Τόνγκα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Τόνγκα - Κατάλογος Νομισμάτων

Τόνγκα>Βασίλειο των Τόνγκα|1967 - 2016
 Χρονική Περίοδος

Τόνγκα 1 Σένιτι - obverseΤόνγκα 1 Σένιτι - reverse
1 Σένιτι
1967
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.85g, ø 17.5mm
KM# 4
Τιμή: 1.45
Τόνγκα 1 Σένιτι - obverseΤόνγκα 1 Σένιτι - reverse
1 Σένιτι
1968
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.85g, ø 17.5mm
KM# 27
Τιμή: 3.7
Τόνγκα 1 Σένιτι - obverseΤόνγκα 1 Σένιτι - reverse
1 Σένιτι
1974
Ορείχαλκος, 1.69g, ø 17.5mm
KM# 27a
Τιμή: 1.91

Τόνγκα 1 Σένιτι - obverseΤόνγκα 1 Σένιτι - reverse
1 Σένιτι
1975 - 1979
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.85g, ø 17.5mm
KM# 42
Τιμή: 0.93
Τόνγκα 1 Σένιτι - obverseΤόνγκα 1 Σένιτι - reverse
1 Σένιτι
1981 - 1996
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.8g, ø 16.51mm
KM# 66
Τιμή: 0.32
Τόνγκα 1 Σένιτι - obverseΤόνγκα 1 Σένιτι - reverse
1 Σένιτι
2002 - 2006
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 1.75g, ø 17.53mm
KM# 66a
Τιμή: 0.57

Τόνγκα 2 Σένιτι - obverseΤόνγκα 2 Σένιτι - reverse
2 Σένιτι
1967
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.9g, ø 21mm
KM# 5
Τιμή: 2.52
Τόνγκα 2 Σένιτι - obverseΤόνγκα 2 Σένιτι - reverse
2 Σένιτι
1968 - 1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.9g, ø 21mm
KM# 28
Τιμή: 0.98
Τόνγκα 2 Σένιτι - obverseΤόνγκα 2 Σένιτι - reverse
2 Σένιτι
1975 - 1979
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.9g, ø 21mm
KM# 43
Τιμή: 1.21

Τόνγκα 2 Σένιτι - obverseΤόνγκα 2 Σένιτι - reverse
2 Σένιτι
1981 - 1996
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21mm
KM# 67
Τιμή: 0.75
Τόνγκα 2 Σένιτι - obverseΤόνγκα 2 Σένιτι - reverse
2 Σένιτι
2002 - 2004
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.5g, ø 21mm
KM# 67a
Τιμή: 0.88
Τόνγκα 5 Σένιτι - obverseΤόνγκα 5 Σένιτι - reverse
5 Σένιτι
1967
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 6
Τιμή: 4.05

Τόνγκα 5 Σένιτι - obverseΤόνγκα 5 Σένιτι - reverse
5 Σένιτι
1968 - 1974
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 29
Τιμή: 0.1
Τόνγκα 5 Σένιτι - obverseΤόνγκα 5 Σένιτι - reverse
5 Σένιτι
1975 - 1979
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 44
Τιμή: 1.34
Τόνγκα 5 Σένιτι - obverseΤόνγκα 5 Σένιτι - reverse
5 Σένιτι
1981 - 2005
Χαλκονικέλιο, 2.8g, ø 19.5mm
KM# 68
Τιμή: 0.65

Τόνγκα 5 Σένιτι - obverseΤόνγκα 5 Σένιτι - reverse
5 Σένιτι
2002 - 2005
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.79g, ø 19.39mm
KM# 68a
Τιμή: 0.87
Τόνγκα 5 Σένιτι - obverseΤόνγκα 5 Σένιτι - reverse
5 Σένιτι
2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.3g, ø 17mm
KM# 226
Τιμή: 1.11
Τόνγκα 10 Σένιτι - obverseΤόνγκα 10 Σένιτι - reverse
10 Σένιτι
1967
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 7
Τιμή: 2.34

Τόνγκα 10 Σένιτι - obverseΤόνγκα 10 Σένιτι - reverse
10 Σένιτι
1968 - 1974
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 30
Τιμή: 3.31
Τόνγκα 10 Σένιτι - obverseΤόνγκα 10 Σένιτι - reverse
10 Σένιτι
1975 - 1979
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 45
Τιμή: 2.24
Τόνγκα 10 Σένιτι - obverseΤόνγκα 10 Σένιτι - reverse
10 Σένιτι
1981 - 1996
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 69
Τιμή: 1.14

