Ηνωμένο Βασίλειο
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Ηνωμένο Βασίλειο - Κατάλογος Νομισμάτων

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1982 - 2019
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1982 - 1984
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 17.14mm
KM# 926
Τιμή: 0.21
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1982 - 1984
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 927
Τιμή: 0.13
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1985 - 1992
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 935
Τιμή: 0.08

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1992 - 1997
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 935a
Τιμή: 0.09
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1998 - 2008
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 986
Τιμή: 0.08
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1999
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 986a
Τιμή: 0.33

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
2008 - 2015
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1107
Τιμή: 0.07
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
2015 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 1339
Τιμή: 0.1
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1982 - 1984
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.9mm
KM# 928
Τιμή: 0.65

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1985 - 1992
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.9mm
KM# 936
Τιμή: 0.07
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1992 - 1997
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 936a
Τιμή: 0.08
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1998 - 1999
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.9mm
KM# 987a
Τιμή: 0.21

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1998 - 2008
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 987
Τιμή: 0.12
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
2008 - 2015
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.12g, ø 25.9mm
KM# 1108
Τιμή: 0.07
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
2015 - 2019
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 7.128g, ø 25.91mm
KM# 1333
Τιμή: 0.14

Ηνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1982 - 1984
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 929
Τιμή: 1.48
Ηνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1985 - 1990
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 937
Τιμή: 0.11
Ηνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1990 - 1997
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 937b
Τιμή: 0.13

Ηνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
1998 - 2008
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 988
Τιμή: 0.13
Ηνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2008 - 2010
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 18mm
KM# 1109
Τιμή: 0.15
Ηνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2011 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.25g, ø 18mm
KM# 1109d
Τιμή: 0.11

Ηνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Πέννες - reverse
5 Πέννες
2015 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3.25g, ø 18mm
KM# 1334
Τιμή: 0.14
Ηνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1982 - 1984
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 930
Τιμή: 1.6
Ηνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1985 - 1992
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 938
Τιμή: 1.17

Ηνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1992 - 1997
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 938b
Τιμή: 0.14
Ηνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
1998 - 2008
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 989
Τιμή: 0.14
Ηνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2008 - 2010
Χαλκονικέλιο, 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1110
Τιμή: 0.17

Ηνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2011 - 2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1110d
Τιμή: 0.14
Ηνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 10 Πέννες - reverse
10 Πέννες
2015 - 2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6.5g, ø 24.5mm
KM# 1335
Τιμή: 0.18
Ηνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1982 - 1984
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 931
Τιμή: 0.27

Ηνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1985 - 1997
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 939
Τιμή: 0.27
Ηνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
1998 - 2008
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 990
Τιμή: 0.27
Ηνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
2008 - 2015
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 1111
Τιμή: 0.27

Ηνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 20 Πέννες - reverse
20 Πέννες
2015 - 2019
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 21.4mm
KM# 1336
Τιμή: 0.27
Ηνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1982 - 1984
Χαλκονικέλιο, 13.6g, ø 30mm
KM# 932
Τιμή: 0.97
Ηνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1985 - 1997
Χαλκονικέλιο, 13.6g, ø 30mm
KM# 940.1
Τιμή: 1.12

Ηνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1997
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 940.2
Τιμή: 0.68
Ηνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
1998 - 2008
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 991
Τιμή: 0.66
Ηνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
2008 - 2015
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 1112
Τιμή: 0.66

Ηνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 50 Πέννες - reverse
50 Πέννες
2015 - 2019
Χαλκονικέλιο, 8g, ø 27.3mm
KM# 1337
Τιμή: 1.23
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1983
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 933
Τιμή: 1.34
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1984
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 934
Τιμή: 1.4

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1985 - 1990
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 941
Τιμή: 1.37
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1986 - 1991
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 946
Τιμή: 1.4
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1987 - 1992
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 948
Τιμή: 1.51

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1988
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 954
Τιμή: 4.11
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1989
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 959
Τιμή: 1.43
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1993
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 964
Τιμή: 1.39

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1994
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 967
Τιμή: 1.36
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1995
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 969
Τιμή: 1.42
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1996
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 972
Τιμή: 1.42

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1997
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 975
Τιμή: 1.42
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1998 - 2008
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 993
Τιμή: 1.32
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
1999
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 998
Τιμή: 15.28

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2000
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1005
Τιμή: 1.4
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2001
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1013
Τιμή: 1.52
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2002
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1030
Τιμή: 1.36

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2004
Forth Bridge
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1048
Τιμή: 1.37
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2005
Menai Suspension Bridge
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1051
Τιμή: 1.42
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2006
MacNeill's Egyptian Arch
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1059
Τιμή: 1.61

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2007
Gateshead Millennium Bridge
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1074
Τιμή: 1.37
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2008 - 2015
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1113
Τιμή: 1.38
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2015 - 2016
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 1340
Τιμή: 2.42

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ)
2016 - 2019
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 8.75g, ø 23.43mm
UC# 9
Τιμή: 2
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1997
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 976
Τιμή: 3.48
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1998 - 2015
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
KM# 994
Τιμή: 2.85

