Ρωσία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ρωσία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ρωσία>Συνομοσπονδία της Ρωσίας|1997 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1997 - 2017
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 1.5g, ø 15.5mm
Y# 600
Τιμή: 0.07
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1997 - 2017
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2.6g, ø 18.5mm
Y# 601
Τιμή: 0.03
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1997 - 2006
Ορείχαλκος, 1.95g, ø 17.5mm
Y# 602
Τιμή: 0.03

Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
2006 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.85g, ø 17.5mm
Y# 602a
Τιμή: 0.01
Ρωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
1997 - 2006
Ορείχαλκος, 2.9g, ø 19.5mm
Y# 603
Τιμή: 0.01
Ρωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
2006 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.75g, ø 19.5mm
Y# 603a
Τιμή: 0.01

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1997 - 2001
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 20.5mm
Y# 604
Τιμή: 0.02
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
2002 - 2009
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 20.5mm
Y# 833
Τιμή: 0.01
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
2009 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20.5mm
Y# 833a
Τιμή: 0.01

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
2016 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20.5mm
UC# 1
Τιμή: 0.01
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
1997 - 2001
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm
Y# 605
Τιμή: 0.03
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
2002 - 2009
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm
Y# 834
Τιμή: 0.03

Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
2009 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm
Y# 834a
Τιμή: 0.03
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
2016 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm
UC# 2
Τιμή: 0.03
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1997 - 1999
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6.45g, ø 25mm
Y# 606
Τιμή: 0.07

Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
2002 - 2009
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6.45g, ø 25mm
Y# 799
Τιμή: 0.07
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
2009 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 25mm
Y# 799a
Τιμή: 0.07
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
2016 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 25mm
UC# 3
Τιμή: 0.07

Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
2009 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.63g, ø 22mm
Y# 998
Τιμή: 0.14
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
2016 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.63g, ø 22mm
UC# 4
Τιμή: 0.14

Ρωσία>Εκδοση της Τράπεζας της Ρωσίας|1992 - 1996
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1992
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 3.3g, ø 19.45mm
Y# 311
Τιμή: 0.14
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1992
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.1g, ø 21.9mm
Y# 312
Τιμή: 0.16
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1992 - 1993
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 21mm
Y# 313
Τιμή: 0.15

Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1992 - 1993
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 3.5g, ø 21.1mm
Y# 313a
Τιμή: 0.17
Ρωσία 20 Ρούβλια - obverseΡωσία 20 Ρούβλια - reverse
20 Ρούβλια
1992
Χαλκονικέλιο, 5.25g, ø 24mm
Y# 314
Τιμή: 0.23
Ρωσία 20 Ρούβλια - obverseΡωσία 20 Ρούβλια - reverse
20 Ρούβλια
1993
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 24.2mm
UC# 999
Τιμή: 40.8

Ρωσία 20 Ρούβλια - obverseΡωσία 20 Ρούβλια - reverse
20 Ρούβλια
1993
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5g, ø 24.2mm
Y# 314a
Τιμή: 0.92
Ρωσία 50 Ρούβλια - obverseΡωσία 50 Ρούβλια - reverse
50 Ρούβλια
1992
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 6.25g, ø 25mm
Y# 315
Τιμή: 0.74
Ρωσία 50 Ρούβλια - obverseΡωσία 50 Ρούβλια - reverse
50 Ρούβλια
1993
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.3g, ø 25mm
Y# 329.2
Τιμή: 0.27

Ρωσία 50 Ρούβλια - obverseΡωσία 50 Ρούβλια - reverse
50 Ρούβλια
1993
Χαλκοαλουμίνιο, 6.3g, ø 25mm
Y# 329.1
Τιμή: 0.41
Ρωσία 100 Ρούβλια - obverseΡωσία 100 Ρούβλια - reverse
100 Ρούβλια
1992
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 6.3g, ø 25mm
Y# 316
Τιμή: 1.37
Ρωσία 100 Ρούβλια - obverseΡωσία 100 Ρούβλια - reverse
100 Ρούβλια
1993
Χαλκονικέλιο, 7.3g, ø 27mm
Y# 338
Τιμή: 0.52

Ρωσία>Αυτοκράτορας Νικόλαος Β'|1894 - 1917
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1/4 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 1/4 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
1/4 Κοπέκ (Καπίκια)
1894 - 1916
Χαλκός, 0.8g, ø 13.2mm
Y# 47
Τιμή: 2.46
Ρωσία 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - obverseΡωσία 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - reverse
1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1894 - 1916
Χαλκός, 1.6g, ø 16mm
Y# 48
Τιμή: 1.16
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1867 - 1917
Χαλκός, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
Τιμή: 0.6

