+

Αφγανιστάν > Πρώτο Αφγκάνι (1925 - 2002)

Ποικιλία
2
Έτος1p2p3p5p10p20p25p50p½Af1Af2Af2½Af5AfΈτος
 -  -  -  -  -  - 25p50p - 1Af2Af - 5Af۱۳۵۹۱۳۵۹
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2Af -  - ۱۳۵۸۱۳۵۸
 -  -  -  -  -  - 25p50p - 1Af2Af - 5Af۱۳۵۷۱۳۵۷
 -  -  -  -  -  - 25p50p -  -  -  - 5Af۱۳۵۲۱۳۵۲
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Af2Af - 5Af۱۳٤۰۱۳٤۰
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2Af - 5Af۱۳۳۷۱۳۳۷
 -  -  -  -  -  - 25p50p -  -  -  -  - ۱۳۳۴۱۳۳۴
 -  -  -  -  -  - 25p/Br
25p/Ni
50p -  -  -  -  - ۱۳۳۳۱۳۳۳
 -  -  -  -  -  - 25p/Br
25p/Ni-r
25p/Ni-s
50p -  -  -  -  - ۱۳۳۲۱۳۳۲
 -  -  -  -  -  - 25p/Al
25p/Br
25p/Ni-r
25p/Ni-s
50p½Af -  -  -  - ۱۳۳۱۱۳۳۱
 -  -  -  -  -  - 25p50p -  -  -  -  - ۱۳۳۰۱۳۳۰
 - 2p3p5p10p - 25p/Br
25p/CuNi
 - ½Af -  -  -  - ۱۳۱٦۱۳۱٦
 -  -  -  -  -  -  -  - ½Af -  -  -  - ۱۳۱۵۱۳۱۵
 - 2p - 5p10p - 25p - ½Af -  -  -  - ۱۳۱۴۱۳۱۴
 - 2p - 5p10p - 25p - ½Af -  -  -  - ۱۳۱۳۱۳۱۳
 - 2p - 5p10p - 25p - ½Af -  -  -  - ۱۳۱۲۱۳۱۲
 - 2p - 5p10p -  -  - ½Af -  -  -  - ۱۳۱۱۱۳۱۱
 -  -  - 5p -  -  -  - ½Af/text
½Af/tug
1Af -  -  - ۱۳۱۰۱۳۱۰
1p/text
1p/tug
2p - 5p10p20p25p - ½Af1Af -  -  - ۱۳۴۹۱۳۴۹
 - 2p -  - 10p20p -  - ½Af1Af -  -  - ۱۳۴۸۱۳۴۸
 -  -  -  -  -  -  -  - ½Af1Af -  -  - ۱۳۴۷۱۳۴۷
 -  -  -  - 10p -  -  - ½Af1Af - 2½Af - ۱۳۰۹۱۳۰۹
 - 2p - 5p10p20p -  - ½Af1Af - 2½Af - ۱۳۰۵۱۳۰۵
 - 2p - 5p10p20p -  - ½Af1Af -  -  - ۱۳۰٤۱۳۰٤
Νομισματικό Σύστημα: 1 Αφγκάνι = 100 Πούλ
1p - 1 Πούλ
2p - 2 Πούλ
3p - 3 Πούλ
5p - 5 Πούλ
10p - 10 Πούλ
20p - 20 Πούλ
25p - 25 Πούλ
50p - 50 Πούλ
½Af - 1/2 Αφγκάνι
1Af - 1 Αφγκάνι
2Af - 2 Αφγκάνις
2½Af - 2,5 Αφγκάνις
5Af - 5 Αφγκάνις
uCoin