Σουηδία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σουηδία - Κατάλογος Νομισμάτων

Σουηδία>Κάρολος ΙΣΤ' Γουστάβος|1975 - 2016
 Χρονική Περίοδος

Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1976 - 1984
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.68g, ø 18mm
KM# 849
Τιμή: 0.11
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1976 - 1991
Χαλκονικέλιο, 1.44g, ø 15mm
KM# 850
Τιμή: 0.07
Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1976 - 1984
Χαλκονικέλιο, 2.18g, ø 17mm
KM# 851
Τιμή: 0.14

Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1976 - 1991
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 22mm
KM# 855
Τιμή: 0.13
Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1992 - 2009
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.7g, ø 18.75mm
KM# 878
Τιμή: 0.12
Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1976 - 1981
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7g, ø 25mm
KM# 852
Τιμή: 0.29

Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1982 - 2000
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 852a
Τιμή: 0.26
Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
2001 - 2012
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
KM# 894
Τιμή: 0.22
Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.6g, ø 19.5mm
KM# 928
Τιμή: 0.68

Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
2016
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 4.8g, ø 22.5mm
KM# 929
Τιμή: 0.92
Σουηδία 5 Κορώνες - obverseΣουηδία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
1976 - 1992
Χαλκονικέλιο, 9.5g, ø 28.5mm
KM# 853
Τιμή: 0.58
Σουηδία 5 Κορώνες - obverseΣουηδία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
1993 - 2009
Επιμεταλλωμένο, με Χαλκό και Νικέλιο, Νικέλιο, 9.5g, ø 28.5mm
KM# 853a
Τιμή: 0.55

Σουηδία 5 Κορώνες - obverseΣουηδία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
2016
Σκανδιναβικός Χρυσός, 6.1g, ø 23.75mm
KM# 930
Τιμή: 1.01
Σουηδία 10 Κορώνες - obverseΣουηδία 10 Κορώνες - reverse
10 Κορώνες
1991 - 2000
Σκανδιναβικός Χρυσός, 6.6g, ø 20.5mm
KM# 877
Τιμή: 1.09
Σουηδία 10 Κορώνες - obverseΣουηδία 10 Κορώνες - reverse
10 Κορώνες
2001 - 2009
Σκανδιναβικός Χρυσός, 6.6g, ø 20.5mm
KM# 895
Τιμή: 1.08

Σουηδία>Γουστάβος ΣΤ' Αδόλφος|1950 - 1973
 Χρονική Περίοδος

Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1952 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 820
Τιμή: 0.15
Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1952 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 821
Τιμή: 0.21
Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1952 - 1971
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 822
Τιμή: 0.2

Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1972 - 1973
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.68g, ø 18mm
KM# 845
Τιμή: 0.12
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1952 - 1962
Ασήμι 0.400, 1.44g, ø 15mm
KM# 823
Τιμή: 0.74
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1962 - 1973
Χαλκονικέλιο, 1.35g, ø 15mm
KM# 835
Τιμή: 0.08

Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1952 - 1961
Ασήμι 0.400, 2.32g, ø 17mm
KM# 824
Τιμή: 0.85
Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1962 - 1973
Χαλκονικέλιο, 2.24g, ø 17mm
KM# 836
Τιμή: 0.08
Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1952 - 1961
Ασήμι 0.400, 4.8g, ø 22mm
KM# 825
Τιμή: 1.4

Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1962 - 1973
Χαλκονικέλιο, 4.8g, ø 22mm
KM# 837
Τιμή: 0.16
Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1952 - 1968
Ασήμι 0.400, 7g, ø 25mm
KM# 826
Τιμή: 2
Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1968 - 1973
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7g, ø 25mm
KM# 826a
Τιμή: 0.25

Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1952 - 1966
Ασήμι 0.400, 14g, ø 31mm
KM# 827
Τιμή: 3.92
Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1968 - 1971
Χαλκονικέλιο, 13.3g, ø 31mm
KM# 827a
Τιμή: 1.48
Σουηδία 5 Κορώνες - obverseΣουηδία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
1954 - 1971
Ασήμι 0.400, 18g, ø 34mm
KM# 829
Τιμή: 5.96

Σουηδία 5 Κορώνες - obverseΣουηδία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
1972 - 1973
Επιμεταλλωμένο, με Χαλκό και Νικέλιο, Νικέλιο, 9.5g, ø 28.5mm
KM# 846
Τιμή: 1.87

Σουηδία>Βασιλιάς Γουστάβος Ε'|1908 - 1950
 Χρονική Περίοδος

Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1909
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 777.1
Τιμή: 2.17
Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1910 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 777.2
Τιμή: 0.27
Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1917 - 1919
Σίδηρος, 2g, ø 16mm
KM# 789
Τιμή: 0.9

Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1942 - 1950
Σίδηρος, 1.75g, ø 16mm
KM# 810
Τιμή: 0.23
Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1909 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 778
Τιμή: 0.28
Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1917 - 1919
Σίδηρος, 3.5g, ø 21mm
KM# 790
Τιμή: 2.52

Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1942 - 1950
Σίδηρος, 3.5g, ø 21mm
KM# 811
Τιμή: 0.3
Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1909
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 779.1
Τιμή: 4.27
Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1910 - 1950
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 779.2
Τιμή: 0.48

Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1917 - 1919
Σίδηρος, 7g, ø 27mm
KM# 791
Τιμή: 1.95
Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1942 - 1950
Σίδηρος, 7g, ø 27mm
KM# 812
Τιμή: 0.29
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1909 - 1942
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 780
Τιμή: 0.92

Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1920 - 1947
Νικέλιο - Μπρούντζος, 1.5g, ø 15mm
KM# 795
Τιμή: 0.33
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1942 - 1950
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 813
Τιμή: 0.63
Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1910 - 1941
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17.2mm
KM# 785
Τιμή: 1.47

Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1921 - 1947
Νικέλιο - Μπρούντζος, 2.4g, ø 17mm
KM# 798
Τιμή: 0.54
Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1943 - 1950
Ασήμι 0.400, 2.32g, ø 17mm
KM# 816
Τιμή: 0.95
Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1911 - 1939
Ασήμι 0.600, 5g, ø 22mm
KM# 788
Τιμή: 2.47

Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1920 - 1947
Νικέλιο - Μπρούντζος, 4.8g, ø 22mm
KM# 796
Τιμή: 0.67
Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1943 - 1950
Ασήμι 0.400, 4.8g, ø 22mm
KM# 817
Τιμή: 1.3
Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1910 - 1942
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 786
Τιμή: 4.26

Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1942 - 1950
Ασήμι 0.400, 7g, ø 25mm
KM# 814
Τιμή: 2.42
Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1910 - 1940
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 787
Τιμή: 8.65
Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1942 - 1950
Ασήμι 0.400, 14g, ø 31mm
KM# 815
Τιμή: 5.21

Σουηδία 5 Κορώνες - obverseΣουηδία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
1920
Χρυσός 0.900, 2.42g, ø 16mm
KM# 797
Τιμή: 109.6
Σουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - obverseΣουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - reverse
20 Κρονόρ (Κορώνες)
1925
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 800
Τιμή: 715.4

Σουηδία>Βασιλιάς Όσκαρ Β'|1873 - 1907
 Χρονική Περίοδος

Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1874 - 1877
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 734
Τιμή: 2
Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1877 - 1880
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 745
Τιμή: 6.31
Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1879 - 1905
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 750
Τιμή: 0.83

Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1906 - 1907
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 16mm
KM# 768
Τιμή: 1.45
Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1874 - 1878
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 735
Τιμή: 1.35
Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1877 - 1905
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 746
Τιμή: 0.98

Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1906 - 1907
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 769
Τιμή: 1.52
Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1874 - 1889
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 736
Τιμή: 0.93
Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1888 - 1905
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 757
Τιμή: 1.11

Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1906 - 1907
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8g, ø 27mm
KM# 770
Τιμή: 1.39
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1874 - 1876
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 737
Τιμή: 2
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1880 - 1904
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 755
Τιμή: 2.06

Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1907
Ασήμι 0.400, 1.45g, ø 15mm
KM# 774
Τιμή: 1.62
Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1874 - 1878
Small size lettering
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 738
Τιμή: 2.11
Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1874 - 1905
Large size lettering
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 739
Τιμή: 1.72

Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1907
Ασήμι 0.600, 2.42g, ø 17mm
KM# 775
Τιμή: 2.43
Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1875 - 1899
Ασήμι 0.600, 5g, ø 22mm
KM# 740
Τιμή: 3.43
Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1906 - 1907
Ασήμι 0.600, 5g, ø 22mm
KM# 771
Τιμή: 4.51

Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1875 - 1876
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 741
Τιμή: 5.54
Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1877 - 1889
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 747
Τιμή: 3.61
Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1890 - 1904
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 760
Τιμή: 5.27

Σουηδία 1 Κορώνα - obverseΣουηδία 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1906 - 1907
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25mm
KM# 772
Τιμή: 6.45
Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1876 - 1880
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 742
Τιμή: 8.8
Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1878 - 1880
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 749
Τιμή: 24.55

Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1890 - 1904
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 761
Τιμή: 13.65
Σουηδία 2 Κορώνες - obverseΣουηδία 2 Κορώνες - reverse
2 Κορώνες
1906 - 1907
Ασήμι 0.800, 15g, ø 31mm
KM# 773
Τιμή: 26.05
Σουηδία 5 Κορώνες - obverseΣουηδία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
1881 - 1899
Χρυσός 0.900, 2.24g, ø 16mm
KM# 756
Τιμή: 112

