Ελβετικά καντόνια
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ελβετικά καντόνια - Κατάλογος Νομισμάτων

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του 'Αντερβαλντεν|1811 - 1812
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1811
Canton Nidwalden
Ασήμι, 2.1g, ø 22mm
KM# A11
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1812
Canton Obwalden
Ασήμι, 1.91g, ø 21mm
KM# 51
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1811
Canton Nidwalden
Ασήμι, 2.56g, ø 23mm
KM# A12
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1812
Canton Obwalden
Ασήμι, 2.64g, ø 24mm
KM# 52
Τιμή: 73.95
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1811
Canton Nidwalden
Ασήμι 0.666, 4.4g, ø 27mm
KM# A13
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1812
Canton Obwalden
Ασήμι 0.680, 4.51g, ø 25mm
KM# 53
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Ούρι|1811 - 1811
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1811
Ασήμι, 0.65g, ø 15mm
KM# 40
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1811
Ασήμι, 2.06g, ø 21mm
KM# 41
Τιμή: 133.3
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1811
Ασήμι, 2.66g, ø 23mm
KM# 42
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 2 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Μπάτζεν - reverse
2 Μπάτζεν
1811
Ασήμι 0.450, 2.5g, ø 21mm
KM# 43
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 4 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Μπάτζεν - reverse
4 Μπάτζεν
1811
Ασήμι 0.660, 3.6g, ø 24mm
KM# 44
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Σαφχάουζεν|1808 - 1809
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1808
Ασήμι, 0.94g, ø 17mm
KM# 65
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1808
Ασήμι, 2g, ø 23mm
KM# 66
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1809
Ασήμι, 2g, ø 23mm
KM# 68
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1808
Ασήμι, 2.66g, ø 25mm
KM# 67
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1809
Ασήμι, 2.7g, ø 25mm
KM# 69
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Θουργκάου|1808 - 1809
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια ½ Κρόιτσερ - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1808
Ασήμι, 0.43g, ø 14mm
KM# 1
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1808
Ασήμι, 0.97g, ø 18mm
KM# 2
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1808
Ασήμι, 1.99g, ø 21.8mm
KM# 3
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1808 - 1809
Ασήμι, 2.78g, ø 23.5mm
KM# 4
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1808
Ασήμι, 4.4g, ø 26mm
KM# 5
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Άπενζελ |1806 - 1816
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Πφένινγκ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1816
Χαλκός, 0.55g, ø 14mm
KM# 11
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1813
Ασήμι, 1.11g, ø 17.3mm
KM# 10
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1808 - 1816
Ασήμι, 1.97g, ø 23.5mm
KM# 5
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1808 - 1816
Ασήμι, 2.42g, ø 24mm
KM# 6
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Φράγκο - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1809
Ασήμι 0.666, 4.46g, ø 26mm
KM# 7
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 2 Φράγκα - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1816
Ασήμι 0.903, 14.97g, ø 34mm
KM# 8
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 4 Φράνκα - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Φράνκα - reverse
4 Φράνκα
1812
Ασήμι 0.903, 29.87g, ø 39mm
KM# 9
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 4 Φράνκα - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Φράνκα - reverse
4 Φράνκα
1816
Ασήμι 0.903, 29.87g, ø 39mm
KM# 12
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Ααργκάου|1805 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1809 - 1816
Ασήμι, 0.6g, ø 15mm
KM# 15
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1810
Ασήμι, 0.6g, ø 15mm
KM# 18
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 2 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Ράππεν - reverse
2 Ράππεν
1808 - 1816
Ασήμι, 1.3g, ø 18mm
KM# 11
Τιμή: 5.59

Ελβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - reverse
2½ Ράππεν
1831
Ασήμι, 1g, ø 17mm
KM# 25
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1807 - 1815
Ασήμι, 1.86g, ø 21.85mm
KM# 8
Τιμή: 14.62
Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1829 - 1831
Ασήμι, 2g, ø 21mm
KM# 24
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1805
Ασήμι, 2.38g, ø 24.2mm
KM# 5
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1806
Ασήμι, 2.7g, ø 24mm
KM# 7
Τιμή: 13.98
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1807 - 1816
Ασήμι, 2.5g, ø 24mm
KM# 9
Τιμή: 9.3