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
2015 - 2019
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος και Νικέλιο στον δακτύλιο, 12g, ø 28.4mm
UC# 8
Τιμή: 5.12

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1968 - 1981
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Νέα Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Νέα Πέννα - reverse
½ Νέα Πέννα
1971 - 1981
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1.78g, ø 17.14mm
KM# 914
Τιμή: 0.13
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Νέα Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Νέα Πέννα - reverse
1 Νέα Πέννα
1971 - 1981
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 915
Τιμή: 0.07
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Νέες Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Νέες Πέννες - reverse
2 Νέες Πέννες
1971 - 1981
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 7.12g, ø 25.91mm
KM# 916
Τιμή: 0.11

Ηνωμένο Βασίλειο 5 Νέες Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Νέες Πέννες - reverse
5 Νέες Πέννες
1968 - 1981
Χαλκονικέλιο, 5.65g, ø 23.59mm
KM# 911
Τιμή: 0.18
Ηνωμένο Βασίλειο 10 Νέες Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 10 Νέες Πέννες - reverse
10 Νέες Πέννες
1968 - 1981
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.5mm
KM# 912
Τιμή: 0.26
Ηνωμένο Βασίλειο 50 Νέες Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 50 Νέες Πέννες - reverse
50 Νέες Πέννες
1969 - 1981
Χαλκονικέλιο, 13.6g, ø 30mm
KM# 913
Τιμή: 0.98

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασίλισσα Ελισάβετ Β'|1953 - 1967
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1953
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 881
Τιμή: 0.88
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1954 - 1956
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 895
Τιμή: 0.7
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1953
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.66g, ø 25.4mm
KM# 882
Τιμή: 1.3

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1954 - 1970
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.66g, ø 25.4mm
KM# 896
Τιμή: 0.3
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1953
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.45g, ø 30.8mm
KM# 883
Τιμή: 2.97
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1961 - 1970
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.45g, ø 30.8mm
KM# 897
Τιμή: 0.26

Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1953
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.86g, ø 21.6mm
KM# 886
Τιμή: 0.8
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1954 - 1970
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.86g, ø 21.6mm
KM# 900
Τιμή: 0.28
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1953
Χαλκονικέλιο, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 889
Τιμή: 0.7

Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1954 - 1970
Χαλκονικέλιο, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 903
Τιμή: 0.25
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1953
Scottish shield /one lion/
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 891
Τιμή: 0.81
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1953
English shield /three lions/
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 890
Τιμή: 1

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1954 - 1970
Scottish shield /one lion/
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 905
Τιμή: 0.49
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1954 - 1970
English shield /three lions/
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 904
Τιμή: 0.5
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1953
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 892
Τιμή: 1.22

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1954 - 1970
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 906
Τιμή: 0.55
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1953
Χαλκονικέλιο, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 893
Τιμή: 2.35
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1954 - 1970
Χαλκονικέλιο, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 907
Τιμή: 0.89

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασιλέας Γεώργιος ΣΤ'|1937 - 1952
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1937 - 1948
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 843
Τιμή: 0.43
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1949 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.56g, ø 20.32mm
KM# 867
Τιμή: 0.5
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1937 - 1948
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.66g, ø 25.4mm
KM# 844
Τιμή: 0.23

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1949 - 1952
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.66g, ø 25.4mm
KM# 868
Τιμή: 0.58
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1937
Ασήμι 0.500, 0.47g, ø 11.15mm
KM# 846
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1937 - 1948
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.45g, ø 30.8mm
KM# 845
Τιμή: 0.46

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1949 - 1951
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.45g, ø 30.8mm
KM# 869
Τιμή: 1.02
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1937
Ασήμι 0.500, 0.94g, ø 13.44mm
KM# 847
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1937
Ασήμι 0.500, 1.41g, ø 16.25mm
KM# 850
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1937 - 1944
Ασήμι / γκρι χρώμα /
Ασήμι 0.500, 1.41g, ø 16.25mm
KM# 848
Τιμή: 1.61
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1937 - 1948
Nickel-Brass /yellow color/
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.86g, ø 21.6mm
KM# 849
Τιμή: 0.42
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1949 - 1952
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.86g, ø 21.6mm
KM# 873
Τιμή: 0.55

Ηνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1937
Ασήμι 0.500, 1.89g, ø 17.63mm
KM# 851
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1937 - 1946
Ασήμι 0.500, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 852
Τιμή: 1.85
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1947 - 1948
Χαλκονικέλιο, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 862
Τιμή: 0.43

Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1949 - 1952
Χαλκονικέλιο, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 875
Τιμή: 0.48
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1937 - 1946
Αγγλικό οικόσημο / στεκόμενο λιοντάρι
Ασήμι 0.500, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 853
Τιμή: 3.14
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1937 - 1946
Scottish crest /seated lion/
Ασήμι 0.500, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 854
Τιμή: 3.12

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1947 - 1948
Αγγλικό οικόσημο / στεκόμενο λιοντάρι
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 863
Τιμή: 0.6
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1947 - 1948
Scottish crest /seated lion/
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 864
Τιμή: 0.55
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1949 - 1951
Scottish crest /seated lion/
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 877
Τιμή: 0.61

