Άγιος Μαρίνος
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Άγιος Μαρίνος - Κατάλογος Νομισμάτων

Άγιος Μαρίνος>Ευρωπαική Ένωση (ΕΥΡΩ)|2002 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Άγιος Μαρίνος 1 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2002 - 2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
KM# 440
Τιμή: 0.43
Άγιος Μαρίνος 1 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 1 euro cent - reverse
1 euro cent
2017 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 16.25mm
UC# 2
Τιμή: 3.54
Άγιος Μαρίνος 2 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2002 - 2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
KM# 441
Τιμή: 0.67

Άγιος Μαρίνος 2 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 2 euro cent - reverse
2 euro cent
2017 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.06g, ø 18.75mm
UC# 3
Τιμή: 2.04
Άγιος Μαρίνος 5 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2002 - 2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
KM# 442
Τιμή: 0.75
Άγιος Μαρίνος 5 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 5 euro cent - reverse
5 euro cent
2017 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.92g, ø 21.25mm
UC# 4
Τιμή: 4.25

Άγιος Μαρίνος 10 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2002 - 2007
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 443
Τιμή: 2.2
Άγιος Μαρίνος 10 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2008 - 2016
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 482
Τιμή: 1.28
Άγιος Μαρίνος 10 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 10 euro cent - reverse
10 euro cent
2017 - 2019
Ορείχαλκος, 4.1g, ø 19.75mm
UC# 5
Τιμή: 2.6

Άγιος Μαρίνος 20 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2002 - 2007
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 444
Τιμή: 1
Άγιος Μαρίνος 20 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2008 - 2016
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 483
Τιμή: 1.38
Άγιος Μαρίνος 20 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 20 euro cent - reverse
20 euro cent
2017 - 2019
Ορείχαλκος, 5.74g, ø 22.25mm
UC# 1
Τιμή: 0.95

Άγιος Μαρίνος 50 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2002 - 2007
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 445
Τιμή: 1.6
Άγιος Μαρίνος 50 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2008 - 2016
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 484
Τιμή: 1.53
Άγιος Μαρίνος 50 euro cent - obverseΆγιος Μαρίνος 50 euro cent - reverse
50 euro cent
2017 - 2019
Ορείχαλκος, 7.8g, ø 24.25mm
UC# 6
Τιμή: 1.44

Άγιος Μαρίνος 1 Ευρώ - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2002 - 2007
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 446
Τιμή: 3.6
Άγιος Μαρίνος 1 Ευρώ - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2008 - 2016
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 485
Τιμή: 1.57
Άγιος Μαρίνος 1 Ευρώ - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Ευρώ - reverse
1 Ευρώ
2017 - 2019
Διμεταλλικό: Χαλκός-νικέλιο επιμεταλλωμένο με νικέλιο στο κεντρο, νικέλιο-ορείχαλκος στον δαχτύλιο, 7.5g, ø 23.25mm
UC# 7
Τιμή: 2.04

Άγιος Μαρίνος 2 Ευρώ - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2002 - 2007
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 447
Τιμή: 7.86
Άγιος Μαρίνος 2 Ευρώ - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2008 - 2016
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 486
Τιμή: 3.77
Άγιος Μαρίνος 2 Ευρώ - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Ευρώ - reverse
2 Ευρώ
2017 - 2019
Διμεταλλικό: Κέντρο Νικελίου-Ορείχαλκου επιμεταλλωμένο με νικέλιο, δακτύλιος χαλκού-νικελίου, 8.5g, ø 25.75mm
UC# 8
Τιμή: 3.5

Άγιος Μαρίνος>Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο|1972 - 2001
 Χρονική Περίοδος

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1972
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 14
Τιμή: 0.95
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1973
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 22
Τιμή: 0.95
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1974
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 30
Τιμή: 1

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1975
Αγάπη στα ζώα
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 40
Τιμή: 1.09
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1976
Δημοκρατία
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 51
Τιμή: 0.95
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1977
Οικολογία
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 63
Τιμή: 0.85

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1978
Η δουλειά
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 76
Τιμή: 0.9
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 89
Τιμή: 0.84
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 102
Τιμή: 1.45

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1981
Ειρήνη
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 116
Τιμή: 1.07
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 131
Τιμή: 1.12
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1983
Πυρηνική Απειλή
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 145
Τιμή: 1.26

