Σουδάν
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σουδάν - Κατάλογος Νομισμάτων

Σουδάν>Νέα Λίρα (Πάουντ)|2006 - 2015
 Χρονική Περίοδος

Σουδάν 1 Πιάστρα - obverseΣουδάν 1 Πιάστρα - reverse
1 Πιάστρα
2006
Χαλκοαλουμίνιο, 2.25g, ø 16mm
KM# 126
Τιμή: 1.2
Σουδάν 5 Πιάστρες - obverseΣουδάν 5 Πιάστρες - reverse
5 Πιάστρες
2006
Ορείχαλκος, 2.84g, ø 18mm
KM# 125
Τιμή: 1.05
Σουδάν 10 Πιάστρες - obverseΣουδάν 10 Πιάστρες - reverse
10 Πιάστρες
2006
Νικέλιο, 3.7g, ø 20mm
KM# 122
Τιμή: 0.82

Σουδάν 20 Πιάστρες - obverseΣουδάν 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
2006
Δύο Μετάλλων: Επινικελομένο Ατσάλι στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 5g, ø 22mm
UC# 1
Τιμή: 1.73
Σουδάν 20 Πιάστρες - obverseΣουδάν 20 Πιάστρες - reverse
20 Πιάστρες
2006
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 5g, ø 22mm
KM# 124
Τιμή: 1.6
Σουδάν 50 Πιάστρες - obverseΣουδάν 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
2006
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χάλυβας στον δακτύλιο, 5.82g, ø 24mm
UC# 2
Τιμή: 1.99

Σουδάν 50 Πιάστρες - obverseΣουδάν 50 Πιάστρες - reverse
50 Πιάστρες
2006
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 5.82g, ø 24mm
KM# 123
Τιμή: 2.3
Σουδάν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΣουδάν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 8.5g, ø 27mm
KM# 127
Τιμή: 2.37

Σουδάν>Δηνάριο|1993 - 2005
 Χρονική Περίοδος

Σουδάν 1 Δηνάριο - obverseΣουδάν 1 Δηνάριο - reverse
1 Δηνάριο
1994
Ορείχαλκος, 5.14g, ø 22.2mm
KM# 112
Τιμή: 1.33
Σουδάν 2 Δηνάρια - obverseΣουδάν 2 Δηνάρια - reverse
2 Δηνάρια
1994
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, ø 24mm
KM# 113
Τιμή: 1.29
Σουδάν 5 Δηνάρια - obverseΣουδάν 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
1996
Ορείχαλκος, 8.2g, ø 22.24mm
KM# 114
Τιμή: 1.1

Σουδάν 5 Δηνάρια - obverseΣουδάν 5 Δηνάρια - reverse
5 Δηνάρια
2003
Ορείχαλκος, 3.35g, ø 19mm
KM# 119
Τιμή: 1.43
Σουδάν 10 Δηνάρια - obverseΣουδάν 10 Δηνάρια - reverse
10 Δηνάρια
1996
Ορείχαλκος, 9.95g, ø 28mm
KM# 115
Τιμή: 1.32
Σουδάν 10 Δηνάρια - obverseΣουδάν 10 Δηνάρια - reverse
10 Δηνάρια
2003
Ορείχαλκος, 4.6g, ø 22mm
KM# 120
Τιμή: 1.14

Σουδάν 20 Δηνάρια - obverseΣουδάν 20 Δηνάρια - reverse
20 Δηνάρια
1996 - 1999
Χαλκονικέλιο, 4.61g, ø 22mm
KM# 116
Τιμή: 1.23
Σουδάν 50 Δηνάρια - obverseΣουδάν 50 Δηνάρια - reverse
50 Δηνάρια
2002
Χαλκονικέλιο, 5.6g, ø 24mm
KM# 121
Τιμή: 1.1