Σουηδία 5 Κορώνες - obverseΣουηδία 5 Κορώνες - reverse
5 Κορώνες
1901
Χρυσός 0.900, 2.24g, ø 16mm
KM# 766
Κοπή
Σουηδία 10 Κορώνες - obverseΣουηδία 10 Κορώνες - reverse
10 Κορώνες
1873 - 1876
Χρυσός 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 732
Τιμή: 172.4
Σουηδία 10 Κορώνες - obverseΣουηδία 10 Κορώνες - reverse
10 Κορώνες
1876 - 1895
Χρυσός 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 743
Κοπή

Σουηδία 10 Κορώνες - obverseΣουηδία 10 Κορώνες - reverse
10 Κορώνες
1901
Χρυσός 0.900, 4.48g, ø 18mm
KM# 767
Κοπή
Σουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - obverseΣουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - reverse
20 Κρονόρ (Κορώνες)
1873 - 1876
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 733
Τιμή: 332.4
Σουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - obverseΣουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - reverse
20 Κρονόρ (Κορώνες)
1876 - 1877
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 744
Κοπή

Σουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - obverseΣουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - reverse
20 Κρονόρ (Κορώνες)
1877 - 1899
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 748
Τιμή: 494.2
Σουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - obverseΣουηδία 20 Κρονόρ (Κορώνες) - reverse
20 Κρονόρ (Κορώνες)
1900 - 1902
Χρυσός 0.900, 8.96g, ø 23mm
KM# 765
Τιμή: 494.2

Σουηδία>Ρίξνταλερ Ρίξμιντ|1855 - 1873
 Χρονική Περίοδος

Σουηδία ½ Όρε - obverseΣουηδία ½ Όρε - reverse
½ Όρε
1856 - 1858
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.4g, ø 15.8mm
KM# 686
Τιμή: 2.82
Σουηδία ½ Όρε - obverseΣουηδία ½ Όρε - reverse
½ Όρε
1867
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.4g, ø 15.8mm
KM# 715
Τιμή: 5.5
Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1856 - 1858
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 19.8mm
KM# 687
Τιμή: 3.54

Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1860 - 1872
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 19.69mm
KM# 705
Τιμή: 2.19
Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1873
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 19.69mm
KM# 728
Τιμή: 6.04
Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1856 - 1858
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 24.4mm
KM# 688
Τιμή: 2.21

Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1860 - 1872
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 24.4mm
KM# 706
Τιμή: 2.02
Σουηδία 2 Ορ - obverseΣουηδία 2 Ορ - reverse
2 Ορ
1873
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 24.4mm
KM# 729
Τιμή: 6.23
Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1857 - 1858
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8.5g, ø 28.9mm
KM# 690
Τιμή: 2.2

Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1860 - 1872
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8.5g, ø 28.9mm
KM# 707
Τιμή: 4.75
Σουηδία 5 Ορ - obverseΣουηδία 5 Ορ - reverse
5 Ορ
1873
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 8.5g, ø 28.9mm
KM# 730
Τιμή: 7.7
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1855 - 1859
Ασήμι 0.750, 0.85g, ø 12.7mm
KM# 683
Τιμή: 3.5

Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1861 - 1871
Ασήμι 0.750, 0.85g, ø 12.7mm
KM# 710
Τιμή: 3.2
Σουηδία 10 Ορ - obverseΣουηδία 10 Ορ - reverse
10 Ορ
1872 - 1873
Ασήμι 0.750, 0.85g, ø 12.7mm
KM# 727
Κοπή
Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1855 - 1859
Ασήμι 0.750, 2.13g, ø 17.4mm
KM# 684
Τιμή: 5.2

Σουηδία 25 Ορ - obverseΣουηδία 25 Ορ - reverse
25 Ορ
1862 - 1871
Ασήμι 0.750, 2.13g, ø 17.4mm
KM# 712
Τιμή: 5.06
Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1857
Ασήμι 0.750, 4.25g, ø 21.9mm
KM# 691
Κοπή
Σουηδία 50 Ορ - obverseΣουηδία 50 Ορ - reverse
50 Ορ
1862
Ασήμι 0.750, 4.25g, ø 21.9mm
KM# 713
Κοπή

Σουηδία 1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - obverseΣουηδία 1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - reverse
1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1857
Ασήμι 0.750, 8.5g, ø 24.9mm
KM# 692
Κοπή
Σουηδία 1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - obverseΣουηδία 1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - reverse
1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1860 - 1871
Ασήμι 0.750, 8.5g, ø 24.9mm
KM# 708
Κοπή
Σουηδία 1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - obverseΣουηδία 1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - reverse
1 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1873
Ασήμι 0.750, 8.5g, ø 24.9mm
KM# 731
Κοπή

Σουηδία 2 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - obverseΣουηδία 2 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - reverse
2 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1857
Ασήμι 0.750, 17g, ø 31.8mm
KM# 694
Κοπή
Σουηδία 2 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - obverseΣουηδία 2 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - reverse
2 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1862 - 1871
Ασήμι 0.750, 17g, ø 31.8mm
KM# 714
Κοπή
Σουηδία 4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - obverseΣουηδία 4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - reverse
4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1856 - 1859
Ασήμι 0.750, 34g, ø 39.1mm
KM# 689
Κοπή

