+

Ρωσία > Κατάλογος Νομισμάτων

Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι) 1997-2017
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο
, 1.5g, ø 15.5mm
Ρωσία - Y# 600
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.09 - 26.9
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια) 1997-2017
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο
, 2.6g, ø 18.5mm
Ρωσία - Y# 601
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.07 - 26.9
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια) 2006-2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 1.85g, ø 17.5mm
Ρωσία - Y# 602a
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.01 - 0.07
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια) 1997-2006
Ορείχαλκος
, 1.95g, ø 17.5mm
Ρωσία - Y# 602
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.03 - 0.13
Ρωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια) 2006-2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας
, 2.75g, ø 19.5mm
Ρωσία - Y# 603a
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.01 - 0.04
Ρωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια) 1997-2006
Ορείχαλκος
, 2.9g, ø 19.5mm
Ρωσία - Y# 603
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.02 - 0.2
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι 2016-2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
, 3g, ø 20.5mm
Ρωσία - UC# 1
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.01 - 0.02
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι 2009-2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
, 3g, ø 20.5mm
Ρωσία - Y# 833a
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.02 - 0.03
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι 2002-2009
Χαλκονικέλιο
, 3.25g, ø 20.5mm
Ρωσία - Y# 833
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι 1997-2001
Χαλκονικέλιο
, 3.25g, ø 20.5mm
Ρωσία - Y# 604
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια 2016-2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
, 5g, ø 23mm
Ρωσία - UC# 2
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.03
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse
2 Ρούβλια 2009-2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας
, 5g, ø 23mm
Ρωσία - Y# 834a
Συνομοσπονδία της Ρωσίας
Τιμή: € 0.03 - 0.04
uCoin