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1949 - 1951
Αγγλικό οικόσημο / στεκόμενο λιοντάρι
Χαλκονικέλιο, 5.66g, ø 23.59mm
KM# 876
Τιμή: 0.54
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1937 - 1946
Ασήμι 0.500, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 855
Τιμή: 4.51
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1947 - 1948
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 865
Τιμή: 0.5

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1949 - 1951
Χαλκονικέλιο, 11.31g, ø 28.4mm
KM# 878
Τιμή: 0.55
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1937 - 1946
Ασήμι 0.500, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 856
Τιμή: 4.78
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1947 - 1948
Χαλκονικέλιο, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 866
Τιμή: 1.08

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1949 - 1951
Χαλκονικέλιο, 14.26g, ø 32.2mm
KM# 879
Τιμή: 1.32

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασιλιάς Γεώργιος Ε'|1910 - 1936
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - reverse
1/5 Φαρδίνι
1913
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 0.95g, ø 15mm
KM# 823
Τιμή: 20.8
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1911 - 1925
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 20mm
KM# 808
Τιμή: 0.7
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1926 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 20mm
KM# 825
Τιμή: 0.7

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1911 - 1925
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 25mm
KM# 809
Τιμή: 0.39
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1926 - 1927
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 25mm
KM# 824
Τιμή: 0.69
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1928 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 25mm
KM# 837
Τιμή: 0.35

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1911 - 1926
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 31mm
KM# 810
Τιμή: 0.46
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1927
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 31mm
KM# 826
Τιμή: 0.75
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1928 - 1936
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 31mm
KM# 838
Τιμή: 0.59

Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1911 - 1919
Ασήμι 0.925, 1.4g, ø 16mm
KM# 813
Τιμή: 1.56
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1920 - 1926
Ασήμι 0.500, 1.4g, ø 16mm
KM# 813a
Τιμή: 1.74
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1928 - 1936
Ασήμι 0.500, 1.4g, ø 16mm
KM# 831
Τιμή: 1.6

Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1911 - 1920
Ασήμι 0.925, 3g, ø 19mm
KM# 815
Τιμή: 2.42
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1921 - 1926
Ασήμι 0.500, 3g, ø 19mm
KM# 815a
Τιμή: 1.44
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1927
Ασήμι 0.500, 3g, ø 19mm
KM# 828
Τιμή: 2.56

Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1928 - 1936
Ασήμι 0.500, 3g, ø 19mm
KM# 832
Τιμή: 1.65
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1911 - 1919
Ασήμι 0.925, 5.7g, ø 24mm
KM# 816
Τιμή: 5.26
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1920 - 1926
Ασήμι 0.500, 5.7g, ø 24mm
KM# 816a
Τιμή: 3.5

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1927 - 1936
Ασήμι 0.500, 5.7g, ø 24mm
KM# 833
Τιμή: 3.34
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1927
Ασήμι 0.500, 5.7g, ø 24mm
KM# 829
Τιμή: 5.22
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1911 - 1919
Ασήμι 0.925, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 817
Τιμή: 10.28

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1920 - 1926
Ασήμι 0.500, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 817a
Τιμή: 3.47
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1927 - 1936
Ασήμι 0.500, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 834
Τιμή: 5.31
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1911 - 1919
Ασήμι 0.925, 14.1g, ø 32mm
KM# 818
Τιμή: 9.62

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1920 - 1926
Ασήμι 0.500, 14.1g, ø 32mm
KM# 818a
Τιμή: 5.55
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1927
Ασήμι 0.500, 14.1g, ø 32mm
KM# 830
Τιμή: 10.46
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1928 - 1936
Ασήμι 0.500, 14.1g, ø 32mm
KM# 835
Τιμή: 6.53

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1927 - 1936
Ασήμι 0.500, 28.3g, ø 39mm
KM# 836
Τιμή: 301.2
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - reverse
½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
1911 - 1915
Χρυσός 0.917, 4g, ø 19mm
KM# 819
Τιμή: 154.9
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
1911 - 1925
Χρυσός 0.917, 8g, ø 22mm
KM# 820
Τιμή: 293.4

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασιλιάς Εδουάρδος Ζ'|1902 - 1910
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - reverse
1/5 Φαρδίνι
1902
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 0.95g, ø 15mm
KM# 791
Τιμή: 24.82
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1902 - 1910
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 20mm
KM# 792
Τιμή: 1.73
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1902 - 1910
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 25mm
KM# 793
Τιμή: 0.5

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1902 - 1910
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 31mm
KM# 794
Τιμή: 0.8
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1902
Ασήμι 0.925, 0.47g, ø 11.15mm
KM# 795
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1902
Ασήμι 0.925, 0.94g, ø 13.44mm
KM# 796
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1902 - 1910
Ασήμι 0.925, 1.4g, ø 16mm
KM# 797
Τιμή: 2.36
Ηνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1902
Ασήμι 0.925, 1.89g, ø 17.63mm
KM# 798
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1902 - 1910
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19.3mm
KM# 799
Τιμή: 3.41