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1826
Ασήμι, 2.8g, ø 28mm
KM# 22
Τιμή: 13.31
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1826
Ασήμι, 2g, ø 24.5mm
KM# 21
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1807 - 1808
Ασήμι 0.900, 4.38g, ø 26mm
KM# 10
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1808 - 1815
Ασήμι 0.900, 4.4g, ø 26.5mm
KM# 13
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.900, 4.46g, ø 27.3mm
KM# 23
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1808 - 1818
Ασήμι 0.900, 7.3g, ø 28mm
KM# 14
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1809
Ασήμι 0.900, 7.3g, ø 28mm
KM# 16
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - reverse
20 Μπάτζεν
1809
Ασήμι 0.900, 14.7g, ø 34mm
KM# 17
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 4 Φράνκα - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Φράνκα - reverse
4 Φράνκα
1812
Ασήμι 0.900, 14.95g, ø 39.5mm
KM# 20
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι της Μπάζελ|1805 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1810 - 1818
Ασήμι, 0.6g, ø 16mm
KM# 201
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 2 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Ράππεν - reverse
2 Ράππεν
1810 - 1818
Ασήμι, 1.21g, ø 18.25mm
KM# 202
Τιμή: 11.65
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1809
Ασήμι, 2.1g, ø 21mm
KM# 197
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1826
Ασήμι, 1.99g, ø 22mm
KM# 204
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1826
Ασήμι, 1.82g, ø 21mm
KM# 205
Κοπή
No ImageNo Image
5 Ράππεν
1826
Ασήμι, 2g, ø 21mm
KM# 206
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1805 - 1810
Ασήμι, 2.52g, ø 23.5mm
KM# 196
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1805
Ασήμι, 2.52g, ø 24mm
KM# 195
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1826
Ασήμι, 2.49g, ø 24mm
KM# 207
Τιμή: 15.38

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1826
Ασήμι, 2.6g, ø 24mm
KM# 208
Τιμή: 9.11
Ελβετικά καντόνια 3 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 3 Μπάτζεν - reverse
3 Μπάτζεν
1809 - 1810
Ασήμι 0.450, 3.9g, ø 24mm
KM# 198
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1809 - 1810
Ασήμι 0.676, 4.44g, ø 26mm
KM# 199
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.676, 4.4g, ø 26mm
KM# 209
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.676, 4.4g, ø 26mm
KM# 210
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι της Ζυρίχης|1804 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 3 Χάλλερ - obverseΕλβετικά καντόνια 3 Χάλλερ - reverse
3 Χάλλερ
1827
Ασήμι, 0.44g, ø 13mm
KM# 180
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1842 - 1848
Ασήμι, 0.67g, ø 14mm
KM# 194
Τιμή: 9.76
Ελβετικά καντόνια 2 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Ράππεν - reverse
2 Ράππεν
1842
Ασήμι, 1.36g, ø 17mm
KM# 195
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 10 Σελίνια - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Σελίνια - reverse
10 Σελίνια
1806 - 1811
Ασήμι 0.500, 4.65g, ø 28mm
KM# 182
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 8 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 8 Μπάτζεν - reverse
8 Μπάτζεν
1810 - 1814
Ασήμι 0.680, 7.32g, ø 29mm
KM# 184
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1812
Ασήμι 0.888, 7.4g, ø 28mm
KM# 185
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - reverse
20 Μπάτζεν
1813
Ασήμι 0.888, 14.7g, ø 33mm
KM# 188
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - reverse
20 Μπάτζεν
1813
Ασήμι 0.888, 14.7g, ø 33mm
KM# 187
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - reverse
20 Μπάτζεν
1813
Ασήμι 0.888, 14.7g, ø 33mm
KM# 186
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - reverse
20 Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.888, 14.7g, ø 33mm
KM# 192
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - reverse
40 Μπάτζεν
1813
Ασήμι 0.888, 29.35g, ø 40mm
KM# 189
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - reverse
40 Μπάτζεν
1813
Ασήμι 0.888, 29.35g, ø 40mm
KM# 190
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - reverse
40 Μπάτζεν
1813
Ασήμι 0.888, 29.43g, ø 41mm
KM# 191
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Δουκάτο - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Δουκάτο - reverse
1 Δουκάτο
1810
Χρυσός 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# A185
Τιμή: 1,310

