Ταιλάνδη
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ταιλάνδη - Κατάλογος Νομισμάτων

Ταιλάνδη>Βασιλεύς Ράμα X|2018 - 2018
 Χρονική Περίοδος

Ταιλάνδη 1 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σατανγκ - reverse
1 Σατανγκ
2018
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 15mm
UC# 1
Τιμή: 3.04
Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
2018
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 16.5mm
UC# 2
Τιμή: 1.86
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
2018
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 17.5mm
UC# 3
Τιμή: 1.95

Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.9g, ø 16mm
UC# 4
Τιμή: 0.35
Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.4g, ø 18mm
UC# 5
Τιμή: 0.37
Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20mm
UC# 6
Τιμή: 0.26

Ταιλάνδη 2 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 2 Μπάχτ - reverse
2 Μπάχτ
2018
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21.75mm
UC# 7
Τιμή: 0.41
Ταιλάνδη 5 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 5 Μπάχτ - reverse
5 Μπάχτ
2018
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6g, ø 24mm
UC# 8
Τιμή: 0.45
Ταιλάνδη 10 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 10 Μπάχτ - reverse
10 Μπάχτ
2018
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.5g, ø 26mm
UC# 9
Τιμή: 0.61

Ταιλάνδη>Βασιλιάς Ράμα Θ'|1986 - 2017
 Χρονική Περίοδος

Ταιλάνδη 1 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σατανγκ - reverse
1 Σατανγκ
1987 - 2008
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 15mm
Y# 186
Τιμή: 0.04
Ταιλάνδη 1 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σατανγκ - reverse
1 Σατανγκ
2009 - 2015
Αλουμίνιο, 0.5g, ø 15mm
Y# 456
Τιμή: 0.15
Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1987 - 2007
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 16.5mm
Y# 208
Τιμή: 0.14

Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
2008 - 2015
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 16.5mm
Y# 457
Τιμή: 0.73
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1987 - 2008
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 17.5mm
Y# 209
Τιμή: 0.83
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
2009 - 2015
Αλουμίνιο, 0.8g, ø 17.5mm
Y# 458
Τιμή: 1.48

Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
1987 - 2008
Χαλκοαλουμίνιο, 1.9g, ø 16mm
Y# 187
Τιμή: 0.1
Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
2008 - 2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.9g, ø 16mm
Y# 441
Τιμή: 0.11
Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
1987 - 2008
Χαλκοαλουμίνιο, 2.4g, ø 18mm
Y# 203
Τιμή: 0.13

Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
2008 - 2017
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.4g, ø 18mm
Y# 442
Τιμή: 0.08
Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
1986 - 2008
Χαλκονικέλιο, 3.4g, ø 20mm
Y# 183
Τιμή: 0.1
Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
2009 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20mm
Y# 443
Τιμή: 0.13

Ταιλάνδη 2 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 2 Μπάχτ - reverse
2 Μπάχτ
2005 - 2007
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.4g, ø 21.75mm
Y# 444
Τιμή: 0.19
Ταιλάνδη 2 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 2 Μπάχτ - reverse
2 Μπάχτ
2008 - 2017
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21.75mm
Y# 445
Τιμή: 0.09
Ταιλάνδη 5 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 5 Μπάχτ - reverse
5 Μπάχτ
1987 - 1988
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.5g, ø 24mm
Y# 185
Τιμή: 0.34

Ταιλάνδη 5 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 5 Μπάχτ - reverse
5 Μπάχτ
1988 - 2008
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.5g, ø 24mm
Y# 219
Τιμή: 0.16
Ταιλάνδη 5 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 5 Μπάχτ - reverse
5 Μπάχτ
2008 - 2017
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6g, ø 24mm
Y# 446
Τιμή: 0.15
Ταιλάνδη 10 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 10 Μπάχτ - reverse
10 Μπάχτ
1988 - 2008
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.5g, ø 26mm
Y# 227
Τιμή: 0.3

Ταιλάνδη 10 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 10 Μπάχτ - reverse
10 Μπάχτ
2008 - 2017
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.5g, ø 26mm
Y# 459
Τιμή: 0.32

Ταιλάνδη>Βασιλιάς Ράμα Θ'|1947 - 1986
 Χρονική Περίοδος

Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1950
Χαλκοαλουμίνιο, 1.25g, ø 15mm
Y# 72a
Τιμή: 0.93
Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1950
Κασσίτερος, 1.25g, ø 15mm
Y# 72
Τιμή: 2.02
Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1957
Κασσίτερος, 1.25g, ø 15mm
Y# 78b
Τιμή: 1.12

Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1957
Χαλκοαλουμίνιο, 1.25g, ø 15mm
Y# 78
Τιμή: 0.36
Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1957
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.25g, ø 15mm
Y# 78a
Τιμή: 0.59
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1950
Κασσίτερος, 1.75g, ø 17.5mm
Y# 73
Τιμή: 0.62

Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1950
Χαλκοαλουμίνιο, 1.75g, ø 17.5mm
Y# 73a
Τιμή: 2.41
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1957
Χαλκοαλουμίνιο, 1.75g, ø 17.5mm
Y# 79
Τιμή: 0.22
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1957 - 1958
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.75g, ø 17.5mm
Y# 79a
Τιμή: 0.31

Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1957
Κασσίτερος, ø 17.5mm
Y# 79b
Τιμή: 2.69
Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
1950
Χαλκοαλουμίνιο, 2.5g, ø 20.6mm
Y# 76
Τιμή: 1.67
Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
1957
Χαλκοαλουμίνιο, 2.5g, ø 20.5mm
Y# 80
Τιμή: 0.7

Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
1977
Ορείχαλκος, 2.8g, ø 20.5mm
Y# 109
Τιμή: 0.59
Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
1950
Χαλκοαλουμίνιο, 4.5g, ø 23mm
Y# 77
Τιμή: 2.82
Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
1957
Χαλκοαλουμίνιο, 4.5g, ø 23mm
Y# 81
Τιμή: 0.3

Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
1980
Χαλκοαλουμίνιο, 4.9g, ø 23mm
Y# 168
Τιμή: 0.63
No ImageNo Image
1 Μπάχτ
1957
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 26.9mm
Y# 82.2
Τιμή: 0.62
Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
1957
Χαλκός-Νικέλιο-Ασήμι-Ψευδάργυρος, 7.5g, ø 26.9mm
Y# 82.1
Τιμή: 1.58

Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
1962
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 26.9mm
Y# 84
Τιμή: 0.6
Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
1974
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
Y# 100
Τιμή: 0.53
Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
1977
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
Y# 110
Τιμή: 0.3

Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
1982
Χαλκονικέλιο, 7g, ø 25mm
Y# 159
Τιμή: 0.51
Ταιλάνδη 5 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 5 Μπάχτ - reverse
5 Μπάχτ
1972
Χαλκονικέλιο, 9g, ø 27mm
Y# 98
Τιμή: 0.72
Ταιλάνδη 5 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 5 Μπάχτ - reverse
5 Μπάχτ
1977 - 1979
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 12g, ø 29.5mm
Y# 111
Τιμή: 0.41

Ταιλάνδη 5 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 5 Μπάχτ - reverse
5 Μπάχτ
1982
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 12g, ø 30mm
Y# 160
Τιμή: 0.95

Ταιλάνδη>Βασιλιάς Ράμα Η'|1937 - 1946
 Χρονική Περίοδος

Ταιλάνδη 1/2 Σατάνγκ - obverseΤαιλάνδη 1/2 Σατάνγκ - reverse
1/2 Σατάνγκ
1937
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.8g, ø 19mm
Y# 50
Τιμή: 3.57
Ταιλάνδη 1 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σατανγκ - reverse
1 Σατανγκ
1939
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), ø 22.65mm
Y# 51
Τιμή: 1.89
Ταιλάνδη 1 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σατανγκ - reverse
1 Σατανγκ
1941
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.5g, ø 20mm
Y# 54
Τιμή: 2.85

Ταιλάνδη 1 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σατανγκ - reverse
1 Σατανγκ
1942
Κασσίτερος, 1.5g, ø 15mm
Y# 57
Τιμή: 1.46
Ταιλάνδη 1 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σατανγκ - reverse
1 Σατανγκ
1944
Κασσίτερος, 1.5g, ø 15mm
Y# 60
Τιμή: 1.71
Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1941
Ασήμι 0.650, 1.5g, ø 16.6mm
Y# 55
Τιμή: 6.3

Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1942
Κασσίτερος, 3.1g, ø 17.6mm
Y# 58
Τιμή: 1.85
Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1944 - 1945
Κασσίτερος, 2.48g, ø 17mm
Y# 61
Τιμή: 3.78
Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1946
Κασσίτερος, 1.1g, ø 15.2mm
Y# 68
Τιμή: 1.83

Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1946
Κασσίτερος, 1.3g, ø 15.2mm
Y# 64
Τιμή: 8.69
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1941
Ασήμι 0.650, 2.5g, ø 19.1mm
Y# 56
Τιμή: 6.39
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1942
Κασσίτερος, 5g, ø 20.1mm
Y# 59
Τιμή: 2.93

Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1944 - 1945
Κασσίτερος, 4.9g, ø 20mm
Y# 62
Τιμή: 4.81
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1946
Κασσίτερος, 1.8g, ø 17.6mm
Y# 69
Τιμή: 2.24
Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1946
Κασσίτερος, ø 17.7mm
Y# 65
Τιμή: 5.06

Ταιλάνδη 20 Σατάνγκ - obverseΤαιλάνδη 20 Σατάνγκ - reverse
20 Σατάνγκ
1942
Ασήμι 0.650, 3g, ø 22mm
Y# A56
Τιμή: 12.93
Ταιλάνδη 20 Σατάνγκ - obverseΤαιλάνδη 20 Σατάνγκ - reverse
20 Σατάνγκ
1945
Κασσίτερος, 6.2g, ø 22.2mm
Y# 63
Τιμή: 2.9
Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
1946
Κασσίτερος, 2.6g, ø 20.5mm
Y# 70
Τιμή: 1.3

Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
1946
Κασσίτερος, 2.8g, ø 21.25mm
Y# 66
Τιμή: 3.82
Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
1946
Κασσίτερος, 5g, ø 25.5mm
Y# 71
Τιμή: 2.92
Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
1946
Κασσίτερος
Y# 67
Τιμή: 71.83

Ταιλάνδη>Βασιλεύς Ράμα ΣΤ'|1908 - 1937
 Χρονική Περίοδος

Ταιλάνδη 1 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σατανγκ - reverse
1 Σατανγκ
1908 - 1937
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5g, ø 22.5mm
Y# 35
Τιμή: 0.45
Ταιλάνδη 1 Σαλουνγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σαλουνγκ - reverse
1 Σαλουνγκ
1915
Ασήμι 0.800, 3.75g, ø 20.3mm
Y# 43
Κοπή
Ταιλάνδη 1 Σαλουνγκ - obverseΤαιλάνδη 1 Σαλουνγκ - reverse
1 Σαλουνγκ
1917 - 1925
Ασήμι 0.650, 3.75g, ø 20.3mm
Y# 43a
Τιμή: 10.35

Ταιλάνδη 5 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 5 Σατανγκ - reverse
5 Σατανγκ
1908 - 1937
Νικέλιο, 1.9g, ø 18mm
Y# 36
Τιμή: 1.62
Ταιλάνδη 2 Σαλουνγκ - obverseΤαιλάνδη 2 Σαλουνγκ - reverse
2 Σαλουνγκ
1915
Ασήμι 0.800, 7.5g, ø 25.3mm
Y# 44
Τιμή: 24.15
Ταιλάνδη 2 Σαλουνγκ - obverseΤαιλάνδη 2 Σαλουνγκ - reverse
2 Σαλουνγκ
1919 - 1921
Ασήμι 0.650, 7.5g, ø 25.3mm
Y# 44a
Τιμή: 22.41

Ταιλάνδη 10 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 10 Σατανγκ - reverse
10 Σατανγκ
1908 - 1937
Νικέλιο, 3.3g, ø 20mm
Y# 37
Τιμή: 1
Ταιλάνδη 25 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 25 Σατανγκ - reverse
25 Σατανγκ
1929
Ασήμι 0.650, 3.75g, ø 20.2mm
Y# 48
Τιμή: 30.36
Ταιλάνδη 50 Σατανγκ - obverseΤαιλάνδη 50 Σατανγκ - reverse
50 Σατανγκ
1929
Ασήμι 0.650, 7.5g, ø 25.3mm
Y# 49
Τιμή: 41.88

Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
1908
Ασήμι 0.900, 15g, ø 32mm
Y# 39
Κοπή
Ταιλάνδη 1 Μπάχτ - obverseΤαιλάνδη 1 Μπάχτ - reverse
1 Μπάχτ
1913 - 1918
Ασήμι 0.900, 15g, ø 30.4mm
Y# 45
Τιμή: 30.34

uCoin