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1902 - 1910
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 23.5mm
KM# 800
Τιμή: 5.13
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1902 - 1910
Ασήμι 0.925, 11.3g, ø 28.5mm
KM# 801
Τιμή: 12
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1902 - 1910
Ασήμι 0.925, 14.13g, ø 32.2mm
KM# 802
Τιμή: 16.1

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1902
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 803
Τιμή: 95.09
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - reverse
½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
1902 - 1910
Χρυσός 0.917, 4g, ø 19mm
KM# 804
Τιμή: 147.9
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
1902 - 1910
Χρυσός 0.917, 8g, ø 22mm
KM# 805
Τιμή: 290

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Λίρες (πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Λίρες (πάουντ) - reverse
2 Λίρες (πάουντ)
1902
Χρυσός 0.917, 16g, ø 28mm
KM# 806
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 5 Λίρες (Πάουντ) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 5 Λίρες (Πάουντ) - reverse
5 Λίρες (Πάουντ)
1902
Χρυσός 0.917, 40g, ø 37mm
KM# 807
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασίλισσα Βικτώρια|1838 - 1901
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1/4 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/4 Φαρδίνι - reverse
1/4 Φαρδίνι
1839 - 1853
Χαλκός, 1.2g, ø 13.5mm
KM# 737
Τιμή: 0.01
Ηνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - reverse
1/5 Φαρδίνι
1844
Χαλκός, 1.4g, ø 16mm
KM# 743
Τιμή: 31.93
Ηνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - reverse
1/5 Φαρδίνι
1866 - 1885
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 1g, ø 15mm
KM# 750
Τιμή: 7.96

Ηνωμένο Βασίλειο 1/2 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/2 Φαρδίνι - reverse
1/2 Φαρδίνι
1839 - 1856
Χαλκός, 2.4g, ø 18mm
KM# 738
Τιμή: 2
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1838 - 1859
Χαλκός, 4.6g, ø 21.5mm
KM# 725
Τιμή: 1.82
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1860 - 1873
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.7g, ø 20mm
KM# 747
Τιμή: 0.97

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1874 - 1895
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.5g, ø 20mm
KM# 753
Τιμή: 1.41
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1895 - 1901
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 20mm
KM# 788
Τιμή: 2.49
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1838 - 1859
Χαλκός, 9.457g, ø 28mm
KM# 726
Τιμή: 2.34

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1860 - 1873
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 25.4mm
KM# 748
Τιμή: 1.3
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1874 - 1894
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.6g, ø 25.56mm
KM# 754
Τιμή: 0.92
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1895 - 1901
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 5.7g, ø 25.5mm
KM# 789
Τιμή: 1.03

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1841 - 1859
Χαλκός, 18.8g, ø 34mm
KM# 739
Τιμή: 3.05
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1860 - 1874
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 31mm
KM# 749
Τιμή: 0.77
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1874 - 1894
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 31mm
KM# 755
Τιμή: 0.62

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1895 - 1901
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 9.4g, ø 31mm
KM# 790
Τιμή: 0.73
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1898
Ασήμι 0.925, 0.47g, ø 11.15mm
KM# 775
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 1,5 Πένες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1,5 Πένες - reverse
1,5 Πένες
1838 - 1862
Ασήμι 0.925, 0.71g, ø 12mm
KM# 728
Τιμή: 5.96

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1898
Ασήμι 0.925, 0.94g, ø 13.44mm
KM# 776
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1838 - 1887
Ασήμι 0.925, 1.413g, ø 16.26mm
KM# 730
Τιμή: 1.3
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1887 - 1893
Ασήμι 0.925, 1.413g, ø 16.26mm
KM# 758
Τιμή: 2.08

Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1893 - 1901
Ασήμι 0.925, 1.413g, ø 16.26mm
KM# 777
Τιμή: 2.73
Ηνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1838 - 1855
Ασήμι 0.925, 1.885g, ø 16mm
KM# 731
Τιμή: 2.56
Ηνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1888
Ασήμι 0.925, 1.885g, ø 16mm
KM# 772
Τιμή: 32.27

Ηνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1898
Ασήμι 0.925, 1.89g, ø 17.63mm
KM# 778
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1838 - 1866
Ασήμι 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 733
Τιμή: 2.02
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1867 - 1880
Ασήμι 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 751
Τιμή: 1.15

Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1880 - 1887
Ασήμι 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 757
Τιμή: 4
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1887
Coat of arms on the reverse
Ασήμι 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 759
Τιμή: 16.53
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1887 - 1893
Ασήμι 0.925, 3.01g, ø 19.32mm
KM# 760
Τιμή: 1.84

Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1893 - 1901
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 779
Τιμή: 3.44
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1838 - 1887
Ασήμι 0.925, 5.655g, ø 23.59mm
KM# 734
Τιμή: 1.22
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1887 - 1889
Ασήμι 0.925, 5.655g, ø 23.59mm
KM# 761
Τιμή: 12.48

