×
Χώρα
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
MAGYAR
×
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Ετικέτα: MAGYAR  | Εύρεση 

Ουγγαρία>1990 - 2019|Δεύτερη Δημοκρατία

 Χρονική Περίοδος
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse10 Φίλερ 1990-1996
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 18.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.08
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse20 Φίλερ 1990-1996
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 20.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.13
Ουγγαρία 50 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 50 Φίλερ - reverse50 Φίλερ 1990-1999
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 21.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.20
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse1 Φιορίνι 1992-2008
Ορείχαλκος, 2.05g, ø 16.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse2 Φιορίνια 1992-2008
Χαλκονικέλιο, 3.1g, ø 19.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.09
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse5 Φιορίνια 1992-2011
Ορείχαλκος, 4.2g, ø 21.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.11
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse5 Φιορίνια 2012-2019
Ορείχαλκος, 4.2g, ø 21.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.09
Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse10 Φιορίνια 1992-2011
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 24.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse10 Φιορίνια 2012-2019
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6.1g, ø 24.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.11
Ουγγαρία 20 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 20 Φιορίνια - reverse20 Φιορίνια 1992-2011
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.9g, ø 26.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.16
Ουγγαρία 20 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 20 Φιορίνια - reverse20 Φιορίνια 2012-2019
Κράμα Όρείχαλκού-Νικελίου, 6.9g, ø 26.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.07
Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse50 Φιορίνια 1992-2011
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.7g, ø 27.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.18
Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse50 Φιορίνια 2012-2019
Χαλκονικέλιο, 7.7g, ø 27.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.25
Ουγγαρία 100 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 100 Φιορίνια - reverse100 Φιορίνια 1992-1997
Ορείχαλκος, 9.4g, ø 29.2mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.35
Ουγγαρία 100 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 100 Φιορίνια - reverse100 Φιορίνια 1996-2011
Δύο Μετάλλων: Χάλυβας με επιμετάλλωση Ορείχαλκου στο κέντρο, ανοξείδωτος Χάλυβας στον δακτύλιο, 8g, ø 23.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.37
Ουγγαρία 200 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 200 Φιορίνια - reverse200 Φιορίνια 2009-2011
Δύο Μετάλλων: Χαλκός-Νικέλιο στο κέντρο, Ορείχαλκος στον δακτύλιο, 9g, ø 28.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.71
Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse50 Φιορίνια 2004
Joining of the EU
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.7g, ø 27.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.68
Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse50 Φιορίνια 2005
International Children's Safety Service
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.7g, ø 27.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.51
Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse50 Φιορίνια 2006
Hungarian Red Cross
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.7g, ø 27.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.74
Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse50 Φιορίνια 2006
War of Independence
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.7g, ø 27.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.06
Ουγγαρία 50 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 50 Φιορίνια - reverse50 Φιορίνια 2007
Συνθήκη της Ρώμης
Ορείχαλκος με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 7.7g, ø 27.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.76

Ουγγαρία>1949 - 1989|Λαική Δημοκρατία

 Χρονική Περίοδος
Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse2 Φίλερ 1950-1989
Αλουμίνιο, 0.65g, ø 18mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Ουγγαρία 5 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 5 Φίλερ - reverse5 Φίλερ 1953-1989
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.29
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse10 Φίλερ 1950-1966
Αλουμίνιο, 0.85g, ø 19.1mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.09
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse10 Φίλερ 1967-1989
Αλουμίνιο, 0.6g, ø 18.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.07
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse20 Φίλερ 1953-1966
Αλουμίνιο, 1.25g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.18
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse20 Φίλερ 1967-1989
Αλουμίνιο, 0.9g, ø 20.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.08
Ουγγαρία 50 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 50 Φίλερ - reverse50 Φίλερ 1953-1966
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.45
Ουγγαρία 50 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 50 Φίλερ - reverse50 Φίλερ 1967-1989
Αλουμίνιο, 1.2g, ø 21.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse1 Φιορίνι 1949-1952
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23.7mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.26
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse1 Φιορίνι 1957-1966
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23.7mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.26
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse1 Φιορίνι 1967-1989
Αλουμίνιο, 1.4g, ø 22.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.10
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse2 Φιορίνια 1950-1952
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.42
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse2 Φιορίνια 1957-1962
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.44
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse2 Φιορίνια 1963-1966
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 5g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.50
Ουγγαρία 2 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 2 Φιορίνια - reverse2 Φιορίνια 1970-1989
Ορείχαλκος, 4.44g, ø 22.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.08
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse5 Φιορίνια 1967-1968
Χαλκός-Ψευδάργυρος-Νικέλιο, 7.4g, ø 27.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.88
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse5 Φιορίνια 1971-1982
Νικέλιο, 5.73g, ø 24.3mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.16
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse5 Φιορίνια 1983-1989
Χαλκονικέλιο, 5g, ø 23.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.13
Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse10 Φιορίνια 1971-1982
Νικέλιο, 8.83g, ø 28mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.30
Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse10 Φιορίνια 1983-1989
Χαλκοαλουμίνιο, 6.1g, ø 25.4mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Ουγγαρία 20 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 20 Φιορίνια - reverse20 Φιορίνια 1982-1989
Χαλκονικέλιο, 7.05g, ø 26.8mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.16
Ουγγαρία 10 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 10 Φιορίνια - reverse10 Φιορίνια 1981
ΦΑΟ
Νικέλιο, 8.83g, ø 28mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 2.26

Ουγγαρία>1946 - 1948|Α' Δημοκρατία

 Χρονική Περίοδος
Ουγγαρία 2 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 2 Φίλερ - reverse2 Φίλερ 1946-1947
Ορείχαλκος, 3g, ø 17mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.02
Ουγγαρία 10 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 10 Φίλερ - reverse10 Φίλερ 1946-1950
Χαλκοαλουμίνιο, 3g, ø 19.1mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.96
Ουγγαρία 20 Φίλερ - obverseΟυγγαρία 20 Φίλερ - reverse20 Φίλερ 1946-1950
Χαλκοαλουμίνιο, 4g, ø 21mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.71
Ουγγαρία 1 Φιορίνι - obverseΟυγγαρία 1 Φιορίνι - reverse1 Φιορίνι 1946-1949
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23.7mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.53
Ουγγαρία 5 Φιορίνια - obverseΟυγγαρία 5 Φιορίνια - reverse5 Φιορίνια 1947
Ασήμι 0.500, 12g, ø 32mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 5.49

Ουγγαρία>1926 - 1945|Επιτροπεία (Πένγκο)

 Χρονική Περίοδος
Ουγγαρία 1 Πένγκο - obverseΟυγγαρία 1 Πένγκο - reverse1 Πένγκο 1941-1944
Αλουμίνιο, 1.5g, ø 23.7mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.25
Ουγγαρία 2 Πένγκο - obverseΟυγγαρία 2 Πένγκο - reverse2 Πένγκο 1941-1943
Αλουμίνιο, 2.8g, ø 27mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.49

uCoin