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 159
Τιμή: 1.17
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 173
Τιμή: 1.1
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 187
Τιμή: 1.08

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 201
Τιμή: 1.79
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 218
Τιμή: 1.94
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 231
Τιμή: 2.22

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 248
Τιμή: 2.73
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1991
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 261
Τιμή: 1.42
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 278
Τιμή: 1.87

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1993
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 293
Τιμή: 1.75
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1994
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 306
Τιμή: 1.59
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1995
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 322
Τιμή: 1.73

Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1996
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 349
Τιμή: 1.78
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1997
Αλουμίνιο, 0.625g, ø 17.2mm
KM# 359
Τιμή: 1.83
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1972
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 15
Τιμή: 1

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1973
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 23
Τιμή: 1
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1974
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 31
Τιμή: 1
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1975
Αγάπη στα ζώα
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 41
Τιμή: 1.07

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1976
Δημοκρατία
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 52
Τιμή: 1
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1977
Οικολογία
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 64
Τιμή: 0.81
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1978
Η δουλειά
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 77
Τιμή: 1

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 90
Τιμή: 0.88
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 103
Τιμή: 1.46
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1981
Ειρήνη
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 117
Τιμή: 1.08

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 132
Τιμή: 1.02
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1983
Πυρηνική Απειλή
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 146
Τιμή: 1.19
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 160
Τιμή: 1.15

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Αλουμίνιο, 1g, ø 18.3mm
KM# 174
Τιμή: 1.13
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.2mm
KM# 188
Τιμή: 1.06
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 202
Τιμή: 1.62

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 219
Τιμή: 2.05
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 232
Τιμή: 2.26
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 249
Τιμή: 2.6

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1991
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 262
Τιμή: 1.39
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 279
Τιμή: 1.77
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1993
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 294
Τιμή: 1.87

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1994
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 307
Τιμή: 1.68
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1995
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 323
Τιμή: 1.72
Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1996
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 350
Τιμή: 1.73

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1997
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 18.3mm
KM# 360
Τιμή: 2
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1972
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 16
Τιμή: 1
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1973
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 24
Τιμή: 1.02

Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1974
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 32
Τιμή: 1
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1975
Αγάπη στα ζώα
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 42
Τιμή: 1.03
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1976
Δημοκρατία
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 53
Τιμή: 0.99

Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1977
Οικολογία
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 65
Τιμή: 0.99
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1978
Η δουλειά
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 78
Τιμή: 1.13
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 91
Τιμή: 0.98

Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 104
Τιμή: 1.42
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1981
Ειρήνη
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 118
Τιμή: 1.27
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 133
Τιμή: 1.07

Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1983
Πυρηνική Απειλή
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 147
Τιμή: 1.21
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 161
Τιμή: 1.25
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 175
Τιμή: 1

Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 189
Τιμή: 1.09
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 203
Τιμή: 2.17
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 220
Τιμή: 2.27

Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 233
Τιμή: 2.45
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 250
Τιμή: 1.7
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1991
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 263
Τιμή: 1.37

Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 280
Τιμή: 1.78
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1993
Αλουμίνιο, ø 20mm
KM# 295
Τιμή: 1.85
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1994
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 308
Τιμή: 1.71

Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1995
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 324
Τιμή: 1.59
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1996
Αλουμίνιο, 1g, ø 20.2mm
KM# 351
Τιμή: 1.74
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1997
Αλουμίνιο, ø 20mm
KM# 361
Τιμή: 1.27

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1972
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 17
Τιμή: 1.11
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1973
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 25
Τιμή: 1.24
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1974
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 33
Τιμή: 1.03

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1975
Αγάπη στα ζώα
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 43
Τιμή: 1.02
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1976
Δημοκρατία
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 54
Τιμή: 1.3
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1977
Οικολογία
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 66
Τιμή: 0.91

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1978
Η δουλειά
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 79
Τιμή: 1
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 92
Τιμή: 1.14
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 105
Τιμή: 1.33

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1981
Ειρήνη
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 119
Τιμή: 1.1
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 134
Τιμή: 1.13
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1983
Πυρηνική Απειλή
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 148
Τιμή: 1.4

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 162
Τιμή: 1.19
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 176
Τιμή: 1.19
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 190
Τιμή: 1.19

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 204
Τιμή: 3.03
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 221
Τιμή: 2.61
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 234
Τιμή: 2.32