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1889 - 1892
Ασήμι 0.925, 5.655g, ø 23.59mm
KM# 774
Τιμή: 11.3
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1893 - 1901
Ασήμι 0.925, 5.655g, ø 23.59mm
KM# 780
Τιμή: 3.1
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1848 - 1849
Ασήμι 0.925, 11.31g, ø 28mm
KM# 745
Τιμή: 62.72

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1852 - 1887
Ασήμι 0.925, 11.31g, ø 30mm
KM# 746
Τιμή: 6.12
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1887 - 1892
Ασήμι 0.925, 11.31g, ø 29.5mm
KM# 762
Τιμή: 11.03
Ηνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Σελίνια (Φλορίνι) - reverse
2 Σελίνια (Φλορίνι)
1893 - 1901
Ασήμι 0.925, 11.31g, ø 28.3mm
KM# 781
Τιμή: 8.2

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1840 - 1850
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 740
Τιμή: 18.81
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1874 - 1887
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 756
Τιμή: 9.86
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1887 - 1892
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 764
Τιμή: 12.05

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1893 - 1901
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 782
Τιμή: 6.32
Ηνωμένο Βασίλειο 4 Σελλίνια (2 Φλορίνια) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 4 Σελλίνια (2 Φλορίνια) - reverse
4 Σελλίνια (2 Φλορίνια)
1887 - 1890
Ασήμι 0.925, 22.63g, ø 36mm
KM# 763
Τιμή: 13.87
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1844 - 1847
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 741
Τιμή: 37.11

No ImageNo Image
1 Κορώνα
1847
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 744
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1887 - 1892
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 765
Τιμή: 16.32
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1893 - 1900
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 783
Τιμή: 30.65

No ImageNo Image
½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
1838 - 1885
Χρυσός 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 735
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - reverse
½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
1887 - 1893
Χρυσός 0.917, 3.994g, ø 19.3mm
KM# 766
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν) - reverse
½ Λίρα (Πάουν - Σοβερέιν)
1893 - 1901
Χρυσός 0.917, 3.994g, ø 19.3mm
KM# 784
Τιμή: 147.9

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
1838 - 1874
Χρυσός 0.917, 7.988g, ø 22.05mm
KM# 736
Τιμή: 300
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
1871 - 1885
Χρυσός 0.917, 7.988g, ø 22mm
KM# 752
Τιμή: 291.5
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
1887 - 1892
Χρυσός 0.917, 7.988g, ø 22mm
KM# 767
Τιμή: 293.4

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν) - reverse
1 Λίρα (Πάουντ - Σοβερέιν)
1893 - 1901
Χρυσός 0.917, 7.988g, ø 22mm
KM# 785
Τιμή: 290.5

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασιλιάς Γουλιέλμος Δ΄|1831 - 1837
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - reverse
1/5 Φαρδίνι
1835
Χαλκός, 1.57g, ø 16mm
KM# 721
Τιμή: 8.85
No ImageNo Image
1/2 Φαρδίνι
1837
Χαλκός, 2.3g, ø 18mm
KM# 724
Τιμή: 128
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1831 - 1837
Χαλκός, 4.7g, ø 21.7mm
KM# 705
Τιμή: 3.82

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1831 - 1837
Χαλκός, 8.8g, ø 28mm
KM# 706
Τιμή: 3.25
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1831 - 1837
Χαλκός, 18.85g, ø 34mm
KM# 707
Τιμή: 3.4
Ηνωμένο Βασίλειο 1,5 Πένες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1,5 Πένες - reverse
1,5 Πένες
1834 - 1837
Ασήμι 0.925, 0.71g, ø 11mm
KM# 719
Τιμή: 21.75

Ηνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 4 Πένες - reverse
4 Πένες
1836 - 1837
Ασήμι 0.925, 1.9g, ø 16mm
KM# 723
Τιμή: 2.85
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1831 - 1837
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 712
Τιμή: 3.91
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1834 - 1837
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 23mm
KM# 713
Τιμή: 12.12

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1834 - 1837
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 714
Τιμή: 19.17
No ImageNo Image
1/2 Σοβερέιν
1834
Χρυσός 0.917, 3.99g, ø 18mm
KM# 720
Κοπή
No ImageNo Image
1/2 Σοβερέιν
1835 - 1837
Χρυσός 0.917, 3.99g, ø 18mm
KM# 722
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σοβερέιν - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1831 - 1837
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 717
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασιλιάς Γεώργιος Δ΄|1820 - 1830
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/5 Φαρδίνι - reverse
1/5 Φαρδίνι
1827
Χαλκός, 1.57g, ø 16mm
KM# 703
Τιμή: 30.96
Ηνωμένο Βασίλειο 1/2 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1/2 Φαρδίνι - reverse
1/2 Φαρδίνι
1828 - 1830
Χαλκός, 2.4g, ø 18mm
KM# 704
Τιμή: 74.81
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1821 - 1826
Χαλκός, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 677
Τιμή: 3.08

