Φιλιππίνες
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Φιλιππίνες - Κατάλογος Νομισμάτων

Φιλιππίνες>Δημοκρατία των Φιλιππινών|1995 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Φιλιππίνες 1 Σεντίμο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1995 - 2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2g, ø 15.5mm
KM# 273
Τιμή: 0.1
Φιλιππίνες 1 Σεντίμο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 1.9g, ø 15mm
KM# 297
Τιμή: 0.43
Φιλιππίνες 5 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1995 - 2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.9g, ø 15.5mm
KM# 268
Τιμή: 0.19

Φιλιππίνες 5 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.2g, ø 16mm
KM# 298
Τιμή: 0.66
Φιλιππίνες 10 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1995 - 2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.5g, ø 17mm
KM# 270
Τιμή: 0.05
Φιλιππίνες 25 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1995 - 2003
Ορείχαλκος, 3.8g, ø 20mm
KM# 271
Τιμή: 0.16

Φιλιππίνες 25 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
2004 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.6g, ø 20mm
KM# 271a
Τιμή: 0.08
Φιλιππίνες 25 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.6g, ø 20mm
KM# 299
Τιμή: 0.76
Φιλιππίνες 1 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πίσο - reverse
1 Πίσο
1995 - 2003
Χαλκονικέλιο, 6.1g, ø 24mm
KM# 269
Τιμή: 0.23

Φιλιππίνες 1 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πίσο - reverse
1 Πίσο
2004 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.35g, ø 24mm
KM# 269a
Τιμή: 0.19
Φιλιππίνες 1 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πίσο - reverse
1 Πίσο
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 23mm
KM# 300
Τιμή: 0.55
Φιλιππίνες 5 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 5 Πίσο - reverse
5 Πίσο
1995 - 2017
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 7.7g, ø 27mm
KM# 272
Τιμή: 0.31

Φιλιππίνες 5 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 5 Πίσο - reverse
5 Πίσο
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 7.4g, ø 25mm
KM# 302
Τιμή: 0.89
Φιλιππίνες 10 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 10 Πίσο - reverse
10 Πίσο
2000 - 2017
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.7g, ø 26.5mm
KM# 278
Τιμή: 0.43
Φιλιππίνες 10 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 10 Πίσο - reverse
10 Πίσο
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8g, ø 27mm
KM# 303
Τιμή: 0.62

Φιλιππίνες>Δημοκρατία των Φιλιππινών|1967 - 1994
 Χρονική Περίοδος

Φιλιππίνες 1 Σεντίμο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1967 - 1974
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 15.25mm
KM# 196
Τιμή: 0.13
Φιλιππίνες 1 Σεντίμο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1975 - 1978
Αλουμίνιο, 1.22g, ø 19mm
KM# 205
Τιμή: 0.52
Φιλιππίνες 1 Σεντίμο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1979 - 1982
Αλουμίνιο, 1.22g, ø 19mm
KM# 224
Τιμή: 0.81

Φιλιππίνες 1 Σεντίμο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντίμο - reverse
1 Σεντίμο
1983 - 1993
Αλουμίνιο, 0.7g, ø 15.5mm
KM# 238
Τιμή: 0.43
Φιλιππίνες 5 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1967 - 1974
Ορείχαλκος, 2.5g, ø 18mm
KM# 197
Τιμή: 0.28
Φιλιππίνες 5 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1975 - 1978
Ορείχαλκος, 2.4g, ø 19mm
KM# 206
Τιμή: 0.35

Φιλιππίνες 5 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1979 - 1982
Ορείχαλκος, 2.5g, ø 19mm
KM# 225
Τιμή: 0.25
Φιλιππίνες 5 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντίμος - reverse
5 Σεντίμος
1983 - 1992
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 17mm
KM# 239
Τιμή: 0.15
Φιλιππίνες 10 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1967 - 1974
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.5mm
KM# 198
Τιμή: 0.17