Τόνγκα 10 Σένιτι - obverseΤόνγκα 10 Σένιτι - reverse
10 Σένιτι
2002 - 2005
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.8g, ø 23.5mm
KM# 69a
Τιμή: 1.03
Τόνγκα 10 Σένιτι - obverseΤόνγκα 10 Σένιτι - reverse
10 Σένιτι
2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 2.78g, ø 19mm
KM# 227
Τιμή: 1.32
Τόνγκα 20 Σένιτι - obverseΤόνγκα 20 Σένιτι - reverse
20 Σένιτι
1967
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 8
Τιμή: 3.68

Τόνγκα 20 Σένιτι - obverseΤόνγκα 20 Σένιτι - reverse
20 Σένιτι
1968 - 1974
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 31
Τιμή: 2.59
Τόνγκα 20 Σένιτι - obverseΤόνγκα 20 Σένιτι - reverse
20 Σένιτι
1975 - 1979
ΦΑΟ
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 46
Τιμή: 3.12
Τόνγκα 20 Σένιτι - obverseΤόνγκα 20 Σένιτι - reverse
20 Σένιτι
1981 - 1996
Χαλκονικέλιο, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 70
Τιμή: 0.65

Τόνγκα 20 Σένιτι - obverseΤόνγκα 20 Σένιτι - reverse
20 Σένιτι
2002 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 11.3g, ø 28.5mm
KM# 70a
Τιμή: 1.03
Τόνγκα 20 Σένιτι - obverseΤόνγκα 20 Σένιτι - reverse
20 Σένιτι
2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.65g, ø 21mm
KM# 228
Τιμή: 1.39
Τόνγκα 50 Σένιτι - obverseΤόνγκα 50 Σένιτι - reverse
50 Σένιτι
1967
Χαλκονικέλιο, 18g, ø 34.5mm
KM# 9
Τιμή: 5.82

Τόνγκα 50 Σένιτι - obverseΤόνγκα 50 Σένιτι - reverse
50 Σένιτι
1968
Χαλκονικέλιο, 17.8g, ø 34.5mm
KM# 32
Τιμή: 5.56
Τόνγκα 50 Σένιτι - obverseΤόνγκα 50 Σένιτι - reverse
50 Σένιτι
1974
Χαλκονικέλιο, 14.6g, ø 32.5mm
KM# 41
Τιμή: 2.47
Τόνγκα 50 Σένιτι - obverseΤόνγκα 50 Σένιτι - reverse
50 Σένιτι
1975 - 1978
Χαλκονικέλιο, 14.6g, ø 32.5mm
KM# 47
Τιμή: 2.79

Τόνγκα 50 Σένιτι - obverseΤόνγκα 50 Σένιτι - reverse
50 Σένιτι
1981 - 1996
Χαλκονικέλιο, 14.6g, ø 32.5mm
KM# 71
Τιμή: 0.66
Τόνγκα 50 Σένιτι - obverseΤόνγκα 50 Σένιτι - reverse
50 Σένιτι
2002 - 2011
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 14.6g, ø 32.5mm
KM# 71a
Τιμή: 1.29
Τόνγκα 50 Σένιτι - obverseΤόνγκα 50 Σένιτι - reverse
50 Σένιτι
2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5.5g, ø 24mm
KM# 229
Τιμή: 1.72

Τόνγκα 1 Παάνγκα - obverseΤόνγκα 1 Παάνγκα - reverse
1 Παάνγκα
1967
Χαλκονικέλιο, 28.3g, ø 38.5mm
KM# 11
Τιμή: 7.93
Τόνγκα 1 Παάνγκα - obverseΤόνγκα 1 Παάνγκα - reverse
1 Παάνγκα
1968 - 1974
Χαλκονικέλιο, 28.3g, ø 38.5mm
KM# 33
Τιμή: 3.67
Τόνγκα 1 Παάνγκα - obverseΤόνγκα 1 Παάνγκα - reverse
1 Παάνγκα
2015
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 24mm
KM# 230
Τιμή: 1.96

Τόνγκα 2 Παάνγκα - obverseΤόνγκα 2 Παάνγκα - reverse
2 Παάνγκα
1968 - 1974
Χαλκονικέλιο, 42.3g, ø 44.5mm
KM# 37
Τιμή: 10.36
Τόνγκα 2 Παάνγκα - obverseΤόνγκα 2 Παάνγκα - reverse
2 Παάνγκα
1975 - 1977
Χαλκονικέλιο, 42.3g, ø 44.5mm
KM# 49
Τιμή: 9.63

uCoin