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1826 - 1830
Χαλκός, 4.5g, ø 21.7mm
KM# 697
Τιμή: 5.34
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1825 - 1827
Χαλκός, 9.34g, ø 28mm
KM# 692
Τιμή: 11.25
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1825 - 1827
Χαλκός, 18g, ø 34mm
KM# 693
Τιμή: 5.04

No ImageNo Image
6 Πέννες
1821
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 678
Τιμή: 2.55
No ImageNo Image
6 Πέννες
1824 - 1826
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 691
Τιμή: 53.03
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1826 - 1829
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 698
Τιμή: 12.65

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1821
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 24mm
KM# 679
Τιμή: 73.43
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1823 - 1825
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 24mm
KM# 687
Τιμή: 17.76
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1825 - 1829
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 24mm
KM# 694
Τιμή: 13.86

No ImageNo Image
½ Κορώνα
1820 - 1823
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 676
Τιμή: 32.82
No ImageNo Image
½ Κορώνα
1823 - 1824
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 688
Τιμή: 51.25
No ImageNo Image
½ Κορώνα
1825 - 1829
Ασήμι 0.925, 14.14g, ø 32mm
KM# 695
Τιμή: 40.57

No ImageNo Image
1 Κορώνα
1821 - 1822
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38mm
KM# 680
Τιμή: 64.18
No ImageNo Image
1/2 Σοβερέιν
1821
Χρυσός 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 681
Κοπή
No ImageNo Image
1/2 Σοβερέιν
1823 - 1825
Χρυσός 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 689
Κοπή

No ImageNo Image
1/2 Σοβερέιν
1826 - 1828
Χρυσός 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 700
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σοβερέιν - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σοβερέιν - reverse
1 Σοβερέιν
1821 - 1825
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 682
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σοβερέιν
1825 - 1830
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 696
Τιμή: 1,005

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασιλεύς Γεώργιος Γ'|1760 - 1820
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1771 - 1775
Χαλκός, 4.9g, ø 23mm
KM# 602
Τιμή: 4.69
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1799
Χαλκός, 4.9g, ø 23mm
KM# 646
Τιμή: 8.39
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1806 - 1807
Χαλκός, 4.7g, ø 21mm
KM# 661
Τιμή: 8.59

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1770 - 1775
Χαλκός, 6.3g, ø 27mm
KM# 601
Τιμή: 1.65
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1799
Χαλκός, 12.19g, ø 30.2mm
KM# 647
Τιμή: 5.24
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1806 - 1807
Χαλκός, 9g, ø 28.7mm
KM# 662
Τιμή: 3.4

No ImageNo Image
1 Πέννα
1763 - 1786
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 594
Τιμή: 19.99
No ImageNo Image
1 Πέννα
1792
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 610
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1795 - 1800
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 614
Τιμή: 23.82

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1797
Χαλκός, 28.35g, ø 36mm
KM# 618
Τιμή: 10.24
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1806 - 1807
Χαλκός, 18.9g, ø 34mm
KM# 663
Τιμή: 9.66
No ImageNo Image
1 Πέννα
1817 - 1820
Ασήμι 0.925, 0.4713g, ø 11mm
KM# 668
Τιμή: 78.21

No ImageNo Image
2 Πέννες
1763 - 1786
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 595
Κοπή
No ImageNo Image
2 Πέννες
1792
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 611
Κοπή
No ImageNo Image
2 Πέννες
1795 - 1800
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 615
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 2 Πέννες - reverse
2 Πέννες
1797
Χαλκός, 56.7g, ø 41mm
KM# 619
Τιμή: 80.25
No ImageNo Image
2 Πέννες
1817 - 1820
Ασήμι 0.925, 0.94g, ø 13.44mm
KM# 669
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 3 Πέννες - reverse
3 Πέννες
1762 - 1786
Ασήμι 0.925, 1.505g, ø 17mm
KM# 591
Τιμή: 12.31

No ImageNo Image
3 Πέννες
1792
Ασήμι 0.925, 1.505g, ø 17mm
KM# 612
Κοπή
No ImageNo Image
3 Πέννες
1795 - 1800
Ασήμι 0.925, 1.505g, ø 17mm
KM# 616
Τιμή: 5.7
No ImageNo Image
3 Πέννες
1817 - 1820
Ασήμι 0.925, 1.41g, ø 16.26mm
KM# 670
Κοπή

No ImageNo Image
4 Πένες
1763 - 1786
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 596
Κοπή
No ImageNo Image
4 Πένες
1792
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 613
Κοπή
No ImageNo Image
4 Πένες
1795 - 1800
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 617
Κοπή

No ImageNo Image
4 Πένες
1817 - 1820
Ασήμι 0.925, 1.8851g, ø 17.63mm
KM# 671
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1787
Ασήμι 0.925, 3.01g, ø 21mm
KM# 606
Τιμή: 41.78
Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1816 - 1820
Ασήμι 0.925, 2.83g, ø 19mm
KM# 665
Τιμή: 3.34