Σουηδία 4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - obverseΣουηδία 4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - reverse
4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1861 - 1870
Ασήμι 0.750, 34g, ø 39.1mm
KM# 711
Τιμή: 66.08
Σουηδία 4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - obverseΣουηδία 4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ - reverse
4 Ρίξνταλερ Ρίξμιντ
1871
Ασήμι 0.750, 34g, ø 39.1mm
KM# 726
Κοπή
Σουηδία 1 Κάρολιν - obverseΣουηδία 1 Κάρολιν - reverse
1 Κάρολιν
1868 - 1872
Χρυσός 0.900, 3.23g, ø 18.9mm
KM# 716
Κοπή

Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1845 - 1859
Χρυσός 0.900, 3.49g, ø 19.2mm
KM# 668
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1860 - 1868
Χρυσός 0.900, 3.49g, ø 19.2mm
KM# 709
Κοπή

Σουηδία>Ρίξνταλερ χαρτονόμισμα|1830 - 1855
 Χρονική Περίοδος

Σουηδία ⅙ Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία ⅙ Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
⅙ Σκίλλινγκ μπάνκο
1835 - 1844
Χαλκός, 1.4g, ø 16.1mm
KM# 639
Τιμή: 2.78
Σουηδία ⅙ Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία ⅙ Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
⅙ Σκίλλινγκ μπάνκο
1844 - 1855
Χαλκός, 1.4g, ø 16.1mm
KM# 656
Τιμή: 3
Σουηδία ⅓ Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία ⅓ Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
⅓ Σκίλλινγκ μπάνκο
1835 - 1843
Χαλκός, 4.7g, ø 19.8mm
KM# 640
Τιμή: 2.44

Σουηδία ⅓ Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία ⅓ Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
⅓ Σκίλλινγκ μπάνκο
1844 - 1855
Χαλκός, 4.7g, ø 19.8mm
KM# 657
Τιμή: 3.54
Σουηδία ⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία ⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο
1835 - 1843
Χαλκός, 7.6g, ø 24.4mm
KM# 641
Τιμή: 2.5
Σουηδία ⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία ⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο
1844 - 1845
Χαλκός, 7.6g, ø 24.4mm
KM# 658
Τιμή: 2.79

Σουηδία ⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία ⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
⅔ Σκίλλινγκ μπάνκο
1845 - 1855
Χαλκός, 7.6g, ø 24.4mm
KM# 663
Τιμή: 3.1
Σουηδία ⅙ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ⅙ Σκίλλινγκ - reverse
⅙ Σκίλλινγκ
1830 - 1831
Χαλκός, 2.8g, ø 20.6mm
KM# 625
Τιμή: 4
Σουηδία ⅙ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ⅙ Σκίλλινγκ - reverse
⅙ Σκίλλινγκ
1832
Χαλκός, 2.8g, ø 19mm
KM# 635
Κοπή

Σουηδία ⅙ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ⅙ Σκίλλινγκ - reverse
⅙ Σκίλλινγκ
1832
Χαλκός, 2.8g, ø 19mm
KM# 633
Κοπή
Σουηδία ⅙ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ⅙ Σκίλλινγκ - reverse
⅙ Σκίλλινγκ
1832
Χαλκός, 2.8g, ø 19mm
KM# 634
Τιμή: 4.2
Σουηδία ¼ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ¼ Σκίλλινγκ - reverse
¼ Σκίλλινγκ
1832 - 1833
Χαλκός, 4.3g, ø 21.3mm
KM# 636
Κοπή

Σουηδία 1 Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία 1 Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
1 Σκίλλινγκ μπάνκο
1835 - 1843
Χαλκός, 11.3g, ø 27.8mm
KM# 642
Τιμή: 1.58
Σουηδία 1 Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία 1 Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
1 Σκίλλινγκ μπάνκο
1844 - 1845
Χαλκός, 11.3g, ø 27.8mm
KM# 659
Τιμή: 9.55
Σουηδία 1 Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία 1 Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
1 Σκίλλινγκ μπάνκο
1847 - 1855
Χαλκός, 11.3g, ø 27.8mm
KM# 671
Τιμή: 2.5

Σουηδία ½ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1832
Χαλκός, 8.5g, ø 24mm
KM# 637
Κοπή
Σουηδία 2 Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία 2 Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
2 Σκίλλινγκ μπάνκο
1835 - 1843
Χαλκός, 18.9g, ø 33.5mm
KM# 643
Τιμή: 2.1
Σουηδία 2 Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία 2 Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
2 Σκίλλινγκ μπάνκο
1844 - 1845
Χαλκός, 18.9g, ø 33.5mm
KM# 660
Τιμή: 4.7

Σουηδία 2 Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία 2 Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
2 Σκίλλινγκ μπάνκο
1845 - 1855
Χαλκός, 18.9g, ø 33.5mm
KM# 664
Τιμή: 5
Σουηδία 1/32 Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία 1/32 Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
1/32 Ριξντάλερ σπέσιε
1852 - 1853
Ασήμι 0.750, 1.06g, ø 14mm
KM# 681
Τιμή: 5.99
Σουηδία 1 Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1832
Χαλκός, 17g, ø 30mm
KM# 638
Κοπή

