Περού
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Περού - Κατάλογος Νομισμάτων

Περού>Δημοκρατία του Περού|1991 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Περού 1 Σεντίμο - obverseΠερού 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1991 - 1999
Ορείχαλκος, 1.78g, ø 16mm
KM# 303
Τιμή: 0.37
Περού 1 Σεντίμο - obverseΠερού 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
2001 - 2006
Ορείχαλκος, 1.78g, ø 16mm
KM# 303.4
Τιμή: 0.17
Περού 1 Σεντίμο - obverseΠερού 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
2005 - 2011
Αλουμίνιο, 0.83g, ø 16mm
KM# 303.4a
Τιμή: 0.13

Περού 5 Σεντίμος - obverseΠερού 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1991 - 2000
Ορείχαλκος, 2.7g, ø 18.5mm
KM# 304
Τιμή: 0.18
Περού 5 Σεντίμος - obverseΠερού 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
2001 - 2007
Ορείχαλκος, 2.7g, ø 18.5mm
KM# 304.4
Τιμή: 0.22
Περού 5 Σεντίμος - obverseΠερού 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
2007 - 2018
Αλουμίνιο, 1.02g, ø 18mm
KM# 304.4a
Τιμή: 0.14

Περού 10 Σεντίμος - obverseΠερού 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1991 - 2000
Ορείχαλκος, 3.5g, ø 20.5mm
KM# 305
Τιμή: 0.14
Περού 10 Σεντίμος - obverseΠερού 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
2001 - 2018
Ορείχαλκος, 3.5g, ø 20.5mm
KM# 305.4
Τιμή: 0.15
Περού 20 Σεντίμος - obverseΠερού 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1991 - 2000
Ορείχαλκος, 4.4g, ø 23mm
KM# 306
Τιμή: 0.15

Περού 20 Σεντίμος - obverseΠερού 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
2001 - 2018
Ορείχαλκος, 4.4g, ø 23mm
KM# 306.4
Τιμή: 0.17
Περού 50 Σεντίμος - obverseΠερού 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1991 - 2000
Χαλκονικέλιο, 5.45g, ø 22mm
KM# 307
Τιμή: 0.22
Περού 50 Σεντίμος - obverseΠερού 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
2001 - 2018
Χαλκονικέλιο, 5.45g, ø 22mm
KM# 307.4
Τιμή: 0.15

Περού 1 Νέο Σόλ - obverseΠερού 1 Νέο Σόλ - reverse
1 Νέο Σόλ
1991 - 2000
Χαλκονικέλιο, 7.32g, ø 25.5mm
KM# 308
Τιμή: 0.35
Περού 1 Νέο Σόλ - obverseΠερού 1 Νέο Σόλ - reverse
1 Νέο Σόλ
2001 - 2011
Χαλκονικέλιο, 7.32g, ø 25.5mm
KM# 308.4
Τιμή: 0.34
Περού 1 Νέο Σόλ - obverseΠερού 1 Νέο Σόλ - reverse
1 Νέο Σόλ
2012 - 2015
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.32g, ø 25.5mm
KM# 366
Τιμή: 0.56

Περού 1 Σόλ - obverseΠερού 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
2016 - 2018
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.32g, ø 25.5mm
KM# 395
Τιμή: 0.67
Περού 2 Νέα Σόλες - obverseΠερού 2 Νέα Σόλες - reverse
2 Νέα Σόλες
1994 - 2009
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 5.62g, ø 22.22mm
KM# 313
Τιμή: 0.62
Περού 2 Νέα Σόλες - obverseΠερού 2 Νέα Σόλες - reverse
2 Νέα Σόλες
2010 - 2015
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 5.58g, ø 22.38mm
KM# 343
Τιμή: 0.95

Περού 2 Σολς - obverseΠερού 2 Σολς - reverse
2 Σολς
2016 - 2019
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 5.58g, ø 22.38mm
KM# 401
Τιμή: 2.8
Περού 5 Νέα Σόλες - obverseΠερού 5 Νέα Σόλες - reverse
5 Νέα Σόλες
1994 - 2009
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 6.67g, ø 24.32mm
KM# 316
Τιμή: 1.37
Περού 5 Νέα Σόλες - obverseΠερού 5 Νέα Σόλες - reverse
5 Νέα Σόλες
2010 - 2015
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 6.67g, ø 24.38mm
KM# 344
Τιμή: 1.39

Περού 5 Σόλες - obverseΠερού 5 Σόλες - reverse
5 Σόλες
2016 - 2018
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 6.67g, ø 24.38mm
KM# 402
Τιμή: 1.66

