Τουρκία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Τουρκία - Κατάλογος Νομισμάτων

Τουρκία>Δημοκρατία της Τουρκίας|2005 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Τουρκία 1 Νέο Κουρού - obverseΤουρκία 1 Νέο Κουρού - reverse
1 Νέο Κουρού
2005 - 2008
Ορείχαλκος, 2.7g, ø 17mm
KM# 1164
Τιμή: 0.09
Τουρκία 1 Κουρού - obverseΤουρκία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
2009 - 2019
Ορείχαλκος, 2.2g, ø 16.5mm
KM# 1239
Τιμή: 0.14
Τουρκία 5 Νέες Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Νέες Κουρούς - reverse
5 Νέες Κουρούς
2005 - 2008
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2.95g, ø 17mm
KM# 1165
Τιμή: 0.14

Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
2009 - 2019
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2.9g, ø 17.5mm
KM# 1240
Τιμή: 0.02
Τουρκία 10 Νέες Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Νέες Κουρούς - reverse
10 Νέες Κουρούς
2005 - 2008
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 3.85g, ø 19.25mm
KM# 1166
Τιμή: 0.11
Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
2009 - 2019
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 3.15g, ø 18.5mm
KM# 1241
Τιμή: 0.07

Τουρκία 25 Νέες Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Νέες Κουρούς - reverse
25 Νέες Κουρούς
2005 - 2008
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5.3g, ø 21.5mm
KM# 1167
Τιμή: 0.19
Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
2009 - 2019
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4g, ø 20.5mm
KM# 1242
Τιμή: 0.08
Τουρκία 50 Νέες Κουρούς - obverseΤουρκία 50 Νέες Κουρούς - reverse
50 Νέες Κουρούς
2005 - 2008
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο-Ψευδάργυρος στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 7g, ø 23.85mm
KM# 1168
Τιμή: 0.21

Τουρκία 50 Κουρούς - obverseΤουρκία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
2009 - 2019
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός-Νικέλιο-Ψευδάργυρος στον δακτύλιο, 6.8g, ø 23.85mm
KM# 1243
Τιμή: 0.22
Τουρκία 1 Νέα Λίρα - obverseΤουρκία 1 Νέα Λίρα - reverse
1 Νέα Λίρα
2005 - 2008
Δύο Μετάλλων: Ορείχαλκος στο κέντρο, Χαλκός-Νικέλιο-Ψευδάργυρος στον δακτύλιο, 8.5g, ø 26.15mm
KM# 1169
Τιμή: 0.28
Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
2009 - 2019
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο-Ψευδάργυρος στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 8.2g, ø 26.15mm
KM# 1244
Τιμή: 0.16

Τουρκία>Δημοκρατία της Τουρκίας|2001 - 2004
 Χρονική Περίοδος

Τουρκία 5000 Λίρες - obverseΤουρκία 5000 Λίρες - reverse
5000 Λίρες
1998 - 2001
Ορείχαλκος, 3.48g, ø 19.48mm
KM# 1029.2
Τιμή: 0.13
Τουρκία 10000 Λίρες - obverseΤουρκία 10000 Λίρες - reverse
10000 Λίρες
1997 - 2001
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 6.75g, ø 23.5mm
KM# 1027
Τιμή: 0.12
Τουρκία 25000 Λίρες - obverseΤουρκία 25000 Λίρες - reverse
25000 Λίρες
2001 - 2004
Χαλκός-Ψευδάργυρος, 2.7g, ø 17mm
KM# 1104
Τιμή: 0.21

Τουρκία 50000 Λίρες - obverseΤουρκία 50000 Λίρες - reverse
50000 Λίρες
2001 - 2004
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 3.2g, ø 17.5mm
KM# 1105
Τιμή: 0.15
Τουρκία 100000 Λίρες - obverseΤουρκία 100000 Λίρες - reverse
100000 Λίρες
2001 - 2004
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4.6g, ø 21mm
KM# 1106
Τιμή: 0.16
Τουρκία 250000 Λίρες - obverseΤουρκία 250000 Λίρες - reverse
250000 Λίρες
2002 - 2004
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 6.42g, ø 23.4mm
KM# 1137
Τιμή: 0.24

Τουρκία>Δημοκρατία της Τουρκίας|1981 - 2000
 Χρονική Περίοδος

Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1981
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 17mm
KM# 943
Τιμή: 0.39
Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1982
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 17mm
KM# 990
Τιμή: 0.42
Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1984
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 17.2mm
KM# 962.1
Τιμή: 0.78

Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1985 - 1989
Αλουμίνιο, 1.1g, ø 17.2mm
KM# 962.2
Τιμή: 0.27
Τουρκία 5 Λίρες - obverseΤουρκία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1981
Αλουμίνιο, 1.8g, ø 21mm
KM# 944
Τιμή: 0.49
Τουρκία 5 Λίρες - obverseΤουρκία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1982
Αλουμίνιο, 1.7g, ø 21mm
KM# 949.1
Τιμή: 0.32

Τουρκία 5 Λίρες - obverseΤουρκία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1983
Αλουμίνιο, 1.7g, ø 21mm
KM# 949.2
Τιμή: 0.39
Τουρκία 5 Λίρες - obverseΤουρκία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1984 - 1989
Αλουμίνιο, 1.67g, ø 21mm
KM# 963
Τιμή: 0.37
Τουρκία 10 Λίρες - obverseΤουρκία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1981
Αλουμίνιο, 2.4g, ø 25mm
KM# 945
Τιμή: 0.55

Τουρκία 10 Λίρες - obverseΤουρκία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1982
Αλουμίνιο, 2.4g, ø 25mm
KM# 950.1
Τιμή: 0.82
Τουρκία 10 Λίρες - obverseΤουρκία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1983
Αλουμίνιο, 2.4g, ø 25mm
KM# 950.2
Τιμή: 0.86
Τουρκία 10 Λίρες - obverseΤουρκία 10 Λίρες - reverse
10 Λίρες
1984 - 1989
Αλουμίνιο, 2.4g, ø 25mm
KM# 964
Τιμή: 0.24

Τουρκία 20 Λίρες - obverseΤουρκία 20 Λίρες - reverse
20 Λίρες
1984 - 1989
Χαλκονικέλιο, 7.2g, ø 22.9mm
KM# 965
Τιμή: 2.7
Τουρκία 25 Λίρες - obverseΤουρκία 25 Λίρες - reverse
25 Λίρες
1985 - 1989
Αλουμίνιο, 2.85g, ø 27mm
KM# 975
Τιμή: 0.34
Τουρκία 50 Λίρες - obverseΤουρκία 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1984 - 1987
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9g, ø 26.8mm
KM# 966
Τιμή: 0.17

Τουρκία 50 Λίρες - obverseΤουρκία 50 Λίρες - reverse
50 Λίρες
1988 - 1994
Χαλκοαλουμίνιο, 3.3g, ø 18.7mm
KM# 987
Τιμή: 0.22
Τουρκία 100 Λίρες - obverseΤουρκία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1984 - 1988
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 11.05g, ø 29.65mm
KM# 967
Τιμή: 0.23
Τουρκία 100 Λίρες - obverseΤουρκία 100 Λίρες - reverse
100 Λίρες
1988 - 1996
Χαλκοαλουμίνιο, 4.15g, ø 20.8mm
KM# 988
Τιμή: 0.12

Τουρκία 500 Λίρες - obverseΤουρκία 500 Λίρες - reverse
500 Λίρες
1988 - 1997
Χαλκοαλουμίνιο, 6.15g, ø 24mm
KM# 989
Τιμή: 0.1
Τουρκία 1000 Λίρες - obverseΤουρκία 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1990 - 1994
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 8.1g, ø 25.8mm
KM# 997
Τιμή: 0.15
Τουρκία 1000 Λίρες - obverseΤουρκία 1000 Λίρες - reverse
1000 Λίρες
1995 - 1997
Ορείχαλκος με επιμετάλλωση Μπρούντζου, 3.07g, ø 16.93mm
KM# 1028
Τιμή: 0.16

Τουρκία 2500 Λίρες - obverseΤουρκία 2500 Λίρες - reverse
2500 Λίρες
1991 - 1997
Νικέλιο - Μπρούντζος, 9.3g, ø 27.25mm
KM# 1015
Τιμή: 0.36
Τουρκία 5000 Λίρες - obverseΤουρκία 5000 Λίρες - reverse
5000 Λίρες
1992 - 1994
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 10.3g, ø 28.5mm
KM# 1025
Τιμή: 0.29
Τουρκία 5000 Λίρες - obverseΤουρκία 5000 Λίρες - reverse
5000 Λίρες
1995 - 1998
Ορείχαλκος, 5.98g, ø 19.48mm
KM# 1029.1
Τιμή: 0.16