Φιλιππίνες 10 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1975 - 1978
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.5mm
KM# 207
Τιμή: 0.27
Φιλιππίνες 10 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1979 - 1982
Χαλκονικέλιο, 2g, ø 17.5mm
KM# 226
Τιμή: 0.14
Φιλιππίνες 10 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντίμος - reverse
10 Σεντίμος
1983 - 1994
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 19mm
KM# 240
Τιμή: 0.2

Φιλιππίνες 25 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1967 - 1974
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 199
Τιμή: 0.15
Φιλιππίνες 25 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1975 - 1978
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 208
Τιμή: 0.27
Φιλιππίνες 25 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1979 - 1982
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21mm
KM# 227
Τιμή: 0.21

Φιλιππίνες 25 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1983 - 1990
Ορείχαλκος, 3.9g, ø 21mm
KM# 241.1
Τιμή: 0.22
Φιλιππίνες 25 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντίμος - reverse
25 Σεντίμος
1991 - 1994
Ορείχαλκος, 2.24g, ø 16mm
KM# 241.2
Τιμή: 0.23
Φιλιππίνες 50 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1967 - 1975
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 8g, ø 27mm
KM# 200
Τιμή: 0.14

Φιλιππίνες 50 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1983 - 1990
Χαλκονικέλιο, 6g, ø 25mm
KM# 242.1
Τιμή: 0.23
Φιλιππίνες 50 Σεντίμος - obverseΦιλιππίνες 50 Σεντίμος - reverse
50 Σεντίμος
1991 - 1994
Ορείχαλκος, 3g, ø 17.5mm
KM# 242.3
Τιμή: 0.33
Φιλιππίνες 1 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πίσο - reverse
1 Πίσο
1972 - 1974
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 14.28g, ø 33mm
KM# 203
Τιμή: 0.55

Φιλιππίνες 1 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πίσο - reverse
1 Πίσο
1975 - 1978
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 29mm
KM# 209.1
Τιμή: 0.55
Φιλιππίνες 1 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πίσο - reverse
1 Πίσο
1979 - 1982
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 29mm
KM# 209.2
Τιμή: 0.52
Φιλιππίνες 1 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πίσο - reverse
1 Πίσο
1983 - 1990
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 29mm
KM# 243.1
Τιμή: 0.3

Φιλιππίνες 1 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πίσο - reverse
1 Πίσο
1991 - 1994
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4g, ø 21.6mm
KM# 243.2
Τιμή: 0.45
Φιλιππίνες 2 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 2 Πίσο - reverse
2 Πίσο
1983 - 1990
Χαλκονικέλιο, 12g, ø 31mm
KM# 244
Τιμή: 0.26
Φιλιππίνες 2 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 2 Πίσο - reverse
2 Πίσο
1991 - 1994
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5g, ø 24mm
KM# 258
Τιμή: 0.41

Φιλιππίνες 5 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 5 Πίσο - reverse
5 Πίσο
1975 - 1982
Νικέλιο, 22g, ø 36.5mm
KM# 210.1
Τιμή: 2.62
Φιλιππίνες 5 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 5 Πίσο - reverse
5 Πίσο
1979 - 1982
Νικέλιο, 22g, ø 36.5mm
KM# 210.2
Τιμή: 1
Φιλιππίνες 5 Πίσο - obverseΦιλιππίνες 5 Πίσο - reverse
5 Πίσο
1991 - 1994
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.45g, ø 25.5mm
KM# 259
Τιμή: 0.33

Φιλιππίνες>Δημοκρατία των Φιλιππινών|1946 - 1967
 Χρονική Περίοδος

Φιλιππίνες 1 Σεντάβο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1958 - 1963
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.11g, ø 19mm
KM# 186
Τιμή: 0.65
Φιλιππίνες 5 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1958 - 1966
Ορείχαλκος, 4.8g, ø 21mm
KM# 187
Τιμή: 0.49
Φιλιππίνες 10 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1958 - 1966
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2g, ø 17.8mm
KM# 188
Τιμή: 0.46