Σουηδία 4 Σκίλλινγκ μπάνκο - obverseΣουηδία 4 Σκίλλινγκ μπάνκο - reverse
4 Σκίλλινγκ μπάνκο
1849 - 1855
Χαλκός, 25.2g, ø 37.2mm
KM# 672
Τιμή: 7.7
Σουηδία 1/16 Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία 1/16 Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
1/16 Ριξντάλερ σπέσιε
1835 - 1836
Ασήμι 0.750, 2.13g, ø 17.7mm
KM# 644
Κοπή
Σουηδία 1/16 Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία 1/16 Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
1/16 Ριξντάλερ σπέσιε
1845 - 1855
Ασήμι 0.750, 2.13g, ø 17.7mm
KM# 665
Τιμή: 3.27

Σουηδία 1/12 Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία 1/12 Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
1/12 Ριξντάλερ σπέσιε
1831 - 1833
Ασήμι 0.750, 2.83g, ø 19mm
KM# 630
Κοπή
Σουηδία ⅛ Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία ⅛ Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
⅛ Ριξντάλερ σπέσιε
1830 - 1837
Ασήμι 0.750, 4.25g, ø 22.1mm
KM# 626
Τιμή: 3.59
Σουηδία ⅛ Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία ⅛ Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
⅛ Ριξντάλερ σπέσιε
1852
Ασήμι 0.750, 4.25g, ø 22.1mm
KM# 682
Κοπή

Σουηδία ¼ Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία ¼ Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
¼ Ριξντάλερ σπέσιε
1830 - 1836
Ασήμι 0.750, 0.5g, ø 24.5mm
KM# 627
Τιμή: 17.35
Σουηδία ¼ Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία ¼ Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
¼ Ριξντάλερ σπέσιε
1846 - 1848
Ασήμι 0.750, 0.5g, ø 24.5mm
KM# 669
Κοπή
Σουηδία ½ Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία ½ Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
½ Ριξντάλερ σπέσιε
1831 - 1836
Ασήμι 0.750, 17g, ø 31.5mm
KM# 631
Κοπή

Σουηδία ½ Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία ½ Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
½ Ριξντάλερ σπέσιε
1845 - 1852
Ασήμι 0.750, 17g, ø 31.5mm
KM# 666
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
1 Ριξντάλερ σπέσιε
1831 - 1842
Ασήμι 0.750, 34g, ø 38.8mm
KM# 632
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
1 Ριξντάλερ σπέσιε
1842
Ασήμι 0.750, 34g, ø 38.8mm
KM# 655
Κοπή

Σουηδία 1 Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
1 Ριξντάλερ σπέσιε
1844 - 1845
Ασήμι 0.750, 34g, ø 39.2mm
KM# 661
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ σπέσιε - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ σπέσιε - reverse
1 Ριξντάλερ σπέσιε
1845 - 1855
Ασήμι 0.750, 34g, ø 38.8mm
KM# 667
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1830 - 1834
Χρυσός 0.983, 3.51g, ø 19.25mm
KM# 628
Κοπή

Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1835 - 1843
Χρυσός 0.983, 3.51g, ø 19.25mm
KM# 628a
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1845 - 1859
Χρυσός 0.900, 3.49g, ø 19.2mm
KM# 668
Κοπή

Σουηδία>Ριξντάλλερ|1798 - 1830
 Χρονική Περίοδος

Σουηδία 1/12 Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία 1/12 Σκίλλινγκ - reverse
1/12 Σκίλλινγκ
1802 - 1808
Χαλκός, 2.4g, ø 20.5mm
KM# 563
Τιμή: 3
Σουηδία 1/12 Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία 1/12 Σκίλλινγκ - reverse
1/12 Σκίλλινγκ
1812
Χαλκός, 2.7g, ø 20.5mm
KM# 584
Τιμή: 6.72
Σουηδία 1/12 Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία 1/12 Σκίλλινγκ - reverse
1/12 Σκίλλινγκ
1825
Χαλκός, 2.4g, ø 20.5mm
KM# 616
Τιμή: 3.18

Σουηδία ¼ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ¼ Σκίλλινγκ - reverse
¼ Σκίλλινγκ
1799 - 1800
Χαλκός, 2.8g, ø 23.5mm
KM# 548
Τιμή: 4.82
Σουηδία ¼ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ¼ Σκίλλινγκ - reverse
¼ Σκίλλινγκ
1802 - 1808
Χαλκός, 7.1g, ø 26.75mm
KM# 564
Τιμή: 2.83
Σουηδία ¼ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ¼ Σκίλλινγκ - reverse
¼ Σκίλλινγκ
1817
Χαλκός, 7.1g, ø 26.75mm
KM# 592
Κοπή