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
Τιμή: 0.85
Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
Τιμή: 0.96
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
Τιμή: 1.32

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1915
Ασήμι 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
Τιμή: 5.6
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
Τιμή: 1.3
Ρωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
Τιμή: 2.23

Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
Τιμή: 2.78
Ρωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
1895 - 1901
Ασήμι 0.900, 5g, ø 23mm
Y# 57
Τιμή: 40.05
Ρωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
1895 - 1914
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
Y# 58
Τιμή: 4.7

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1895 - 1915
Ασήμι 0.900, 20g, ø 33.6mm
Y# 59
Τιμή: 14.35
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1897 - 1911
Χρυσός 0.900, 4.3g, ø 18.5mm
Y# 62
Τιμή: 171.2
Ρωσία 7,5 Ρούβλια - obverseΡωσία 7,5 Ρούβλια - reverse
7,5 Ρούβλια
1897
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21.3mm
Y# 63
Τιμή: 544.4

Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1898 - 1911
Χρυσός 0.900, 8.6g, ø 22.5mm
Y# 64
Τιμή: 313.2
Ρωσία 15 Ρούβλια - obverseΡωσία 15 Ρούβλια - reverse
15 Ρούβλια
1897
Χρυσός 0.900, 12.9g, ø 24.6mm
Y# 65
Τιμή: 569.3

Ρωσία>Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Γ'|1881 - 1894
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1/4 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 1/4 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
1/4 Κοπέκ (Καπίκια)
1881 - 1893
Χαλκός, 0.82g, ø 13.2mm
Y# 29
Τιμή: 3.25
Ρωσία 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - obverseΡωσία 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - reverse
1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1881 - 1894
Χαλκός, 1.64g, ø 16.3mm
Y# 30
Τιμή: 5.39
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1867 - 1917
Χαλκός, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
Τιμή: 0.6

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
Τιμή: 0.85
Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
Τιμή: 0.96
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
Τιμή: 1.32

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1915
Ασήμι 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
Τιμή: 5.6
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
Τιμή: 1.3
Ρωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
Τιμή: 2.23

Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
Τιμή: 2.78
Ρωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
1859 - 1885
Ασήμι 0.868, 5.183g, ø 24.2mm
Y# 23
Τιμή: 2.25
Ρωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
1886 - 1894
Ασήμι 0.900, 5g, ø 22.6mm
Y# 44
Τιμή: 1.35

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1859 - 1885
Ασήμι 0.868, 10.36g, ø 28.5mm
Y# 24
Τιμή: 54.84
Ρωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
1886 - 1894
Ασήμι 0.900, 10g, ø 27mm
Y# 45
Τιμή: 2.27
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1859 - 1885
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
Y# 25
Τιμή: 4.1

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1886 - 1894
Ασήμι 0.900, 20g, ø 33.5mm
Y# 46
Τιμή: 29.39
Ρωσία 3 Ρούβλια - obverseΡωσία 3 Ρούβλια - reverse
3 Ρούβλια
1869 - 1885
Χρυσός 0.917, 3.926g, ø 19.7mm
Y# 26
Τιμή: 700
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1859 - 1885
Χρυσός 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
Y# B26
Τιμή: 401.8

Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1886 - 1894
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 21.3mm
Y# 42
Τιμή: 473.5
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1886 - 1894
Χρυσός 0.900, 12.9g, ø 24.6mm
Y# A42
Τιμή: 11,908

Ρωσία>Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Β'|1855 - 1881
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1855 - 1867
Χαλκός, 1.28g, ø 14.2mm
Y# 1
Τιμή: 2.49
Ρωσία 1/4 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 1/4 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
1/4 Κοπέκ (Καπίκια)
1867 - 1881
Χαλκός, 0.82g, ø 13.2mm
Y# 7
Τιμή: 1.33
Ρωσία 1 denezhka - obverseΡωσία 1 denezhka - reverse
1 denezhka
1855 - 1867
Χαλκός, 2.56g, ø 18.2mm
Y# 2
Τιμή: 1.75

Ρωσία 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - obverseΡωσία 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - reverse
1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1867 - 1881
Χαλκός, 1.64g, ø 16.3mm
Y# 8
Τιμή: 4.24
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1855 - 1867
Χαλκός, 5.12g, ø 23mm
Y# 3
Τιμή: 0.1
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1867 - 1917
Χαλκός, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
Τιμή: 0.6

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1850 - 1860
Χαλκός, 10.24g, ø 28.3mm
C# 150
Τιμή: 1.18
Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1859 - 1867
Χαλκός, 10.24g, ø 28.3mm
Y# 4a
Τιμή: 1.38
Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
Τιμή: 0.85

Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1850 - 1859
Χαλκός, 15.36g, ø 32mm
C# 151
Τιμή: 3.14
Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1859 - 1867
Χαλκός, 15.36g, ø 32mm
Y# 5a
Τιμή: 2.7
Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
Τιμή: 0.96

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 163
Τιμή: 3.71
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1850 - 1859
Χαλκός, 25.59g, ø 36mm
C# 152
Τιμή: 5.59
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1859 - 1866
Ασήμι 0.868, 1.036g, ø 15.1mm
Y# 19
Τιμή: 25.78

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1859 - 1867
Χαλκός, 25.59g, ø 35.8mm
Y# 6a
Τιμή: 3.04
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Χαλκός, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
Τιμή: 1.32
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1915
Ασήμι 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
Τιμή: 5.6

Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 164
Τιμή: 3.13
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1859 - 1866
Ασήμι 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
Y# 20
Τιμή: 5.66
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
Τιμή: 1.3

Ρωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1860 - 1866
Ασήμι 0.750, 3.06g, ø 19.8mm
Y# 21
Τιμή: 4.73
Ρωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
Τιμή: 2.23
Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 165
Τιμή: 4

Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1859 - 1866
Ασήμι 0.750, 4.08g, ø 22mm
Y# 22
Τιμή: 6.1
Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1867 - 1917
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
Τιμή: 2.78
Ρωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 5.183g, ø 24.3mm
C# 166
Τιμή: 8.73

Ρωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
1859 - 1885
Ασήμι 0.868, 5.183g, ø 24.2mm
Y# 23
Τιμή: 2.25
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 167
Τιμή: 10.99
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1859 - 1885
Ασήμι 0.868, 10.36g, ø 28.5mm
Y# 24
Τιμή: 54.84

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 168
Τιμή: 33.58
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1859 - 1885
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
Y# 25
Τιμή: 4.1
Ρωσία 3 Ρούβλια - obverseΡωσία 3 Ρούβλια - reverse
3 Ρούβλια
1869 - 1885
Χρυσός 0.917, 3.926g, ø 19.7mm
Y# 26
Τιμή: 700

Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1855 - 1858
Χρυσός 0.917, 6.544g, ø 22.6mm
Y# A26
Τιμή: 1,497
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1859 - 1885
Χρυσός 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
Y# B26
Τιμή: 401.8

Ρωσία>Αυτοκράτορας Νικόλαος Α'|1826 - 1855
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1/4 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 1/4 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
1/4 Κοπέκ (Καπίκια)
1839 - 1846
Χαλκός, 2.56g, ø 18mm
C# 142
Τιμή: 1.98
Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1850 - 1855
Χαλκός, 1.28g, ø 14.5mm
C# 147
Τιμή: 2.61
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1810 - 1828
Χαλκός, 3.41g, ø 20mm
C# 116
Τιμή: 2.52

Ρωσία 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - obverseΡωσία 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - reverse
1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1839 - 1848
Χαλκός, 5.12g, ø 21mm
C# 143
Τιμή: 1.82
Ρωσία 1 denezhka - obverseΡωσία 1 denezhka - reverse
1 denezhka
1850 - 1855
Χαλκός, 2.56g, ø 18mm
C# 148
Τιμή: 1.86
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1810 - 1830
Χαλκός, 6.83g, ø 23mm
C# 117
Τιμή: 1.2

Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1831 - 1839
Χαλκός, 4.55g, ø 24mm
C# 138
Τιμή: 2.06
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1839 - 1847
Χαλκός, 10.24g, ø 24mm
C# 144
Τιμή: 1.31
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1850 - 1855
Χαλκός, 5.12g, ø 22.8mm
C# 149
Τιμή: 2

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1810 - 1830
Χαλκός, 13.65g, ø 30mm
C# 118
Τιμή: 1.39
Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1831 - 1839
Χαλκός, 9.1g, ø 29mm
C# 139
Τιμή: 2.18
Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1839 - 1848
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
C# 145
Τιμή: 2.57

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1850 - 1860
Χαλκός, 10.24g, ø 28.3mm
C# 150
Τιμή: 1.18
Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1839 - 1848
Χαλκός, 30.72g, ø 39mm
C# 146
Τιμή: 5
Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1850 - 1859
Χαλκός, 15.36g, ø 32mm
C# 151
Τιμή: 3.14

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1811 - 1826
Ασήμι 0.868, 1.03g, ø 15.1mm
C# 126
Τιμή: 1
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1826 - 1831
Ασήμι 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 156
Τιμή: 8.39
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1831 - 1839
Χαλκός, 22.72g, ø 36.5mm
C# 140
Τιμή: 4.79

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 163
Τιμή: 3.71
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1850 - 1859
Χαλκός, 25.59g, ø 36mm
C# 152
Τιμή: 5.59
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1810 - 1826
Ασήμι 0.868, 2.4g, ø 17.65mm
C# 127
Τιμή: 5.22

Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1826 - 1831
Ασήμι 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 157
Τιμή: 8.04
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1831 - 1839
Χαλκός, 45.45g, ø 42mm
C# 141
Τιμή: 8.23
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 164
Τιμή: 3.13

Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1810 - 1826
Ασήμι 0.868, 4.15g, ø 22.1mm
C# 128
Τιμή: 4.58
Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1826 - 1831
Ασήμι 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 158
Τιμή: 13.97
Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 165
Τιμή: 4

Ρωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
1827 - 1831
Ασήμι 0.868, 5.18g, ø 24.3mm
C# 159
Τιμή: 10.8
Ρωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 25 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπέκ (Καπίκια)
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 5.183g, ø 24.3mm
C# 166
Τιμή: 8.73
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1810 - 1826
Ασήμι 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 129
Τιμή: 10.4

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1826 - 1831
Ασήμι 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 160
Τιμή: 53.38
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 167
Τιμή: 10.99
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1810 - 1826
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 130
Τιμή: 30.53

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1826 - 1831
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 161
Τιμή: 24.62
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1832 - 1858
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 168
Τιμή: 33.58
Ρωσία 3 Ρούβλια - obverseΡωσία 3 Ρούβλια - reverse
3 Ρούβλια
1828 - 1845
Πλατίνα 0.950, 10.36g, ø 23.3mm
C# 177
Τιμή: 664.8

Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1826 - 1831
Χρυσός 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
C# 174
Τιμή: 1,051
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1832 - 1854
Χρυσός 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
C# 175
Τιμή: 247.8

Ρωσία>Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Α'|1802 - 1825
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1802 - 1810
Χαλκός, 2.56g, ø 17.5mm
C# 111
Τιμή: 33.38
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1804 - 1807
Χαλκός, 5.12g, ø 20mm
C# 112
Τιμή: 30.94
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1810 - 1828
Χαλκός, 3.41g, ø 20mm
C# 116
Τιμή: 2.52

Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1804 - 1807
Χαλκός, 10.24g, ø 28mm
C# 113
Τιμή: 69.42
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1810 - 1830
Χαλκός, 6.83g, ø 23mm
C# 117
Τιμή: 1.2
Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1802 - 1807
Χαλκός, 20.48g, ø 35mm
C# 114
Τιμή: 48.96

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1810 - 1830
Χαλκός, 13.65g, ø 30mm
C# 118
Τιμή: 1.39
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1802 - 1810
Χαλκός, 51.19g, ø 42.45mm
C# 115
Τιμή: 31.75
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1811 - 1826
Ασήμι 0.868, 1.03g, ø 15.1mm
C# 126
Τιμή: 1

Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1802 - 1805
Ασήμι 0.868, 2.07g, ø 17mm
C# 119
Τιμή: 4.88
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1809 - 1810
Ασήμι 0.868, 2.07g, ø 17mm
C# 119a
Κοπή
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1810 - 1826
Ασήμι 0.868, 2.4g, ø 17.65mm
C# 127
Τιμή: 5.22

Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1810 - 1826
Ασήμι 0.868, 4.15g, ø 22.1mm
C# 128
Τιμή: 4.58
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1802 - 1805
Ασήμι 0.868, 5.18g, ø 23mm
C# 121
Τιμή: 1.83
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1809 - 1810
Ασήμι 0.868, 5.18g, ø 23.7mm
C# 121a
Κοπή

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1802 - 1805
Ασήμι 0.868, 10.36g, ø 29mm
C# 123
Τιμή: 236.2
No ImageNo Image
1 poltina
1809 - 1810
Ασήμι 0.868, 10.37g, ø 30.1mm
C# 123a
Κοπή
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1810 - 1826
Ασήμι 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 129
Τιμή: 10.4

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1802 - 1805
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 37.5mm
C# 125
Τιμή: 337.7
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1807 - 1809
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 36.8mm
C# 125a
Τιμή: 123.4
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1810 - 1826
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 130
Τιμή: 30.53

Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1804 - 1805
Χρυσός 0.986, 6.08g, ø 28mm
C# 131
Τιμή: 32,219
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1817 - 1825
Χρυσός 0.917, 6.544g, ø 22.6mm
C# 132
Τιμή: 2,150
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1802 - 1805
Χρυσός 0.986, 12.17g, ø 28mm
C# 133
Τιμή: 8,787

Ρωσία>Αυτοκράτορας Παύλος Α'|1797 - 1801
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1797 - 1800
Χαλκός, 2.56g, ø 19mm
C# 92
Τιμή: 8.16
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1797 - 1801
Χαλκός, 5.12g, ø 21mm
C# 93
Τιμή: 4.94
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1797 - 1801
Χαλκός, 10.24g, ø 27mm
C# 94
Τιμή: 2.57