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Γκριζόν|1804 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια ⅙ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ⅙ Μπάτζεν - reverse
⅙ Μπάτζεν
1807 - 1820
Ασήμι, 0.7g, ø 15.5mm
KM# 5
Τιμή: 232.9
Ελβετικά καντόνια ⅙ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ⅙ Μπάτζεν - reverse
⅙ Μπάτζεν
1842
Ασήμι, 0.7g, ø 15.5mm
KM# 16
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1807 - 1820
Ασήμι, 1.9g, ø 21.5mm
KM# 6
Κοπή

Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1812
Ασήμι, 1.9g, ø 20.5mm
KM# 9
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1836 - 1842
Ασήμι, 1.9g, ø 19.5mm
KM# 13
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1807
Ασήμι, 2.6g, ø 24mm
KM# 7
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1820 - 1826
Ασήμι, 2.58g, ø 24mm
KM# 11
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1836
Ασήμι, 2.55g, ø 23mm
KM# 14
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1836 - 1842
Ασήμι, 2.69g, ø 22mm
KM# 15
Τιμή: 23.25

Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1807 - 1826
Ασήμι 0.680, 4.67g, ø 26mm
KM# 8
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1825
Ασήμι 0.900, 7.4g, ø 30mm
KM# 12
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Σόλοτουρν|1804 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1813
Ασήμι, 0.7g, ø 14mm
KM# 71
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1813
Ασήμι, 1g, ø 17mm
KM# 72
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1830
Ασήμι, 1g, ø 17mm
KM# 85
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1826
Ασήμι, 1.61g, ø 23mm
KM# 78
Τιμή: 10.49
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1805
Ασήμι, 2.58g, ø 24mm
KM# 65
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1807
Ασήμι, 2.62g, ø 24mm
KM# 66
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1808 - 1811
Ασήμι, 2.35g, ø 24mm
KM# 67
Τιμή: 17.9
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1826
Ασήμι, 2.5g, ø 24.1mm
KM# 79
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1826
Ασήμι, 2.51g, ø 24.1mm
KM# 80
Τιμή: 17.23

Ελβετικά καντόνια 2½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Μπάτζεν - reverse
2½ Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.750, 2g, ø 22mm
KM# 81
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1809 - 1811
Ασήμι 0.720, 4.4g, ø 25mm
KM# 68
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.720, 4.4g, ø 25mm
KM# 83
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.720, 4.4g, ø 25mm
KM# 82
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Φράγκο - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1812
Ασήμι 0.900, 7.5g, ø 29mm
KM# 70
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Βω|1804 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1804
Ασήμι, 0.65g, ø 15mm
KM# 5
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1807
Ασήμι, 0.65g, ø 14mm
KM# 12
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - reverse
2½ Ράππεν
1809
Ασήμι, 1.1g, ø 18.5mm
KM# 14
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - reverse
2½ Ράππεν
1816
Ασήμι, 1.1g, ø 18.5mm
KM# 18
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1804 - 1819
Ασήμι, 1.9g, ø 23mm
KM# 6
Τιμή: 9.3
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1804 - 1820
Ασήμι, 2.55g, ø 25mm
KM# 8
Τιμή: 8