Σουηδία ¼ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ¼ Σκίλλινγκ - reverse
¼ Σκίλλινγκ
1819 - 1830
Χαλκός, 4.3g, ø 26mm
KM# 595
Τιμή: 1.5
Σουηδία ½ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1799 - 1802
Χαλκός, 5.7g, ø 27.5mm
KM# 549
Τιμή: 2
Σουηδία ½ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1802 - 1809
Χαλκός, 14.2g, ø 30.5mm
KM# 565
Τιμή: 3.43

Σουηδία ½ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1815 - 1817
Χαλκός, 14.2g, ø 30.5mm
KM# 590
Τιμή: 4
Σουηδία ½ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1819 - 1830
Χαλκός, 14.2g, ø 30.3mm
KM# 596
Τιμή: 1.99
Σουηδία 1 Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1802 - 1805
Χαλκός, 28.3g, ø 34mm
KM# 566
Τιμή: 3.13

Σουηδία 1 Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1812 - 1817
Χαλκός, 28.3g, ø 34mm
KM# 585
Τιμή: 4.5
Σουηδία 1 Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία 1 Σκίλλινγκ - reverse
1 Σκίλλινγκ
1819 - 1830
Χαλκός, 17g, ø 33.67mm
KM# 597
Τιμή: 2.65
Σουηδία 1/24 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1/24 Ριξντάλερ - reverse
1/24 Ριξντάλερ
1810 - 1816
Ασήμι 0.382, 2.77g, ø 20.5mm
KM# 580
Τιμή: 6.05

Σουηδία 1/12 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1/12 Ριξντάλερ - reverse
1/12 Ριξντάλερ
1811
Ασήμι 0.507, 4.21g, ø 23.28mm
KM# 583
Κοπή
Σουηδία ⅙ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅙ Ριξντάλερ - reverse
⅙ Ριξντάλερ
1799
Ασήμι 0.691, 6.19g, ø 25.56mm
KM# 550
Κοπή
Σουηδία ⅙ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅙ Ριξντάλερ - reverse
⅙ Ριξντάλερ
1800 - 1809
Ασήμι 0.691, 6.2g, ø 26mm
KM# 560
Τιμή: 48.05

Σουηδία ⅙ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅙ Ριξντάλερ - reverse
⅙ Ριξντάλερ
1809 - 1814
Ασήμι 0.691, 6.22g, ø 26.3mm
KM# 568
Κοπή
Σουηδία ⅙ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅙ Ριξντάλερ - reverse
⅙ Ριξντάλερ
1815 - 1817
Ασήμι 0.691, 6.19g, ø 25.56mm
KM# 589
Κοπή
Σουηδία ⅙ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅙ Ριξντάλερ - reverse
⅙ Ριξντάλερ
1819 - 1826
Ασήμι 0.691, 6.19g, ø 21.6mm
KM# 598
Κοπή

Σουηδία ⅙ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅙ Ριξντάλερ - reverse
⅙ Ριξντάλερ
1829
Ασήμι 0.691, 6.19g, ø 21.6mm
KM# 615
Κοπή
Σουηδία ⅓ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅓ Ριξντάλερ - reverse
⅓ Ριξντάλερ
1799 - 1800
Ασήμι 0.878, 9.79g, ø 30mm
KM# 551
Κοπή
Σουηδία ⅓ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅓ Ριξντάλερ - reverse
⅓ Ριξντάλερ
1813 - 1814
Ασήμι 0.878, 9.75g, ø 29.86mm
KM# 587
Κοπή

Σουηδία ⅓ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅓ Ριξντάλερ - reverse
⅓ Ριξντάλερ
1828 - 1829
Ασήμι 0.878, 9.76g, ø 27.5mm
KM# 612
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1801 - 1807
Ασήμι 0.878, 29.36g, ø 41mm
KM# 561
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1812 - 1814
Ασήμι 0.878, 29.36g, ø 41mm
KM# 586
Κοπή

Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1814 - 1818
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 41mm
KM# 588
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1818 - 1827
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 41.78mm
KM# 593
Κοπή
No ImageNo Image
1 Δουκάτο
1801
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 22mm
KM# 562
Κοπή

Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1801 - 1809
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 21mm
KM# 542
Κοπή
No ImageNo Image
1 Δουκάτο
1804
Χρυσός 0.976, 3.5g, ø 22.76mm
KM# 567
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1810 - 1814
Χρυσός 0.976, 3.5g, ø 22.5mm
KM# 581
Κοπή

Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1810
Χρυσός 0.976, 3.548g, ø 23.25mm
KM# 582
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1815 - 1817
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 21.7mm
KM# 591
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1818 - 1829
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 21.5mm
KM# 594
Κοπή

Σουηδία>Ριξντάλλερ|1718 - 1798
 Χρονική Περίοδος

Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1719 - 1720
Χαλκός, 4.7g, ø 24.08mm
KM# 364
Τιμή: 4.92
Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1720 - 1750
Χαλκός, 4.5g, ø 23.1mm
KM# 383
Τιμή: 0.73
Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1768
Χαλκός, 4.57g, ø 25mm
KM# 491
Τιμή: 12