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 251
Τιμή: 1.7
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1991
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 264
Τιμή: 1.63
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 281
Τιμή: 1.69

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1993
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 296
Τιμή: 1.99
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1994
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 309
Τιμή: 1.71
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1995
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 325
Τιμή: 1.75

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1996
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 352
Τιμή: 1.86
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1997
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 362
Τιμή: 1.88
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1998
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 378
Τιμή: 2.45

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1999
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 389
Τιμή: 3.46
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
2000
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 399
Τιμή: 1.16
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
2001
Αλουμίνιο, 1.6g, ø 23.3mm
KM# 424
Τιμή: 1.4

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1972
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 18
Τιμή: 1.3
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1973
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 26
Τιμή: 1.27
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1974
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 34
Τιμή: 1.06

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1975
Αγάπη στα ζώα
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 44
Τιμή: 1.03
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1976
Δημοκρατία
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 55
Τιμή: 1.33
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1977
Οικολογία
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 67
Τιμή: 1.07

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1978
Η δουλειά
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 80
Τιμή: 1.3
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 93
Τιμή: 1.05
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 106
Τιμή: 1.53

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1981
Ειρήνη
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 120
Τιμή: 1.13
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 135
Τιμή: 1.44
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1983
Πυρηνική Απειλή
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 149
Τιμή: 1.27

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 163
Τιμή: 1.21
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 177
Τιμή: 1.23
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 191
Τιμή: 1.38

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 205
Τιμή: 2.66
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 222
Τιμή: 2.59
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 235
Τιμή: 1.88

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 252
Τιμή: 2.87
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1991
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 265
Τιμή: 1.45
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 282
Τιμή: 2.05

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1993
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 297
Τιμή: 2.16
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1994
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 310
Τιμή: 1.76
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1995
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 326
Τιμή: 1.58

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1996
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.3mm
KM# 353
Τιμή: 1.87
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1997
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.25mm
KM# 363
Τιμή: 1.78
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1998
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.25mm
KM# 379
Τιμή: 2.62

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1999
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.25mm
KM# 390
Τιμή: 4.98
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
2000
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.25mm
KM# 400
Τιμή: 1.06
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
2001
Χαλκοαλουμίνιο, 3.6g, ø 21.25mm
KM# 425
Τιμή: 1.48

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1972
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 19
Τιμή: 1.2
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1973
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 27
Τιμή: 1.31
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1974
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 35
Τιμή: 1.25

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1975
Αγάπη στα ζώα
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 45
Τιμή: 1.21
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1976
Δημοκρατία
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 56
Τιμή: 1.47
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1977
Οικολογία
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 68
Τιμή: 1.2

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1978
Η δουλειά
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 81
Τιμή: 1.22
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 94
Τιμή: 1.27
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 107
Τιμή: 1.4

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1981
Ειρήνη
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 121
Τιμή: 1.4
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 136
Τιμή: 1.19
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1983
Πυρηνική Απειλή
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 150
Τιμή: 1.34

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 164
Τιμή: 1.31
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 178
Τιμή: 1.64
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 192
Τιμή: 1.58

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 206
Τιμή: 2.01
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.25g, ø 24.8mm
KM# 223
Τιμή: 3.11
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.2g, ø 24.8mm
KM# 236
Τιμή: 1.52

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.7g, ø 16.55mm
KM# 253
Τιμή: 3.1
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1991
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.7g, ø 16.55mm
KM# 266
Τιμή: 1.87
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.7g, ø 16.55mm
KM# 283
Τιμή: 1.73

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1993
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.7g, ø 16.55mm
KM# 298
Τιμή: 4
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1994
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.7g, ø 16.55mm
KM# 311
Τιμή: 1.82
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1995
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 2.7g, ø 16.55mm
KM# 327
Τιμή: 4.56

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1996
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.5g, ø 19.2mm
KM# 354
Τιμή: 2
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1997
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 19mm
KM# 364
Τιμή: 2.5
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1998
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 19mm
KM# 380
Τιμή: 2.62

Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1999
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 19mm
KM# 391
Τιμή: 4.16
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
2000
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 19mm
KM# 401
Τιμή: 1.74
Άγιος Μαρίνος 50 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
2001
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 19mm
KM# 426
Τιμή: 3.19