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1804
Ασήμι, 2.52g, ø 24mm
KM# 7
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1826 - 1834
Ασήμι, 2.55g, ø 25mm
KM# 20
Τιμή: 10.41
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1804
Ασήμι 0.666, 4.35g, ø 25mm
KM# 9
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1805 - 1806
Ασήμι 0.666, 4.35g, ø 25mm
KM# 11
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1807 - 1814
Ασήμι 0.666, 4.35g, ø 25mm
KM# 13
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1826 - 1831
Ασήμι 0.666, 4.35g, ø 27mm
KM# 21
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1804
Ασήμι 0.900, 7.51g, ø 30mm
KM# 10
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1810 - 1811
Ασήμι 0.900, 7.45g, ø 29mm
KM# 15
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1823
Ασήμι 0.900, 7.45g, ø 29mm
KM# 19
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 20 Μπάτζεν - reverse
20 Μπάτζεν
1810 - 1811
Ασήμι 0.900, 14.7g, ø 34mm
KM# 16
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - reverse
40 Μπάτζεν
1812
Ασήμι 0.900, 29.5g, ø 40mm
KM# 17
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Σανκτ Γκάλεν|1804 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Πφένινγκ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Πφένινγκ - reverse
1 Πφένινγκ
1808
Ασήμι, 0.2g, ø 12mm
KM# 100
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 2 Πφένινγκ - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Πφένινγκ - reverse
2 Πφένινγκ
1808
Ασήμι, 0.63g, ø 14mm
KM# 108
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Κρόιτσερ - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1808 - 1817
Ασήμι, 0.7g, ø 14mm
KM# 109
Τιμή: 3.95

Ελβετικά καντόνια ¼ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ¼ Μπάτζεν - reverse
¼ Μπάτζεν
1807 - 1808
Ασήμι, 0.9g, ø 16mm
KM# 101
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1807 - 1816
Ασήμι, 0.9g, ø 16mm
KM# 102
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1807 - 1810
Ασήμι, 1.9g, ø 20mm
KM# 104
Τιμή: 5.58

Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1807 - 1817
Ασήμι, 1.9g, ø 21mm
KM# 103
Τιμή: 250
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1807 - 1809
Ασήμι, 2.46g, ø 21mm
KM# 105
Τιμή: 12.54
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1807
Ασήμι, 2.66g, ø 22.5mm
KM# 106
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1810 - 1817
Ασήμι, 2.2g, ø 24mm
KM# 110
Τιμή: 1.74
Ελβετικά καντόνια 6 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 6 Κρέουζερ - reverse
6 Κρέουζερ
1807
Ασήμι, 2.34g, ø 21mm
KM# 107
Τιμή: 131
Ελβετικά καντόνια ½ Φράγκο - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο
1810
Ασήμι 0.660, 4.62g, ø 26mm
KM# 112
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1810 - 1813
Ασήμι 0.660, 3.96g, ø 26mm
KM# 111
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1813 - 1817
Ασήμι 0.660, 4.09g, ø 26mm
KM# 113
Κοπή
No ImageNo Image
5 Μπάτζεν
1817
Ασήμι 0.660, 4.1g, ø 26mm
KM# 114
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Σβιτς|1804 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 ангстер - obverseΕλβετικά καντόνια 1 ангстер - reverse
1 ангстер
1810 - 1846
Χαλκός, 0.6g, ø 14mm
KM# 55
Τιμή: 10.69
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1811 - 1846
1 Rapen
Χαλκός, 1.2g, ø 17mm
KM# 59
Τιμή: 8
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1811 - 1846
1 Rappen
Χαλκός, 1.2g, ø 17mm
KM# 65
Τιμή: 10

Ελβετικά καντόνια 2 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Ράππεν - reverse
2 Ράππεν
1811 - 1846
Ασήμι, 1.15g, ø 17.5mm
KM# 62
Τιμή: 7.81
Ελβετικά καντόνια 2 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Ράππεν - reverse
2 Ράππεν
1811 - 1813
Close wreath above "2"
Ασήμι, 1.2g, ø 18mm
KM# 61
Τιμή: 12.82
Ελβετικά καντόνια ⅔ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ⅔ Μπάτζεν - reverse
⅔ Μπάτζεν
1810 - 1812
Ασήμι, 2g, ø 22mm
KM# 56
Τιμή: 29.57

