Ην. Αραβικά Εμιράτα
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ην. Αραβικά Εμιράτα - Κατάλογος Νομισμάτων

Ην. Αραβικά Εμιράτα>Ηνωμένα Εμιράτα|1973 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ην. Αραβικά Εμιράτα 1 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 1 Φίλς - reverse
1 Φίλς
1973 - 2005
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.5g, ø 15mm
KM# 1
Τιμή: 0.56
Ην. Αραβικά Εμιράτα 1 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 1 Φίλς - reverse
1 Φίλς
2018
Επιχαλκωμένος Χάλυβας
UC# 1
Τιμή: 0.95
Ην. Αραβικά Εμιράτα 5 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
1973 - 1989
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.85g, ø 22mm
KM# 2.1
Τιμή: 0.43

Ην. Αραβικά Εμιράτα 5 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
1996 - 2014
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.2g, ø 17mm
KM# 2.2
Τιμή: 0.29
Ην. Αραβικά Εμιράτα 5 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 5 Φίλς - reverse
5 Φίλς
2018
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 2.2g, ø 17mm
UC# 2
Τιμή: 0.9
Ην. Αραβικά Εμιράτα 10 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1973 - 1989
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.5g, ø 27mm
KM# 3.1
Τιμή: 0.44

Ην. Αραβικά Εμιράτα 10 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
1996 - 2011
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.05g, ø 18mm
KM# 3.2
Τιμή: 0.37
Ην. Αραβικά Εμιράτα 10 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 10 Φίλς - reverse
10 Φίλς
2017 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Μπρούντζο, Χάλυβας , 3.05g, ø 18mm
UC# 3
Τιμή: 0.64
Ην. Αραβικά Εμιράτα 25 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
1973 - 2011
Χαλκονικέλιο, 3.55g, ø 20mm
KM# 4
Τιμή: 0.14

Ην. Αραβικά Εμιράτα 25 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 25 Φίλς - reverse
25 Φίλς
2014 - 2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.5g, ø 20mm
KM# 4a
Τιμή: 0.18
Ην. Αραβικά Εμιράτα 50 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1973 - 1989
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 5
Τιμή: 0.31
Ην. Αραβικά Εμιράτα 50 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
1995 - 2007
Χαλκονικέλιο, 4.4g, ø 21mm
KM# 16
Τιμή: 0.16

Ην. Αραβικά Εμιράτα 50 Φίλς - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 50 Φίλς - reverse
50 Φίλς
2013 - 2017
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 4.4g, ø 21mm
KM# 16a
Τιμή: 0.21
Ην. Αραβικά Εμιράτα 1 Ντίρχαμ - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1973 - 1989
Χαλκονικέλιο, 11.2g, ø 28mm
KM# 6.1
Τιμή: 0.29
Ην. Αραβικά Εμιράτα 1 Ντίρχαμ - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
1995 - 2007
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24mm
KM# 6.2
Τιμή: 0.27

Ην. Αραβικά Εμιράτα 1 Ντίρχαμ - obverseΗν. Αραβικά Εμιράτα 1 Ντίρχαμ - reverse
1 Ντίρχαμ
2012 - 2014
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.1g, ø 24mm
KM# 6.2a
Τιμή: 0.26

uCoin