Ρουμανία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ρουμανία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ρουμανία>Δημοκρατία της Ρουμανίας|2005 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ρουμανία 1 Μπάν - obverseΡουμανία 1 Μπάν - reverse
1 Μπάν
2005 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.4g, ø 16.8mm
KM# 189
Τιμή: 0.07
Ρουμανία 1 Μπάν - obverseΡουμανία 1 Μπάν - reverse
1 Μπάν
2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.4g, ø 16.8mm
UC# 1
Τιμή: 0.15
Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
2005 - 2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.81g, ø 18.2mm
KM# 190
Τιμή: 0.08

Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
2018 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.81g, ø 18.2mm
UC# 2
Τιμή: 0.11
Ρουμανία 10 Μπάνι - obverseΡουμανία 10 Μπάνι - reverse
10 Μπάνι
2005 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 20.4mm
KM# 191
Τιμή: 0.09
Ρουμανία 10 Μπάνι - obverseΡουμανία 10 Μπάνι - reverse
10 Μπάνι
2018 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 20.4mm
UC# 3
Τιμή: 0.06

Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
2005 - 2017
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 23.75mm
KM# 192
Τιμή: 0.12
Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
2018 - 2019
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 23.75mm
UC# 4
Τιμή: 0.25

Ρουμανία>Δημοκρατία της Ρουμανίας|1990 - 2005
 Χρονική Περίοδος

Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1992
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.5g, ø 19mm
KM# 113
Τιμή: 0.77
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1993 - 2005
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.52g, ø 19.1mm
KM# 115
Τιμή: 0.27
Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1992 - 2000
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.3g, ø 21mm
KM# 114
Τιμή: 0.25

Ρουμανία 10 Λέι - obverseΡουμανία 10 Λέι - reverse
10 Λέι
1990 - 1992
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.6g, ø 23.1mm
KM# 108
Τιμή: 0.25
Ρουμανία 10 Λέι - obverseΡουμανία 10 Λέι - reverse
10 Λέι
1993 - 2003
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.65g, ø 23mm
KM# 116
Τιμή: 0.21
Ρουμανία 20 Λέι - obverseΡουμανία 20 Λέι - reverse
20 Λέι
1991 - 2003
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5g, ø 24.1mm
KM# 109
Τιμή: 0.27

Ρουμανία 50 Λέι - obverseΡουμανία 50 Λέι - reverse
50 Λέι
1991 - 2003
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.9g, ø 26.1mm
KM# 110
Τιμή: 0.27
Ρουμανία 100 Λέι - obverseΡουμανία 100 Λέι - reverse
100 Λέι
1991 - 2005
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.8g, ø 29.1mm
KM# 111
Τιμή: 0.21
Ρουμανία 500 Λέι - obverseΡουμανία 500 Λέι - reverse
500 Λέι
1999 - 2006
Αλουμίνιο, 3.7g, ø 25mm
KM# 145
Τιμή: 0.32

Ρουμανία 1000 Λέι - obverseΡουμανία 1000 Λέι - reverse
1000 Λέι
2000 - 2005
Αλουμίνιο, 2g, ø 22.2mm
KM# 153
Τιμή: 0.17
Ρουμανία 5000 Λέι - obverseΡουμανία 5000 Λέι - reverse
5000 Λέι
2001 - 2005
Αλουμίνιο, 2.52g, ø 23.5mm
KM# 158
Τιμή: 0.29

Ρουμανία>Σοσιαλιστική Δημοκρατία|1948 - 1989
 Χρονική Περίοδος

Ρουμανία 1 Μπάν - obverseΡουμανία 1 Μπάν - reverse
1 Μπάν
1952
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 1g, ø 15mm
KM# 81.1
Τιμή: 0.49
Ρουμανία 1 Μπάν - obverseΡουμανία 1 Μπάν - reverse
1 Μπάν
1953 - 1954
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 1g, ø 15mm
KM# 81.2
Τιμή: 1.36
Ρουμανία 3 Μπάνι - obverseΡουμανία 3 Μπάνι - reverse
3 Μπάνι
1952
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2g, ø 18mm
KM# 82.1
Τιμή: 1.72

Ρουμανία 3 Μπάνι - obverseΡουμανία 3 Μπάνι - reverse
3 Μπάνι
1953 - 1954
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2g, ø 18mm
KM# 82.2
Τιμή: 15.29
Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1952
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2.4g, ø 20mm
KM# 83.1
Τιμή: 0.3
Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1953 - 1957
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2.4g, ø 20mm
KM# 83.2
Τιμή: 0.26

Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1963
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 1.7g, ø 16mm
KM# 89
Τιμή: 0.39
Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1966
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 1.7g, ø 16mm
KM# 92
Τιμή: 0.17
Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1975
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 16mm
KM# 92a
Τιμή: 0.1

