+

Αλβανία > Δημοκρατία της Αλβανίας (1992 - 2016)

Έτος1L5L10L20L50L100LΈτος
 -  -  - 20L -  - 2016
 - 5L -  -  -  - 2014
1L - 10L -  -  - 2013
 -  -  - 20L -  - 2012
 - 5L -  -  -  - 2011
 -  - 10L -  -  - 2009
1L -  -  -  -  - 2008
 -  -  -  - 50L - 2004
 - 5L10L20L50L100L2000
1L - 10L20L50L - 1996
 - 5L -  -  -  - 1995
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέκ = 100 Κιντάρκα
1L - 1 Λέκ
5L - 5 Λέκε
10L - 10 Λέκε
20L - 20 Λέκε
50L - 50 Λέκε
100L - 100 Λέκε
uCoin