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1797 - 1801
Χαλκός, 20.48g, ø 35mm
C# 95
Τιμή: 3.46
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1797 - 1801
Ασήμι 0.868, 1.46g, ø 16mm
C# 96
Τιμή: 1,535
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1797 - 1801
Ασήμι 0.868, 2.93g, ø 18mm
C# 97
Τιμή: 22.61

Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1797 - 1801
Ασήμι 0.868, 7.31g, ø 25mm
C# 98
Τιμή: 544.8
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1797 - 1801
Ασήμι 0.868, 14.62g, ø 31mm
C# 99
Τιμή: 841.7
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1797
Ασήμι 0.868, 29.25g, ø 41mm
C# 101
Τιμή: 4,752

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1798 - 1801
Ασήμι 0.868, 20.73g, ø 37mm
C# 101a
Τιμή: 86.38
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1798 - 1801
Χρυσός 0.986, 6.08g, ø 23mm
C# 104
Τιμή: 11,694

Ρωσία>Σιβηρικό νόμισμα|1763 - 1781
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1767 - 1779
Χαλκός, 1.6g, ø 18mm
C# 1
Τιμή: 5.05
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1766 - 1779
Χαλκός, 3.3g, ø 21mm
C# 2
Τιμή: 4.33
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1766 - 1779
Χαλκός, 6.6g, ø 23mm
C# 3
Τιμή: 5.78

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1767 - 1780
Χαλκός, 13.1g, ø 28mm
C# 4
Τιμή: 6.56
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1767 - 1780
Χαλκός, 32.8g, ø 35mm
C# 5
Τιμή: 14.2
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1766 - 1781
Χαλκός, 65.5g, ø 45mm
C# 6
Τιμή: 43.06

Ρωσία>Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄|1762 - 1796
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1766 - 1796
Χαλκός, 2.6g, ø 18mm
C# 55
Τιμή: 2.61
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1764 - 1796
Χαλκός, 5.12g, ø 24mm
C# 56
Τιμή: 2.34
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1763 - 1796
Χαλκός, 10.24g, ø 28mm
C# 57
Τιμή: 2.45

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1763 - 1796
Χαλκός, 20.48g, ø 31mm
C# 58
Τιμή: 3.02
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1763 - 1796
Χαλκός, 51.19g, ø 42mm
C# 59
Τιμή: 5.69
Ρωσία 1 grivennik - obverseΡωσία 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1764 - 1776
Ασήμι 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61
Τιμή: 2.78

Ρωσία 10 Καπίκια (Γκρίβενικ) - obverseΡωσία 10 Καπίκια (Γκρίβενικ) - reverse
10 Καπίκια (Γκρίβενικ)
1777 - 1782
Ασήμι 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61b
Τιμή: 13.62
Ρωσία 1 grivennik - obverseΡωσία 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1783 - 1796
Ασήμι 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61c
Τιμή: 2.27
Ρωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1764 - 1766
Ασήμι 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62
Τιμή: 20.86

Ρωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1767 - 1782
Ασήμι 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62a
Τιμή: 1.38
Ρωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1783 - 1794
Ασήμι 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62c
Τιμή: 11.13
Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1764 - 1765
Ασήμι 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63
Τιμή: 13.78

Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1766 - 1776
Ασήμι 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63a
Τιμή: 0.76
Ρωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1778 - 1793
Ασήμι 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63b
Τιμή: 2.06
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1764 - 1766
Ασήμι 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65
Τιμή: 29.65

Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1767 - 1775
Ασήμι 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65a
Τιμή: 26.82
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1779 - 1796
Ασήμι 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65b
Τιμή: 11.77
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1762 - 1765
Ασήμι 0.750, 12.93g, ø 34mm
C# 66
Τιμή: 125.3

Ρωσία 50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια)
1766 - 1776
Ασήμι 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66a
Κοπή
Ρωσία 50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια)
1777 - 1779
Ασήμι 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66b
Κοπή
Ρωσία 50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ - Πολτίνα (Καπίκια)
1777 - 1778
Χρυσός 0.917, 0.65g, ø 12.5mm
C# 75
Τιμή: 688.6

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1785 - 1796
Ασήμι 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66c
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1762 - 1765
Ασήμι 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67
Τιμή: 68.03
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1766 - 1776
Ασήμι 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67a
Τιμή: 74.2

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1777 - 1782
Ασήμι 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67b
Τιμή: 40.66
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1779
Χρυσός 0.917, 1.3g, ø 15mm
C# 76
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1783 - 1796
Ασήμι 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67c
Τιμή: 14.32

