Σοβιετική Ένωση
×
Χώρα
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Σοβιετική Ένωση - Κατάλογος Νομισμάτων

Σοβιετική Ένωση>Έκδοση της Κεντρικής Τράπεζας|1991 - 1992
 Χρονική Περίοδος

Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1991
Κυβερνητική Τράπεζα
Επιχαλκωμένος Χάλυβας, 2.3g, ø 17.6mm
Y# 296
Τιμή: 0.13
Σοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
1991
Κυβερνητική Τράπεζα
Χαλκονικέλιο, 2.3g, ø 18mm
Y# 292
Τιμή: 0.23
Σοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1991
Κυβερνητική Τράπεζα
Χαλκονικέλιο, 3.75g, ø 21mm
Y# 293
Τιμή: 0.13

Σοβιετική Ένωση 5 Ρούβλια - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Ρούβλια - reverse
5 Ρούβλια
1991
Χαλκονικέλιο, 5.25g, ø 24mm
Y# 294
Τιμή: 0.44
Σοβιετική Ένωση 10 Ρούβλια - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Ρούβλια - reverse
10 Ρούβλια
1991 - 1992
Δύο Μετάλλων: Αλουμίνιο-Μπρούντζος στο κέντρο, Χαλκός και Νικέλιο στον δακτύλιο, 6.25g, ø 25mm
Y# 295
Τιμή: 0.44

Σοβιετική Ένωση>Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών |1961 - 1991
 Χρονική Περίοδος

Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1961 - 1991
Ορείχαλκος, 1g, ø 15mm
Y# 126a
Τιμή: 0.03
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1961 - 1991
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm
Y# 127a
Τιμή: 0.04
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1961 - 1991
Ορείχαλκος, 3g, ø 22mm
Y# 128a
Τιμή: 0.05

Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1961 - 1991
Ορείχαλκος, 5g, ø 25mm
Y# 129a
Τιμή: 0.05
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1961 - 1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 1.6g, ø 17.3mm
Y# 130
Τιμή: 0.05
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1961 - 1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 2.5g, ø 19.6mm
Y# 131
Τιμή: 0.06

Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1961 - 1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 3.4g, ø 21.8mm
Y# 132
Τιμή: 0.06
Σοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
1961
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4.4g, ø 24mm
Y# 133a.1
Τιμή: 2.43
Σοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
1964 - 1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 4.4g, ø 24mm
Y# 133a.2
Τιμή: 0.28

Σοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1961
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.5g, ø 27mm
Y# 134a.1
Τιμή: 2.52
Σοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1964 - 1991
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.5g, ø 27mm
Y# 134a.2
Τιμή: 0.25

Σοβιετική Ένωση>Σοβιετική Ένωση|1924 - 1958
 Χρονική Περίοδος

Σοβιετική Ένωση 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - reverse
1/2 Κοπεκ (Καπίκι)
1925 - 1928
Χαλκός, 1.64g, ø 16mm
Y# 75
Τιμή: 5.73
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1924 - 1925
Χαλκός, 3.27g, ø 21.3mm
Y# 76
Τιμή: 1.05
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1926 - 1935
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm
Y# 91
Τιμή: 0.72

Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1935 - 1936
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm
Y# 98
Τιμή: 0.72
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1937 - 1946
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm
Y# 105
Τιμή: 0.49
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1948 - 1956
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm
Y# 112
Τιμή: 0.41

Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1957
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm
Y# 119
Τιμή: 0.43
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse
1 Κοπέκ (καπίκι)
1958
Ορείχαλκος, 1g, ø 15mm
Y# 126
Κοπή
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1924 - 1925
Χαλκός, 6.5g, ø 24mm
Y# 77
Τιμή: 1.96

Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1926 - 1935
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
Y# 92
Τιμή: 0.42
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1935 - 1936
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
Y# 99
Τιμή: 0.64
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1937 - 1946
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
Y# 106
Τιμή: 0.4

Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1948 - 1956
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
Y# 113
Τιμή: 0.34
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1957
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm
Y# 120
Τιμή: 0.33
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
2 Κοπέκ (καπίκια)
1958
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm
Y# 127
Κοπή

Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1924
Χαλκός, 9.8g, ø 27.7mm
Y# 78
Τιμή: 2.39
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1926 - 1935
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm
Y# 93
Τιμή: 0.34
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1935 - 1936
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm
Y# 100
Τιμή: 0.3

Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1937 - 1946
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm
Y# 107
Τιμή: 0.24
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1948 - 1956
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm
Y# 114
Τιμή: 0.18
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1957
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm
Y# 121
Τιμή: 0.1

Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
3 Κοπέκ (καπίκια)
1958
Ορείχαλκος, 3g, ø 22mm
Y# 128
Κοπή
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1924
Χαλκός, 16.38g, ø 32mm
Y# 79
Τιμή: 3.58
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1926 - 1935
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm
Y# 94
Τιμή: 0.61

Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1935 - 1936
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm
Y# 101
Τιμή: 9.39
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1937 - 1946
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm
Y# 108
Τιμή: 0.45
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1948 - 1956
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm
Y# 115
Τιμή: 0.68

Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1957
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm
Y# 122
Τιμή: 0.67
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
5 Κοπέκ (καπίκια)
1958
Ορείχαλκος, 5g, ø 25mm
Y# 129
Κοπή
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1924 - 1931
Ασήμι 0.500, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 86
Τιμή: 1.69

Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1931 - 1934
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 95
Τιμή: 0.89
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1935 - 1936
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 102
Τιμή: 1.07
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1937 - 1946
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 109
Τιμή: 0.4

Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1948 - 1956
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 116
Τιμή: 0.27
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1957
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 123
Τιμή: 0.2
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1958
Χαλκονικέλιο, 1.6g, ø 17.3mm
Y# A130
Τιμή: 397.8

Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1924 - 1931
Ασήμι 0.500, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 87
Τιμή: 2
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1931 - 1934
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 96
Τιμή: 0.6
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1935 - 1936
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 103
Τιμή: 0.99

Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1937 - 1946
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 110
Τιμή: 0.31
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1948 - 1956
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 117
Τιμή: 0.2
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1957
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 124
Τιμή: 0.2

Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1958
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19.6mm
Y# A131
Κοπή
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1924 - 1931
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 88
Τιμή: 1.78
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1931 - 1934
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 97
Τιμή: 0.54

Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1935 - 1936
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 104
Τιμή: 0.61
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1937 - 1946
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 111
Τιμή: 0.35
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1948 - 1956
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 118
Τιμή: 0.25

Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1957
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 125
Τιμή: 0.36
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1958
Χαλκονικέλιο, 3.4g, ø 21.8mm
Y# A132
Κοπή
Σοβιετική Ένωση 1 poltinnik - obverseΣοβιετική Ένωση 1 poltinnik - reverse
1 poltinnik
1924 - 1927
Ασήμι 0.900, 10g, ø 26.67mm
Y# 89
Τιμή: 6.83

Σοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
1958
Χαλκονικέλιο, 4.4g, ø 24mm
Y# 133
Κοπή
Σοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1924
Ασήμι 0.900, 20g, ø 33.5mm
Y# 90
Τιμή: 27.75
Σοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1958
Χαλκονικέλιο, 7.5g, ø 27mm
Y# 134
Κοπή

Σοβιετική Ένωση>Σοβιετική Δημοκρατία (RSFSR)|1921 - 1923
 Χρονική Περίοδος

Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse
10 Κοπέκ (καπίκια)
1921 - 1923
Ασήμι 0.500, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 80
Τιμή: 1.93
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
15 Κοπέκ (Καπίκια)
1921 - 1923
Ασήμι 0.500, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 81
Τιμή: 2.23
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
20 Κοπέκ (Καπίκια)
1921 - 1923
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 82
Τιμή: 2.25

Σοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse
50 Κοπέκ (Καπίκια)
1921 - 1922
Ασήμι 0.900, 10g, ø 26.67mm
Y# 83
Τιμή: 9.41
Σοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Ρούβλι - reverse
1 Ρούβλι
1921 - 1922
Ασήμι 0.900, 20g, ø 33.65mm
Y# 84
Τιμή: 52.71
Σοβιετική Ένωση 1 Σέρβονετς - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Σέρβονετς - reverse
1 Σέρβονετς
1923
Χρυσός 0.900, 8.6g, ø 22mm
Y# 85
Τιμή: 2,440

uCoin