Σουηδία 1 Ορ - obverseΣουηδία 1 Ορ - reverse
1 Ορ
1772 - 1778
Χαλκός, 4.7g, ø 23mm
KM# 512
Κοπή
Σουηδία ½ öre SM - obverseΣουηδία ½ öre SM - reverse
½ öre SM
1720 - 1721
Χαλκός, 7.2g, ø 24mm
KM# 380
Τιμή: 0.7
Σουηδία 1 öre SM - obverseΣουηδία 1 öre SM - reverse
1 öre SM
1720
Ασήμι 0.194, 1.2g, ø 18mm
KM# 381
Κοπή

Σουηδία 1 öre SM - obverseΣουηδία 1 öre SM - reverse
1 öre SM
1720 - 1749
Ασήμι 0.194, 1.19g, ø 17.6mm
KM# 382
Τιμή: 9
Σουηδία 1 öre SM - obverseΣουηδία 1 öre SM - reverse
1 öre SM
1730 - 1750
Χαλκός, 14.2g, ø 29.75mm
KM# 416
Τιμή: 1.19
Σουηδία 1 öre SM - obverseΣουηδία 1 öre SM - reverse
1 öre SM
1751 - 1769
Χαλκός, 14.2g, ø 30mm
KM# 460
Τιμή: 3.5

Σουηδία 1 öre SM - obverseΣουηδία 1 öre SM - reverse
1 öre SM
1753 - 1761
Ασήμι 0.194, 1.19g, ø 17.8mm
KM# 472
Κοπή
Σουηδία 1 öre SM - obverseΣουηδία 1 öre SM - reverse
1 öre SM
1778
Χαλκός, 14.2g, ø 30mm
KM# 521
Κοπή
Σουηδία ½ Σκίλλινγκ - obverseΣουηδία ½ Σκίλλινγκ - reverse
½ Σκίλλινγκ
1794
Χαλκός, 14g, ø 30.5mm
KM# 543
Κοπή

Σουηδία 2 öre SM - obverseΣουηδία 2 öre SM - reverse
2 öre SM
1743 - 1750
Χαλκός, 28.3g, ø 34mm
KM# 437
Τιμή: 3.5
Σουηδία 2 öre SM - obverseΣουηδία 2 öre SM - reverse
2 öre SM
1751 - 1768
Χαλκός, 28.3g, ø 33.7mm
KM# 461
Τιμή: 3.8
Σουηδία 2 öre SM - obverseΣουηδία 2 öre SM - reverse
2 öre SM
1777
Χαλκός, 28.3g, ø 33.5mm
KM# 518
Τιμή: 3.8

Σουηδία 6 Ορ - obverseΣουηδία 6 Ορ - reverse
6 Ορ
1762 - 1765
Χαλκός, 5.6g, ø 29.6mm
KM# 485
Κοπή
Σουηδία 6 Ορ - obverseΣουηδία 6 Ορ - reverse
6 Ορ
1790 - 1791
Χαλκός, 5.7g, ø 29mm
KM# 535
Κοπή
Σουηδία 4 öre SM - obverseΣουηδία 4 öre SM - reverse
4 öre SM
1771
Ασήμι 0.382, 2.77g, ø 21mm
KM# 506
Κοπή

Σουηδία 1/24 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1/24 Ριξντάλερ - reverse
1/24 Ριξντάλερ
1777
Ασήμι 0.382, 2.77g, ø 20.5mm
KM# 519
Κοπή
Σουηδία 1/24 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1/24 Ριξντάλερ - reverse
1/24 Ριξντάλερ
1778 - 1783
Ασήμι 0.382, 2.77g, ø 20.5mm
KM# 522
Τιμή: 5.9
Σουηδία 5 öre SM - obverseΣουηδία 5 öre SM - reverse
5 öre SM
1719
Ασήμι 0.444, 3.51g, ø 22mm
KM# 366
Τιμή: 12.25

Σουηδία 5 öre SM - obverseΣουηδία 5 öre SM - reverse
5 öre SM
1722
Ασήμι 0.444, 3.51g, ø 22mm
KM# 390
Τιμή: 6.4
Σουηδία 5 öre SM - obverseΣουηδία 5 öre SM - reverse
5 öre SM
1725
Ασήμι 0.438, 3.51g, ø 22mm
KM# 397
Τιμή: 13.95
Σουηδία 5 öre SM - obverseΣουηδία 5 öre SM - reverse
5 öre SM
1729 - 1751
Ασήμι 0.444, 3.51g, ø 22.1mm
KM# 401
Τιμή: 13.63

