×
Χώρα
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
Denmark
×
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Ετικέτα: Denmark  | Εύρεση 

Δανία>1989 - 2017|Βασίλισα Μαργκρέτ Β'

 Χρονική Περίοδος
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse25 Ορ 1990-2008
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 2.8g, ø 17.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.12
Δανία 50 Ορ - obverseΔανία 50 Ορ - reverse50 Ορ 1989-2017
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 4.3g, ø 21.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse1 Κρόνε (Κορώνα) 1992-2017
Χαλκονικέλιο, 3.6g, ø 20.25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.16
Δανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 2 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse2 Κρόνερ (Κορώνες) 1992-2017
Χαλκονικέλιο, 5.9g, ø 24.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.30
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse5 Κρόνερ (Κορώνες) 1990-2017
Χαλκονικέλιο, 9.2g, ø 28.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.68
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 1989-1993
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.39
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 1994-1999
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.41
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 2001-2002
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.39
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 2004-2010
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.38
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 2011-2012
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.43
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 1990-1993
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.77
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 1994-1999
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.80
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2001-2002
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.85
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2003-2010
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.75
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2011-2012
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.89
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 2005
Ugly Duckling
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.02
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 2006
Snow Queen
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.04
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 2007
Πολική Αρκούδα
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.44
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 2008
Sirius
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.80
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 2009
Northern Lights
Χαλκοαλουμίνιο, 7g, ø 23.35mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.06
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2002
Aarhus City Hall
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.40
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2004
Marriage of Frederik and Mary
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.32
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2005
Nolsoy Lighthouse
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.94
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2006
Grasten Palace
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.54
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2006
Three Brothers
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.59
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2007
Copenhagen City Hall
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.48
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2007
Frigate
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.58
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2007
Vaedderen
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.12
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2008
Selandia
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.98
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2008
Havhingsten
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 5.47
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2008
Royal Yacht Dannebrog
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.96
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2009
Fyrskib XVII
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.39
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2009
Faroese boat
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.96
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2010
Βασίλισσα Μαργαρίτα Β΄
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.37
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2010
Kayak-Umiak
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 3.96
Δανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 20 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse20 Κρόνερ (Κορώνες) 2012
Coronation of Queen Margrethe II
Χαλκοαλουμίνιο, 9.3g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.14

Δανία>1973 - 1988|Βασίλισσα Μαργκρέτ Β'

 Χρονική Περίοδος
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse5 Ορ 1973-1988
Επιχαλκωμένος Σιδήρος, 1.6g, ø 15.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.11
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse10 Ορ 1973-1988
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse25 Ορ 1973-1988
Χαλκονικέλιο, 4.3g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Δανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - obverseΔανία 1 Κρόνε (Κορώνα) - reverse1 Κρόνε (Κορώνα) 1973-1989
Χαλκονικέλιο, 6.8g, ø 25.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.31
Δανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 5 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse5 Κρόνερ (Κορώνες) 1973-1988
Χαλκονικέλιο, 15g, ø 33mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.30
Δανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - obverseΔανία 10 Κρόνερ (Κορώνες) - reverse10 Κρόνερ (Κορώνες) 1979-1988
Χαλκονικέλιο, 12.5g, ø 28mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.59

Δανία>1947 - 1972|Βασιλιάς Φρειδερίκος Θ'

 Χρονική Περίοδος
Δανία 1 Ορ - obverseΔανία 1 Ορ - reverse1 Ορ 1948-1972
Ψευδάργυρος, 1.6g, ø 16mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.12
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse2 Ορ 1948-1972
Ψευδάργυρος, 3.2g, ø 20.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.17
Δανία 2 Ορ - obverseΔανία 2 Ορ - reverse2 Ορ 1960-1966
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 3.6g, ø 19.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.95
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse5 Ορ 1950-1964
Ψευδάργυρος, 6.4g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Δανία 5 Ορ - obverseΔανία 5 Ορ - reverse5 Ορ 1960-1972
Κρατέρωμα (Μπρούντζος), 6g, ø 24mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.16
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse10 Ορ 1948-1960
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Δανία 10 Ορ - obverseΔανία 10 Ορ - reverse10 Ορ 1960-1972
Χαλκονικέλιο, 3g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Δανία 25 Ορ - obverseΔανία 25 Ορ - reverse25 Ορ 1948-1960
Χαλκονικέλιο, 4.5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28

uCoin