Σοβιετική Ένωση
×
Χώρα
Σοβιετική Ένωση
1924 - 1958
×
Χρονική Περίοδος
×
Σειρές
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Χώρα: Σοβιετική Ένωση > Σοβιετική Ένωση (1924-1958)  | Εύρεση 

Σοβιετική Ένωση>1924 - 1958|Σοβιετική Ένωση

 Χρονική Περίοδος
Σοβιετική Ένωση 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1/2 Κοπεκ (Καπίκι) - reverse1/2 Κοπεκ (Καπίκι) 1925-1928
Χαλκός, 1.64g, ø 16mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 5.71
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse1 Κοπέκ (καπίκι) 1924-1925
Χαλκός, 3.27g, ø 21.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.04
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse1 Κοπέκ (καπίκι) 1926-1935
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.73
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse1 Κοπέκ (καπίκι) 1935-1936
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.72
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse1 Κοπέκ (καπίκι) 1937-1946
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.49
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse1 Κοπέκ (καπίκι) 1948-1956
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.41
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse1 Κοπέκ (καπίκι) 1957
Χαλκοαλουμίνιο, 1g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.43
Σοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΣοβιετική Ένωση 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse1 Κοπέκ (καπίκι) 1958
Ορείχαλκος, 1g, ø 15mm

Κοπή, EUR 
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse2 Κοπέκ (καπίκια) 1924-1925
Χαλκός, 6.5g, ø 24mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.96
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse2 Κοπέκ (καπίκια) 1926-1935
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.42
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse2 Κοπέκ (καπίκια) 1935-1936
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.64
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse2 Κοπέκ (καπίκια) 1937-1946
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.40
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse2 Κοπέκ (καπίκια) 1948-1956
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.34
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse2 Κοπέκ (καπίκια) 1957
Χαλκοαλουμίνιο, 2g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.33
Σοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 2 Κοπέκ (καπίκια) - reverse2 Κοπέκ (καπίκια) 1958
Ορείχαλκος, 2g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse3 Κοπέκ (καπίκια) 1924
Χαλκός, 9.8g, ø 27.7mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.42
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse3 Κοπέκ (καπίκια) 1926-1935
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.34
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse3 Κοπέκ (καπίκια) 1935-1936
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.30
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse3 Κοπέκ (καπίκια) 1937-1946
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.24
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse3 Κοπέκ (καπίκια) 1948-1956
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.18
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse3 Κοπέκ (καπίκια) 1957
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Σοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 3 Κοπέκ (καπίκια) - reverse3 Κοπέκ (καπίκια) 1958
Ορείχαλκος, 3g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse5 Κοπέκ (καπίκια) 1924
Χαλκός, 16.38g, ø 32mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.59
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse5 Κοπέκ (καπίκια) 1926-1935
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.61
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse5 Κοπέκ (καπίκια) 1935-1936
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 9.39
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse5 Κοπέκ (καπίκια) 1937-1946
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.45
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse5 Κοπέκ (καπίκια) 1948-1956
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.68
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse5 Κοπέκ (καπίκια) 1957
Χαλκοαλουμίνιο, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.67
Σοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse5 Κοπέκ (καπίκια) 1958
Ορείχαλκος, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 1924-1931
Ασήμι 0.500, 1.8g, ø 17.27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.86
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 1931-1934
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.90
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 1935-1936
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.07
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 1937-1946
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.40
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 1948-1956
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 1957
Χαλκονικέλιο, 1.8g, ø 17.27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Σοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 1958
Χαλκονικέλιο, 1.6g, ø 17.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 398
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse15 Κοπέκ (Καπίκια) 1924-1931
Ασήμι 0.500, 2.7g, ø 19.56mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.99
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse15 Κοπέκ (Καπίκια) 1931-1934
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.61
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse15 Κοπέκ (Καπίκια) 1935-1936
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.00
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse15 Κοπέκ (Καπίκια) 1937-1946
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.31
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse15 Κοπέκ (Καπίκια) 1948-1956
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse15 Κοπέκ (Καπίκια) 1957
Χαλκονικέλιο, 2.7g, ø 19.56mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Σοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 15 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse15 Κοπέκ (Καπίκια) 1958
Χαλκονικέλιο, 2.5g, ø 19.6mm

Κοπή, EUR 
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse20 Κοπέκ (Καπίκια) 1924-1931
Ασήμι 0.500, 3.6g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.78
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse20 Κοπέκ (Καπίκια) 1931-1934
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.54
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse20 Κοπέκ (Καπίκια) 1935-1936
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.62
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse20 Κοπέκ (Καπίκια) 1937-1946
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.35
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse20 Κοπέκ (Καπίκια) 1948-1956
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.25
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse20 Κοπέκ (Καπίκια) 1957
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.36
Σοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΣοβιετική Ένωση 20 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse20 Κοπέκ (Καπίκια) 1958
Χαλκονικέλιο, 3.4g, ø 21.8mm

Κοπή, EUR 

uCoin