Φιλιππίνες 25 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 25 Σεντάβος - reverse
25 Σεντάβος
1958 - 1966
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5g, ø 23.5mm
KM# 189
Τιμή: 0.95
Φιλιππίνες 50 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1958 - 1964
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 10g, ø 30.3mm
KM# 190
Τιμή: 1.6

Φιλιππίνες>Διοίκηση Ηνωμένων Πολιτειών|1903 - 1945
 Χρονική Περίοδος

Φιλιππίνες ½ Σεντάβο - obverseΦιλιππίνες ½ Σεντάβο - reverse
½ Σεντάβο
1903 - 1908
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.6g, ø 17.5mm
KM# 162
Τιμή: 8.7
Φιλιππίνες 1 Σεντάβο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1903 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.7g, ø 24.8mm
KM# 163
Τιμή: 0.17
Φιλιππίνες 1 Σεντάβο - obverseΦιλιππίνες 1 Σεντάβο - reverse
1 Σεντάβο
1937 - 1944
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.3g, ø 25mm
KM# 179
Τιμή: 1.1

Φιλιππίνες 5 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1903 - 1928
Χαλκονικέλιο, 5.25g, ø 21.3mm
KM# 164
Τιμή: 0.12
Φιλιππίνες 5 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1930 - 1935
Χαλκονικέλιο, 4.75g, ø 19mm
KM# 175
Τιμή: 0.34
Φιλιππίνες 5 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1937 - 1941
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 19.1mm
KM# 180
Τιμή: 2.27

Φιλιππίνες 5 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 5 Σεντάβος - reverse
5 Σεντάβος
1944 - 1945
Χαλκονικέλιο, 4.92g, ø 19mm
KM# 180а
Τιμή: 1.12
Φιλιππίνες 10 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1903 - 1906
Ασήμι 0.900, 2.692g, ø 17mm
KM# 165
Τιμή: 3.58
Φιλιππίνες 10 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1907 - 1935
Ασήμι 0.750, 2g, ø 17mm
KM# 169
Τιμή: 1.83

Φιλιππίνες 10 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 10 Σεντάβος - reverse
10 Σεντάβος
1937 - 1945
Ασήμι 0.750, 2g, ø 16.7mm
KM# 181
Τιμή: 2.41
Φιλιππίνες 20 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1903 - 1906
Ασήμι 0.900, 5.385g
KM# 166
Κοπή
Φιλιππίνες 20 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1907 - 1929
Ασήμι 0.750, 4g, ø 20.86mm
KM# 170
Τιμή: 4.04

Φιλιππίνες 20 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1928
Ασήμι 0.750, 4g, ø 20.86mm
KM# 174
Κοπή
Φιλιππίνες 20 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 20 Σεντάβος - reverse
20 Σεντάβος
1937 - 1945
Ασήμι 0.750, 4g, ø 21mm
KM# 182
Τιμή: 2.59
Φιλιππίνες 50 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1903 - 1906
Ασήμι 0.900, 13.48g, ø 27.5mm
KM# 167
Κοπή

Φιλιππίνες 50 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1907 - 1921
Ασήμι 0.750, 10g, ø 27.5mm
KM# 171
Τιμή: 6.42
Φιλιππίνες 50 Σεντάβος - obverseΦιλιππίνες 50 Σεντάβος - reverse
50 Σεντάβος
1944 - 1945
Ασήμι 0.750, 10g, ø 27.5mm
KM# 183
Τιμή: 8.17
Φιλιππίνες 1 Πέσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1903 - 1906
Ασήμι 0.900, 26.96g, ø 38mm
KM# 168
Τιμή: 23.32

Φιλιππίνες 1 Πέσο - obverseΦιλιππίνες 1 Πέσο - reverse
1 Πέσο
1907 - 1912
Ασήμι 0.800, 20g, ø 35mm
KM# 172
Τιμή: 16.8

uCoin