Τουρκία 5000 Λίρες - obverseΤουρκία 5000 Λίρες - reverse
5000 Λίρες
1998 - 2001
Ορείχαλκος, 3.48g, ø 19.48mm
KM# 1029.2
Τιμή: 0.13
Τουρκία 10000 Λίρες - obverseΤουρκία 10000 Λίρες - reverse
10000 Λίρες
1994 - 1997
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 9.75g, ø 23.5mm
KM# 1027.1
Τιμή: 0.2
Τουρκία 10000 Λίρες - obverseΤουρκία 10000 Λίρες - reverse
10000 Λίρες
1997 - 2001
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 6.75g, ø 23.5mm
KM# 1027
Τιμή: 0.12

Τουρκία 25000 Λίρες - obverseΤουρκία 25000 Λίρες - reverse
25000 Λίρες
1995 - 2000
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 11.1g, ø 26.5mm
KM# 1041
Τιμή: 0.17
Τουρκία 50000 Λίρες - obverseΤουρκία 50000 Λίρες - reverse
50000 Λίρες
1996 - 2000
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 11.6g, ø 28mm
KM# 1056
Τιμή: 0.23
Τουρκία 100000 Λίρες - obverseΤουρκία 100000 Λίρες - reverse
100000 Λίρες
1999 - 2000
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.6g, ø 25mm
KM# 1078
Τιμή: 0.29

Τουρκία>Τουρκική Δημοκρατία|1934 - 1980
 Χρονική Περίοδος

Τουρκία 10 Πάρα - obverseΤουρκία 10 Πάρα - reverse
10 Πάρα
1940 - 1942
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 17mm
KM# 868
Τιμή: 1.35
Τουρκία 1 Κουρού - obverseΤουρκία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1935 - 1937
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 861
Τιμή: 1.97
Τουρκία 1 Κουρού - obverseΤουρκία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1938 - 1944
Χαλκονικέλιο, 2.4g, ø 18.5mm
KM# 867
Τιμή: 0.73

Τουρκία 1 Κουρού - obverseΤουρκία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1947 - 1951
Ορείχαλκος, 2.1g, ø 18.5mm
KM# 881
Τιμή: 0.86
Τουρκία 1 Κουρού - obverseΤουρκία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1961 - 1963
Ορείχαλκος, 1g, ø 14.04mm
KM# 895
Τιμή: 0.71
Τουρκία 1 Κουρού - obverseΤουρκία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1963 - 1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.02g, ø 14.04mm
KM# 895a
Τιμή: 0.32

Τουρκία 1 Κουρού - obverseΤουρκία 1 Κουρού - reverse
1 Κουρού
1975 - 1977
Αλουμίνιο, 0.4g, ø 14.04mm
KM# 895b
Τιμή: 0.23
Τουρκία 2,5 Κουρούς - obverseΤουρκία 2,5 Κουρούς - reverse
2,5 Κουρούς
1948 - 1951
Ορείχαλκος, 3.2g, ø 21mm
KM# 885
Τιμή: 1.02
Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1935 - 1943
Χαλκονικέλιο, 4g, ø 21.5mm
KM# 862
Τιμή: 1.28

Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1949 - 1957
Ορείχαλκος, 2.2g, ø 16.3mm
KM# 887
Τιμή: 0.42
Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1958 - 1968
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 17mm
KM# 890.1
Τιμή: 0.29
Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1969 - 1973
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2g, ø 17mm
KM# 890.2
Τιμή: 0.3

Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.35g, ø 17mm
KM# 890.3
Τιμή: 1.13
Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1975 - 1977
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 17mm
KM# 890a
Τιμή: 0.22
Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1935 - 1940
Χαλκονικέλιο, 5.8g, ø 25.5mm
KM# 863
Τιμή: 2.42

Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1949 - 1956
Ορείχαλκος, 2.6g, ø 18mm
KM# 888
Τιμή: 0.54
Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1958 - 1968
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4g, ø 21.3mm
KM# 891.1
Τιμή: 0.29
Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1969 - 1973
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.5g, ø 21.3mm
KM# 891.2
Τιμή: 0.28

Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1974
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 21.3mm
KM# 891.3
Τιμή: 0.66
Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1975 - 1977
Αλουμίνιο, 1.38g, ø 21.3mm
KM# 891a
Τιμή: 0.32
Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1935 - 1937
Ασήμι 0.830, 3g, ø 19mm
KM# 864
Τιμή: 4.63

Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1944 - 1946
Νικέλιο - Μπρούντζος, 3g, ø 19mm
KM# 880
Τιμή: 0.93
Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1948 - 1956
Ορείχαλκος, 4.25g, ø 22.5mm
KM# 886
Τιμή: 0.42
Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1959
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5g, ø 22.6mm
KM# 892.1
Τιμή: 0.5

Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1960 - 1966
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 5g, ø 22.6mm
KM# 892.2
Τιμή: 0.25
Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1967 - 1978
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4g, ø 22.6mm
KM# 892.3
Τιμή: 0.23
Τουρκία 50 Κουρούς - obverseΤουρκία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
1935 - 1937
Ασήμι 0.830, 6g, ø 24mm
KM# 865
Τιμή: 9.08

Τουρκία 50 Κουρούς - obverseΤουρκία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
1947 - 1948
Ασήμι 0.600, 4g, ø 20mm
KM# 882
Τιμή: 3.06
Τουρκία 50 Κουρούς - obverseΤουρκία 50 Κουρούς - reverse
50 Κουρούς
1971 - 1979
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 6.1g, ø 25mm
KM# 899
Τιμή: 0.21
Τουρκία 100 Κουρούς - obverseΤουρκία 100 Κουρούς - reverse
100 Κουρούς
1934
Ασήμι 0.830, 12g, ø 29mm
KM# 860
Τιμή: 66.74

Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1937 - 1939
Ασήμι 0.830, 12g, ø 29mm
KM# 866
Τιμή: 10.14
Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1940 - 1941
Ασήμι 0.830, 12g, ø 29mm
KM# 869
Τιμή: 9.15
Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1947 - 1948
Ασήμι 0.600, 7.5g, ø 25mm
KM# 883
Τιμή: 6.33

Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1957
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 27mm
KM# 889
Τιμή: 0.29
Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1959 - 1966
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 8g, ø 27mm
KM# 889a.1
Τιμή: 0.2
Τουρκία 1 Λίρα - obverseΤουρκία 1 Λίρα - reverse
1 Λίρα
1967 - 1980
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 7g, ø 27mm
KM# 889a.2
Τιμή: 0.19

Τουρκία 2½ Λίρες - obverseΤουρκία 2½ Λίρες - reverse
2½ Λίρες
1960 - 1968
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 12g, ø 30mm
KM# 893.1
Τιμή: 1.2
Τουρκία 2½ Λίρες - obverseΤουρκία 2½ Λίρες - reverse
2½ Λίρες
1969 - 1980
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 9g, ø 30mm
KM# 893.2
Τιμή: 0.42
Τουρκία 5 Λίρες - obverseΤουρκία 5 Λίρες - reverse
5 Λίρες
1974 - 1979
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 11.1g, ø 32.5mm
KM# 905
Τιμή: 0.5

Τουρκία>Δημοκρατία της Τουρκίας|1922 - 1933
 Χρονική Περίοδος

Τουρκία 100 Πάρα - obverseΤουρκία 100 Πάρα - reverse
100 Πάρα
1922 - 1923
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 19mm
KM# 830
Τιμή: 13.87
Τουρκία 100 Πάρα - obverseΤουρκία 100 Πάρα - reverse
100 Πάρα
1926 - 1928
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 19mm
KM# 834
Τιμή: 4.89
Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1922 - 1923
Χαλκοαλουμίνιο, 3.92g, ø 22.5mm
KM# 831
Τιμή: 5.15

Τουρκία 5 Κουρούς - obverseΤουρκία 5 Κουρούς - reverse
5 Κουρούς
1926 - 1928
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 22.8mm
KM# 835
Τιμή: 5.03
Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1922 - 1923
Χαλκοαλουμίνιο, 7.6g, ø 27.3mm
KM# 832
Τιμή: 6.52
Τουρκία 10 Κουρούς - obverseΤουρκία 10 Κουρούς - reverse
10 Κουρούς
1926 - 1928
Χαλκοαλουμίνιο, 7.3g, ø 27mm
KM# 836
Τιμή: 10.74

Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1923
Νικέλιο, 10g, ø 30mm
KM# 833
Τιμή: 33.18
Τουρκία 25 Κουρούς - obverseΤουρκία 25 Κουρούς - reverse
25 Κουρούς
1926 - 1928
Νικέλιο, 10g, ø 30mm
KM# 837
Τιμή: 10.18

uCoin