Ελβετικά καντόνια ⅔ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ⅔ Μπάτζεν - reverse
⅔ Μπάτζεν
1810 - 1812
Denomination "BATZEN"
Ασήμι, 2g, ø 22mm
KM# 63
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 2 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Μπάτζεν - reverse
2 Μπάτζεν
1810
Ασήμι, 2.6g, ø 25mm
KM# 57
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 4 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Μπάτζεν - reverse
4 Μπάτζεν
1810 - 1811
Ασήμι 0.500, 4.6g, ø 23mm
KM# 58
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Φρίμπουργκ|1804 - 1846
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - reverse
2½ Ράππεν
1827
Ασήμι, 1g, ø 18mm
KM# 81
Τιμή: 12.79
Ελβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - reverse
2½ Ράππεν
1846
Ασήμι, 1g, ø 18mm
KM# 91
Κοπή
No ImageNo Image
½ Μπάτζεν
1810 - 1811
Ασήμι, 2.05g, ø 22.5mm
KM# 73
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1806
Ασήμι, 2.05g, ø 22.5mm
KM# 70
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1827 - 1828
Ασήμι, 2.05g, ø 22mm
KM# 82
Τιμή: 2.77
Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1830 - 1831
Ασήμι, 2.05g, ø 22mm
KM# 87
Τιμή: 17.86

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1806
Ασήμι, 2.53g, ø 24mm
KM# 71
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1810
Ασήμι, 2.6g, ø 24mm
KM# 74
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1811
Ασήμι, 2.6g, ø 24mm
KM# 75
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1827 - 1828
Ασήμι, 2.6g, ø 24.5mm
KM# 83
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1829
Ασήμι, 2.61g, ø 24.7mm
KM# 85
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1830
Ασήμι, 2.6g, ø 25mm
KM# 88
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1811 - 1814
Ασήμι 0.666, 4.38g, ø 24.5mm
KM# 76
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1827 - 1829
Ασήμι 0.666, 4.38g, ø 25mm
KM# 84
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1830
Ασήμι 0.666, 4.33g, ø 25mm
KM# 89
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1811
Ασήμι 0.900, 7.5g, ø 29mm
KM# 77
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1812
Ασήμι 0.900, 7.5g, ø 29mm
KM# 78
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 4 Φράνκα - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Φράνκα - reverse
4 Φράνκα
1813
Ασήμι 0.900, 30g, ø 40mm
KM# 79
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι της Λουκέρνης|1798 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 ангстер - obverseΕλβετικά καντόνια 1 ангстер - reverse
1 ангстер
1804 - 1834
Χαλκός, 0.6g, ø 13mm
KM# 76
Τιμή: 7.46
Ελβετικά καντόνια 1 ангстер - obverseΕλβετικά καντόνια 1 ангстер - reverse
1 ангстер
1839 - 1843
Χαλκός, 0.6g, ø 13mm
KM# 117
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1804
Χαλκός, 1.17g, ø 16mm
KM# 96
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1804
Χαλκός, 1.17g, ø 16mm
KM# 75
Τιμή: 10.74
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1831
Χαλκός, 1.17g, ø 17mm
KM# 115
Τιμή: 17.94
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1839
Χαλκός, 1.18g, ø 16mm
KM# 118
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1839 - 1846
Χαλκός, 1.17g, ø 16mm
KM# 119
Τιμή: 19.15
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1813
Ασήμι, 2g, ø 22.5mm
KM# 106
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1803
Ασήμι, 2.6g, ø 24mm
KM# 95
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1804 - 1806
Ασήμι, 2.6g, ø 25mm
KM# 97
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1805
Ασήμι, 2.6g, ø 25mm
KM# 99
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1807 - 1811
Ασήμι, 2.5g, ø 24mm
KM# 101
Τιμή: 13.75

Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1813
Ασήμι, 2.5g, ø 21mm
KM# 107
Τιμή: 7.07
Ελβετικά καντόνια 2½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Μπάτζεν - reverse
2½ Μπάτζεν
1815
Ασήμι 0.660, 2g, ø 20.5mm
KM# 110
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1806
Ασήμι 0.666, 4.42g, ø 24.5mm
KM# 100
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1810
Ασήμι 0.666, 4.3g, ø 25mm
KM# 104
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1813 - 1814
Ασήμι 0.666, 4.2g, ø 25.5mm
KM# 108
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1815 - 1816
Ασήμι 0.666, 4.3g, ø 24.5mm
KM# 112
Τιμή: 45.07

Ελβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Μπάτζεν - reverse
10 Μπάτζεν
1811 - 1812
Ασήμι 0.888, 7g, ø 30mm
KM# 105
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 4 Φράνκα - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Φράνκα - reverse
4 Φράνκα
1813 - 1814
Ασήμι 0.900, 29.32g, ø 40mm
KM# 109
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 40 Μπάτζεν - reverse
40 Μπάτζεν
1816 - 1817
Ασήμι 0.900, 29.3g, ø 39mm
KM# 113
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 10 Φράγκα - obverseΕλβετικά καντόνια 10 Φράγκα - reverse
10 Φράγκα
1804
Χρυσός 0.900, 4.76g, ø 21mm
KM# 98
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι της Βέρνης|1798 - 1850
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1811 - 1829
Ασήμι, 0.7g, ø 15mm
KM# 172
Τιμή: 7.22
Ελβετικά καντόνια 1 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ράππεν - reverse
1 Ράππεν
1818 - 1836
Ασήμι, 0.7g, ø 15mm
KM# 175
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 2 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Ράππεν - reverse
2 Ράππεν
1809
Ασήμι, 1.5g, ø 18mm
KM# 171
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Ράππεν - reverse
2½ Ράππεν
1811
Ασήμι, 1.1g, ø 18mm
KM# 173
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1818 - 1824
Ασήμι, 1.8g, ø 24mm
KM# 176
Τιμή: 6.51
Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1826
Ασήμι, 1.8g, ø 24mm
KM# 193
Τιμή: 232.9

Ελβετικά καντόνια 5 Ράππεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν
1826
Ασήμι, 1.8g, ø 24mm
KM# 192
Τιμή: 4.68
Ελβετικά καντόνια 4 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Κρέουζερ - reverse
4 Κρέουζερ
1818 - 1824
Ασήμι 0.166, 2.61g, ø 23.92mm
KM# 177
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.166, 2.52g, ø 24.57mm
KM# 194
Τιμή: 15.53

Ελβετικά καντόνια 2½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 2½ Μπάτζεν - reverse
2½ Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.746, 2.3g, ø 21.5mm
KM# 195
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1808 - 1818
Ασήμι 0.676, 4.58g, ø 26mm
KM# 170
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 5 Μπάτζεν - reverse
5 Μπάτζεν
1826
Ασήμι 0.759, 4.58g, ø 26mm
KM# 196
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Φράγκο - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο
1811
Ασήμι 0.907, 7.45g, ø 29mm
KM# 174
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 2 Φράγκα - obverseΕλβετικά καντόνια 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα
1835
Ασήμι 0.907, 14.69g, ø 34mm
KM# 198
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 4 Φράνκα - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Φράνκα - reverse
4 Φράνκα
1823
Ασήμι 0.907, 29.3g, ø 40mm
KM# 190
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 4 Φράνκα - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Φράνκα - reverse
4 Φράνκα
1835
Ασήμι 0.907, 29.3g, ø 40mm
KM# 199
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Ντουπλόνε - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Ντουπλόνε - reverse
1 Ντουπλόνε
1797 - 1829
Χρυσός 0.900, 7.64g, ø 24mm
KM# 163
Τιμή: 4,649
Ελβετικά καντόνια 4 Δουκάτα - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Δουκάτα - reverse
4 Δουκάτα
1825
Χρυσός 0.986, 14g, ø 31mm
KM# 155
Κοπή