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1972
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 20
Τιμή: 1.49
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1973
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 28
Τιμή: 1.41
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1974
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 36
Τιμή: 1.3

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1975
Αγάπη στα ζώα
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 46
Τιμή: 1.47
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1976
Δημοκρατία
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 57
Τιμή: 1.16
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1977
Οικολογία / Ψάρι/
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 70
Τιμή: 1.31

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1977
Οικολογία / Αστέρια/
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 69
Τιμή: 1.19
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1978
Η δουλειά
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 82
Τιμή: 1.28
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 95
Τιμή: 1.27

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 108
Τιμή: 1.47
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1981
Ειρήνη
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 122
Τιμή: 1.38
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 137
Τιμή: 1.49

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1983
Πυρηνική Απειλή
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 151
Τιμή: 1.71
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 165
Τιμή: 1.39
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 179
Τιμή: 1.51

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 193
Τιμή: 1.54
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 207
Τιμή: 1.92
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 224
Τιμή: 3.12

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27.8mm
KM# 237
Τιμή: 3.93
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.3g, ø 18.3mm
KM# 254
Τιμή: 2
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1991
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.3g, ø 18.3mm
KM# 267
Τιμή: 1.32

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 3.3g, ø 18.3mm
KM# 284
Τιμή: 2.06
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1993
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 299
Τιμή: 2.35
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1994
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 312
Τιμή: 1.96

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1995
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 328
Τιμή: 1.92
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1996
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 355
Τιμή: 2.28
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1997
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 365
Τιμή: 2.11

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1998
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 381
Τιμή: 3.03
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1999
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 392
Τιμή: 4.37
Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
2000
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 402
Τιμή: 1.74

Άγιος Μαρίνος 100 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
2001
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 427
Τιμή: 1.95
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1978
Η δουλειά
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 83
Τιμή: 1.4
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 96
Τιμή: 1.4

Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 109
Τιμή: 1.34
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1981
Ειρήνη
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 123
Τιμή: 1.3
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 138
Τιμή: 1.5

Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1983
Πυρηνική Απειλή
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 152
Τιμή: 1.43
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 166
Τιμή: 1.38
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 180
Τιμή: 1.76

Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 194
Τιμή: 1.82
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 208
Τιμή: 2.21
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 225
Τιμή: 3.23

Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 238
Τιμή: 1.71
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 255
Τιμή: 2.69
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1991
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 268
Τιμή: 1.1

Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 285
Τιμή: 1.64
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1993
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 300
Τιμή: 1.83
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1994
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 313
Τιμή: 1.49

Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1995
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 329
Τιμή: 1.45
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1996
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 356
Τιμή: 1.76
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1997
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 366
Τιμή: 1.44

Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1998
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 382
Τιμή: 3.45
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
1999
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 393
Τιμή: 5.32
Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
2000
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 403
Τιμή: 1.86

Άγιος Μαρίνος 200 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 200 Λίρες - reverse
200 Λίρες
2001
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 24mm
KM# 428
Τιμή: 1.98
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1972
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 21
Τιμή: 7.46
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1973
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 29
Τιμή: 6.84

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1974
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 37
Τιμή: 7.76
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1975
Αγάπη στα ζώα
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 47
Τιμή: 6.94
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1976
Δημοκρατία
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 58
Τιμή: 7.77

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1977
Οικολογία
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 71
Τιμή: 6.62
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1978
Η δουλειά
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 84
Τιμή: 8.58
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1979
Θεσμικά Όργανα του Κράτους
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 97
Τιμή: 7.96

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1980
22οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 110
Τιμή: 8.38
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1981
Ειρήνη
Ασήμι 0.835, 11g, ø 29mm
KM# 126
Τιμή: 6.79
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1982
Κοινωνικά επιτεύγματα
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 140
Τιμή: 1.76

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1983
Πυρηνική Απειλή
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 153
Τιμή: 1.9
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1984
Επιστήμονες - Άλμπερτ Αϊνστάιν
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 167
Τιμή: 1.64
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1985
Καταπολέμηση των ναρκωτικών
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 181
Τιμή: 2

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1986
Εξέλιξη της Τεχνολογίας
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 195
Τιμή: 1.86
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 209
Τιμή: 2
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 226
Τιμή: 2.1

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 239
Τιμή: 2
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 256
Τιμή: 1.98
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1991
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 269
Τιμή: 2.18

