+

Περού > Κατάλογος Νομισμάτων

Περού 1 Σεντίμο - obverseΠερού 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο 2005-2011
Αλουμίνιο
, 0.83g, ø 16mm
Περού - KM# 303.4a
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.13 - 0.34
Περού 1 Σεντίμο - obverseΠερού 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο 2001-2006
Ορείχαλκος
, 1.78g, ø 16mm
Περού - KM# 303.4
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.17 - 0.45
Περού 1 Σεντίμο - obverseΠερού 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο 1991-1999
Ορείχαλκος
, 1.78g, ø 16mm
Περού - KM# 303
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.38 - 1.11
Περού 5 Σεντίμος - obverseΠερού 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος 2007-2017
Αλουμίνιο
, 1.02g, ø 18mm
Περού - KM# 304.4a
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.13 - 0.62
Περού 5 Σεντίμος - obverseΠερού 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος 2001-2007
Ορείχαλκος
, 2.7g, ø 18.5mm
Περού - KM# 304.4
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.17 - 0.31
Περού 5 Σεντίμος - obverseΠερού 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος 1991-2000
Ορείχαλκος
, 2.7g, ø 18.5mm
Περού - KM# 304
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.18 - 0.89
Περού 10 Σεντίμος - obverseΠερού 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος 2001-2017
Ορείχαλκος
, 3.5g, ø 20.5mm
Περού - KM# 305.4
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.15 - 0.5
Περού 10 Σεντίμος - obverseΠερού 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος 1991-2000
Ορείχαλκος
, 3.5g, ø 20.5mm
Περού - KM# 305
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.14 - 0.56
Περού 20 Σεντίμος - obverseΠερού 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος 2001-2017
Ορείχαλκος
, 4.4g, ø 23mm
Περού - KM# 306.4
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.08 - 0.64
Περού 20 Σεντίμος - obverseΠερού 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος 1991-2000
Ορείχαλκος
, 4.4g, ø 23mm
Περού - KM# 306
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.15 - 0.39
Περού 50 Σεντίμος - obverseΠερού 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος 2001-2017
Χαλκονικέλιο
, 5.45g, ø 22mm
Περού - KM# 307.4
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.14 - 1.0
Περού 50 Σεντίμος - obverseΠερού 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος 1991-2000
Χαλκονικέλιο
, 5.45g, ø 22mm
Περού - KM# 307
Δημοκρατία του Περού
Τιμή: € 0.2 - 0.6
uCoin