Σουδάν>Παλαιά Λίρα (Πάουντ)|1956 - 1992
 Χρονική Περίοδος

Σουδάν 1 Μιλλίμ - obverseΣουδάν 1 Μιλλίμ - reverse
1 Μιλλίμ
1956 - 1969
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 16.23mm
KM# 29
Τιμή: 0.96
Σουδάν 1 Μιλλίμ - obverseΣουδάν 1 Μιλλίμ - reverse
1 Μιλλίμ
1970 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 16.23mm
KM# 39
Τιμή: 3
Σουδάν 2 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 2 Μιλλίμς - reverse
2 Μιλλίμς
1956 - 1969
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.2g, ø 20mm
KM# 30
Τιμή: 0.76

Σουδάν 2 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 2 Μιλλίμς - reverse
2 Μιλλίμς
1970 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.2g, ø 20mm
KM# 40
Τιμή: 6.64
Σουδάν 5 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 5 Μιλλίμς - reverse
5 Μιλλίμς
1956 - 1969
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.95g, ø 23mm
KM# 31
Τιμή: 0.88
Σουδάν 5 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 5 Μιλλίμς - reverse
5 Μιλλίμς
1970 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.95g, ø 23mm
KM# 41
Τιμή: 1.34

Σουδάν 5 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 5 Μιλλίμς - reverse
5 Μιλλίμς
1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.32g, ø 21.5mm
KM# 54
Τιμή: 1.35
Σουδάν 5 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 5 Μιλλίμς - reverse
5 Μιλλίμς
1975 - 1980
Ορείχαλκος, 3.3g, ø 21mm
KM# 54a
Τιμή: 0.94
Σουδάν 10 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 10 Μιλλίμς - reverse
10 Μιλλίμς
1956 - 1969
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.1g, ø 25.7mm
KM# 32
Τιμή: 1.54

Σουδάν 10 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 10 Μιλλίμς - reverse
10 Μιλλίμς
1970 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.8g, ø 25mm
KM# 42
Τιμή: 2.5
Σουδάν 10 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 10 Μιλλίμς - reverse
10 Μιλλίμς
1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.9g, ø 25.5mm
KM# 55
Τιμή: 1.55
Σουδάν 10 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 10 Μιλλίμς - reverse
10 Μιλλίμς
1975 - 1980
Ορείχαλκος, 5.3g, ø 25.6mm
KM# 55a
Τιμή: 1.31

Σουδάν 10 Μιλλίμς - obverseΣουδάν 10 Μιλλίμς - reverse
10 Μιλλίμς
1980
Ορείχαλκος, 4.9g, ø 24.6mm
KM# 111
Τιμή: 1.38
Σουδάν 1 Κίρσχ - obverseΣουδάν 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1983
Ορείχαλκος, 2.3g, ø 18.1mm
KM# 97
Τιμή: 1.1
Σουδάν 1 Κίρσχ - obverseΣουδάν 1 Κίρσχ - reverse
1 Κίρσχ
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 18.1mm
KM# 99
Τιμή: 1.55

Σουδάν 2 Κίρσχ - obverseΣουδάν 2 Κίρσχ - reverse
2 Κίρσχ
1956 - 1962
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 17.5mm
KM# 33
Τιμή: 1.59
Σουδάν 2 Κίρσχ - obverseΣουδάν 2 Κίρσχ - reverse
2 Κίρσχ
1963 - 1969
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 36
Τιμή: 1.47
Σουδάν 2 Κίρσχ - obverseΣουδάν 2 Κίρσχ - reverse
2 Κίρσχ
1970 - 1971
Χαλκονικέλιο, ø 20mm
KM# 43
Τιμή: 2.68

Σουδάν 2 Κίρσχ - obverseΣουδάν 2 Κίρσχ - reverse
2 Κίρσχ
1975 - 1980
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 20mm
KM# 57
Τιμή: 1.4
Σουδάν 2 Κίρσχ - obverseΣουδάν 2 Κίρσχ - reverse
2 Κίρσχ
1983
Ορείχαλκος, 3g, ø 20mm
KM# 57a
Τιμή: 1.25
Σουδάν 5 Κίρσχ - obverseΣουδάν 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1956 - 1969
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 24mm
KM# 34
Τιμή: 1.47