Περού>Δημοκρατία του Περού|1985 - 1989
 Χρονική Περίοδος

Περού 1 Σεντίμο - obverseΠερού 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1985
Ορείχαλκος, 1.5g, ø 15mm
KM# 291
Τιμή: 0.57
Περού 5 Σεντίμος - obverseΠερού 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1985
Ορείχαλκος, 2g, ø 17mm
KM# 292
Τιμή: 0.42
Περού 10 Σεντίμος - obverseΠερού 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1985 - 1987
Ορείχαλκος, 2.9g, ø 19mm
KM# 293
Τιμή: 0.37

Περού 20 Σεντίμος - obverseΠερού 20 Σεντίμος - reverse
20 Σεντίμος
1985 - 1987
Ορείχαλκος, 4g, ø 20.8mm
KM# 294
Τιμή: 0.37
Περού 50 Σεντίμος - obverseΠερού 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1985 - 1988
Ορείχαλκος, 5.2g, ø 23mm
KM# 295
Τιμή: 0.25
Περού 1 Ίντι - obverseΠερού 1 Ίντι - reverse
1 Ίντι
1985 - 1988
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 296
Τιμή: 0.45

Περού 5 Ίντις - obverseΠερού 5 Ίντις - reverse
5 Ίντις
1985 - 1988
Χαλκονικέλιο, 8.2g, ø 27mm
KM# 300
Τιμή: 0.26

Περού>Δημοκρατία του Περού|1918 - 1985
 Χρονική Περίοδος

Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1901 - 1941
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 19.5mm
KM# 208
Τιμή: 1.36
Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1909 - 1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 19.5mm
KM# 211
Τιμή: 1.84
Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1919
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 19.5mm
KM# 187
Τιμή: 4.73

Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1937
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 19.5mm
KM# 208.2
Τιμή: 2.51
Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1941 - 1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.4g, ø 19.5mm
KM# 211a
Τιμή: 0.03
Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1941 - 1942
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 19.5mm
KM# 208a
Τιμή: 0.4

Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1950 - 1965
Ψευδάργυρος, 1.02g, ø 15mm
KM# 227
Τιμή: 0.19
Περού 2 Σεντάβος - obverseΠερού 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1918 - 1949
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.8g, ø 23.93mm
KM# 212
Τιμή: 0.26
Περού 2 Σεντάβος - obverseΠερού 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1919
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.8g, ø 23.93mm
KM# A212
Τιμή: 4.54

Περού 2 Σεντάβος - obverseΠερού 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1950 - 1958
Ψευδάργυρος, 1.3g, ø 16.9mm
KM# 228
Τιμή: 0.47
Περού 5 Σεντάβος - obverseΠερού 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1918 - 1941
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 17mm
KM# 213
Τιμή: 1.12
Περού 5 Σεντάβος - obverseΠερού 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1942 - 1944
Ορείχαλκος, 3.1g, ø 17mm
KM# 213a
Τιμή: 0.88

Περού 5 Σεντάβος - obverseΠερού 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1945 - 1965
Ορείχαλκος, 1.85g, ø 17mm
KM# 223
Τιμή: 0.16
Περού 5 Σεντάβος - obverseΠερού 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1966 - 1975
Ορείχαλκος, 1.5g, ø 14.5mm
KM# 244
Τιμή: 0.14
Περού 10 Σεντάβος - obverseΠερού 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1918 - 1941
Χαλκονικέλιο, 3.86g, ø 20mm
KM# 214
Τιμή: 0.87

Περού 10 Σεντάβος - obverseΠερού 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1942 - 1944
Ορείχαλκος, 4g, ø 20mm
KM# 214a
Τιμή: 1.6
Περού 10 Σεντάβος - obverseΠερού 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1945 - 1965
Ορείχαλκος, 2.51g, ø 20mm
KM# 224
Τιμή: 0.36
Περού 10 Σεντάβος - obverseΠερού 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1947 - 1951
Ορείχαλκος, 4g, ø 20mm
KM# 226
Τιμή: 0.34

Περού 10 Σεντάβος - obverseΠερού 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1975
Ορείχαλκος, 1.48g, ø 15mm
KM# 263
Τιμή: 0.87
Περού 10 Σεντάβος - obverseΠερού 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1966 - 1975
Ορείχαλκος, 2.17g, ø 19mm
KM# 245
Τιμή: 0.26
Περού 20 Σεντάβος - obverseΠερού 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1918 - 1941
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 24mm
KM# 215
Τιμή: 0.59

Περού 20 Σεντάβος - obverseΠερού 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1942 - 1944
Ορείχαλκος, 7g, ø 24mm
KM# 215a
Τιμή: 0.4
Περού 20 Σεντάβος - obverseΠερού 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1942 - 1951
Ορείχαλκος, 7g, ø 24mm
KM# 221
Τιμή: 0.66
Περού 20 Σεντάβος - obverseΠερού 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1952 - 1965
Ορείχαλκος, 3.8g, ø 24mm
KM# 221.2b
Τιμή: 0.44

