+

Ανδόρρα > Ηγεμονία της Ανδόρρας (1977 - 2014)

Έκδοση Νομισματοκοπείου
×
Έτος1c2c5c10c25c50c1D2D5DΈτος
1c2c5c10c25c50c1D -  - 2013
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2008
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2007
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2006
1c2c5c10c25c50c1D2D - 2005
 -  -  -  -  -  - 1D2D5D1988
 -  -  -  - 25c - 1D2D5D1986
 -  -  -  -  -  - 1D - 5D1984
 -  -  -  -  -  - 1D -  - 1983
Νομισματικό Σύστημα: 1 δηνάριο = 100 σεντίμς
1c - 1 Σεντίμ
2c - 2 Σεντίμς
5c - 5 Σεντίμς
10c - 10 Σεντίμς
25c - 25 Σεντίμς
50c - 50 Σεντίμς
1D - 1 Δηνάριο
2D - 2 Δηνάρια
5D - 5 Δηνάρια
uCoin