No ImageNo Image
1 Σελίνι
1763
Ασήμι 0.925, 6.02g, ø 25mm
KM# 597
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1787
Ασήμι 0.925, 6.02g, ø 25mm
KM# 607
Τιμή: 32.8
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Σελίνι - reverse
1 Σελίνι
1816 - 1820
Ασήμι 0.925, 5.65g, ø 24mm
KM# 666
Τιμή: 8.13

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Κορώνα - reverse
½ Κορώνα
1817 - 1820
Ασήμι 0.925, 14.138g, ø 32mm
KM# 672
Τιμή: 47.82
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Κορώνα - reverse
1 Κορώνα
1818 - 1820
Ασήμι 0.925, 28.276g, ø 38mm
KM# 675
Τιμή: 91.91
No ImageNo Image
¼ Γκινέα
1762
Χρυσός 0.917, 2.0875g, ø 16mm
KM# 592
Κοπή

No ImageNo Image
⅓ Γκινέα
1797 - 1800
Χρυσός 0.917, 2.78g, ø 17mm
KM# 620
Κοπή
No ImageNo Image
⅓ Γκινέα
1801 - 1803
Χρυσός 0.917, 2.78g, ø 17mm
KM# 648
Κοπή
No ImageNo Image
⅓ Γκινέα
1804 - 1813
Χρυσός 0.917, 2.78g, ø 17mm
KM# 650
Κοπή

No ImageNo Image
1/2 Σοβερέιν
1817 - 1820
Χρυσός 0.917, 3.994g, ø 19mm
KM# 673
Κοπή
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1762 - 1763
Χρυσός 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 593
Κοπή
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1764 - 1774
Χρυσός 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 599
Κοπή

No ImageNo Image
½ Γκινέα
1775 - 1786
Χρυσός 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 605
Κοπή
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1787 - 1800
Χρυσός 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 608
Τιμή: 350.2
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1801 - 1803
Χρυσός 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 649
Κοπή

No ImageNo Image
½ Γκινέα
1804 - 1813
Χρυσός 0.917, 4.175g, ø 20mm
KM# 651
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σοβερέιν
1817 - 1820
Χρυσός 0.917, 7.99g, ø 22.05mm
KM# 674
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1761
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 590
Τιμή: 621.4

No ImageNo Image
1 Γκινέα
1763 - 1764
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 598
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1765 - 1773
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 600
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1774 - 1786
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 604
Κοπή

No ImageNo Image
1 Γκινέα
1787 - 1799
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 609
Τιμή: 597.1
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1813
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 24mm
KM# 664
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασιλεύς Γεώργιος Β΄|1727 - 1760
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1730 - 1739
Χαλκός, 4.9g, ø 23mm
KM# 572
Τιμή: 4.22
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1741 - 1754
Χαλκός, 4.9g, ø 23mm
KM# 581
Τιμή: 8.91
Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1729 - 1739
Χαλκός, 10g, ø 28mm
KM# 566
Τιμή: 0.68

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1740 - 1754
Χαλκός, 10g, ø 28mm
KM# 579
Τιμή: 0.66
No ImageNo Image
1 Πέννα
1729 - 1760
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 567
Τιμή: 15.19
No ImageNo Image
2 Πέννες
1729 - 1760
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 568
Τιμή: 23.27

No ImageNo Image
3 Πέννες
1729 - 1760
Ασήμι 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 569
Κοπή
No ImageNo Image
4 Πένες
1729 - 1760
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 570
Κοπή
No ImageNo Image
6 Πέννες
1728 - 1741
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 564
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο 6 Πέννες - reverse
6 Πέννες
1743 - 1758
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 582
Τιμή: 38.4
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1727 - 1741
Ασήμι 0.925, 6g, ø 25mm
KM# 561
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1743 - 1758
Ασήμι 0.925, 6g, ø 25mm
KM# 583
Τιμή: 61.2

No ImageNo Image
½ Κορώνα
1731 - 1741
Ασήμι 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 574
Κοπή
No ImageNo Image
½ Κορώνα
1743 - 1751
Ασήμι 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 584
Κοπή
No ImageNo Image
1 Κορώνα
1732 - 1741
Ασήμι 0.925, 30.1g, ø 38.61mm
KM# 575
Κοπή

No ImageNo Image
1 Κορώνα
1743 - 1751
Ασήμι 0.925, 30g, ø 39mm
KM# 585
Κοπή
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1728 - 1739
Χρυσός 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 565
Κοπή
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1740 - 1746
Χρυσός 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 580
Κοπή

No ImageNo Image
½ Γκινέα
1747 - 1760
Χρυσός 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 587
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1727
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 562
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1727 - 1728
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 563
Κοπή

No ImageNo Image
1 Γκινέα
1729 - 1738
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 573
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1739 - 1746
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 577
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1747 - 1760
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 588
Κοπή

No ImageNo Image
2 Γκινέες
1734 - 1739
Χρυσός 0.917, 16.9g, ø 32mm
KM# 576
Κοπή
No ImageNo Image
2 Γκινέες
1739 - 1740
Χρυσός 0.917, 16.9g, ø 32mm
KM# 578
Κοπή
No ImageNo Image
2 Γκινέες
1748 - 1753
Χρυσός 0.917, 16.7g, ø 32mm
KM# 589
Κοπή

