Ουκρανία
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ουκρανία - Κατάλογος Νομισμάτων

Ουκρανία>Κράτος της Ουκρανίας|1992 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ουκρανία 1 Κοπι"γ"κα (Καπίκι) - obverseΟυκρανία 1 Κοπι"γ"κα (Καπίκι) - reverse
1 Κοπι"γ"κα (Καπίκι)
1992 - 1996
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.5g, ø 16mm
KM# 6a
Τιμή: 0.09
Ουκρανία 1 Κοπι"γ"κα (Καπίκι) - obverseΟυκρανία 1 Κοπι"γ"κα (Καπίκι) - reverse
1 Κοπι"γ"κα (Καπίκι)
2000 - 2018
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.5g, ø 16mm
KM# 6b
Τιμή: 0.04
Ουκρανία 2 Κοπι"γ"κι (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 2 Κοπι"γ"κι (Καπίκια) - reverse
2 Κοπι"γ"κι (Καπίκια)
1992 - 1996
Αλουμίνιο, 0.64g, ø 17.3mm
KM# 4a
Τιμή: 0.08

Ουκρανία 2 Κοπι"γ"κι (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 2 Κοπι"γ"κι (Καπίκια) - reverse
2 Κοπι"γ"κι (Καπίκια)
2001 - 2018
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 1.8g, ø 17.3mm
KM# 4b
Τιμή: 0.04
Ουκρανία 5 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 5 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
5 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
1992 - 1996
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.3g, ø 24mm
KM# 7a
Τιμή: 0.04
Ουκρανία 5 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 5 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
5 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
2001 - 2018
Ανοξείδωτος Χάλυβας, 4.3g, ø 24mm
KM# 7b
Τιμή: 0.03

Ουκρανία 10 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 10 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
10 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
1992 - 1996
Ορείχαλκος, 1.7g, ø 16.3mm
KM# 1.1a
Τιμή: 0.06
Ουκρανία 10 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 10 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
10 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
2001 - 2016
Χαλκοαλουμίνιο, 1.7g, ø 16.3mm
KM# 1.1b
Τιμή: 0.05
Ουκρανία 10 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 10 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
10 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
2014 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.7g, ø 16.3mm
UC# 4
Τιμή: 0.04

Ουκρανία 25 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 25 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
1992 - 1996
Ορείχαλκος, 2.9g, ø 20.8mm
KM# 2.1a
Τιμή: 0.07
Ουκρανία 25 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 25 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
2001 - 2016
Χαλκοαλουμίνιο, 2.9g, ø 20.8mm
KM# 2.1b
Τιμή: 0.06
Ουκρανία 25 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 25 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
25 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
2014 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.9g, ø 20.8mm
UC# 1
Τιμή: 0.04

Ουκρανία 50 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 50 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
1992 - 1996
Ορείχαλκος, 4.2g, ø 23mm
KM# 3.3a
Τιμή: 0.03
Ουκρανία 50 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 50 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
2001 - 2016
Χαλκοαλουμίνιο, 4.2g, ø 23mm
KM# 3.3b
Τιμή: 0.07
Ουκρανία 50 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - obverseΟυκρανία 50 Κοπιγιόκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπιγιόκ (Καπίκια)
2013 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 4.2g, ø 23mm
UC# 2
Τιμή: 0.09

Ουκρανία 1 Χρύβνια - obverseΟυκρανία 1 Χρύβνια - reverse
1 Χρύβνια
1992 - 1996
Ορείχαλκος, 7.1g, ø 26mm
KM# 8a
Τιμή: 0.47
Ουκρανία 1 Χρύβνια - obverseΟυκρανία 1 Χρύβνια - reverse
1 Χρύβνια
2001 - 2003
Χαλκοαλουμίνιο, 6.8g, ø 26mm
KM# 8b
Τιμή: 0.13
Ουκρανία 1 Χρύβνια - obverseΟυκρανία 1 Χρύβνια - reverse
1 Χρύβνια
2004 - 2018
Βολωμούμυρος ο Μέγας
Χαλκοαλουμίνιο, 6.8g, ø 26mm
KM# 209
Τιμή: 0.12

Ουκρανία 1 Χρύβνια - obverseΟυκρανία 1 Χρύβνια - reverse
1 Χρύβνια
2013 - 2018
Χαλκοαλουμίνιο, 6.8g, ø 26mm
UC# 3
Τιμή: 8.19
Ουκρανία 1 Χρύβνια - obverseΟυκρανία 1 Χρύβνια - reverse
1 Χρύβνια
2018 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.3g, ø 18.9mm
UC# 5
Τιμή: 0.04
Ουκρανία 2 Χρύβνια - obverseΟυκρανία 2 Χρύβνια - reverse
2 Χρύβνια
2018 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4g, ø 20.2mm
UC# 6
Τιμή: 0.08

uCoin