Περού 20 Σεντάβος - obverseΠερού 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1975
Ορείχαλκος, 1.8g, ø 16.2mm
KM# 264
Τιμή: 1.25
Περού 25 Σεντάβος - obverseΠερού 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1966 - 1973
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 21mm
KM# 246
Τιμή: 0.3
Περού 25 Σεντάβος - obverseΠερού 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1974 - 1975
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 21mm
KM# 259
Τιμή: 0.44

Περού 1/2 Σόλ - obverseΠερού 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1922 - 1935
Ασήμι 0.500, 12.5g, ø 30mm
KM# 216
Τιμή: 4.25
Περού 1/2 Σόλ - obverseΠερού 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1935 - 1965
Ορείχαλκος, 7.3g, ø 27mm
KM# 220
Τιμή: 0.45
Περού 1/2 Σόλ - obverseΠερού 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1966 - 1973
Ορείχαλκος, 4.16g, ø 22.5mm
KM# 247
Τιμή: 0.45

Περού 1/2 Σόλ - obverseΠερού 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1973 - 1975
Ορείχαλκος, 4.16g, ø 22.5mm
KM# 260
Τιμή: 0.57
Περού 1/2 Σόλ - obverseΠερού 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1975 - 1976
Ορείχαλκος, 2.1g, ø 17.8mm
KM# 265
Τιμή: 0.31
Περού 1 Σόλ - obverseΠερού 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1923 - 1935
Ασήμι 0.500, 25g, ø 37mm
KM# 218
Τιμή: 12.04

Περού 1 Σόλ - obverseΠερού 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1943 - 1965
Ορείχαλκος, 14g, ø 33mm
KM# 222
Τιμή: 1.11
Περού 1 Σόλ - obverseΠερού 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1966 - 1975
Ορείχαλκος, 9.2g, ø 28mm
KM# 248
Τιμή: 0.75
Περού 1 Σόλ - obverseΠερού 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1975 - 1976
Ορείχαλκος, 3.24g, ø 21mm
KM# 266.1
Τιμή: 0.28

Περού 1 Σόλ - obverseΠερού 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1978 - 1981
Ορείχαλκος, 2g, ø 17mm
KM# 266.2
Τιμή: 0.31
Περού 5 Σόλες - obverseΠερού 5 Σόλες - reverse
5 Σόλες
1969
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 25.5mm
KM# 252
Τιμή: 0.98
Περού 5 Σόλες - obverseΠερού 5 Σόλες - reverse
5 Σόλες
1972 - 1975
Χαλκονικέλιο, 7.8g, ø 25.5mm
KM# 257
Τιμή: 0.36

Περού 5 Σόλες - obverseΠερού 5 Σόλες - reverse
5 Σόλες
1975 - 1977
Χαλκονικέλιο, 4.4g, ø 22mm
KM# 267
Τιμή: 0.75
Περού 5 Σόλες - obverseΠερού 5 Σόλες - reverse
5 Σόλες
1978 - 1983
Ορείχαλκος, 4.3g, ø 22.5mm
KM# 271
Τιμή: 0.24
Περού 10 Σόλες - obverseΠερού 10 Σόλες - reverse
10 Σόλες
1969
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 31mm
KM# 253
Τιμή: 1.36

Περού 10 Σόλες - obverseΠερού 10 Σόλες - reverse
10 Σόλες
1972 - 1975
Χαλκονικέλιο, 11.7g, ø 31mm
KM# 258
Τιμή: 1.61
Περού 10 Σόλες - obverseΠερού 10 Σόλες - reverse
10 Σόλες
1978 - 1983
Ορείχαλκος, 5.65g, ø 24.48mm
KM# 272
Τιμή: 0.2
Περού 20 Σόλες - obverseΠερού 20 Σόλες - reverse
20 Σόλες
1951
Χρυσός 0.900, 9.36g, ø 22mm
KM# 229
Κοπή

Περού 50 Σόλες - obverseΠερού 50 Σόλες - reverse
50 Σόλες
1930 - 1967
Χρυσός 0.900, 33.43g
KM# 219
Κοπή
Περού 50 Σόλες - obverseΠερού 50 Σόλες - reverse
50 Σόλες
1979 - 1983
Χαλκοαλουμίνιο, 9g, ø 28mm
KM# 273
Τιμή: 0.55
Περού 50 Σόλες - obverseΠερού 50 Σόλες - reverse
50 Σόλες
1985
Ορείχαλκος, 1.9g, ø 17mm
KM# 321
Τιμή: 0.59

