, ø 14.7mm
KM# 743
Τιμή: 9.57
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1876
Ασήμι 0.100, 2.005g, ø 18mm
KM# 744
Τιμή: 3.91

Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1876
Ασήμι 0.830, 0.601g
KM# 717
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1876
Ασήμι 0.830, 0.6g
KM# 734
Τιμή: 10.47
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1876
Ασήμι 0.830, 1.203g
KM# 710
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1876
Ασήμι 0.830, 1.203g, ø 15mm
KM# 735
Τιμή: 3.4
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1876
Ασήμι 0.830, 1.203g, ø 15mm
KM# 718
Τιμή: 44.32
Οθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - reverse
2 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 2.406g, ø 18mm
KM# 736
Τιμή: 4.97

No ImageNo Image
2 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 2.406g, ø 18mm
KM# 719
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 6.013g, ø 23.5mm
KM# 737
Τιμή: 13.25
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 6.013g, ø 23.5mm
KM# 720
Τιμή: 23.25

Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 6.013g, ø 23.5mm
KM# 711
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 721
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 738
Τιμή: 12.29

No ImageNo Image
12½ Κούρους
1876
Χρυσός 0.917, 0.88g
KM# 745
Τιμή: 43.72
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - reverse
20 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 712
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - reverse
20 Κουρούς
1876
Ασήμι 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 722
Τιμή: 42.17

Οθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 1.804g, ø 15mm
KM# 729
Κοπή
No ImageNo Image
25 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 1.8g, ø 15mm
KM# 739
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 1.804g, ø 15mm
KM# 713
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 1.804g, ø 15mm
KM# 723
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 3.608g
KM# 731
Κοπή
No ImageNo Image
50 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 3.608g
KM# 724
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 3.608g
KM# 714
Κοπή
No ImageNo Image
50 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 3.51g
KM# 740
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 715
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 7.016g, ø 22mm
KM# 741
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 725
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 730
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - reverse
500 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 38.08g, ø 50mm
KM# 727
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - reverse
500 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 38.08g, ø 50mm
KM# 746
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - reverse
500 Κουρούς
1876
Χρυσός 0.917, 38.08g, ø 50mm
KM# 733
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία>Σουλτάνος Αμπντουλαζίζ|1861 - 1875
 Χρονική Περίοδος

Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1861
Χαλκός, 3g, ø 22mm
KM# 699
Τιμή: 5.09
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1861
Χαλκός, 3g, ø 22mm
KM# 685
Τιμή: 5.11
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1861
Χαλκός, 5.16g, ø 27.5mm
KM# 700
Τιμή: 3.16

Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1861
Χαλκός, ø 26mm
KM# 686
Τιμή: 3.35
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1861
Ασήμι 0.830, 0.6g, ø 13mm
KM# 688
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1861
Χαλκός, 10.65g, ø 32mm
KM# 701
Τιμή: 4.79

Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1861
Χαλκός, 10.75g, ø 30mm
KM# 687
Τιμή: 3.89
Οθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - reverse
40 Πάρα
1861
Χαλκός, 22.1g, ø 36.4mm
KM# 702
Τιμή: 8.87
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1861
Ασήμι 0.830, 1.203g, ø 14.72mm
KM# 689
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - reverse
2 Κουρούς
1861
Ασήμι 0.830, 2.406g
KM# 690
Τιμή: 8.7
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1861
Ασήμι 0.830, 6.01g, ø 24mm
KM# 691
Τιμή: 11.93
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1861
Ασήμι 0.830, 12.03g
KM# 692
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - reverse
20 Κουρούς
1861
Ασήμι 0.830, 24.06g, ø 37mm
KM# 693
Τιμή: 35.24
Οθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1861
Χρυσός 0.917, 1.804g, ø 15mm
KM# 694
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1861
Χρυσός 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 696
Τιμή: 267.2

Οθωμανική Αυτοκρατορία 250 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 250 Κουρούς - reverse
250 Κουρούς
1861
Χρυσός 0.917, 18.04g
KM# 697
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 500 Κουρούς - reverse
500 Κουρούς
1861
Χρυσός 0.917, 36.08g
KM# 698
Τιμή: 1,301

Οθωμανική Αυτοκρατορία>Σουλτάνος ΑμπνΤουλμεσίντ Α'|1839 - 1861
 Χρονική Περίοδος

Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - reverse
1 Πάρα
1839
Χαλκός, 0.8g, ø 13.5mm
KM# 665
Τιμή: 10.73
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1839
Χαλκός, 4g, ø 22mm
KM# 666
Τιμή: 11.34
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1839
Χαλκός, 7.5g, ø 27.3mm
KM# 667
Τιμή: 7.46

Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1839
Χαλκός, 11g, ø 31mm
KM# 668
Τιμή: 6.85
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1839
Ασήμι, 1.6g, ø 20.5mm
KM# 653
Τιμή: 18.94
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1839
Ασήμι 0.830, 0.6g, ø 13.5mm
KM# 669
Τιμή: 6.23

Οθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 40 Πάρα - reverse
40 Πάρα
1839
Χαλκός, 21.2g, ø 37mm
KM# 670
Τιμή: 17.65
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1839
Ασήμι 0.830, 1.2g, ø 14.5mm
KM# 671
Τιμή: 12.83
Οθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 2 Κουρούς - reverse
2 Κουρούς
1839
Ασήμι 0.830, 2.41g, ø 18mm
KM# 672
Τιμή: 3.18

Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1839
Ασήμι 0.830, 6.013g, ø 23.5mm
KM# 673
Τιμή: 10.42
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1839
Ασήμι 0.830, 12.03g, ø 27.4mm
KM# 674
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - reverse
20 Κουρούς
1839
Ασήμι 0.830, 24.06g, ø 36.8mm
KM# 675
Τιμή: 26.88

Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Κουρούς - reverse
20 Κουρούς
1839
Ασήμι 0.830, 24.06g, ø 36.8mm
KM# 676
Τιμή: 33.05
Οθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1839
Χρυσός 0.917, 1.804g
KM# 677
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
1839
Χρυσός 0.917, 3.608g
KM# 678
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1839
Χρυσός 0.917, 7.216g, ø 22mm
KM# 679
Τιμή: 451.8

Οθωμανική Αυτοκρατορία>Sultan Mahmud II|1808 - 1838
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
1 akce
1808
Ασήμι 0.170, 0.17g
KM# 593
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 akce - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 akce - reverse
1 akce
1808
Ασήμι 0.465, 0.15g, ø 9mm
KM# 582
Κοπή
No ImageNo Image
1 Πάρα
1808
Ασήμι 0.730
KM# 572
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - reverse
1 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, 0.32g, ø 12mm
KM# 551
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - reverse
1 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, ø 13mm
KM# 557
Τιμή: 9.71
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - reverse
1 Πάρα
1808
Ασήμι 0.170
KM# 594
Κοπή

No ImageNo Image
1 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, 0.15g
KM# 566
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - reverse
1 Πάρα
1808
Ασήμι 0.600, ø 13mm
KM# 578
Τιμή: 2.73
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Πάρα - reverse
1 Πάρα
1808
Ασήμι 0.220, 0.1g, ø 11mm
KM# 586
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, 1.6g, ø 18mm
KM# 552
Κοπή
No ImageNo Image
5 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, 1.1g, ø 18mm
KM# 558
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Πάρα - reverse
5 Πάρα
1808
Ασήμι 0.730, 0.85g
KM# 573
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1808
Ασήμι 0.220, 0.8g, ø 17mm
KM# 587
Κοπή
No ImageNo Image
10 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, 3g
KM# 553
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1808
Ασήμι 0.170, 0.7g, ø 17mm
KM# 595
Τιμή: 6.86

Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, 2.3g, ø 23mm
KM# 559
Κοπή
No ImageNo Image
10 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, 1.7g, ø 22mm
KM# 568
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1808
Ασήμι 0.730, 1.6g, ø 20.3mm
KM# 574
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1808
Ασήμι 0.170, 1.35g, ø 21mm
KM# 596
Τιμή: 7.58
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1808
Ασήμι 0.220, 1.52g, ø 20.5mm
KM# 588
Τιμή: 8
Οθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 20 Πάρα - reverse
20 Πάρα
1808
Ασήμι 0.833, 0.8g, ø 18mm
KM# 583
Κοπή

No ImageNo Image
30 Πάρα
1808
Ασήμι 0.465, 9.53g
KM# 549
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 30 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 30 Πάρα - reverse
30 Πάρα
1808
Ασήμι 0.600, 3.4g, ø 38mm
KM# 579
Κοπή
No ImageNo Image
1 Κουρού
1808
Ασήμι 0.833, 1.5g, ø 21mm
KM# 584
Κοπή

Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1808
Ασήμι 0.730, 5g, ø 30mm
KM# 562
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1808
Ασήμι 0.220, 2.6g, ø 27mm
KM# 589
Τιμή: 18
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1808
Ασήμι 0.465, 9.6g
KM# 560
Κοπή

No ImageNo Image
1 Κουρού
1808
Ασήμι 0.465, 5.5g, ø 32mm
KM# 569
Κοπή
No ImageNo Image
1 Κουρού
1808
Ασήμι 0.170, 7.8g, ø 35mm
KM# 597
Κοπή
No ImageNo Image
1 Κουρού
1808
Ασήμι 0.730, 6.15g
KM# 575
Κοπή

No ImageNo Image
1 Κουρού
1808
Ασήμι 0.465
KM# 554
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 60 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 60 Πάρα - reverse
60 Πάρα
1808
Ασήμι 0.600, 5.5g, ø 35mm
KM# 580
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 1,5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 1,5 Κουρούς - reverse
1,5 Κουρούς
1808
Ασήμι 0.435, 2.6g
KM# 601
Τιμή: 2.4

No ImageNo Image
2 Κουρούς
1808
Ασήμι 0.465, 13.5g, ø 37mm
KM# 570
Κοπή
No ImageNo Image
2 Κουρούς
1808
Ασήμι 0.730, 12.5g
KM# 576
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Πάρα - reverse
100 Πάρα
1808
Ασήμι 0.220, 8g, ø 34mm
KM# 590
Τιμή: 25

Οθωμανική Αυτοκρατορία 100 Πάρα - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 100 Πάρα - reverse
100 Πάρα
1808
Ασήμι 0.170, 7.1g, ø 35mm
KM# 598
Τιμή: 11.74
No ImageNo Image
100 Πάρα
1808
Ασήμι 0.730, 12.85g
KM# 563
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 3 Κούρους - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 3 Κούρους - reverse
3 Κούρους
1808
Ασήμι 0.435, 5.9g, ø 33mm
KM# 602
Τιμή: 16.67

Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1808
Ασήμι 0.170, 14.5g, ø 39mm
KM# 599
Τιμή: 16.74
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1808
Ασήμι 0.730, 25g
KM# 564
Κοπή
Οθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1808
Ασήμι 0.220, 15.5g, ø 38mm
KM# 591
Τιμή: 23.5

Οθωμανική Αυτοκρατορία 6 Κουρούς - obverseΟθωμανική Αυτοκρατορία 6 Κουρούς - reverse
6 Κουρούς
1808
Ασήμι 0.435, 12g, ø 36mm
KM# 603
Τιμή: 24.76

uCoin