Σουηδία 5 öre SM - obverseΣουηδία 5 öre SM - reverse
5 öre SM
1751 - 1767
Ασήμι 0.444, 3.51g, ø 22.1mm
KM# 462
Κοπή
Σουηδία 1/12 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1/12 Ριξντάλερ - reverse
1/12 Ριξντάλερ
1777
Ασήμι 0.507, 4.21g, ø 23.5mm
KM# 520
Κοπή
Σουηδία 1/12 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1/12 Ριξντάλερ - reverse
1/12 Ριξντάλερ
1778 - 1779
Ασήμι 0.507, 4.21g, ø 23.5mm
KM# 523
Τιμή: 90

Σουηδία 8 öre SM - obverseΣουηδία 8 öre SM - reverse
8 öre SM
1771
Ασήμι 0.507, 4.21g, ø 23mm
KM# 507
Κοπή
Σουηδία 10 öre SM - obverseΣουηδία 10 öre SM - reverse
10 öre SM
1739 - 1751
Ασήμι 0.444, 7.02g, ø 26.6mm
KM# 425
Κοπή
Σουηδία 10 öre SM - obverseΣουηδία 10 öre SM - reverse
10 öre SM
1751 - 1765
Ασήμι 0.444, 7.06g, ø 26.67mm
KM# 463
Κοπή

Σουηδία 16 öre SM - obverseΣουηδία 16 öre SM - reverse
16 öre SM
1770
Ασήμι 0.691, 6.2g, ø 24.8mm
KM# 500
Κοπή
Σουηδία 16 öre SM - obverseΣουηδία 16 öre SM - reverse
16 öre SM
1773 - 1774
Ασήμι 0.691, 6.2g, ø 25mm
KM# 513
Κοπή
Σουηδία ⅙ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅙ Ριξντάλερ - reverse
⅙ Ριξντάλερ
1776 - 1777
Ασήμι 0.691, 6.19g, ø 25.75mm
KM# 515
Κοπή

Σουηδία ⅙ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅙ Ριξντάλερ - reverse
⅙ Ριξντάλερ
1778 - 1790
Ασήμι 0.691, 6.19g, ø 25.7mm
KM# 524
Κοπή
Σουηδία ⅓ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅓ Ριξντάλερ - reverse
⅓ Ριξντάλερ
1776 - 1777
Ασήμι 0.878, 9.75g, ø 29.8mm
KM# 516
Τιμή: 180
Σουηδία ⅓ Ριξντάλερ - obverseΣουηδία ⅓ Ριξντάλερ - reverse
⅓ Ριξντάλερ
1778 - 1789
Ασήμι 0.878, 9.75g, ø 30mm
KM# 525
Τιμή: 23.36

No ImageNo Image
⅓ Ριξντάλερ
1798
Ασήμι 0.878, 9.76g, ø 29.75mm
KM# 547
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1719
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 41.09mm
KM# 370
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1723 - 1738
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 41.56mm
KM# 395
Κοπή

Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1727
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 41.5mm
KM# 402
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1731
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 41.5mm
KM# 418
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1738 - 1748
Ασήμι 0.878, 29.26g, ø 41.2mm
KM# 423
Κοπή

Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1750 - 1751
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 40.7mm
KM# 457
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1751 - 1766
Ασήμι 0.878, 29.26g, ø 41.5mm
KM# 464
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1767 - 1769
Ασήμι 0.878, 29.26g, ø 41mm
KM# 490
Κοπή

Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1770 - 1771
Ασήμι 0.878, 29.26g, ø 41.75mm
KM# 505
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1771 - 1775
Ασήμι 0.878, 29.26g, ø 41mm
KM# 509
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1775 - 1777
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 41mm
KM# 514
Κοπή

Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1779 - 1792
Ασήμι 0.878, 29.25g, ø 41.5mm
KM# 527
Τιμή: 280
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1792 - 1795
Ασήμι 0.878, 29.36g, ø 41mm
KM# 540
Κοπή
Σουηδία 1 Ριξντάλερ - obverseΣουηδία 1 Ριξντάλερ - reverse
1 Ριξντάλερ
1796 - 1797
Ασήμι 0.878, 29.36g, ø 41.5mm
KM# 544
Κοπή

Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1719 - 1720
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 22mm
KM# 371
Κοπή
No ImageNo Image
1 Δουκάτο
1720 - 1724
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 22mm
KM# 388
Κοπή
No ImageNo Image
1 Δουκάτο
1732
Χρυσός 0.976, 3.45g, ø 21.6mm
KM# 420
Κοπή

Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1734 - 1747
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 22.3mm
KM# 421
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1738 - 1748
Χρυσός 0.976, 3.5g, ø 22.3mm
KM# 424
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1750
Χρυσός 0.976, 3.5g, ø 21.8mm
KM# 458
Κοπή

Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1751 - 1771
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 22mm
KM# 465
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1771 - 1792
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 20.5mm
KM# 510
Κοπή
Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1793 - 1795
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 21.6mm
KM# 541
Κοπή

Σουηδία 1 Δουκάτο - obverseΣουηδία 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1796 - 1798
Χρυσός 0.976, 3.48g, ø 21.75mm
KM# 545
Κοπή

uCoin