Περού 100 Σόλες - obverseΠερού 100 Σόλες - reverse
100 Σόλες
1980 - 1982
Χαλκονικέλιο, 11.7g, ø 30mm
KM# 283
Τιμή: 0.86
Περού 500 Σόλες - obverseΠερού 500 Σόλες - reverse
500 Σόλες
1985
Ορείχαλκος, 5.2g, ø 23mm
KM# 310
Τιμή: 1

Περού>Πεσέτα|1880 - 1882
 Χρονική Περίοδος

Περού 1/2 Ρεάλ - obverseΠερού 1/2 Ρεάλ - reverse
1/2 Ρεάλ
1882
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 202
Κοπή
Περού 1 Πεσέτα - obverseΠερού 1 Πεσέτα - reverse
1 Πεσέτα
1880
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 200
Τιμή: 9.37
Περού 5 Πεσέτες - obverseΠερού 5 Πεσέτες - reverse
5 Πεσέτες
1880 - 1882
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 201
Κοπή

Περού>Δημοκρατία του Περού|1863 - 1917
 Χρονική Περίοδος

Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1863 - 1864
Χαλκονικέλιο, 4.3g, ø 19mm
KM# 187.1
Τιμή: 9.26
Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1875 - 1878
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.85g, ø 19.6mm
KM# 187.2
Τιμή: 2.08
Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1901 - 1941
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 19.5mm
KM# 208
Τιμή: 1.36

Περού 1 Σεντάβο - obverseΠερού 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1909 - 1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 19.5mm
KM# 211
Τιμή: 1.84
Περού 2 Σεντάβος - obverseΠερού 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1863 - 1895
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 24mm
KM# 188
Τιμή: 1.74
Περού 2 Σεντάβος - obverseΠερού 2 Σεντάβος - reverse
2 Σεντάβος
1876 - 1879
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.1g, ø 24mm
KM# 188.1a
Τιμή: 2.62

Περού ½ Δηνάριο - obverseΠερού ½ Δηνάριο - reverse
½ Δηνάριο
1863 - 1864
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 189
Τιμή: 6.14
Περού ½ Δηνάριο - obverseΠερού ½ Δηνάριο - reverse
½ Δηνάριο
1885
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 189a
Κοπή
Περού ½ Δηνάριο - obverseΠερού ½ Δηνάριο - reverse
½ Δηνάριο
1890 - 1917
Ασήμι 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 206
Τιμή: 1.25

Περού 5 Σεντάβος - obverseΠερού 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1879 - 1880
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 16.8mm
KM# 197
Τιμή: 4.95
Περού 1 Δηνάριο - obverseΠερού 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1863 - 1877
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 190
Τιμή: 5
Περού 1 Δηνάριο - obverseΠερού 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1886
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 190a
Κοπή

Περού 1 Δηνάριο - obverseΠερού 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1888 - 1916
Ασήμι 0.900, 2.5g, ø 17.8mm
KM# 204
Τιμή: 3.2
Περού 10 Σεντάβος - obverseΠερού 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1879 - 1880
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 22mm
KM# 198
Τιμή: 8.12
Περού 20 Σεντάβος - obverseΠερού 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1879
Χαλκονικέλιο, ø 26mm
KM# 199
Τιμή: 8.24

Περού ⅕ Σόλ - obverseΠερού ⅕ Σόλ - reverse
⅕ Σόλ
1863 - 1875
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 191
Τιμή: 5.18
No ImageNo Image
⅕ Σόλ
1885
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 191a
Κοπή
Περού ⅕ Σόλ - obverseΠερού ⅕ Σόλ - reverse
⅕ Σόλ
1888 - 1917
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 205
Τιμή: 3.17

Περού 1/2 Σόλ - obverseΠερού 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1864 - 1865
Ασήμι 0.900, 12.5g
KM# 195
Κοπή
Περού 1/2 Σόλ - obverseΠερού 1/2 Σόλ - reverse
1/2 Σόλ
1907 - 1917
Ασήμι 0.900, 12.5g
KM# 203
Τιμή: 6.18
Περού 1 Σόλ - obverseΠερού 1 Σόλ - reverse
1 Σόλ
1864 - 1916
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 196
Τιμή: 17.52

Περού 5 Σόλες - obverseΠερού 5 Σόλες - reverse
5 Σόλες
1863
Χρυσός 0.900, 8.06g, ø 23mm
KM# 192
Κοπή
Περού 10 Σόλες - obverseΠερού 10 Σόλες - reverse
10 Σόλες
1863
Χρυσός 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 193
Κοπή
Περού 20 Σόλες - obverseΠερού 20 Σόλες - reverse
20 Σόλες
1863
Χρυσός 0.900, 32.25g, ø 34mm
KM# 194
Τιμή: 1,188

uCoin