+

Ελβετία > Κατάλογος Νομισμάτων

Ελβετία 5 Ράππεν - obverseΕλβετία 5 Ράππεν - reverse
5 Ράππεν 1981-2017
Χαλκοαλουμίνιο
, 1.8g, ø 17.15mm
Ελβετία - KM# 26c
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 0.1 - 1.48
Ελβετία 10 Ράππεν - obverseΕλβετία 10 Ράππεν - reverse
10 Ράππεν 1879-2017
Χαλκονικέλιο
, 3g, ø 19.15mm
Ελβετία - KM# 27
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 0.13 - 6.02
Ελβετία 20 Ράππεν - obverseΕλβετία 20 Ράππεν - reverse
20 Ράππεν 1939-2017
Χαλκονικέλιο
, 4g, ø 21.05mm
Ελβετία - KM# 29a
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 0.2 - 6.03
Ελβετία ½ Φράγκο - obverseΕλβετία ½ Φράγκο - reverse
½ Φράγκο 1968-2017
Χαλκονικέλιο
, 2.2g, ø 18.2mm
Ελβετία - KM# 23a
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 0.47 - 2.8
Ελβετία 1 Φράγκο - obverseΕλβετία 1 Φράγκο - reverse
1 Φράγκο 1968-2017
Χαλκονικέλιο
, 4.4g, ø 23.2mm
Ελβετία - KM# 24a
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 0.9 - 2.57
Ελβετία 2 Φράγκα - obverseΕλβετία 2 Φράγκα - reverse
2 Φράγκα 1968-2017
Χαλκονικέλιο
, 8.8g, ø 27.4mm
Ελβετία - KM# 21a
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 1.85 - 6.0
Ελβετία 5 Φράγκα - obverseΕλβετία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα 1968-2017
Χαλκονικέλιο
, 13.2g, ø 31.45mm
Ελβετία - KM# 40a
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 4.41 - 6.7
Ελβετία 5 Φράγκα - obverseΕλβετία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα 2003
Chalandamarz
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο
, 15g, ø 33mm
Ελβετία - KM# 103
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 9.42
Ελβετία 5 Φράγκα - obverseΕλβετία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα 2002
Escalade 1602-2002
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο
, 15g, ø 33mm
Ελβετία - KM# 98
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 11.95
Ελβετία 5 Φράγκα - obverseΕλβετία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα 2001
Zurcher Sechselauten
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο
, 15g, ø 33mm
Ελβετία - KM# 92
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 12.49
Ελβετία 5 Φράγκα - obverseΕλβετία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα 2000
Carnival of Basel
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο
, 15g, ø 33mm
Ελβετία - KM# 89
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 11.15
Ελβετία 5 Φράγκα - obverseΕλβετία 5 Φράγκα - reverse
5 Φράγκα 2000
150th Anniversary - Swiss National Coinage
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο
, 15g, ø 33mm
Ελβετία - KM# 91
Συνομοσπονδία της Ελβετίας
Τιμή: € 11.42
uCoin