No ImageNo Image
2 Ρούβλια
1776
Χρυσός 0.917, 2.61g, ø 18mm
C# 77
Κοπή
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
1785
Χρυσός 0.917, 2.62g, ø 18mm
C# 77c
Κοπή
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1762 - 1780
Χρυσός 0.917, 8.26g, ø 25mm
C# 78.2
Κοπή

Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1764 - 1765
Χρυσός 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78.2a
Κοπή
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1766 - 1776
Χρυσός 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78a
Τιμή: 3,062
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1778 - 1782
Χρυσός 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78b
Κοπή

Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1783 - 1796
Χρυσός 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78c
Τιμή: 5,920
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1762 - 1763
Χρυσός 0.917, 16.59g, ø 33mm
C# 79
Κοπή
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1764 - 1765
Χρυσός 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79.2a
Κοπή

Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1766 - 1776
Χρυσός 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79a
Κοπή
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1777 - 1782
Χρυσός 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79b
Κοπή
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1783 - 1786
Χρυσός 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79c
Κοπή

Ρωσία>Αυτοκράτορας Πέτρος Γ΄|1762 - 1762
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1762
Χαλκός, 2.56g, ø 19mm
C# 40
Τιμή: 2.84
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1762
Χαλκός, 5.12g, ø 22mm
C# 41
Τιμή: 5,165
Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1762
Χαλκός, 10.24g, ø 26mm
C# 42
Τιμή: 39.08

Ρωσία 4 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 4 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
4 Κοπέκ (καπίκια)
1762
Χαλκός, 20.48g, ø 32mm
C# 43
Τιμή: 132.7
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1762
Χαλκός, 51.19g, ø 43mm
C# 44
Τιμή: 235
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1762
Ασήμι 0.950, 12g, ø 34mm
C# 46
Τιμή: 136.4

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1762
Ασήμι 0.800, 24g, ø 38mm
C# 47
Τιμή: 901.9
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1762
Χρυσός 0.917, 8.28g, ø 25mm
C# 49
Τιμή: 32,860
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1762
Χρυσός 0.917, 16.57g, ø 31mm
C# 50
Τιμή: 57,113

Ρωσία>Αυτοκράτειρα Ελισάβετ|1741 - 1762
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1730 - 1754
Χαλκός, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
Τιμή: 1.57
Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1757 - 1759
Χαλκός, 2.56g, ø 18mm
C# 4
Τιμή: 6.26
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1730 - 1754
Χαλκός, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
Τιμή: 1.28

Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1757 - 1760
Χαλκός, 5.12g, ø 23mm
C# 5
Τιμή: 1.91
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1755 - 1757
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
C# 3
Τιμή: 26.48
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1757 - 1761
Χαλκός, 10.24g, ø 26mm
C# 6
Τιμή: 1.96

Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1757 - 1761
Χαλκός, 20.48g, ø 31mm
C# 8
Τιμή: 2.13
Ρωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1757 - 1762
Χαλκός, 20.48g, ø 31mm
C# 7
Τιμή: 3.9
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1755 - 1756
Ασήμι 0.800, 1.21g, ø 16mm
C# 15.1
Τιμή: 40.22

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1756 - 1761
Ασήμι 0.800, 1.21g, ø 13.5mm
C# 15.2
Τιμή: 6.39
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1758 - 1762
Χαλκός, 51.19g, ø 41mm
C# 9
Τιμή: 7.95
Ρωσία 1 grivennik - obverseΡωσία 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1742 - 1746
Ασήμι 0.750, 2.59g, ø 20mm
C# 16
Τιμή: 3.6

Ρωσία 1 grivennik - obverseΡωσία 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1747 - 1757
Ασήμι 0.800, 2.42g, ø 20mm
C# 16a
Τιμή: 3.2
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1743 - 1751
Ασήμι 0.800, 6.46g, ø 23mm
C# 17
Τιμή: 16.37
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1751 - 1754
Ασήμι 0.800, 6.46g, ø 23mm
C# 17a
Τιμή: 5.94

Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1755 - 1758
Ασήμι 0.800, 6.06g, ø 23mm
C# 17b
Τιμή: 74.24
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1742 - 1761
Ασήμι 0.800, 12.93g, ø 35mm
C# 18
Τιμή: 326.8
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1756
Χρυσός 0.917, 0.81g, ø 13mm
C# 21
Κοπή

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1741
Ασήμι 0.800, 25.85g, ø 42mm
C# 19b.1
Τιμή: 1,281
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1742 - 1761
Ασήμι 0.800, 25.85g, ø 42mm
C# 19
Τιμή: 265.4
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1756 - 1758
Χρυσός 0.917, 1.62g, ø 16mm
C# 22
Κοπή

Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
1756 - 1758
Χρυσός 0.917, 3.24g, ø 18.5mm
C# 23
Τιμή: 1,486
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1755 - 1759
Χρυσός 0.917, 8.26g, ø 25mm
C# 27
Κοπή
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1755 - 1759
Χρυσός 0.917, 16.57g, ø 31mm
C# 28
Τιμή: 3,486

Ρωσία>Αυτοκράτων Ιβάν ΣΤ'|1741 - 1741
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1730 - 1754
Χαλκός, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
Τιμή: 1.57
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1730 - 1754
Χαλκός, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
Τιμή: 1.28
Ρωσία 1 grivennik - obverseΡωσία 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1741
Ασήμι 0.750, 2.59g, ø 20mm
KM# 205
Τιμή: 23.26

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1741
Ασήμι 0.800, 12.93g, ø 35mm
KM# 206
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1741
Ασήμι 0.800, 25.85g, ø 42mm
KM# 207
Κοπή

Ρωσία>Αυτοκράτειρα Άννα Ιωάννοβνα|1730 - 1740
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1730 - 1754
Χαλκός, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
Τιμή: 1.57
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1730 - 1754
Χαλκός, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
Τιμή: 1.28
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1724 - 1730
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
Τιμή: 10.12

Ρωσία 1 grivennik - obverseΡωσία 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1731 - 1735
Ασήμι 0.800, 2.59g, ø 20mm
KM# 194
Κοπή
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1739 - 1740
Ασήμι 0.800, 6.46g, ø 25mm
KM# 202
Τιμή: 1.48
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1731 - 1733
Ασήμι 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 195
Κοπή

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1734 - 1737
Ασήμι 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 196
Κοπή
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1737 - 1740
Ασήμι 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 199
Τιμή: 3.57
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1730 - 1734
Ασήμι 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 192
Τιμή: 61.53

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1734 - 1737
Ασήμι 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 197
Τιμή: 273.5
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1737 - 1740
Ασήμι 0.800, 25.85g, ø 41mm
KM# 198
Τιμή: 56.11
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1738 - 1740
Ασήμι 0.800, 25.85g, ø 41mm
KM# 204
Τιμή: 53.34

Ρωσία>Αυτοκράτωρ Πέτρος Β'|1727 - 1730
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1728 - 1729
Χαλκός, 4.1g, ø 20mm
KM# 185
Τιμή: 22.96
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1724 - 1730
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
Τιμή: 10.12
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1727 - 1729
Ασήμι 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 180
Τιμή: 2.31

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1727
Ασήμι 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 181
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1727 - 1729
Ασήμι 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 182
Τιμή: 270.6
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1727
Ασήμι 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 183
Κοπή

Ρωσία>Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Α'|1725 - 1727
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1724 - 1730
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
Τιμή: 10.12
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1726 - 1727
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
KM# 170
Τιμή: 29.77
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1727
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
KM# 179
Τιμή: 79.88

Ρωσία 1 Γρίβνα - obverseΡωσία 1 Γρίβνα - reverse
1 Γρίβνα
1726
Ασήμι 0.438, 2.66g, ø 20mm
KM# 171
Κοπή
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1726 - 1727
Ασήμι 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 176.1
Κοπή
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1726
Ασήμι 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 173
Κοπή

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1726
Ασήμι 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 174
Κοπή
No ImageNo Image
1 poltina
1726 - 1727
Ασήμι 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 175
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1725
Ασήμι 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 167
Κοπή

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1725 - 1726
Ασήμι 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 168
Τιμή: 444
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1725 - 1726
Ασήμι 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 169
Τιμή: 640.5
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1726 - 1727
Ασήμι 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 177
Τιμή: 229.6

Ρωσία>Αυτοκράτορας Πέτρος Α'|1700 - 1725
 Χρονική Περίοδος

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1700 - 1703
Χαλκός, 2.67g, ø 19mm
KM# 110
Τιμή: 24.39
Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1704 - 1716
Χαλκός, 2.13g, ø 18mm
KM# 114
Τιμή: 21.61
Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1705 - 1713
Χαλκός, 2.13g, ø 18mm
KM# 113
Τιμή: 4.27

Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1718 - 1722
Χαλκός, 1.02g, ø 15mm
KM# 152.2
Τιμή: 3.28
Ρωσία 1 polushka - obverseΡωσία 1 polushka - reverse
1 polushka
1718 - 1721
Χαλκός, 1.02g, ø 15mm
KM# 152.1
Τιμή: 4.76
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1700 - 1703
Χαλκός, 5.33g, ø 23mm
KM# 111
Τιμή: 14.62

Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1704 - 1712
Χαλκός, 4.27g, ø 23mm
KM# 115
Τιμή: 8.72
Ρωσία 1 denga - obverseΡωσία 1 denga - reverse
1 denga
1704 - 1717
Χαλκός, 4.1g, ø 23mm
KM# 116
Τιμή: 0.69
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1704 - 1718
Χαλκός, 8.53g, ø 27mm
KM# 117
Τιμή: 0.3

Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1705 - 1718
Mintmark "MД" - Kadashiv Mint, Moscow
Χαλκός, 8.19g, ø 25mm
KM# 118
Τιμή: 2.56
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1713 - 1714
Ασήμι 0.400, 0.6g, ø 13mm
KM# 144
Κοπή
No ImageNo Image
1 Κοπέκ (καπίκι)
1713 - 1716
Χαλκός, 8.19g, ø 25mm
KM# 141
Κοπή

Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1713
Χαλκός, 8.19g, ø 25mm
KM# 135
Τιμή: 9.78
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1713 - 1717
Χαλκός, 8.19g, ø 25mm
KM# 143
Τιμή: 2.71
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1713 - 1718
Χαλκός, 8.19g, ø 25mm
KM# 142
Τιμή: 2.11

Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1718
Ασήμι 0.400, 0.6g, ø 13mm
KM# 153
Κοπή
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1724
Χαλκός, 8.19g, ø 26.5mm
KM# 163
Κοπή
Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1704
Ασήμι 0.800, 0.8g, ø 14mm
KM# 119
Τιμή: 75.12

Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1711 - 1712
Ασήμι 0.800, 0.8g, ø 14mm
KM# 136
Κοπή
No ImageNo Image
3 Κοπέκ (καπίκια)
1713 - 1714
Ασήμι 0.400, 1.7g, ø 16mm
KM# 145
Κοπή
Ρωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1718
Ασήμι 0.400, 1.7g, ø 16mm
KM# 154
Τιμή: 63.81

Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1723 - 1724
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
KM# 164
Τιμή: 9.75
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1724 - 1730
Χαλκός, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
Τιμή: 10.12
Ρωσία 1 grivennik - obverseΡωσία 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1704
Ασήμι 0.800, 2.84g, ø 22mm
KM# 120
Κοπή

Ρωσία 1 Γρίβνα - obverseΡωσία 1 Γρίβνα - reverse
1 Γρίβνα
1704 - 1709
Ασήμι 0.800, 2.84g, ø 22mm
KM# 121
Κοπή
No ImageNo Image
1 grivennik
1713
Ασήμι 0.750, 2.84g, ø 18mm
KM# 147
Κοπή
Ρωσία 1 grivennik - obverseΡωσία 1 grivennik - reverse
1 grivennik
1718
Ασήμι 0.720, 2.84g, ø 20mm
KM# 155
Κοπή

Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1701 - 1702
Ασήμι 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 105
Κοπή
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1704 - 1705
Ασήμι 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 112
Κοπή
Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1707
Ασήμι 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 128
Κοπή

Ρωσία 1 polupoltinnik - obverseΡωσία 1 polupoltinnik - reverse
1 polupoltinnik
1713
Ασήμι 0.835, 7g, ø 27mm
KM# 148
Κοπή
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1704 - 1705
Ασήμι 0.835, 14g, ø 35mm
KM# 106
Κοπή
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1707 - 1710
Ασήμι 0.835, 14g, ø 35mm
KM# A129
Κοπή

Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1718 - 1722
Ασήμι 0.720, 14.22g, ø 34mm
KM# 156
Κοπή
Ρωσία 1 poltina - obverseΡωσία 1 poltina - reverse
1 poltina
1723 - 1725
Ασήμι 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 159
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1704 - 1705
Ασήμι 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 122
Τιμή: 27.16

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1707
Ασήμι 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 130.1
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1710
Ασήμι 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 130.3
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1712
Ασήμι 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 138
Κοπή

No ImageNo Image
1 Ρούβλι
1714
Ασήμι 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 149
Κοπή
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1718 - 1721
Ασήμι 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 157
Τιμή: 947.2
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1722 - 1725
Ασήμι 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 162
Τιμή: 150.9

Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1724 - 1725
Ασήμι 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 166
Τιμή: 565.8
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
1718 - 1720
ЦРЬ ПЕТРЬ АЛЕѮИЕВIЧЬ В Р САМОД
Χρυσός 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.1
Κοπή
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
1720 - 1721
ЦРЬ ПЕТРЬ АЛЕѮИЕВIЧЬ В Р САМОД
Χρυσός 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.5
Κοπή

Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια
1721 - 1725
ПЕТРЬ А IМПЕРАТ I САМОДЕРЬ ВСЕРОСИСКИ
Χρυσός 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.6
Κοπή

uCoin