+

Αλβανία > Λαική Δημοκρατία (1945 - 1991)

Έτος5q10q20q50q½L1L2L5LΈτος
 -  -  -  -  -  - 2L - 1989
5q10q20q50q - 1L/Al
1L/AlBr
 -  - 1988
5q10q20q50q - 1L -  - 1964
 -  -  -  - ½L1L2L5L1957
 -  -  -  - ½L1L2L5L1947
Νομισματικό Σύστημα: 1 Λέκ = 100 Κιντάρκα
5q - 5 Κιντάρκα
10q - 10 Κιντάρκα
20q - 20 Κιντάρκα
50q - 50 Κιντάρκα
½L - ½ Λέκ
1L - 1 Λέκ
2L - 2 Λέκε
5L - 5 Λέκε
uCoin