No ImageNo Image
5 Γκινέες
1729 - 1741
Χρυσός 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 571
Κοπή
No ImageNo Image
5 Γκινέες
1746 - 1753
Χρυσός 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 586
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασιλεύς Γεώργιος Α'|1715 - 1727
 Χρονική Περίοδος

No ImageNo Image
1 Φαρδίνι
1717
Χαλκός, 5.3g, ø 21mm
KM# 548
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1719 - 1724
Χαλκός, 5.3g, ø 21mm
KM# 556
Τιμή: 7.36
No ImageNo Image
½ Πέννες
1717 - 1719
Χαλκός, 10.3g, ø 25mm
KM# 549
Τιμή: 7.26

Ηνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - obverseΗνωμένο Βασίλειο ½ Πέννες - reverse
½ Πέννες
1719 - 1724
Χαλκός, 10.3g, ø 25mm
KM# 557
Τιμή: 17.08
No ImageNo Image
1 Πέννα
1716 - 1727
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 544
Κοπή
No ImageNo Image
2 Πέννες
1717 - 1727
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 550
Κοπή

No ImageNo Image
3 Πέννες
1717 - 1727
Ασήμι 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 551
Κοπή
No ImageNo Image
4 Πένες
1717 - 1727
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 552
Τιμή: 43.73
No ImageNo Image
6 Πέννες
1717 - 1726
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 553
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σελίνι
1715 - 1723
Ασήμι 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 539
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1723 - 1727
Ασήμι 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 558
Τιμή: 15.28
No ImageNo Image
½ Κορώνα
1715 - 1726
Ασήμι 0.925, 15g, ø 34mm
KM# 540
Κοπή

No ImageNo Image
1 Κορώνα
1716 - 1726
Ασήμι 0.925, 30.1g, ø 38.61mm
KM# 545
Κοπή
No ImageNo Image
¼ Γκινέα
1718
Χρυσός 0.917, 2.1g, ø 16mm
KM# 555
Κοπή
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1715 - 1724
Χρυσός 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 541
Κοπή

No ImageNo Image
½ Γκινέα
1725 - 1727
Χρυσός 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 560
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1714
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 25.4mm
KM# 538
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1715
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 542
Κοπή

No ImageNo Image
1 Γκινέα
1716 - 1723
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 546
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1723 - 1727
Χρυσός 0.917, 8.4g, ø 25mm
KM# 559
Κοπή
No ImageNo Image
2 Γκινέες
1717 - 1726
Χρυσός 0.917, 16.8g, ø 32mm
KM# 554
Κοπή

No ImageNo Image
5 Γκινέες
1716 - 1726
Χρυσός 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 547
Κοπή

Ηνωμένο Βασίλειο>Βασίλισσα Άννα|1707 - 1714
 Χρονική Περίοδος

Ηνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Φαρδίνι - reverse
1 Φαρδίνι
1714
Χαλκός, 5.79g, ø 22mm
KM# 537
Κοπή
Ηνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - obverseΗνωμένο Βασίλειο 1 Πέννα - reverse
1 Πέννα
1703 - 1713
Ασήμι 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 512
Κοπή
No ImageNo Image
2 Πέννες
1703 - 1713
Ασήμι 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 513
Κοπή

No ImageNo Image
3 Πέννες
1703 - 1713
Ασήμι 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 514
Κοπή
No ImageNo Image
4 Πένες
1703 - 1713
Ασήμι 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 515
Κοπή
No ImageNo Image
6 Πέννες
1707 - 1710
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 530
Κοπή

No ImageNo Image
6 Πέννες
1707 - 1711
Ασήμι 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 522
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1707 - 1710
Ασήμι 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 523
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1707 - 1709
Ασήμι 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 524
Κοπή

No ImageNo Image
1 Σελίνι
1707 - 1708
Ασήμι 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 517
Κοπή
No ImageNo Image
1 Σελίνι
1710 - 1714
Ασήμι 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 533
Κοπή
No ImageNo Image
½ Κορώνα
1707 - 1714
Ασήμι 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 525
Τιμή: 97.72

No ImageNo Image
1 Κορώνα
1713
Ασήμι 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 536
Κοπή
No ImageNo Image
½ Γκινέα
1707 - 1714
Χρυσός 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 527
Κοπή
No ImageNo Image
1 Γκινέα
1707 - 1709
Χρυσός 0.917, 8.35g, ø 25mm
KM# 529
Κοπή

No ImageNo Image
1 Γκινέα
1710 - 1714
Χρυσός 0.917, 8.3g, ø 25mm
KM# 534
Κοπή
No ImageNo Image
2 Γκινέες
1709 - 1714
Χρυσός 0.917, 16.8g, ø 32mm
KM# 531
Κοπή
No ImageNo Image
5 Γκινέες
1709
Χρυσός 0.917, 41.75g, ø 38mm
KM# 532
Κοπή

No ImageNo Image
5 Γκινέες
1711 - 1714
Χρυσός 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 535
Κοπή

uCoin