×
Χώρα
×
Αξία
×
Έτος
×
Είδος Νομίσματος
×
Σύνθεση
×
Νόμισμα Επιλογής
×
Σχήμα
Russia
×
×

Κατάλογος Νομισμάτων > Ετικέτα: Russia  | Εύρεση 

Ρωσία>1997 - 2019|Συνομοσπονδία της Ρωσίας

 Χρονική Περίοδος
Ρωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - obverseΡωσία 1 Κοπέκ (καπίκι) - reverse1 Κοπέκ (καπίκι) 1997-2017
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 1.5g, ø 15.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.07
Ρωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 5 Κοπέκ (καπίκια) - reverse5 Κοπέκ (καπίκια) 1997-2017
Επιμεταλλωμένος Χάλυβας με Χαλκό και Νικέλιο, 2.6g, ø 18.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.03
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 1997-2006
Ορείχαλκος, 1.95g, ø 17.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.03
Ρωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - obverseΡωσία 10 Κοπέκ (καπίκια) - reverse10 Κοπέκ (καπίκια) 2006-2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 1.85g, ø 17.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.01
Ρωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse50 Κοπέκ (Καπίκια) 1997-2006
Ορείχαλκος, 2.9g, ø 19.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.01
Ρωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - obverseΡωσία 50 Κοπέκ (Καπίκια) - reverse50 Κοπέκ (Καπίκια) 2006-2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 2.75g, ø 19.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.01
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse1 Ρούβλι 1997-2001
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.02
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse1 Ρούβλι 2002-2009
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.01
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse1 Ρούβλι 2009-2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.01
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse1 Ρούβλι 2016-2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.01
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 1997-2001
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.03
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2002-2009
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.03
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2009-2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.03
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2016-2018
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.03
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse5 Ρούβλια 1997-1999
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6.45g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.07
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse5 Ρούβλια 2002-2009
Χαλκός με επικάλυψη Χαλκού-Νικελίου, 6.45g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.08
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse5 Ρούβλια 2009-2015
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.07
Ρωσία 5 Ρούβλια - obverseΡωσία 5 Ρούβλια - reverse5 Ρούβλια 2016-2019
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 6g, ø 25mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.07
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse10 Ρούβλια 2009-2015
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.63g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Ρωσία 10 Ρούβλια - obverseΡωσία 10 Ρούβλια - reverse10 Ρούβλια 2016-2019
Επιμεταλλωμένος με Ορείχαλκο, Χάλυβας, 5.63g, ø 22mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.14
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse1 Ρούβλι 1999
Αλεξάντερ Πούσκιν
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 4.88
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse1 Ρούβλι 2001
Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών
Χαλκονικέλιο, 3.25g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 1.31
Ρωσία 1 Ρούβλι - obverseΡωσία 1 Ρούβλι - reverse1 Ρούβλι 2014
Σύμβολο του Ρουβλίου
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 3g, ø 20.5mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.02
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2000
Στάλινγκραντ
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.66
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2000
Τούλα
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.66
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2000
Σμολένσκ
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.66
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2000
Μουρμάνσκ
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.66
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2000
Μόσχα
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.66
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2000
Νοβοροσίσκ
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.66
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2000
Λένινγκραντ
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.66
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2001
Γιούρι Γκαγκάριν
Χαλκονικέλιο, 5.1g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.96
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
200th Anniversary of Victory
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.46
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Field Marshal M.I. Kutuzov
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Γενικός Αρχιστράτηγος Μ.Β. Μπάρκλευ ντε Τόλυ
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.29
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Infantry General P.I. Bagration
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Cavalry General L.L. Bennigsen
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
General Field Marshal P.H. Witgenstein
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Lieutenant General D.V. Davydov
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Στρατηγός Πεζικού Ντιμίτρι Σ. Ντοχτούροφ
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.32
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Cavalry Staff-Captain N.A. Durova
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.31
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Infantry General A.P. Ermolov
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Βασίλισσα Κοζίνου
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Major General A.I. Kutaisov
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Infantry General M.A. Miloradovich
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Infantry General A.I. Osterman-Tolstoi
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.29
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Cavalry General N.N. Raevsky
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.28
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Cavalry General M.I. Platov
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.27
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2012
Αυτοκράτορας Αλέξανδρος Α'
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.30
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2017
Ήρωας Πόλη Σεβαστούπολη
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.26
Ρωσία 2 Ρούβλια - obverseΡωσία 2 Ρούβλια - reverse2 Ρούβλια 2017
Ήρωας Πόλη Κερτς
Επιμεταλλωμένος με Νικέλιο, Χάλυβας , 5g, ø 23mm

Κοπή, EUR 
Τιμή: 0.25

uCoin