Ρουμανία 10 Μπάνι - obverseΡουμανία 10 Μπάνι - reverse
10 Μπάνι
1952
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 1.8g, ø 17mm
KM# 84.1
Τιμή: 2.31
Ρουμανία 10 Μπάνι - obverseΡουμανία 10 Μπάνι - reverse
10 Μπάνι
1954
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 1.8g, ø 17.5mm
KM# 84.2
Τιμή: 0.39
Ρουμανία 10 Μπάνι - obverseΡουμανία 10 Μπάνι - reverse
10 Μπάνι
1955 - 1956
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 1.8g, ø 17.5mm
KM# 84.3
Τιμή: 0.32

Ρουμανία 15 Μπάνι - obverseΡουμανία 15 Μπάνι - reverse
15 Μπάνι
1960
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.87g, ø 19.5mm
KM# 87
Τιμή: 0.14
Ρουμανία 15 Μπάνι - obverseΡουμανία 15 Μπάνι - reverse
15 Μπάνι
1966
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.88g, ø 19.5mm
KM# 93
Τιμή: 0.18
Ρουμανία 15 Μπάνι - obverseΡουμανία 15 Μπάνι - reverse
15 Μπάνι
1975
Αλουμίνιο, 1g, ø 19.5mm
KM# 93a
Τιμή: 0.14

Ρουμανία 25 Μπάνι - obverseΡουμανία 25 Μπάνι - reverse
25 Μπάνι
1952
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.1
Τιμή: 1.75
Ρουμανία 25 Μπάνι - obverseΡουμανία 25 Μπάνι - reverse
25 Μπάνι
1953 - 1954
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.2
Τιμή: 0.85
Ρουμανία 25 Μπάνι - obverseΡουμανία 25 Μπάνι - reverse
25 Μπάνι
1955
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 22mm
KM# 85.3
Τιμή: 1

Ρουμανία 25 Μπάνι - obverseΡουμανία 25 Μπάνι - reverse
25 Μπάνι
1960
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.38g, ø 22mm
KM# 88
Τιμή: 0.24
Ρουμανία 25 Μπάνι - obverseΡουμανία 25 Μπάνι - reverse
25 Μπάνι
1966
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.38g, ø 22mm
KM# 94
Τιμή: 0.15
Ρουμανία 25 Μπάνι - obverseΡουμανία 25 Μπάνι - reverse
25 Μπάνι
1982
Αλουμίνιο, 1.3g, ø 22mm
KM# 94a
Τιμή: 0.16

Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
1955 - 1956
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 25.2mm
KM# 86
Τιμή: 1.28
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1949 - 1951
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 1.83g, ø 16mm
KM# 78
Τιμή: 1.98
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1951 - 1952
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 16mm
KM# 78a
Τιμή: 1.94

Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1963
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.06g, ø 24mm
KM# 90
Τιμή: 0.17
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1966
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.06g, ø 24.6mm
KM# 95
Τιμή: 0.23
Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1950 - 1951
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.44g, ø 18mm
KM# 79
Τιμή: 1.48

Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1951 - 1952
Αλουμίνιο, 0.84g, ø 18mm
KM# 79a
Τιμή: 2.69
Ρουμανία 3 Λέι - obverseΡουμανία 3 Λέι - reverse
3 Λέι
1963
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.86g, ø 27mm
KM# 91
Τιμή: 0.54
Ρουμανία 3 Λέι - obverseΡουμανία 3 Λέι - reverse
3 Λέι
1966
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.86g, ø 27mm
KM# 96
Τιμή: 0.22

Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1948 - 1951
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23mm
KM# 77
Τιμή: 0.81
Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1978
Αλουμίνιο, 2.8g, ø 29mm
KM# 97
Τιμή: 0.22
Ρουμανία 20 Λέι - obverseΡουμανία 20 Λέι - reverse
20 Λέι
1951
Αλουμίνιο, 2.12g, ø 26mm
KM# 80
Τιμή: 3.58

Ρουμανία>Βασίλειο της Ρουμανίας|1930 - 1947
 Χρονική Περίοδος

Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
1947
Ορείχαλκος, 1.7g, ø 16.1mm
KM# 72
Τιμή: 4.01
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1938 - 1941
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 2.75g, ø 18mm
KM# 56
Τιμή: 0.64
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1947
Ορείχαλκος, 2.5g, ø 18mm
KM# 73
Τιμή: 4.01

Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1941
Ψευδάργυρος, 3.2g, ø 20mm
KM# 58
Τιμή: 1.29
Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1947
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.5g, ø 21mm
KM# 74
Τιμή: 1.55
Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1930
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 3.5g, ø 21mm
KM# 48
Τιμή: 0.85

Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1942
Ψευδάργυρος, 4.5g, ø 23mm
KM# 61
Τιμή: 0.37
Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1947
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23mm
KM# 75
Τιμή: 1.14
Ρουμανία 10 Λέι - obverseΡουμανία 10 Λέι - reverse
10 Λέι
1930
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 5g, ø 23mm
KM# 49
Τιμή: 2.99

Ρουμανία 20 Λέι - obverseΡουμανία 20 Λέι - reverse
20 Λέι
1930
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 7.5g, ø 27mm
KM# 50
Τιμή: 6.38
Ρουμανία 20 Λέι - obverseΡουμανία 20 Λέι - reverse
20 Λέι
1930
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 7.5g, ø 27mm
KM# 51
Τιμή: 1.83
Ρουμανία 20 Λέι - obverseΡουμανία 20 Λέι - reverse
20 Λέι
1942 - 1944
Ψευδάργυρος, 6g, ø 26.3mm
KM# 62
Τιμή: 0.98

Ρουμανία 50 Λέι - obverseΡουμανία 50 Λέι - reverse
50 Λέι
1937 - 1938
Νικέλιο, 5.83g, ø 24mm
KM# 55
Τιμή: 3.8
Ρουμανία 100 Λέι - obverseΡουμανία 100 Λέι - reverse
100 Λέι
1932
Ασήμι 0.500, 14g, ø 31mm
KM# 52
Τιμή: 18.75
Ρουμανία 100 Λέι - obverseΡουμανία 100 Λέι - reverse
100 Λέι
1936 - 1938
Νικέλιο, 8.2g, ø 27mm
KM# 54
Τιμή: 2.74

Ρουμανία 100 Λέι - obverseΡουμανία 100 Λέι - reverse
100 Λέι
1943 - 1944
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.5g, ø 28mm
KM# 64
Τιμή: 0.44
Ρουμανία 200 Λέι - obverseΡουμανία 200 Λέι - reverse
200 Λέι
1942
Ασήμι 0.835, 6g, ø 24mm
KM# 63
Τιμή: 3.45
Ρουμανία 200 Λέι - obverseΡουμανία 200 Λέι - reverse
200 Λέι
1945
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 7.3g, ø 27.2mm
KM# 66
Τιμή: 2.86

Ρουμανία 250 Λέι - obverseΡουμανία 250 Λέι - reverse
250 Λέι
1935
Ασήμι 0.750, 13.5g, ø 29mm
KM# 53
Τιμή: 32.82
Ρουμανία 250 Λέι - obverseΡουμανία 250 Λέι - reverse
250 Λέι
1939 - 1940
Ασήμι 0.835, 12g, ø 30mm
KM# 57
Τιμή: 18
Ρουμανία 250 Λέι - obverseΡουμανία 250 Λέι - reverse
250 Λέι
1941
Ασήμι 0.835, 12g, ø 30mm
KM# 59
Τιμή: 20.9

Ρουμανία 500 Λέι - obverseΡουμανία 500 Λέι - reverse
500 Λέι
1944
Ασήμι 0.700, 12g, ø 32mm
KM# 65
Τιμή: 8.83
Ρουμανία 500 Λέι - obverseΡουμανία 500 Λέι - reverse
500 Λέι
1945
Ορείχαλκος, 10g, ø 30mm
KM# 67
Τιμή: 3.73
Ρουμανία 500 Λέι - obverseΡουμανία 500 Λέι - reverse
500 Λέι
1946
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 24mm
KM# 68
Τιμή: 2.78

Ρουμανία 2000 Λέι - obverseΡουμανία 2000 Λέι - reverse
2000 Λέι
1946
Ορείχαλκος, 5.1g, ø 24mm
KM# 69
Τιμή: 2.04
Ρουμανία 10.000 Λέι - obverseΡουμανία 10.000 Λέι - reverse
10.000 Λέι
1947
Ορείχαλκος, 10g, ø 27mm
KM# 76
Τιμή: 1.94
Ρουμανία 25.000 Λέι - obverseΡουμανία 25.000 Λέι - reverse
25.000 Λέι
1946
Ασήμι 0.750, 12.5g, ø 32mm
KM# 70
Τιμή: 12.5

Ρουμανία 100.000 Λέι - obverseΡουμανία 100.000 Λέι - reverse
100.000 Λέι
1946
Ασήμι 0.700, 25g, ø 37mm
KM# 71
Τιμή: 17.65

