+

Αλβανία > Βασίλειο της Αλβανίας (1925 - 1938)

Έτος5q1QA10q2QA¼L½L1L1F2F5FΈτος
 -  -  -  -  -  -  - 1F -  - 1937
 - 1QA - 2QA -  -  - 1F2F - 1935
 -  -  -  -  - ½L1L -  -  - 1931
 -  -  -  -  - ½L1L -  -  - 1930
 -  -  -  -  -  -  - 1F2F - 1928
 -  -  -  - ¼L - 1L1F2F - 1927
5q - 10q - ¼L½L1L - 2F5F1926
Νομισματικό Σύστημα: 1 Φράνκ αρ = 5 Λέκε = 100 Κιντάρ άρι = 500 Κιντάρκα
5q - 5 Κιντάρ Λέκου
10q - 10 Κιντάρ Λέκου
1QA - 1 Κιντάρ Άρ
2QA - 2 Κιντάρ Άρι
¼L - ¼ Λέκ
½L - ½ Λέκ
1L - 1 Λέκ
1F - 1 Φράγκ Άρ
2F - 2 Φράγκα Άρι
5F - 5 Φράγκα Άρι
uCoin