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 286
Τιμή: 1.93
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1993
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 301
Τιμή: 1.89
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1994
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 314
Τιμή: 1.79

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1995
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 330
Τιμή: 1.98
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1996
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 357
Τιμή: 1.95
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1997
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 367
Τιμή: 21.12

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1998
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 383
Τιμή: 1.95
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1999
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 394
Τιμή: 2.68
Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
2000
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 404
Τιμή: 41.04

Άγιος Μαρίνος 500 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
2001
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στο δακτύλιο, 6.8g, ø 25.8mm
KM# 429
Τιμή: 22.21
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1987
Επανάληψη του νομίσματος
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 210
Τιμή: 10.9
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1988
Ενίσχυση του Αγίου Μαρίνου
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 227
Τιμή: 14.11

Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1989
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 240
Τιμή: 8.32
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1990
Δεκαέξι αιώνες ιστορίας
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 257
Τιμή: 8.12
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1991
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 270
Τιμή: 10.59

Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1992
Ανακάλυψη της Αμερικής
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 287
Τιμή: 7.96
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1993
Καπνίζοντες Πύργοι
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 302
Τιμή: 11.16
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1994
Πρώτη Εκκλησία του Αγίου Μαρίνου
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 315
Τιμή: 11.18

Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1995
Πυραμίδα των Παιδιών
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 331
Τιμή: 15.47
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1996
Καρλ Ρέιμουντ Πόπερ
Ασήμι 0.835, 14.6g, ø 31.4mm
KM# 358
Τιμή: 16.19
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1997
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 8.8g, ø 27mm
KM# 368
Τιμή: 3.69

Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1998
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 8.8g, ø 27mm
KM# 384
Τιμή: 3.75
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1999
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 8.8g, ø 27mm
KM# 395
Τιμή: 3.97
Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
2000
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 8.8g, ø 27mm
KM# 405
Τιμή: 3.95

Άγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
2001
Δύο Μετάλλων: Χαλκονικέλιο στο κέντρο, Αλουμίνιο και Μπρούντζος στον δακτύλιο, 8.8g, ø 27mm
KM# 430
Τιμή: 4

Άγιος Μαρίνος>Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο|1864 - 1938
 Χρονική Περίοδος

Άγιος Μαρίνος 5 Σεντέσιμι - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1864 - 1894
Χαλκός, 5g, ø 25mm
KM# 1
Τιμή: 5.31
Άγιος Μαρίνος 5 Σεντέσιμι - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Σεντέσιμι - reverse
5 Σεντέσιμι
1935 - 1938
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.2g, ø 19.5mm
KM# 12
Τιμή: 3.35
Άγιος Μαρίνος 10 Σεντέσιμι - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1875 - 1894
Χαλκός, 10g, ø 30mm
KM# 2
Τιμή: 9.12

Άγιος Μαρίνος 10 Σεντέσιμι - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Σεντέσιμι - reverse
10 Σεντέσιμι
1935 - 1938
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.3g, ø 22.5mm
KM# 13
Τιμή: 3.63
Άγιος Μαρίνος 50 Σεντέσιμι - obverseΆγιος Μαρίνος 50 Σεντέσιμι - reverse
50 Σεντέσιμι
1898
Ασήμι 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 3
Τιμή: 32.74
Άγιος Μαρίνος 1 Λίρα - obverseΆγιος Μαρίνος 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1898 - 1906
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 4
Τιμή: 32.79

Άγιος Μαρίνος 2 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 2 Λίρες - reverse
2 Λίρες
1898 - 1906
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 5
Τιμή: 69.32
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1898
Ασήμι 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 6
Τιμή: 220.2
Άγιος Μαρίνος 5 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1931 - 1938
Ασήμι 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 9
Τιμή: 6.66

Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1925
Χρυσός 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 7
Τιμή: 546.6
Άγιος Μαρίνος 10 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1931 - 1938
Ασήμι 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 10
Τιμή: 13.22
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1925
Χρυσός 0.900, 6.45g, ø 24mm
KM# 8
Τιμή: 1,831

Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1931 - 1936
Ασήμι 0.800, 15g, ø 35.6mm
KM# 11
Τιμή: 73.86
Άγιος Μαρίνος 20 Λίρες - obverseΆγιος Μαρίνος 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1937 - 1938
Ασήμι 0.600, 20g, ø 36mm
KM# 11a
Τιμή: 162.5

uCoin