Ρουμανία>Βασίλειο της Ρουμανίας|1867 - 1924
 Χρονική Περίοδος

Ρουμανία 1 Μπάν - obverseΡουμανία 1 Μπάν - reverse
1 Μπάν
1867
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 1
Τιμή: 18.11
Ρουμανία 1 Μπάν - obverseΡουμανία 1 Μπάν - reverse
1 Μπάν
1900
Χαλκός, 1g, ø 15mm
KM# 26
Τιμή: 3.33
Ρουμανία 2 Μπάνι - obverseΡουμανία 2 Μπάνι - reverse
2 Μπάνι
1867
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 2
Τιμή: 1.67

Ρουμανία 2 Μπάνι - obverseΡουμανία 2 Μπάνι - reverse
2 Μπάνι
1879 - 1881
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 11
Τιμή: 4.07
Ρουμανία 2 Μπάνι - obverseΡουμανία 2 Μπάνι - reverse
2 Μπάνι
1882
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 18
Τιμή: 5.24
Ρουμανία 2 Μπάνι - obverseΡουμανία 2 Μπάνι - reverse
2 Μπάνι
1900
Χαλκός, 2g, ø 20mm
KM# 27
Τιμή: 4.72

Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1867
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 3
Τιμή: 2.26
Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1882 - 1885
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 19
Τιμή: 1.57
Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1900
Χαλκονικέλιο, 2.94g, ø 19.2mm
KM# 28
Τιμή: 2.98

Ρουμανία 5 Μπάνι - obverseΡουμανία 5 Μπάνι - reverse
5 Μπάνι
1905 - 1906
Χαλκονικέλιο, 2.32g, ø 19mm
KM# 31
Τιμή: 0.64
Ρουμανία 10 Μπάνι - obverseΡουμανία 10 Μπάνι - reverse
10 Μπάνι
1867
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 4
Τιμή: 2.69
Ρουμανία 10 Μπάνι - obverseΡουμανία 10 Μπάνι - reverse
10 Μπάνι
1900
Χαλκονικέλιο, 4.4g, ø 22mm
KM# 29
Τιμή: 3.47

Ρουμανία 10 Μπάνι - obverseΡουμανία 10 Μπάνι - reverse
10 Μπάνι
1905 - 1906
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 22mm
KM# 32
Τιμή: 0.42
Ρουμανία 20 Μπάνι - obverseΡουμανία 20 Μπάνι - reverse
20 Μπάνι
1900
Χαλκονικέλιο, 6.9g, ø 25mm
KM# 30
Τιμή: 61.48
Ρουμανία 20 Μπάνι - obverseΡουμανία 20 Μπάνι - reverse
20 Μπάνι
1905 - 1906
Χαλκονικέλιο, 5.9g, ø 25mm
KM# 33
Τιμή: 0.9

Ρουμανία 25 Μπάνι - obverseΡουμανία 25 Μπάνι - reverse
25 Μπάνι
1921
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 19mm
KM# 44
Τιμή: 3.24
Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
1873 - 1876
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 9
Τιμή: 13.26
Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
1881
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 13
Τιμή: 12.04

Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
1884 - 1885
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 21
Τιμή: 4.42
Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
1894 - 1901
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 19mm
KM# 23
Τιμή: 3.42
Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
1910 - 1914
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 41
Τιμή: 3.15

Ρουμανία 50 Μπάνι - obverseΡουμανία 50 Μπάνι - reverse
50 Μπάνι
1921
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 21mm
KM# 45
Τιμή: 2.43
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1870
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 6
Τιμή: 36.11
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1873 - 1876
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 10
Τιμή: 7

Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1881
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 14
Τιμή: 12.43
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1884 - 1885
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 22
Τιμή: 5.26
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1894 - 1901
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 24
Τιμή: 11.09

Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1910 - 1914
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 42
Τιμή: 5.97
Ρουμανία 1 Λέου - obverseΡουμανία 1 Λέου - reverse
1 Λέου
1924
Χαλκονικέλιο, 3.5g, ø 21mm
KM# 46
Τιμή: 0.43
Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1872 - 1876
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 8
Τιμή: 12.43

Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1881
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 15
Τιμή: 21.24
Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1894 - 1901
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 25
Τιμή: 8.02
Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1910 - 1914
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 43
Τιμή: 7.12

Ρουμανία 2 Λέι - obverseΡουμανία 2 Λέι - reverse
2 Λέι
1924
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 47
Τιμή: 0.56
Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1880 - 1881
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 12
Τιμή: 28.74
Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1881
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 16
Τιμή: 37.33

Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1881 - 1885
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17.1
Τιμή: 17.22
Ρουμανία 5 Λέι - obverseΡουμανία 5 Λέι - reverse
5 Λέι
1901
Ασήμι 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 17.2
Τιμή: 60.18
Ρουμανία 20 Λέι - obverseΡουμανία 20 Λέι - reverse
20 Λέι
1883 - 1890
Χρυσός 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 20
Τιμή: 380

uCoin