Σουδάν 5 Κίρσχ - obverseΣουδάν 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1970 - 1971
Χαλκονικέλιο
KM# 44
Τιμή: 9.46
Σουδάν 5 Κίρσχ - obverseΣουδάν 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1975 - 1980
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23.5mm
KM# 58
Τιμή: 1.05
Σουδάν 5 Κίρσχ - obverseΣουδάν 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1983
Ορείχαλκος, 3.3g, ø 21.7mm
KM# 110
Τιμή: 0.84

Σουδάν 5 Κίρσχ - obverseΣουδάν 5 Κίρσχ - reverse
5 Κίρσχ
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 4.2g, ø 22mm
KM# 100
Τιμή: 0.83
Σουδάν 10 Κίρσχ - obverseΣουδάν 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1956 - 1969
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 28mm
KM# 35
Τιμή: 1.61
Σουδάν 10 Κίρσχ - obverseΣουδάν 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1970 - 1971
Χαλκονικέλιο, 10g, ø 28mm
KM# 45
Τιμή: 3.02

Σουδάν 10 Κίρσχ - obverseΣουδάν 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1975 - 1983
Χαλκονικέλιο, 9.8g, ø 28mm
KM# 59
Τιμή: 1.67
Σουδάν 10 Κίρσχ - obverseΣουδάν 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1983
Diameter is 25 mm
Χαλκονικέλιο, 6.1g, ø 25mm
KM# 59.3
Τιμή: 1.8
Σουδάν 10 Κίρσχ - obverseΣουδάν 10 Κίρσχ - reverse
10 Κίρσχ
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 6.11g, ø 25mm
KM# 107
Τιμή: 2

Σουδάν 20 Κίρσχ - obverseΣουδάν 20 Κίρσχ - reverse
20 Κίρσχ
1967 - 1969
Χαλκονικέλιο, ø 37mm
KM# 37
Τιμή: 10.16
Σουδάν 20 Κίρσχ - obverseΣουδάν 20 Κίρσχ - reverse
20 Κίρσχ
1970 - 1971
Χαλκονικέλιο, ø 35mm
KM# 46
Τιμή: 20.98
Σουδάν 20 Κίρσχ - obverseΣουδάν 20 Κίρσχ - reverse
20 Κίρσχ
1983
Χαλκονικέλιο, 8.5g, ø 26.5mm
KM# 98
Τιμή: 2.2

Σουδάν 20 Κίρσχ - obverseΣουδάν 20 Κίρσχ - reverse
20 Κίρσχ
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 7.6g, ø 27.2mm
KM# 101
Τιμή: 1.44
Σουδάν 25 Κίρσχ - obverseΣουδάν 25 Κίρσχ - reverse
25 Κίρσχ
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 10g, ø 24.5mm
KM# 102
Τιμή: 2.86
Σουδάν 25 Κίρσχ - obverseΣουδάν 25 Κίρσχ - reverse
25 Κίρσχ
1989
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5g, ø 22.5mm
KM# 108
Τιμή: 1.44

Σουδάν 50 Κίρσχ - obverseΣουδάν 50 Κίρσχ - reverse
50 Κίρσχ
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 12g, ø 30mm
KM# 103
Τιμή: 12.57
Σουδάν 50 Κίρσχ - obverseΣουδάν 50 Κίρσχ - reverse
50 Κίρσχ
1989
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 5.96g, ø 24mm
KM# 109
Τιμή: 0.99
Σουδάν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΣουδάν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1987
Χαλκοαλουμίνιο, 14.08g, ø 32.2mm
KM# 104
Τιμή: 5.32

Σουδάν 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΣουδάν 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1989
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 7.5g, ø 26.3mm
KM# 106
Τιμή: 2.27

uCoin