Ελβετικά καντόνια>Καντόνι του Νεσατέλ|1788 - 1818
 Χρονική Περίοδος

Ελβετικά καντόνια ½ Κρόιτσερ - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1789 - 1796
Ασήμι, 0.56g, ø 15mm
KM# 45
Τιμή: 23.57
Ελβετικά καντόνια ½ Κρόιτσερ - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Κρόιτσερ - reverse
½ Κρόιτσερ
1802 - 1803
Ασήμι, 0.5g, ø 15mm
KM# 64
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1789 - 1794
Ασήμι, 1.15g, ø 18mm
KM# 46
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1800 - 1803
Ασήμι, 1.03g, ø 18mm
KM# 62
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1807 - 1808
Ασήμι, 1.03g, ø 18mm
KM# 66
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Κρέουζερ - reverse
1 Κρέουζερ
1817 - 1818
Ασήμι, 1.1g, ø 18mm
KM# 71
Κοπή

Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1788 - 1794
Ασήμι, 1.7g, ø 21mm
KM# 47
Τιμή: 13.74
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1798 - 1803
Ασήμι, 1.7g, ø 22mm
KM# 55
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1799 - 1800
Ασήμι, 1.7g, ø 22.5mm
KM# 58
Κοπή

Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1799 - 1803
Ασήμι, 1.7g, ø 22mm
KM# 57
Κοπή
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1807
Ασήμι, 1.7g, ø 22mm
KM# 67
Τιμή: 5.09
Ελβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια ½ Μπάτζεν - reverse
½ Μπάτζεν
1807 - 1809
Ασήμι, 1.75g, ø 22.5mm
KM# 68
Τιμή: 50

Ελβετικά καντόνια 4 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Κρέουζερ - reverse
4 Κρέουζερ
1790 - 1793
Ασήμι, 3.45g, ø 26mm
KM# 49
Τιμή: 0.3
Ελβετικά καντόνια 4 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Κρέουζερ - reverse
4 Κρέουζερ
1798
Ασήμι, 2.5g, ø 26mm
KM# 54
Κοπή
No ImageNo Image
4 Κρέουζερ
1799
Ασήμι, 2.5g, ø 26mm
KM# 56
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 4 Κρέουζερ - obverseΕλβετικά καντόνια 4 Κρέουζερ - reverse
4 Κρέουζερ
1800
Ασήμι, 2.5g, ø 26mm
KM# 63
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1806 - 1810
Ασήμι, 3.22g, ø 24.5mm
KM# 65
Τιμή: 3.98
Ελβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 1 Μπάτζεν - reverse
1 Μπάτζεν
1807 - 1808
Denomination UN BATZ
Ασήμι, 3.22g, ø 24.5mm
KM# 69
Τιμή: 18

Ελβετικά καντόνια 28 Κρόιτσερ - obverseΕλβετικά καντόνια 28 Κρόιτσερ - reverse
28 Κρόιτσερ
1793 - 1796
Ασήμι 0.500, ø 27mm
KM# 50
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 10½ Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 10½ Μπάτζεν - reverse
10½ Μπάτζεν
1796
Ασήμι 0.500, 7.39g, ø 30mm
KM# 52
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 56 Κρόιτσερ - obverseΕλβετικά καντόνια 56 Κρόιτσερ - reverse
56 Κρόιτσερ
1795
Ασήμι 0.500, ø 31mm
KM# 51
Κοπή

Ελβετικά καντόνια 21 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 21 Μπάτζεν - reverse
21 Μπάτζεν
1796
Ασήμι 0.500, 15.2g, ø 35mm
KM# 53
Κοπή
Ελβετικά καντόνια 21 Μπάτζεν - obverseΕλβετικά καντόνια 21 Μπάτζεν - reverse
21 Μπάτζεν
1799
Ασήμι 0.500, 15.2g, ø 35mm
KM# 539
Τιμή: 1,629

uCoin